Sunteți pe pagina 1din 80

Îndrumător pentru proiectarea culturilor legumicole

II.3. TABELELE ANEXE LA FIŞA TEHNOLOGICĂ


Deviz tehnologic pentru un hectar
Se va elabora pe baza „Tehnologiilor cadru pentru principalele culturi de
legume” sau se va sintetiza din „Fişa tehnologică”.
Devizul va avea modelul din tabelul II.12:
Tabelul II.12
DEVIZ CADRU
SUPRAFAŢA 1 HA
Cultura ………. PRODUCŢIA COMERCIALĂ ...........
Consum forţă** Consum materiale **
Nr Denumirea
manuală mecanică denumirea UM preţ cant. val.
crt lucrărilor
ZN lei Ore Lei materialelor unitar (kg) (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Producţia
neterminată
2 Pregătirea
terenului
3 Înfiinţarea
culturii
4 Întreţinerea
culturii
5 Recoltarea
6 TOTAL
**
La consumul de forţă manuală şi mecanică, precum şi la materiale costurile sunt
negociabile şi se vor adapta pentru anul când se întocmeşte proiectul.

Tabelul II.13
DEVIZ CADRU PENTRU SUPRAFAŢA DIN PROIECT

Devizul cadru pentru suprafața prevăzută în proiect va avea aceeaşi structură,


dar cifrele în coloanele: 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9 şi 10 se vor adapta la suprafaţa propusă
a fi cultivată.

31
Îndrumător pentru proiectarea culturilor legumicole

Tabelul II.14
Sistema de maşini pentru mecanizarea lucrărilor
(se va adapta în funcţie de culturi)
Nr. Denumirea Agregatul
crt. lucrării folosit

II.4. TABELELE CENTRALIZATOARE, ANEXE LA PROIECT


Tabelul II.15
CENTRALIZATORUL NECESARULUI DE FORŢĂ DE MUNCĂ
(Centralizatorul Z.O)
Nr. Cultura Suprafaţa Total Z.O. Total
crt. (lei)
1 A D G J
2 B E H K
3 C F I L
4 - - - -
n n n n n
Total X V X Z

Centralizatorul necesarului de forţă de muncă se va întocmi pentru 1 ha cât


şi pentru numărul de ha planificate prin proiect.
Tabelul II.16
CENTRALIZATORUL NECESARULUI DE MATERIALE
Nr. crt. Denumirea U/M Cantitatea Valoarea
materialelor t (kg) (lei)
1 1 x x x
2 2 x x x
- - x x x
n n x x x
Total - - - x

Centralizatorul necesarului de materiale se va întocmi pentru 1 ha cât şi


pentru numărul de ha planificate prin proiect.

32
Îndrumător pentru proiectarea culturilor legumicole

III. TABELE ANEXE CU INFORMAŢII UTILE PENTRU REALIZAREA


PROIECTULUI

În acest capitol este prezentată o colecţie de tabele tehnice, utile pentru


realizarea proiectului.
Majoritatea informaţiilor au caracter tehnic sau economic şi sunt necesare
pentru diferite calcule.
Aceste tabele cuprind următoarele informaţii :
- coeficienţii de transformare în ha.a.n. pentru lucrările mecanice
(Anexa I);
- amestecurile de pământ folosite pentru producerea răsadurilor la
culturile de legume din câmp şi solarii (Anexa II);
- date tehnice privind producerea răsadurilor de legume pentru culturile
din câmp şi solarii (Anexa III);
- indicii de calitate ai răsadurilor de legume în momentul plantării
(Anexa IV);
- numărul de seminţe de legume la gram şi normele pentru semănat direct
în câmp (Anexa V);
- epocile de plantare a legumelor în câmp (Anexa VI);
- distanțele folosite la plantarea legumelor în câmp (Anexa VII);
- consumul de forţă de muncă manuală şi mecanică pentru plantarea
răsadurilor de legume (Anexa VIII);
- condiţiile de plantare a organelor vegetative de plante folosite la
înfiinţarea culturilor (Anexa IX);
- cantităţile orientative de organe vegetative de plante necesare plantării
unui hectar (Anexa X);
- regimul şi schema de irigare pentru principalele culturi de legume în
funcție de cantitatea de precipitaţii (Anexa XI);
- date tehnice referitoare la metodele de semănat a legumelor direct în
câmp (Anexa XII);
- normele de muncă pentru lucrările manuale executate în legumicultură
(Anexa XIII).

36
Anexa I
COEFICIENȚII DE TRANSFORMARE ÎN HA.A.N. PENTRU LUCRĂRILE MECANICE
Coeficientul Norma de Consum de Grupa de
Nr.
Denumirea lucrării UM de productivitate motorină complexitate
crt.
transformare a agregatului (l) a lucrării
1 Încărcat gunoi de grajd IPG 0,5 t 0,03 110 0,6 II
2 Transport şi admin. gunoi de grajd MIG 5 t 0,05 60 1,6 II
3 Transport îngrăşăminte chimice, seminţe t 0,05 25 1,6 I
4 Aplicat îngrăşăminte chimice MA 3,5 ha 0,68 14,5 2,6 II
5 Transport apă RCU-4 mii l 0,05 60 1,6 I
6 Arat la 23-25 cm ha 1,25 3,9 28 II
7 Arat 18-20 cm +grăpat ha 1,12 5 26 II
8 Arat 25-28 cm ha 1,62 3,7 33,3 III
9 Nivelat terenul ha 1 5,5 13 I
10 Discuit ha 0,63 11,5 7,5 II
Cultivaţie totală cu combinatorul
37

11 ha 0,35 14 15 II
12 Modelat teren cu MMS ha 0,6 9,0 5,2 III
13 Prăşit I mecanic 70 cm ha 0,5 6,5 4,0 III
14 Prăşit II mecanic 70 cm ha 0,3 12 3,5 III
15 Erbicidat total E-1200 ha 0,25 50 3,5 III
16 Deschis rigole pt.irigat ha 0,42 12 4,3 II
17 Dislocat rădăcinoase ha 1,00 5 10 III
18 Semănat SPC 70 cm ha 0,5 16 7 III
19 Semănat SUP ha 0,4 13,5 5,0 III
20 Plantat cartof ha 1,0 5,0 15 III
21 Bilonat cartof ha 0,45 10 6,0 III
22 Recoltat mazăre ha 1,4 3,6 21 II
23 Recoltat din brazda ha 0,53 10 6,5 II
24 Decoletat E-735 ha 1,6 3,0 17 III
25 Plantat răsad pe 2 rânduri ha 5,4 0,65 15 III
26 Distrus rest. vegetale MTV-4 ha 0,53 10 6,5 II
Anexa II
Amestecuri de pământ folosite pentru producerea răsadurilor la culturile de legume din câmp şi solarii
(Stan, 2010)

Amestecuri de pământ pentru:


Specia legumicolă semănat (%) repicat (%) confecţionat cuburi nutritive (%)
M PT T N M PT T N M PT T N B pH
Tomate 50 25 - 25 50 40 - 10 30 20 40 10 - 6.5
Tomate - - - - 30 20 30 20 50 30 - 15 5 7.5
Ardei 40 50 - 10 40 50 - 10 40 20 30 10 - 6.0
Ardei - - - - 30 20 40 10 30 20 40 10 - 6.5
Pătlăgele vinete 40 40 - 20 40 50 - 10 - 20 60 5 15 6.5
Pătlăgele vinete - - - - 10 30 50 10 10 20 65 5 - 6.5
Varză şi conopidă timpurie 50 25 - 25 50 25 - 25 20 20 50 5 5 7.5
38

Varză şi conopidă târzie - - - - 40 10 40 10 - 20 60 20 - 7.0


Castraveţi şi pepeni galbeni 40 40 - 20 40 40 10 10 55 20 20 - 5 7.0
Castraveţi şi pepeni galbeni - - - - 30 20 30 20 30 20 40 10 - 7.0
Salată 25 75 - - 25 75 - - - - - - - 6.5

M- mraniţă; PT- pământ de ţelină; T- turbă; N- nisip; B- bălegar de bovină;


Anexa III
Date tehnice privind producerea răsadurilor de legume pentru culturile din câmp şi solarii (prelucrare după diverși autori)
Număr de răsaduri ce se
Data semănatului Distanţa între Cantitatea
Necesar Suprafaţa necesară obţin la m2
Nr. pentru culturile în: rânduri (cm) sămânţă pentru (m2).
Specia de sămânţă răsad
crt. kg/ha
g/m2 pentru fără repicat
câmp solarii repicat nerepicat cultură semănat repicat repicat
1. Ardei 5.03 1-5.02 4-6 8 14-18 0,8-1,0 40 400 1200-1500 700
2. Castraveţi 5-10.04 8-10.03 5-8 - 15-20 0,8-1,0 80 500 1000-1200 -
Conopidă 20-
3. 5-12.02 4-5 7-8 10-12 0,300 30 400 1000-1200 600-700
toamnă 25.01
4. Ceapă apăx) 1-5.04 - - 4-5 15-20 5-6 300 - - 1500
15-
5. Gulioare 5-10.02 4-6 7-8 8-10 0,500 30 400 1000-1200 600-700
20.01
39

Pătlăgele 10-
6. 5.03 4-6 8-10 10-12 0,800 40 350 1000-1200 700
vinete 15.02
Pepeni galbeni
7. 1-15.04 5-10.03 5-8 - 15-20 0,8-1,0 80 500 1000-1200 -
și verzi
8. Prazx) 1-5.04 - - 5-6 15-20 5,0 300 - - 1500
9. Salată 25.02-1.03 1.02 4-5 6-7 4-6 0,500 25 250 1500-1800 300-1000
10-
10. Tomate 10.03 5-6 8-10 8-10 0,300 40 400 800-1000 400
15.02
Varză 15-
11. 5-15.02 4-6 - 10.12 0,800 30 400 1000-1200 600-700
timpurie 20.01
12. Ţelină 1-15.03 - 4-5 6-7 2-3 0,250 30 300 1500-2000 800-1000
Varză şi
13. conopidă de 15-20.06 - - 6-7 10-12 0,300 300 - - 1600
toamnă x)
x)
Răsadul se produce pe brazde reci în câmp
Anexa IV

Indicii de calitate ai răsadurilor de legume în momentul plantării


(prelucrare după diverși autori)

Specia Înălţimea (cm) Număr de frunze Diametrul la colet (mm) Vârsta zilei
Ardei 15-17 8-10 5 60-65
Castraveţi 18-22 3-4 6-8 30-35
Conopidă 14-16 6-8 5-7 40-50
Fasole urcătoare 15-20 5-6 5-6 30-35
Pătlăgele vinete 16-20 7-8 6-7 50-60
Pepeni galbeni 15-20 3-4 6-7 35-40
Salată - 7-8 - 30-35
40

Tomate 15-18 6-8 6-9 45-60


Varză 14-16 5-7 4-6 40-50
Anexa V
Numărul de seminţe de legume la gram şi normele pentru semănat direct în câmp (Poșta, 2008)
Număr seminţe la Norma de semănat Densitatea culturii
Nr. crt. Specia
gram (kg/ha ) (mii plante/ha)
0 1 2 3 4
1. Andive 965 3-3,5 222-250-333
2. Bame 20 10-12 40-55
3. Castraveţi 40 3-5-20 20-22-133
4. Ceapă 305 6-8 534-666
5. Dovleac comestibil 5-6 4-6 3,5
6. Dovlecei 4-14 3-5 12,5-26
7. Fasole de grădină 4-5 80-100 450-475
8. Fasole urcătoare 4-5 20-40 31,25
41

9. Mazăre de grădină 3-6 180-220 1000


10. Păstârnac 430 3-5 148-222
11. Pătrunjel 660 3-5 178-222
12. Pepeni galbeni 45 3-5 13,3
13. Pepeni verzi 10-20 2-3 10-13,3
14. Patison 4-11 4-5 21-26
15. Porumb dulce 4-6 10-15 57,2
16. Ridichii de lună 90 10-12 1000
17. Ridichii de toamnă 110 8-10 200-250
18. Sfeclă roşie 55 10-15 166-190-200
19. Salată 900 1,5-2 266-334
20. Spanac 100 10-15 534-800
0 1 2 3 4
21. Spanac de N. Zeelandă 12 10-14 200-266
22. Sparanghel (în 40 2-3 80-100
pepinieră)
23. Tomate 250-430 1-1,5 40-50
24. Ţelină de rădăcină 2500 0,3-0,5 100
25. Morcovi 820 3,5-5 267-333
26. Varză de toamnă 230 0,3-0,5 52-55
42
Anexa VI

Epoci de plantare a legumelor în câmp


(prelucrare după diverși autori)
Necesar de Număr de zile de la:
Nr.
Specia cultivată Epoca de plantare răsaduri semănat la plantare la prima
crt.
mii/ha plantare recoltare
0 1 2 3 4 5
Legume pentru rădăcini tuberizate
1 Ţelină pentru 15.04-25.06 100 45-50 135-150
rădăcină
Legume din grupa cepei
2 Ceapă de apă 5-15.05 210-270 50-55 125-135
43

3 Praz 10-15.05 175-266 55-60 140-145


Legume verdeţuri
4 Salată 15-30.03; 165-192 35-40 30-35
25.08-5.09
Legume din grupa verzei
5 Conopidă timpurie 10.03-10.04 55-70 40-45 95-110
6 Conopidă de toamnă 20.06-1.07 38-41 40-45 100-115
7 Gulii 5.06-10.07 45 34-40 70-75
8 Gulioare 25.03-10.04 105 30-35 60-65
9 Varză albă timpurie 10.03-10.04 55-70 40-45 90-100
10 Varză albă de toamnă 26.06-5.07 33-36 35-40 110-120
11 Varză roşie 15-26.06 45-50 45-50 110-120
0 1 2 3 4 5
Legume cucurbitacee
12 Castraveţi 10-15.05 20-22 35-40 35-40
13 Dovlecei 1-10.05 15-20 35-40 40-45
14 Patison 10-15.05 25-30 35-40 40-45
15 Pepeni galbeni 15-20.05 15 35-40 50-55
Legume solanocee pentru fructe
16 Ardei gogoşar 5-10.05 65-70 60-65 80-85
17 Ardei gras 25.04-10.05 70-75 55-60 45-50
18 Ardei iute 25.04-10.05 95-110 60 40-45
19 Ardei lung 5-15.05 80-85 60 80-90
20 Pătlăgele vinete 5-10.05 28-30 50-55 55-60
21 Tomate timpurii 20.04-1.05 32-35 45-60 60-65
44

22 Tomate de vară 25.04-15.05 27-34 45-60 70-75


Anexa VII
Distanțele folosite la plantarea legumelor în câmp (prelucrare după diverși autori)
Plantat în :
Teren rânduri benzi cuiburi Densitatea
Nr.
Specia cultivată modelat Distanţe în cm între: culturii
crt.
nemodelat * plante pe plante pe Nr. (mii plante/ha)
rânduri benzi rânduri rând cuiburi rând
rând rând rând
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Legume pentru rădăcini tuberizate
1 Ţelină de rădăcină (B) TM 50-60 40-30 76 37 20 3 - - 100
TN - - - - - - - - 42-66
Legume din grupa cepei
2 Ceapă de apă (B) TM - - 66 30 10 2 - - 266
TN - - - - - - - - -
45

3 Praz (B) TM - - 34/76 20 10-15 2x2 - - 266


TN - - 50 35 10-15 3 - - 166
Legume verdeţuri
4 Salată TM - - 66/34 25 15 2x2 - - 190
(SA) TN - - 40-50 20-25 20 5 - - 166
4 Salată TM - - 66/34 25 15 2x2 - - 190
(SU) TN - - 50 20 20 5 - - 192
Legume din grupa verzei
5 Conopidă timpurie (SA) TM 60 25 90 60 25 2 - - 53
TN - - - - - - - - 66
6 Conopidă de toamnă (B) TM 70 35 80 70 35 2 - - 38-41
TN - - - - - - - - -
7 Gulii TM - - 90 60 30 2 - - 44
(SU) TN - - - - - - - - -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 Gulioare (SA) TM - - 75 25 25 4 - - 106
TN - - - - - - - - -
9 Varză timpurie (SA) TM 60 25 90 60 25 2 - - 53
TN - - - - - - - - 66
10 Varză de vară (B) TM - - 80 70 30 2 - - 44
TN - - - - - - - - -
11 Varză de toamnă (SU) TM 70 40 80 70 40 2 - - 33
TN - - - - - - - - 36
12 Varză roşie (B) TM 50 40 80 70 30 2 - - 44
TN - - - - - - - - 50
Legume solanocee pentru fructe

13 Ardei gogoşar (B) TM 70 15-20 80 70 20-25 2 - - 53-66


TN - - - - - - - - 72-95
46

14 Ardei gras (B) TM - - 80 70 15-20 2 - - 66-88


TN - - 80 30 20 2 - - 91
15 Ardei iute (B) TM 70 15 70 40 15 3 - - 133
TN - - - - - - - 95
16 Ardei lung (B) TM 70 15 80 70 15 2 - - 88
TN - - - - - - - - 95
17 Pătlăgele vinete (B) TM 80 45 70 80 45 2 - - 30
TN - - - - - - - - 28
18 Tomate timpurii (B) TM 70 45 90 60 40 2 - - 33
TN - - - - - - - - 32
19 Tomate vară-toamnă (B) TM - - - - - - - - -
- cultură pe spalier înalt TN - - 180 60 20-30 2 - - 27-34
Legume cucurbitacee
20 Castraveţi (B) TM 100 50 80 70 60 2 100 50 22
TN - - - - - - - - 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21 Dovlecei (B) TM 80 80 80 70 70 2 80 80 19
TN - - - - - - - - 15
22 Patison (B) TM 70 40 80 70 50 2 70 40 27
TN - - - - - - - - 36
23 Pepeni galbeni (B) TM - - - - - - 150 150 -
TN - - - - - - - - 14
SA-cultură secundară anterioară; B- cultură de bază; SU- cultură secundară următoare
*Teren modelat (TM) ; Teren nemodelat (TN)
47
Anexa VIII

Consum de forţă de muncă manuală şi mecanică pentru plantarea răsadurilor de legume


(prelucrare după diverși autori)
Nr. Specia Metoda de Consum forţă (ore/ha) Densitatea culturii
crt plantare manuală mecanică (mii / ha)
1 Ardei gras mecanică 140 23 70-75
2 Ardei gogoşar mecanică 83,3 23 65-70
3 Ardei lung mecanică 83,3 23 80-85
4 castraveţi manuală 100-110 2 20-22
5 Ceapă de apă manuală 520 1 210-270
5 Conopidă timpurie manuală 260 2 55-70
6 Conopidă de mecanică 38,5 20 33-36
48

toamnă
7 Pătlăgele vinete mecanică 55,5 15,5 28-30
8 Pepeni galbeni manuală 72,5 2 15
9 Praz manuală 430-500 2 175-266
10 Salată manuală 330-382 1 168-192
11 Tomate timpurii manuală 160-175 2 32-35
12 Tomate vară- manuală 90 2 27-37
toamnă
13 Ţelină de rădăcină manuală 330-350 1 100-105
14 Varză timpurie manuală 260 2 55-70
15 Varză de toamnă mecanică 38,5-42 20 34-40
Anexa IX

Condiţii de plantare a organelor vegetative de plante folosite la înfiinţarea culturilor


(după Knot, citat de Dumitrescu, 1997)

Partea de plantă Temperatura Umiditate relativă


Nr. crt Observaţii
specia 0˚C (%)
1 Andive-rădăcini 0˚C 90-95 se previne (evită) excesul de uscăciune;
2 Cartofi tuberculi 3-5˚C 90 tratament termic la 15-17˚C şi 90-95 % URA pentru
(păstrare prelungită) 10-14 zile. Pe tot timpul tratamentului tuberculii se
5-10˚C întorc
(păstrare de scurtă durată)
3 Cartof dulce rădăcini 13-15˚C 85-90 tratament termic la 30˚C şi 85-90% URA pentru 6.8
49

zile înainte de depozitare


4 Ceapă arpagic 0˚C 70-75 arpagicul poate fi tratat termic în mod natural în
câmp aşezat în brazde sau artificial cu căldură prin
aer uscat
5 Hrean-rădăcini 0˚C 85-90 depozitarea (păstrarea) în silozuri (şanţuri) este
recomandată în zonele cu climat rece
6 Revent- porţiuni de 0-1,5˚C 80-85 depozitarea în câmp este satisfăcătoare în condiţii de
plantă climat rece
7 Sparanghelul- părţi -1-0˚C 85-90 rădăcinile pot fi aşezate în strat de 20 cm grosime; se
de plantă previn încingerea şi excesul de uscăciune.
8 Usturoi bulbili 10˚C 50-65 fumigaţia pentru combaterea virozelor dacă sunt
prezente; tratament cu apă caldă la 50˚C pentru 20
minute pentru combaterea nematozilor cu plantare
imediat după tratament.
Anexa X

Cantităţi orientative de organe vegetative de plante necesare plantării unui hectar


(după Knot, citat de Dumitrescu, 1997)

Nr. crt Specia Partea de plante Cantitatea/ha


1 Anghinare secţiuni de rădăcină 1615-2522 bucăţi
2 Cartof tuberculul 1400-2800 kg
3 Cartof dulce rădăcini pentru stratificare 507-608 kg
4 Ceapă arpagic 507-1014 kg
5 Hrean secţiuni de rădăcină 18000-22000 bucăţi
6 Revent despărţituri (părţi de plante) 8000-10000 bucăţi
50

7 Sparanghel despărţituri (părţi de plante) 11616-21760 bucăţi


8 Usturoi bulbili 812-1216 kg
Anexa XI

Regimul şi schema de irigare pentru principalele culturi de legume în funcție de cantitatea de precipitaţii
(prelucrare după diverși autori)

Cantitatea de precipitaţii
400-500 500-700 700-1000
Denumirea
3 nr. de nr. de nr. de Schema de udare
culturii norma m /ha norma m3/ha norma m3/ha
udări udări udări
irigare udare irigare udare irigare udare
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ardei 4500- 400- 8-10 3500- 400- 7-8 2000- 400 5-6 udarea I se face la 10-12 zile de
5000 600 4000 500 2500 la plantare, cu 300 m3/ha, II-IV
la 8 zile, cu 400-500 m3apă/ha,
restul, cu 500-600 m3apă/ha.
51

Cartofi 2000- 500- 4-5 1500- 400- 3-4 1000- 400- 2-3 udările I şi III (rar) se fac la 10-
timpurii 2500 600 2000 500 1500 500 12 zile cu 300-400 m3apă/ha;
după înflorire la 7-8 zile cu 500-
600 m3apă/ha.
Castraveţi 2500- 400 6-7 1200- 300 4-5 900- 300 3-4 prima și a II-a udare cu 300-350
2800 1500 1200 m3apă/ha,restul cu 400 m3apă/ha
Ceapă de 4000 400 8-10 2800 350 6-8 1500 300 4-5 udările I-IV, dese, la 5-7 zile, cu
apă şi praz 300 m3apă/ha.; la creşterea
bulbilor cu 400 m3apă/ha;
ultimul udat cu 10-15 zile înainte
de recoltare.
Culturi 3000- 500- 5-6 2000- 400- 4-5 1200- 400 3-4 prima și a II-a udare, cu 400
semincere II 3500 600 2500 500 1500 m3apă/ha.; după fructificare, cu
500-600 m3apă/ha.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rădăcinoase 2500- 500- 5-6 200- 500- 3-4 1000- 400- 2-3 udările I şi II cu 300-400
(morcovi, 300 600 2500 600 1500 500 m3apă/ha, la îngroşarea
sfeclă, rădăcinilor, cu 500-600
pătrunjel) m3apă/ha
Tomate 2500- 400- 5-6 2000- 400- 4-5 1200- 500- 2-3 udările I şi II la 12-15 zile de la
timpurii 3000 600 2500 600 2000 600 plantare, cu 400 m3apă/ha (să nu
împiedice încălzirea solului), III-
IV la 8-10 zile, cu 500-600
m3apă/ha, V-VI cu 600
m3apă/ha.

Tomate de 3500- 400- 7-8 2500- 500- 4-5 2000- 500- 3-4 udarea I la 4-6 zile de la
vară şi de 4000 600 3000 600 2500 600 plantare, cu 400 m3apă/ha., II-III
toamnă la 8-10 zile, cu 500 m3apă/ha.,
52

V-VII, cu 600 m3apă/ha, restul,


cu 500-600 m3apă/ha.
Ţelină de 4500 450 8-10 3200 400 6-8 1750 350 4-5 udările I-IV la 8-10 zile, cu 350-
rădăcină 400 m3/ha, restul la 7-8 zile, cu
400-450 m3/ha.
Varză şi 2400 400- 5,6 1500 400 4-5 1000 400 2-3 udările I şi II la 10-12 zile, cu
conopidă 2600 500 2000 1200 300-350 m3/ha., III-IV la 8-10
timpurie zile cu 400 m3/ha, restul, cu 400-
500 m3apă/ha.
Varză de 3000 400- 6-7 2500 400- 5-6 1500 400- 4-5 udările I şi II la 7-8 zile, cu 400-
vară 3500 600 3000 600 2000 600 450 m3/ha., III- IV cu 400 m3/ha,
restul, cu 400-500 m3apă/ha.
Varză şi 4000 500- 7-8 3500 400- 6-7 2500 500 5-6 udările I-IV, la 6-7 zile, cu 400-
conopidă de 4500 600 4800 600 3000 450 m3/ha., restul, la 8-10 zile,
toamnă cu 500-600 m3apă/ha.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pătlăgele 4500 500- 8-9 3500 500- 6-7 2500 500- 4-5 udările I şi II cu 400 m3/ha., III-
vinete 5000 600 4000 600 3000 600 V, cu 500-600 m3apă/ha., restul,
cu 600 m3apă/ha.
53
Anexa XII

Date tehnice referitoare la metodele de semănat a legumelor direct în câmp


(Dumitrescu, 1997)

Metode de semănat
Terenul
rânduri benzi cuiburi Densitatea
Nr. modelat sau
crt.
Specia
nemodelat Distanţe în cm între: culturii
rânduri nr. rânduri în cuiburi pe (mii plante/ha)
* benzi rânduri rânduri
echidistante benzi rând
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. LEGUME PENTRU RĂDĂCINI TUBERIZATE
1. Barba caprei TM - 40 25 2 - - 267
TN - 50 25 5 - - 333
54

2. Morcov TM 30 50 15 2 - - 267
TN - 50 25 5 - 333
3. Păstârnac TM 45 70 40 3 - - 222
TN - - - - - 148
4. Pătrunjel TM - 40 20 2 - - 178
TN - 50 25 5 - 222
5. Ridichii de lună TM - - - - - - -
TN - 45 15 6 - - 1.000
6. Ridichi de vară- TM 40 76 37 3 - - 200
toamnă TN - - - - - - 250
7. Scorţonera TM - 40 25 2 - - 222
TN - 50 25 5 - 278
8. Sfeclă roşie TM 35-40 76 37 3 - - 200
TN - - - - - 16-190
9. Ţelină de rădăcină TM - 76 37 3 - - 100
TN - - - - - - -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
II. LEGUME DIN GRUPA CEPEI
10. Producerea TM - 70 15 7 - - 1.550
arpagicului TN - 50 12 11 - - 2.440
11. Ceapă din arpagic TM - 66 28 4 - - 534
TN - 50 25 5 - - 666
12. Ceapă ceaclama TM - 40 20 2 - - 534
TN - 50 25 5 - - 666
13. Ceapă eşalonată TM - - - - - - -
TN - 50 25 5 - - 666
14. Ceapă de Egipt TM - - - - - - -
TN - 50 20 6 - - 800
15. Ceapă de tuns TN - - - - - - -
TN - 50 25 5 - - 666
16. Praz TM - - - - - - -
55

TN - 45 35 4 - 266
17. Usturoi TM - 72 28 4 - - 534
TN - - 50 25 5 - 665
III. LEGUME VERDEŢURI
18. Lobodă TM - 40 20 2 - - 534
TM - - - - - -
19. Măcriş TM - 40 20 2 - - 666
TN - - 50 25 5 - 834
20. Marula TM - 40 25 2 - - 266
TN - - - - - - -
21. Salată TM - 40 25 2 - - 266
TN - - 50 25 5 - 334
22. Spanac TM 25 40 25 2 - - 524
TN - - - - - - 800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
23. Spanac de N. TM 100 70 80 2 - - 266
Zeelandă TN - - - - 200
24. Ştevie TN 35 90 60 2 - - 266
TM - - - - - - 570
IV. LEGUME CUCURBITACEE
25. Castraveţi TM 90 70 80 2 100-150 50-60 133
TN - - - - - - 22-20
26. Dovlecei TM - 70 80 2 100 80 26
TN - - - - - - 12,5
27. Dovleac comestibil TM - - - - 300 100 -
TN - - - - - 3,5
28. Dovlecel Patison TM 70 70 80 2 70 70 26
TN - - - - - - 21
29. Pepene galben TM - - 150 - 150 50 13,3
56

TN - - - - - - 13,3
30. Pepene verde TM - - 150 - 200 50 13,3
TN - - - - - - 10
V. LEGUME PENTRU PĂSTĂI ŞI BOABE VERZI
31. Bame TM - 70 80 2 60 30 40
TN - - - - - - 55
32. Bob TM 60 80 70 2 - - 90
TN - - - - - - 110
33. Fasole de grădină TM - - - - - 40 475
oloagă
Fasole de grădină TN - 50 25 5 80 - -
urcătoare
34. Mazăre de grădină TM - - - - - - -
TN - 50 20 6 - - 100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VI. LEGUME SOLANACEE PENTRU FRUCTE
35. Tomate vară TM - 100 50 2 - - 40
toamnă TN - 110 40 2 - - 40
VII. LEGUME PENTRU MUGURI, FRUNZE, LĂSTARI ETIOLAŢI
36. Andive TM 40 70 40 3 - - 222
TN - 50 25 5 250-333
37. Barba capucinilor TM 60 70 40 3 - - 222
TN 50 25 5 166;333
38. Cardonul TM 100 - - - 50 50 -
TN - - - - 20;40
39. Fenicul de Florenţa TM 80 - - - - - -
TN - - - 50
Păpădie TM 40 - - - - - -
40. TN - - - - 250
57

41. Cicoare frizată TM 50 70 40 3 - - 200


TN 50 25 5 100;166
42. Sfeclă de frunze TM 70 - - - - - -
TN - - - 36
VIII. LEGUME AROMATICE ŞI CONDIMENTARE
43. Anason TM 40 - - - - - -
TN - - - - 500
44. Busuioc TM - 70 20 5 - - 166
TN - - - -
45. Cimbrişor TM - 80 40 2 - - 133
TN - - - - -
46. Cimbru TM - 85 35 3 - - 200
TN - - - - -
47. Chimen TM - 80 35 3 - - 200
TN - - - - -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
48. Coriandru TM 40 - - - - - -
TN - - - - 250
49. Hrean TM 70 - - - - - -
TN - - - - 71
50. Leuştean TM 50 - - - - - -
TN - - - - 133
*Teren modelat (TM) ; Teren nemodelat (TN)
58
Anexa XIII
Normele de muncă pentru lucrările manuale executate în legumicultură
Nr. crt. / Denumirea Categ. de UM. Materiale Norma Observaţii
nr. lucrării salarizare folosite (ZO/UM)
lucr. din
normativ
0 1 2 3 4 5 6
Lucrări efectuate în câmp
1/655 Făcut straturi în 2 mii sapă, 3,00 În lucrare se includ făcutul straturilor, sfărmatul
arătură m2 greble bulgărilor şi netezitul cu grebla.
2/666 Făcutul straturilor 2 mii sapă, 1,66
în urma rariţei m2 grebla
3/667 Desfăcut căpăţâni Se desface cu grijă căpăţâna de usturoi, se curăţă
de usturoi: bulbilii de învelişul de prisos.
-peste 85 căpăţâni 1 kg coş 0,01
59

-sub 60 căpăţâni la 0,043


(la 1 kg fiecare)
4/668 Plantat arpagic şi 3 ha 33,90 Materialul se ridică de la magazie, de către muncitori.
usturoi cu marcarea Distanţa de plantare 36/4-6 cm.
mecanică
5/669 Idem, cu marcarea 3 ha 0,02 50,00
manuală
6/670 Semănat fasole, 3 sapă, sac 10,00 Aprovizionarea cu sămânţă se face la distanţa de până
mazăre, bame cu la 50 m. Distanţa între rânduri 40/20 cm. Lucrarea
săpăliga mai cuprinde şi acoperitul prin presare cu pământ.
7/671 Semănat 3 ha sac 28,57
rădăcinoase pe
straturi şi rigole
8/672 Semănat castraveţi, 3 mii cuiburi sac 0,47 În lucrare se includ făcutul cuiburilor şi acoperitul
pepeni, dovlecei seminţelor cu pământ.
etc. în cuiburi
0 1 2 3 4 5 6
9/673 Semănat manual 3 ha sămânţă, găleţi 1,00 La începutul lucrului muncitorii se aprovizionează cu
spanac sămânţă de la magazie.
10/674 Acoperirea 1 ha furcă 6,66 Materialul este transportat de la distanţa de până la 50
semănăturilor cu m.
paie, pleavă, gunoi
proaspăt etc, cu
scopul de a
împiedica formarea
crustei
11/675 Ridicarea totală a 1 ha furcă 12,50
paielor şi gunoiului
de pe semănături şi
făcut grămezi
12/676 Sfărâmat scoarţa cu 1 ha grebla 16,66 Se execută pe toată suprafaţa semănată.
60

grebla
13/677 Făcut canale 2 mii sapă, lopată 9,30 Cu ajutorul uneltelor se mobilizează solul pe
secundare pentru m aliniamentele trasate de rariţă. Canalul şi taluzele se
irigaţii tasează prin călcare şi batere cu maiul.
14/678 Perfectarea 2 ha sapă, lopată 14,28
biloanelor sau
canalelor după
rariţă
15/679 Curăţatul vadurilor 1 mii sapă, lopată 5,00 Pământul şi buruienile se depozitează în grămezi.
late de 1m m
16/680 Marcarea terenului 1 mii marcator 0,33 Distanţa dintre rânduri este în funcţie de tipul culturii.
pentru plantat cu m
marcatorul manual
în două sensuri (în
pătrat)
17/681 Idem, cu sfoară 1 mii m sfoară cu semne 1,00 Distanţa dintre rânduri este în funcţie de cultură.
0 1 2 3 4 5 6
18/682 Făcut cuiburi cu 2 mii cuiburi sapă 0,40 Cuiburile se fac în urma marcatorului cu respectarea
sapa pentru plantat distanţei indicate.
tomate timpurii
19/683 Scos şi pregătit 2 mii fire lădiţe 0,09 Răsadurile se udă înainte de plantare. Răsadurile cu
răsaduri în vederea lungimea de 18-20 cm sunt aşezate în lădiţe (80-100
plantării fire). Răsadurile sunt acoperite la marginea parcelei
cu rogojini, iar înainte de plantat se mocirlesc.
20/684 Făcut gropi pentru 2 mii buc plantator 0,10 Lucrarea se execută în terenul pregătit pentru
plantat răsadul cu plantare.
plantatorul
21/685 Distribuirea la cuib 1 mii fire lădiţe, răsad 0,16 Lucrarea constă în preluarea lădiţelor cu răsad,
a răsadurilor deplasarea pe rând şi distribuirea plantelor la cuib sau
rigole.
61

22/686 Idem, a răsadurilor 1 mii fire idem 0,25


repicate
23/687 Distribuirea la cuib 1 mii buc lădiţe 0,29 Distanţa de plantare 70/15-20 cm. Ghivecele sunt
a răsadurilor în aşezate în lădiţe şi transportate la capătul parcelei de
ghivece nutritive alţi muncitori.
24/688 Așezat mraniţă în 1 mii cuiburi găleată 0,50 Mranița see transportă până la 50 m.
cuiburi gata făcute
25/689 Plantat răsaduri în 2 mii fire 0,29 Distribuirea la cuib se face de către alţi muncitori.
cuiburi gata făcute
fără mocirlit
26/690 Idem, cu mocirlit 0,50
27/691 Tras pământ la 1 mii fire sapă 0,33 În lucrare se include şi îndreptarea plantei.
răsaduri plantate
fără udare
0 1 2 3 4 5 6
28/692 Plantat răsaduri cu 2 mii fire plantator 0,35 Distribuirea la cuib se face de către alţi muncitori.
plantatorul fără
mocirlit
29/693 Idem, cu mocirlit 0,50
30/694 Udatul răsadului la 1 mii fire furtun 0,18 În lucrare se cuprind montarea furtunului, deplasarea
cuib cu furtunul în lui în funcţie de necesităţi, demontarea şi strângerea
timpul plantării acestuia după udat.
31/695 Udatul răsadului la 1 mii fire stropitoare 0,33 Apa este transportată de la distanţa de până la 50 m.
plantare cu Se administrează 1 litru de apă la fiecare plantă.
stropitoarea fără
sită
32/696 Udat răsadul prin 2 ha sapă 4,00 Cuprinde dirijarea apei în canale.
canale de irigaţie
33/697 Înlocuirea golurilor 2 ha plantator 0,50 Răsadul se transportă de alţi muncitori.
62

după 10 zile de la
plantare
34/698 Confecţionat araci 1 mii buc topor 1,00 Lucrarea cuprinde următoarele operații: tăiatul,
fasonatul, ascuţitul şi punerea în pachete a aracilor.
35/699 Arăcit tomate cu 2 mii buc chitonog 1,00 Aracii sunt transportaţi de la o distanţă de până la
chitonogul 50m.
36/700 Idem, transportul 2 mii buc 0,41
aracilor de către alţi
muncitori
37/701 Arăcit tomate prin 2 mii buc mai 0,91 Aracii sunt transpoprtaţi la locul de muncă de alţi
batere cu maiul muncitori. În lucrare se include şi repartizarea pe
teren a aracilor.
38/702 Legat tomate de 2 mii fire rafie, aţă 0,50 Înălţimea plantelor este de până la 90 cm. Se fac 1-2
arac pentru legături la fiecare plantă.
susţinere
0 1 2 3 4 5 6
39/703 Legat tomate 2 mii fire rafie, aţă 0,57 Distanţa de plantare 25-30/50 cm cu sistem de
timpurii pe spalieri susţinere spalier.
de susţinere
40/704 Întins sârma pe 2 mii scoaba, sârma, 0,50 Lucrarea constă în derularea sârmei de-a lungul
spalier pentru m cleşte, ciocan rândului, tăierea acesteia, legatul la un spalier fruntaş,
cultura de tomate întinderea sârmei la înălţimea indicată, baterea
timpurii (3 sârme) scoabelor pentru prinderea sârmelor de spalier.
41/705 Bătut spalieri la 2 mii buc spalier, ciocan 0,95 Distanţa între rânduri 80-85 cm, între spalieri 4-6 m.
cultura de tomate Lucrarea constă în înfingerea spalierilor şi bătutul lor
cu ciocanul. Cei frontali se îngroapă la 30-50 cm.
42/706 Scos şi strâns sârma 1 mii m ciocan, cleşte 0,34 Se scoate sârma si se strânge colac.
de la spalierii de
tomate
43/707 Scos spalierii la 1 mii buc 0,81 Distanţa între spalieri 4 m; adâncimea de înfingere
63

cultura de tomate 15-20 cm.


44/708 Pregătit aţe pentru 1 mii fire briceag 0.11 Lungimea sforilor este de maxim 2 m.
legat plante de
tomate
45/709 Palisat tomate 2 mii fire rafie 0,27 Distanţa de plantare este de 80/30 cm.; înălţimea
timpurii pe spalier plantelor 30-40 cm.; se fac 2 legături de plantă.
46/710 Dirijarea tulpinilor 2 mii fire 0,22 Distanţa între rânduri este de 70 cm.; distanţa între
de tomate pe plante este de 18-20 cm.
direcția rândului, în
sistem nepalisat,
înălţimea plantelor
35 - 40 cm
47/711 Idem, 40 - 50 cm 2 0,58 Lucrarea constă în dirijarea tulpinilor pe direcția
rândului.
48/712 Prăşit I peste tot la 3 ha sapă 8,69 Distanţa de plantare 18-20/60-100 cm.; numărul de
tomate buruieni/m2 40-80 buc.
0 1 2 3 4 5 6
49/713 Praşila a II-a și a 3 ha sapă 8,33 Numărul de buruieni/m2 100-250 buc.
III-a peste tot la
tomate
50/714 Prăşit I peste tot la 3 ha sapă 7,40 Distanţa de plantare 50-100/20-30 cm.; numărul de
castraveţi buruieni/m2 50-60 buc.
51/715 Praşila a II- a peste 3 ha sapă 9,09 Distanţa de plantare 50-100/20-30 cm.; numărul de
tot la castraveţi buruieni/m2 50-60 buc.
52/716 Praşila a III-a peste 3 ha sapă 10,00 Idem.
tot la castraveţi
53/717 Praşila I cu săpăliga 3 ha săpăligă 18,18 Buruienile din apropierea plantelor se plivesc.
la ardei şi vinete
peste tot
54/718 Prașila a II-a și a 3 ha săpăligă 13,33 Numărul de buruieni/m2 80-100 buc.; distanţa de
III-a la ardei gras plantare 70-80/10-15cm.; mobilizarea solului de o
64

peste tot parte şi de alta a rândului de plante: buruienile de


lângă plante se plivesc.
55/719 Prăşit I peste tot la 3 ha sapă 9,10 Distanţa de plantare 23-28/70-80cm. Operaţia constă
vinete în mobilizarea solului şi smulgerea buruienilor din
jurul plantelor.
56/720 Praşila a II-a, a III- 3 ha sapă 7,14
a la vinete peste tot
57/721 Idem, la varză 3 ha sapă 10,00
58/722 Prăşit total ceapă, Buruienile de lângă plante se smulg şi solul se
usturoi şi praz: mobilizează cu sapa.
-până la 80 bur. /m2 3 ha sapă 16,66
-peste 80 bur. /m2 3 ha sapă 28,57
59/723 Prăşit I la ardei şi 3 ha sapă 8,33 Distanța de plantare 70-80/10-20cm.; numărul de
ţelină după prăşitul buruieni/ m2 65-120
mecanic
0 1 2 3 4 5 6
60/724 Praşila a II-a şi a 3 ha sapă 7,14 Se prăşește câte 15-20 cm de o parte şi de alta a
III-a la ardei şi rândului de plante. Numărul de buruieni/m2 80-100;
ţelină după prăşitul Buruienile de lângă plantă se smulg.
mecanic
61/725 Prăşit varză după 3 ha sapă 6,45 Distanţa între rânduri, 60-80 cm.; distanţa între plante
praşila mecanică 20-30 cm. Numărul de buruieni/m2 - 100-130. Solul
se mobilizează la 5-6 cm. Buruienile de lângă plantă
se smulg.
62/726 Plivit I şi al II-lea la 2 ha sapă 11,11 Numărul de buruieni/m2 80-100 buc.; buruienile se
ceapa ceaclama pun în grămezi şi se scot la alee.
63/727 Plivit buruieni 2 ha cuţit, otic 4,55 Numărul de buruieni/m2 - 30-40; buruienile se smulg
rezistente la sau se taie cu oticul.
erbicide în cultura
de ceapă şi
castraveţi
65

64/728 Plivit şi rărit 2 ha 25,00 Numărul de buruieni/m2 80-100 buc. Plantele smulse
pătrunjel, morcov şi se depozitează în mănunchiuri pentru a fi legate de
păstârnac alţi muncitori.
65/729 Plivit straturi cu 2 mii,m2 16,60 Buruienile rezultate se aşează în grămezi pe poteci,
100-140 buruien/m2 iar la sfârşitul lucrului se scot pe alei
66/730 Idem, sub 100 10,00
buruieni/m2
67/731 Copilit I şi legat 2 mii fire briceag 0,52 Numărul de copili 3-5 pe plantă. Se execută o
tomate pe araci legătură pe fiecare plantă.
68/732 Copilitul al II-lea şi 2 mii fire briceag 1,00 Numărul de copili pe plantă 4-5, se execută o legătură
legat tomate pe pe fiecare plantă.
araci
69/733 Copilitul al III-lea 2 mii fire briceag 1,25 Nr. de copili este de 3-6 pe plantă, se fac 2-3 legături
şi legat tomate pe pe plantă.
araci
0 1 2 3 4 5 6
70/734 Plivit şi rărit pepeni 1 ha 12,12 Smulgerea buruienilor de pe rândul de plante,
verzi aşezarea acestora în grămezi şi răritul culturii după
caz. Numărul de buruieni/m2 80-100 buc.
71/735 Copilit I şi legat 2 mii fire cuţit, rafie 0,82 Distanţa de plantare 70-80/20-23 cm.; 2-4 copili pe
tomate pe spalieri plantă. Se fac 2 legături pe plantă; înălţimea plantelor
25cm.
72/736 Copilit I tomate 2 mii fire briceag 0,11 Se rup 2-3 copili de pe plantă.
fără legat pe spalier
73/737 Copilitul al II-lea la 2 mii fire cuţit 0,15 Distanţa de plantare 80-100/18-20cm. Numărul de
tomate timpurii pe copili pe plantă 1-6 buc.
spalieri fără legat
74/738 Copilitul al II-lea şi 2 mii rafie, cuţit 0,43 Numărul de copili pe plantă 2-5 buc. ; se leagă de a
legat tomate pe II-a sârmă.
spalieri
66

75/739 Copilitul al III-lea 2 mii fire cuţit 0,28 Numărul de copili pe plantă 4-8 buc.
la tomate fără legat
76/740 Copilitul al III-lea 2 mii fire rafie, cuţit 0,46 Numărul de copili pe plantă 2-4 buc.; se face o
şi legat tomate de legătură pe plantă.
spaliei
77/741 Cârnitul şi copilitul 2 mii fire briceag 0,17 Se rup vârfurile tulpinilor de tomate şi copilii; în
al III-lea la tomate medie se rup 2-4 copili pe plantă.
timpurii
78/742 Palisat tomate I pe 2 mii fire rafie 0,27 Se fac două legături pe plantă ; înălţimea plantelor
spalieri 30-40 cm.
79/743 Defoliat plante de 2 mii plante găleţi, 0,202 Se îndepărtează 4-6 frunze de la baza plantei, care se
tomate cuţit,coşuri strâng în găleţi sau coşuri.
80/744 Fertilizat fazial la 2 ha găleată 1,78 Se administrează 400 kg îngrăşăminte la ha. Distanţa
cultura de vinete între plante 0,7/0,3m.
0 1 2 3 4 5 6
81/745 Fertilizat fazial la 2 ha găleată 1,64 Se administrează 310-350 kg/ha îngrăşăminte
cultura de ardei granulate. Distanţa de plantare între rânduri 70 cm,
gogoşar iar între plante pe rând 25-30cm.
82/746 Fertilizat fazial 2 ha găleată 2,00 Se adminisrează 400-500 kg/ha. Distanţa între plante
cultura de tomate pe rând 30-40 cm.; distanţa între rânduri 70-80 cm.
83/747 Fertilizarea 2 găleată 0,20 Soluţia este preparată de alţi muncitori.
suplimentară la
cuib cu soluţie de
îngrăşăminte
chimice
84/748 Idem, cu 0,5 kg 2 mii cuiburi găleată 0,25 Materialul se transportă pe distanţa de până la 50 m.
mraniţă amestecată
cu îngrăşăminte
85/749 Idem, cu 2 găleată 0,33 Îngrăşămintele se transportă din grămezi pe o distanţă
67

îngrăşăminte de până la 50 m.
chimice
86/750 Împrăştierea 2 ha găleată 1,25 Transportul materialelor se face pe o distanţă de până
manuală a la 50 m.
îngrăşămintelor
între rânduri
87/751 Împrăştierea 2 0,50 Amendamentele sunt transportate de alţi muncitori.
manuală a De asemenea, grămezile sunt făcute de alţi muncitori.
amendamentelor
din: grămadă
88/752 Idem, căruţă 2 t lopată 0,33
89/753 Idem, remorcă 1 0,25
90/754 Împrăştiat gunoi de 1,33 Gunoiul se află depozitat în grămezi; împrăştierea se
grajd din grămezi: face uniform pe suprafaţa din jurul grămezilor.
20 t/ha
0 1 2 3 4 5 6
91/755 Idem, cu 40 t/ha 2 ha furca 3,22
92/756 Idem, cu 60 t/ha lopată 4,00
93/757 Ciupit I castraveţi 2 mii fire briceag 0,31 Faza de vegetaţie 3-4 ramificaţii cu 8-10 frunze; prin
tip cornişon tăiere se elimină vârfurile celor 4 ramificaţii.
94/758 Cârnit I castraveţi 2 mii fire briceag 0,093 Plante cu 4-6 frunze; se execută o singură operaţie de
tip cornişon tăiere a vârfurilor plantei.
95/759 Copilit, ciupit şi 2 mii fire briceag 1,63 Distanţa de plantare 30-70 cm. Înălţimea plantelor
cârnit I şi al II-lea 25-30 cm. Se rup cu mâna 2-3 lăstari, 1-2 frunze
la castraveţi uscate la baza tulpinii şi 1-2 flori de prisos (15-20
operaţiuni /plantă).
96/760 Idem, cu executarea 2 mii fire briceag 1,11 Idem
a 25-30 operaţiuni
pe plantă
97/761 Prăşit cu sapa după 3 ha sapă 6,66 Distanţa de plantare 70/35 cm.; numărul de
68

prăşitoare la tomate buruieni/m2 100-250 buc.


98/762 Butonatul la ardei. 2 mii fire manual 1,61 Lucrarea constă în eliminarea florilor și a fructelor cu
dezvoltare diferită lăsând 7-9 fructe /plantă
99/763 Rărit morcov şi 2 ha manual 20,00 Înălţimea plantelor 30-35 cm, 70-80 buruieni/m2.
plivit buruieni numărul mediu de plante 130/ m2.. Se smulg plantele
pentru a asigura o densitate normală.
100/764 Rărit pătrunjel 2 ha manual 14,93 Înălţimea plantelor 30 cm.. Numărul de plante 100
buc./ m2.. Producţia din răritură 2800 kg/ha. Se smulg
plantele și se fac mănunchiuri şi se lasă pe interval.
101/765 Recoltat legume, 1 mii leg. rafie, cuţit 1,428 Sortimentele: pătrunjel pentru frunze, mărar.
verdețuri şi făcut Producţia 10t/ha. greutatea unei legături 50-70 g.
legături
102/766 Făcut legături de 1 mii leg. coş, rafie, cuţit 2,00 Greutatea unei legături 340-360 g. Numărul de
morcovi din rădăcini în legătură 10-12 buc.
răritură
0 1 2 3 4 5 6
103/767 Recoltat rădăcini de 1 t cuţit 2,70 Producţia 15 t/ha; 20-22 buc/kg. Muncitorul adună
păstârnac în urma rădăcinile după dizlocator le scutură de pământ, taie
dizlocatorului şi coletul şi le aruncă în grămadă.
colectarea acestora
104/768 Recoltat manual 3 t cazma,cuţit 3,84 Soiul Alb, lung 18-20 buc/kg.; producţia 17 t/ha.
păstârnac de vară şi
înlăturat coletul
105/769 Recoltat morcovi 3 t cazma 2,04 Distanţa între rânduri 20 cm, 14-20 buc./kg.
manual fără
decoletare,
producţie 20-25
t/ha
106/770 Idem, producţia 15- 3 t cazma 2,98 Se adună grămezi la distanţă 20-25 m.; 20-25 buc./kg
20 t/ha
69

107/771 Idem, producţie sub 3 t otic,cazma 5,55 Idem, cu peste 25 buc/kg soiul De Nantes
10-15 t/ha
108/772 Adunat morcov 1 t manual, lăzi, 1,33 Numărul de buc/kg 14-20.
după dislocarea coşuri
mecanică,
producţie 20-25
t/ha
109/773 Idem, producţie 15- 1,81 Idem, 20-25 buc/kg
20 t/ha
110/774 Idem, producţie 10- 3,33 Peste 25 buc./kg.; se adună în lăzi sau coşuri şi se lasă
15 t/ha pe teren.
111/775 Recoltat morcov 3 t otic,cazma 2,41 Soiul De Nantes – distanţa între rânduri 20 cm; 30
fără decoletare, buc/kg.
producţie 13-15
t/ha pe sol uşor
0 1 2 3 4 5 6
112/776 Idem, în sol greu şi 3 t otic,furcă 5,40 Idem, 30-40 buc/kg.
mijlociu, producţie
7 t/ha
113/777 Tăierea rădăcinilor 2 Mii buc. sapă, cuţit 0,77 Se îndepărtează pământul cu sapa din jurul plantei, se
secundare la ţelină plante taie rădăcinile secundare cu cuţitul şi se acoperă din
nou tulpinile cu pământ.
114/778 Recoltat ţelină 3 t cazma 2,70 Producţia 15 t/ha şi 4 buc./kg. Se scot rădăcinile cu
manual sapa şi se aruncă în grămadă.
115/779 Recoltat sfeclă 3 1 furcă,cuţit 0,77 Soiul Bordo.
roşie, curăţat de
frunze şi pământ,
pus în grămezi,
producţie de până
la 15 t/ha
70

116/780 Idem între 16-20 hârleţ 0,59


t/ha
117/781 Idem între 21-30 0,47 Soiul Bordo, Vidra 28, etc.
t/ha
118/782 Sortat morcovi 1 t cuţit, lădiţe, 1,61 15-20buc./kg. Lungimea rădăcinii 13-15 cm. Se
cârpe curăţă de pământ, se îndepărtează frunzele şi se
aşează în trei calităţi.
119/783 Sortat pătrunjel 1 t cuţit 2,22 25-30 buc./kg. Se decoletează fiecare rădăcină de
pătrunjel cu cuţitul, se şterge de pământ şi se sortează
pe două calităţi; se aşează în lădiţe şi se transportă
până la 20 m la grămadă.
120/784 Sortat păstârnac 1 t cuţit, lăzi 2,66 Idem, 17-20 buc./kg.; sortarea se face pe două calităţi
121/785 Sortat ţelină, 1 t lădiţe 2,85 Soiul Bulgăre de Zăpadă 4-5 buc./kg.; producţie 15
rădăcini t/ha. Lucrarea constă în eliminarea frunzelor prin
rupere cu mâna şi sortare pe calităţi.
0 1 2 3 4 5 6
122/786 Recoltat spanac de 3 t lădiţe, coşuri 5,55 Se aşează în lădiţe.
câmp prin smulgere
123/787 Idem, prin tăiere cu 3 t coşuri, raz 2,50 Idem.
razul
124/788 Recoltat spanac 3 t lăzi tip F 9,09 De la soiul Matador se recoltează numai frunze cu
frunze pentru peţiol de 1,5 cm.; producţia 40 t/ha.; număr de frunze
export pe plantă 8-12 buc.; număr de plante la kg 85 buc.
125/789 Recoltat ceapă, 25 1,42 Ceapa recoltată se aşează în mănunchiuri şi se
plante la kg transportă la 50 m.
126/790 Idem, 25-40 plante 3 t coşuri, lădiţe 2,08
la kg
127/791 Idem, 40-60 plante 1 6,89
la kg
128/792 Făcut legături de mii fire sfoară, 0,12 Numărul de plante la o legătură 40; legătura se
71

ceapă leg. rafie 0,005 efectuează cu rafie şi se curăţă de pământ.


129/793 Recoltat ceapă, 2 t coşuri, rafie 9,09 Sol reavăn, 7-12 plante în legătură 4-7 legături/kg..
curăţat şi făcut lădiţe
legături
130/794 Recoltat usturoi 2 t rafie 13,33 Distanţa de plantare 24/10 cm, 4-6 fire/legătură;
verde, curăţat şi numărul de legături/kg 14-16 buc.
făcut legături
131/795 Recoltat salată 3 Mii lădiţe 1,66 Recoltarea se face prin smulgere; se aşează în lădiţe
verde căpăţâni/t şi se transportă la marginea parcelei. Greutatea 6
buc./kg. Înălţimea plantelor 10 cm.
132/796 Sortarea şi 1 t lăzi 2,00 Lucrarea se execută lângă locul de cultură şi se
ambalarea aşează în lăzi pe calităţi.
căpăţânilor de
salată verde
0 1 2 3 4 5 6
133/797 Recoltat mazăre 3 t coşuri, sac 25,00 Producţia se transportă la cca. 50 m.
verde
134/798 Recoltat fasole 3 t găleţi, lădiţe 18,18 Producţia 1600 kg/ha. Se recoltează în găleţi, apoi se
păstăi descarcă în lădiţe.
135/799 Recoltat fasole 3 t coşuri, sac, lăzi 14,28 Producţia 1700 kg/ha. Se recoltează în coş şi se
grasă păstăi descarcă în lăzi sau saci.
136/800 Recoltat fasole 3 t găleţi 33,33 Păstăile se recoltează în găleată, se transportă la cca.
păstăi 50 m, se descarcă în lăzi. Producţia recoltată 2000
kg/ha.
137/801 Smuls manual 3 ha 16,66 Mazărea recoltată se aşează în grămezi.
mazăre de grădină
138/802 Recoltat I tomate 3 t găleţi, lădiţe 9,09 Distanţa de plantare 50-90/20-22 cm. şi 8-14
72

pentru export fructe/kg.


139/803 Recoltat a II-a oară 3 t găleţi, lădiţe 8,33 Idem.
tomate pentru
export
140/804 Recoltat a III-a oară 3 t găleţi, lădiţe 5,88 Idem.
tomate pentru
export
141/805 Sortat tomate 2 t lădiţe 8,00 Sortarea se face în hale sau adăposturi, sortându-se pe
pentru export 12-16 9-10kg dimensiuni şi culori. Fructele se şterg de praf şi se
fructe/kg aşează în lădiţe. Distanţa de transport 10 m.

142/806 Recoltat I tomate 3 t coş, lădiţe 4,54 Distanţa de plantare 70-80/20-25 cm.; distanţa de
pentru consum transport 50 m.
intern, producţie
1-10 kg/m2
0 1 2 3 4 5 6
143/807 Recoltat a II-a oară, 3 t coş, lădiţe 4,00 Distanţa de plantare 70-80/20-25 cm. Distanţa de
tomate pentru transport 50m.
consum intern,
producţie 3-10
kg/m2
144/808 Recoltat a III-a 3 t coş, lădiţe 3,33
oară, tomate pentru
consum intern,
producţie 5-10
kg/m2
145/809 Sortat tomate 2 t lăzi 2,00 Tomatele nu se curăţă de praf, se aşează în lăzi pe
pentru consum categorii aşa cum au fost aduse din câmp. Lăzile se
intern pe trei transportă la 20 m unde se stivuiesc.
categorii
Recoltat castraveţi coş, lădiţe, Lucrarea constă în recoltare, sortare şi transportul la
73

146/810 3 t 33,33
de 3-6 cm. lungime cuţite alee.
147/811 Recoltat castraveţi 3 t coş, lădiţe, 16,66 Distanţa de plantare 70/30 cm. În lucrare sunt incluse
de 6-9 cm. lungime cuţite sortarea şi transportul la alee.
148/812 Idem, 9-12 cm. 3 t 10,00
149/813 Idem, 12-15 cm. 3 t 5,00
150/814 Idem, peste 15 cm. 4,54
151/815 Recoltat castraveţi 3 t coş, lădiţe, 6,89 În lucrare se include și transportul.
cornichon 6-9 cm cuţite
pentru export, fără
sortat
152/816 Idem, 9-12 cm., 3 t coş, cuţite 6,25 În lucrare se include și transportul.
pentru consum
intern, fără sortat
153/817 Idem, 13-15 cm. 3 t lădiţe 4,54
0 1 2 3 4 5 6
154/818 Idem, peste 15 cm. 3 t 4,16
155/819 Sortata castraveţi 2 t lădiţe 6,66 Lucrarea se execută în hală; se sortează pe
pentru export, soiul dimensiuni conform stasului. Lădiţele se transportă la
cornichon 10 m distanţă.
156/820 Recoltat ceapă 3 t lădiţe 3,70 Numărul de bulbi la kg. 16-17 buc.
uscată, producţie
8000 kg/ha
157/821 Idem, producţie 3 t lădiţe 3,33 Numărul de bulbi la kg. 13-14 buc.
8000-12000 kg/ha
158/822 Idem, producţie 3 t lădiţe 2,38 Numărul de bulbi la kg. 10-11 buc.
peste 12000 kg/ha
159/823 Adunat ceapă în 1 t MRC, 1,66 Bulbii se adună, se curăţă frunzele uscate, se pun în
urma recoltării cu cuţit, găleţi găleţi şi se transportă la distanţa de 20-30 cm.
MRC fără sortare
74

160/824 Adunat ceapă 1 t coşuri 1,42 Dislocarea se face cu maşina de recoltat cartofi E-
uscată după 649. Producția este de peste 12 t/ha, iar numărul de
dislocare mecanică, bulbi/kg este 6-8 buc.
fără sortare.
161/825 Sortat ceapă după 2 t lădiţe, coşuri 1,42 Sortarea se face pe trei categorii apoi se aşează în
uscare, pentru grămezi diferite. Numărul de bulbi la kg 10-15 buc.
export
162/826 Idem, pentru intern 1,16
163/827 Ambalat ceapă în 2 t saci, sfoară 0,50 Ceapa sortată se află în grămezi, se ambalează în saci
saci pentru export (22-25 kg), se cântăreşte, se egalizează, se leagă sacii
şi se fac stivă.
164/828 Recoltat usturoi 3 t lădiţe, coşuri 14,28 Numărul de căpăţâni/kg 40-60buc. Usturoiul recoltat
uscat se aşeză în grămezi.
165/829 Recoltat usturoi cu 3 t otic, coşuri 5,00
tulpini false
0 1 2 3 4 5 6
166/830 Sortat usturoi uscat 2 t lădiţe, coşuri 10,00 Rădăcinele se taie și se curăţă de pământ.
167/831 Recoltat vinete 3-4 3 t lăzi, coşuri 2,85 Producţia recoltată se transportă la alee pe o distanță
buc/kg de 50 m. Producţia 17-20 t/ha.
168/832 Idem, 5-6 buc/kg 3,92
169/833 Sortat vinete pentru 2 t lădiţe 1,14 Se sortează pe două calităţi conform stasului, fructele
consum intern 3-4 se şterg cu cârpa, se aşează în lăzi şi se transportă la o
buc/kg distanţă de 10 m.
170/834 Sortat vinete pentru 2 t lădiţe 3,33 Se sortează corespunzător, aşezându-se în lădiţe cu
export hârtie; se transportă până la 10 m. Procentul de fructe
corespunzătoare pentru export 40%.
171/835 Recoltat vinete 3 t lădiţe, coşuri 3,22
pentru export
172/836 Sortat conopidă 2 t cuţit, coşuri 1,72 Se verifică fiecare conopidă, se scurtează cotorul, se
reduce numărul de frunze, se sortează pe calităţi şi se
75

pentru consum
intern 3-4 buc/kg aşează în lădiţe.
173/837 Recoltat conopidă 3 t lădiţe, coşuri 3,57 Producţia 15-20 t/ha. Numărul de plante/ha 55000. Se
4-5 buc/kg taie căpăţânile ajunse la maturitate şi se indepărtează
o parte din frunze.
174/838 Recoltat total varză 3 t lăzi, cuţit 0,83 Distanţa de plantare 70/33 cm. Producţia 18t/ha. Se
timpurie şi de vară taie căpăţânile de varză se elimină 1-2 frunze.
(recoltat total) Distanţa de transport până la 50 m.
175/839 Recoltat fazial 3 t lădiţe, cuţit 1,05 Se recoltează în 2-3 treceri. Producția la o trecere 5-6
varză timpurie şi de t/ha.
vară
176/840 Recoltat varză de 3 t coşuri, lăzi, cuţit 0,58 Recoltarea se execută total la o singură trecere.
toamnă şi curăţat de Producţie 40-60 t/ha. Greutatea căpăţânii 1,5-3 kg. Se
frunze taie varza se aşează în coş şi se transportă la marginea
parcelei.
0 1 2 3 4 5 6
177/841 Recoltat fazial 3 t coşuri, lăzi, cuţit 0,90 Recoltarea se face prin 2-3 treceri. Producţia 30-40
varză de toamnă şi t/ha greutatea unei căpăţâni 1,2-2kg. Varza se taie, se
curăţat de frunze curăţă 2-3 frunze şi se transportă până la 50 m.
Producţia la o singură trecere 10-12 t/ha.
178/842 Recoltat dovlecei 3 t lădiţe, cuţit 13,33 Sub 12 cm. lungime.
pentru consum
intern (în faza de
floare)
179/843 Idem, mai mari 3,33 Peste 15 cm. lungime.
180/844 Recoltat dovlecei 3 t coşuri, lăzi, cuţit 5,00
pentru export (10-
15 cm.)
181/845 Recoltat I ardei 3 t coşuri, lăzi, cuţit 6,25 12-18 fructe/kg. Distanţa de transport 50 m.
gras pentru consum
76

intern, 1-2
buc/plantă
182/846 Recoltat a II-a oară, 3 t coşuri, lăzi, cuţit 3,77 12-18 fructe/kg.
ardei gras pentru
consum intern cu
3-4 buc/plantă
183/847 Idem, a III-a şi a IV 3 t coşuri, lăzi, cuţit 5,55 12-18 fructe/kg.
–a oară, 1-3 buc/pl.
184/848 Recoltat ardei gras 3 t coşuri, lădiţe 4,16 7-10 fructe/kg.
pentru export, soiul
Uriaş de California
185/849 Recoltat I ardei 3 t coşuri, lădiţe 4,00 10-14 fructe/kg. şi 1-2 fructe/plantă.
gras pentru export
186/850 Recoltatul al II-lea 3 t coşuri, lădiţe 5,00 8-10 fructe/kg.
şi al III-lea ardei
gras pentru export
0 1 2 3 4 5 6
187/851 Recoltat ardei 3 t coşuri, lădiţe, 3,22 9-10 fructe/kg. Distanţa de plantare 70/30 cm. Se
gogoşar găleţi, cuţit rupe fiecare gogoşar cu mâna şi se aşează în coşuri
care se transportă la marginea parcelei.
188/852 Recoltat ardei lung 3 t coşuri, lădiţe, 4,54 Distanţa de plantare 60-70/15-30 cm, 1-3
pentru export găleţi, cuţit fructe/plantă, 16-18 fructe/kg. Producţia 12000-
15000 kg/ha.
189/853 Idem, pentru 3 t idem 4,16 9-15 fructe/kg şi 1-2 fructe/plantă.
consum intern
190/854 Sortat ardei lung 2 t lăzi, cuţit 2,50 Se sortează pe două categorii. Categoria I, 14-16
pentru consum fructe/kg.; categoria a II-a 16-18 fructe/kg.
intern
191/855 Sortat ardei lung 2 t hârtie, lădiţe, 6,45 Numărul de fructe/kg, 8-18 buc. Se sortează pe 2
pentru export cuţit categorii; se include şi aşezatul hârtiei în lădiţe.
192/856 Sortat ardei gras 2 t lăzi 1,53 Se sortează pe două categorii: categoria I 13-14
77

pentru consum fructe/kg; categoria a II-a 15-17 fructe/kg. Lăzile se


intern transportă la cca 20 m 11-14 fructe/kg. Se sortează pe
2 calităţi.
193/857 Sortat ardei gras 2 t lădiţe, hârtie, 6,67
pentru export cuţit, etichete
194/858 Sortat gogoşar 2 t lădiţe, hârtie, 5,00 Fiecare ardei se verifică, se şterge de praf şi se
pentru export cuţit, etichete sortează pe două calităţi, în funcţie de mărime. Aici
se include şi aşezarea hârtiei în lădiţe şi etichetarea.
195/859 Recoltat ardei iute 3 kg lădiţe 0,02 Cu transportare la 10 m.
196/860 Înşirat ardei iute 1 şiruci sfoară 0,028 Şirul se face de 2-3 m şi greutate de 5-7 kg.
pentru boia
197/861 Recoltat gulii 3 mii buc. cosor, seceră 0,50 Se include curăţatul şi transportul la alee.
198/862 Recoltat pepeni 3 t cosor 0,80
199/863 Recoltat pepeni 3 t cosor 0,50 Se scot la alee, distanţa până la 50 m şi se fac
dovlecei grămezi.
0 1 2 3 4 5 6
200/864 Recoltat ridichi de 3 mii leg. coş 2,50 Se includ spălatul şi efectuatul legăturilor.
lună şi făcut
legături
201/865 Recoltat cartofi 3 t sapă, saci 8,92 Se includ ambalatul în saci şi transportul până la 50
timpurii m.
202/866 Recoltatul 3 t coşuri 2,00 Se include şi sortatul acestora.
tomatelor pentru
murături
203/867 Recoltat praz 3 t 1,00 Se includ sortatul, spălatul şi făcutul snopilor.
204868 Sortat praz 2 t 0,40 Lucrarea se execută lângă materialul depozitat.
205869 Recoltat sparanghel 3 kg cuţit, lădiţe 0,10
I şi a II-a oară
206/870 Recoltat sparanghel 3 kg cuţit, lădiţe 0,05
a III-a şi a IV-a
78

oară
207/871 Spălat şi legat 1 kg găleţi 0,01
sparanghel în
pachete
208/872 Strivitul tomatelor 1 t sită 0,35 Lucrarea se execută deasupra butoiului, tomatele
pentru bulion fiind aduse la locul de muncă de alţi muncitori.
209/873 Scos araci din 1 mii buc 0,50 În lucrare se includ scosul, curăţatul de pământ,
cultura de tomate transportul până la 50 m şi aşezarea în grămezi.
210/874 Însilozat praz şi 2 t hârleţ, lopată 0,50 Nu se include amenajatul locului de însilozare.
rădăcinoase pentru
consum
211/875 Sortat şi curăţat 2 t 1,66 Nu se include dizlocatul plantelor.
rădăcinoase
212/876 Scos praz din siloz 2 t 5,00 Se includ curăţatul şi legatul în mănunchiuri.
0 1 2 3 4 5 6
213 877 Strângerea, vrejilor 1 ha furcă 5,00 Grămezile se fac la alee, cu transport până la 50 m.
de vinete, tomate şi
ardei
Lucrări efectuate în câmpul semincer
214/878 Semanat ceapă prin 3 mii m2 greblă 0,50 Straturile sunt pregatite de alţi muncitori.
împrăştiere
215/879 Plantat butaşi de 2 ha 28,57 Butaşii (bulbii) de ceapă se plantează pe rigole gata
ceapă pentru făcute.
sămânţă
216/880 Fertilizat fazial 2 ha găleată 4,54 Se administrează 600 kg/ha îngrăşăminte complexe.
cultură de ardei Distanţa de plantare între rânduri 70 cm.; distanţa
gogoşar pentru între plante pe rând 25-30 cm.
sămânţă
217/881 Fertilizat fazial 2 ha găleată 3,33 Se administrează 300 kg/ha îngrăşăminte complexe.
79

cultură de tomate Distanţa de plantare între rânduri 50-70 cm iar între


de vară pentru plante pe rând de 20-30 cm.
sămânţă
218/882 Fertilizat fazial 2 ha găleată 1,66 Se administrează 300kg/ha îngrăşăminte granulate.
cultură de ardei Distanţa de plantare între rânduri 70 cm iar între
lung pentru plante pe rând de 25-30 cm.
sămânţă
219/883 Fertilizat fazial 2 ha găleată 2,50 Se administrează 400 kg/ha îngrăşăminte granulate.
cultură de usturoi Lăţimea benzii 1m,distanţa între benzi 0,45 cm,
pentru sămânţă distanţa între plante pe rând 4-5 cm.
220/884 Plivit arpagicul cu 2 m2 cuţit 0,013 Se taie buruienile şi se mobilizează solul cu cuţitul.
50-100 buruieni/m2
221/885 Idem, cu 100-300 2 m2 cuţit 0,016 Idem.
buruieni/m2
0 1 2 3 4 5 6
222/886 Prăşit pe rând ceapă 3 ha sapă 8,56 Lucrarea cuprinde refacerea biloanelor.
după bilonare
mecanică
223/887 Prăşit pe rând 3 ha săpăliga 8,77 Buruienile de lângă plantă se smulg.
morcov de sămânţă
224/888 Prăşit peste tot 3 ha săpăliga 13,79 Lucrarea cuprinde şi răritul plantelor.
morcov de sămânţă
225/889 Prăşit peste tot şi 3 ha sapă 12,50 Idem.
rărit salata de
sămânţă
226/890 Purificat biologic 3 ha găleată, paner 3,70 Se elimină plantele netipice soiului şi cele atacate de
cultura de morcov boli sau dăunători.
pentru sămânţă
227/891 Purificat biologic 4,54
80

cultura de ardei
pentru sămânţă
228/892 Purificat biologic 3 ha găleată, paner 3,33
cultura de ceapă
pentru sămânţă
229/893 Purificat biologic 4,00
cultura de tomate
pentru sămânţă
230/894 Recoltat şi fasonat 3 mii buc cuţit 3,63 Lucrarea se execută prin smulgere. Materialul recoltat
varză căpăţâni şi fasonat se transportă la alee până la 50 m.
pentru sămânţă

231/895 Prăşit peste tot 3 ha sapă 13,33 Buruienile dintre plante se smulg; numărul de
bame pentru buruieni 60-100 buc/m2.
sămânţă
0 1 2 3 4 5 6
232/896 Recoltat I tomate 3 t găleţi, coşuri 2,04 Se scot la alee până la 50 m.
pentru sămânţă,
producţie 40-50
t/ha
233/897 Recoltatul al II-lea 3 t găleţi, coşuri 2,36 Se scot la alee până la 50 m.
la tomate pentru
sămânţă, producţie
30-40 t/ha
234/898 Recoltatul al III-lea 3 t găleţi, coşuri 3,64 Se scot la alee până la 50 m.
la tomate pentru
sămânţă, producţie
20-30 t/ha

235/899 Recoltat 3 ha cuţit, 25,64 Se taie tulpinele florifere, se adună în mănunchiuri şi


inflorescenţe de seceră se aşează în piramide pentru uscare. Piramidele se fac
81

spanac la 8-12 rânduri şi la 5-6 m pe rând.


236/900 Recoltat 3 ha cuţit, 27,02 Recoltarea se face pe faze de maturare. Se recoltează
inflorescenţe de seceră la 5-10 cm deasupra solului şi se strâng tulpinele
salată florale în piramide la distanţa de 3-4 m.
237/901 Recoltat 3 ha cuţit, 50,00 Se recoltează inflorescenţele cu cuţitul sau secera şi
inflorescenţe de seceră se pun în saci.
ceapă
238/902 Recoltat 3 ha cuţit, 50,00 Inflorescenţele se aşează în piramide pentru uscare şi
inflorescenţe de seceră treerat. Piramidele se aşează la 3-4m una de alta.
morcov sau
pătrunjel
239/903 Recoltat 3 ha cuţit, 22,22
inflorescenţe de seceră
ridichi de lună
0 1 2 3 4 5 6
240/904 Recoltat 3 ha cuţit, 20,00 Inflorescenţele se aşează în grămezi.
inflorescenţe de seceră
varză
241/905 Recoltat vinete 3 t cuţit 3,33 Lăzile pline se transportă la 50 m.
pentru sămânţă
242/906 Recoltat castraveţi 3 t coşuri 2,50 Lăzile pline se transportă la 50 m.
pentru sămânţă
243/907 Recoltat dovlecei 3 t coşuri 1,67 Lăzile pline se transportă la 50 m.
pentru sămânţă
244/908 Recoltat gogoşar şi 3 t cuţit,coşuri, lăzi 4,00 Lăzile pline se transportă la 50 m.
ardei gras pentru
sămânţă
245/909 Recoltat pepeni şi 3 t cuţit,coşuri, lăzi 1,00 Lăzile pline se transportă la 50 m.
82

dovlecei pentru
sămânţă
246/910 Recoltata manual 3 t cuţit,coşuri, lăzi 40,00 Materialul recoltat se depozitează la marginea aleii,
arpagic cu producţi se cântăreşte şi se predă la magazie.
4-5 t/ha
247/911 Idem, cu producţie 3 t 50,00
sub 4 t/ha
248/912 Sortarea 2 t vânturătoare 1,60 Transportul materialului se face până la 50 m.
arpagicului după
uscare
249/913 Adunat arpagic 1 m2 0,013 Muncitorii adună arpagicul dizlocat şi îl aşează într-o
după dizlocator şi singură brazdă pentru uscare, lăţimea zonei de lucru
aşezat în brazdă 0,5-0,6 m.
pentru solarizare,
producţie 7-8 t/ha
0 1 2 3 4 5 6
250/914 Adunat arpagic din 2 kg lădiţe, lăzi 0,016 Repartizarea a câte doi muncitori la o brazdă de
brazdă, sortat şi arpagic pus la uscat. Arpagicul se freacă în mâni
aşezat în lădiţe, pentru a se rupe codiţele şi frunzele uscate şi apoi
producţie 7-8 t/ha este cernut cu lada pentru a elimina resturile vegetale
şi pământul. Arpagicul curăţat se ambalează în lădiţe
grupate.
251/915 Strivit tomatele la 2 t pasatrice, apă, 0,12 Lucrarea se execută lângă materialul gata depozitat.
pasatrice vase pentru
pulpă
252/916 Spălarea seminţelor 1 kg sită 0,20 Norma este dată în seminţe umede. Se includ şi
de tomate rezultate cântăritul şi întinderea pe folie a seminţelor pentru
de la pasatrice uscare.
253/917 Spălarea seminţelor 1 kg Lădiţe, hârtie, 0,25 Se include cântăritul; norma este exprimată în
macerate de tomate, site sămânţă uscată.
83

vinete, ardei,
254/918 Tăiat manual vinete 1 t cuţit, butoi 3,33 Lucrarea se execută lângă materialul gata depozitat.
pentru sămânţă şi
pentru macerat
255/919 Tăiat şi scos 1 t cuţit 5,71 Norma se exprimă în cantitatea de ardei supusă
receptacule cu lucrării.
sămânţă de ardei
gras, gogoşar şi
lung
256/920 Tăiat dovlecei şi 1 kg cuţit, găleţi folie 0,05 În lucrare se include şi întinsul la uscat; norma este
castraveţi şi scos exprimată în sămânţă umedă
sămânţă
257/921 Scos sămânţă de 1 kg cuţit, găleţi folie 0,04 În lucrare se include şi întinsul la uscat; norma este
dovlecei exprimată în sămânţă umedă
0 1 2 3 4 5 6
258/922 Tăiat pepeni 1 kg 0,033
galbeni şi scos
sămânţă
259/923 Idem, pepeni verzi 1 kg 0,055
260/924 Tăiat castraveţi şi 1 kg 0,83
scos sămânţă
261/925 Spălat seminţe din 1 kg sită, tifon, 0,05 Se include şi stocarea materialului uscat şi cântărit.
fructe macerate de jgheab, apă
pepeni sau dovlecei
262/926 Spălat şi 1 kg găleţi, butoie, 0,01 Sămânţa macerată se scoate din butoi se spală de 10-
condiţionat sămânţă sită, cântar 12 ori, se cântăreşte şi se pune la uscat pe folie.
de castraveţi Norma este dată pentru sămânţa umedă.
macerată
263/927 Uscat seminţe de 1 kg polietilenă, tifon 0,066 În lucrare se include întinsul şi strânsul semințelor.
84

legume mici
264/928 Idem, pepeni verzi 1 kg polietilenă, tifon 0,033
şi dovlecei
265/929 Idem, pepeni 1 kg polietilenă, tifon 0,05
galbeni şi castraveţi
266/930 Ales şi fasonat 2 mii cuţit 0,22 Materialul sortat se face grămezi din 15 m în 15 m.
rădăcini de buc.
pătrunjel sau ţelină
pentru sămânţă
267/931 Sortat butaşi de 2 t 1,54 Se elimină bulbii loviţi şi atacaţi de boli. Se sortează
ceapă pentru pe două calităţi în funcţie de mărime.
sămânţă
268/932 Sortat fructe 2 t 0,66 Lucrarea se execută lângă materialul gata depozitat.
semincere de
pepeni galbeni
0 1 2 3 4 5 6
269/933 Idem, pepeni verzi 2 t 0,55 Idem.
270/934 Însolizat 2 t lopată 0,66 Lucrarea se execută lângă materialul gata depozitat.
rădăcinoase pentru
sămânţă
271/935 Selectat sămânţă de 2 t selector 0,66 Distanţa de manipulare 25-30 m pe orizontală şi 1m
salată cu selectorul K 540 sau MCS pe verticală. Procentul de gozuri 15-20%. În lucrare
K 5. Selectat 5, saci, sfoară, se includ egalizatul, legatul şi stivuitul sacilor.
sămânţă de salată cântar
cu selectorul K 540
şi MCS 5

272/936 Selectat sămânţă de 2 t Pektus super, 7,142 Procentul de gozuri maximum 12%, sămânţa de
tomate cu saci, cântar calitatea a II-a cca 28% se selectează încă odată.
selectorul Pektus Distanţa de transport până la 25 m. În lucrare se
includ egalizatul, legatul şi stivuitul sacilor.
85

super
273/937 Selectat sămânţă de 2 t Pektus super, 2,777 Procentul de gozuri maximum 10%. Distanţa de
ridichi, varză, saci, cântar manipulare pe orizontală 30 m şi 2,5 m pe verticală.
muştar cu Sacul se egalizează prin cântărire şi se stivuiesc cu
selectorul Petkus ajutorul scării.
274/938 Selectat sămânţă se 5 t MCS-5 saci, 2,173 Procentul de gozuri maximum 10%. Distanţa de
spanac MCS-5 cântar transport până la 30 m. Sacul se egalizează prin
cântărire şi se stivuiesc .
275/939 Idem, sămânţă 2 t MCS-5 saci, 4,347 Procentul de gozuri maximum 8%. Sămânţă de
morcov cântar calitatea a II-a cca 50% se mai condiţionează odată.
Distanţa de transport 25 m.
276/940 Selectat sămânţă de 2 t Pektus, saci, 3,06 Distanţa de manipulare a materialului 30 m pe
ceapă cu selectorul cântar, sfoară orizontală şi 2,5 m pe verticală. Procentul de gozuri
Pektus super maximum 6%. Sămânţa de calitatea a II-a cca 35% se
selectează încă odată. Pentru stivuit se folosesc saci.
0 1 2 3 4 5 6
277/941 Bătut şi vâturat 2 kg găleată 0,12 Se execută la locul de uscare a seminţei.
sămânţă de praz sau
ceapă
278/942 Dat la ciur 1 kg ciur,lădiţe 0,11 Receptacolele de ardei sunt aduse în coşuri sau lădiţe.
receptacule de ardei În lucrare se include şi îndepărtarea manuală a
pentru extragerea seminţelor rămase pe receptacolele de ardei date la
seminţei ciur. Ele se cântăresc,iar apoi sunt preluate pt. uscare.
Lucrări în solarii și tuneluri joase
279/943 Pichetarea terenului 3 mii picheţi ţăruşi, 3,00 În lucrare se include transportul picheţilor în timpul
pentru plantarea lanţ de 50 m pichetatului.
stâlpilor de beton
280/944 Idem, pentru 3 mii picheţi ţăruşi, 1,50 Idem.
ancorare lanţ de 50 m
281/945 Făcut gropi pentru 3 buc cazma, lopată, 0,05 Pământul se aruncă în imediata apropiere a gropii.
86

stâlpi de beton târnacop Norma este valabilă în teren cu umiditate normală şi


50x50x80 cm arat.
282/946 Făcut gropi pentru 3 buc cazma, lopată, 0,04 Idem.
ancorare de târnacop
40x40x50 cm
283/947 Transportat stâlpi 2 buc mănuși 0,018 Transportatul se face pe distanţa de până la 30 m.
beton de 3,25 m şi
repartizarea lor la
gropi
284/948 Idem, ancorare 2 buc mănuși 0,08 Idem.
285/949 Fixat stâlpi de 2 buc mănuși, rangă, 0,08 Stâlpii gata repartizaţi la gropi; în lucrare se include
beton în pământ lopată, cazma şi aliniatul stâlpilor.
286/950 Fixat stâlpi de 2 buc idem 0,04 Stâlpii sunt gata repartizaţi la gropi; în lucrare se
beton pentru include şi aliniatul stâlpilor.
ancorare
0 1 2 3 4 5 6
287/951 Confecţionat 2 buc sârmă 0,5, dale 0,033 În lucrare se includ: spartul dalelor, întinsul sârmei,
ancore din dale de de beton, legatul sârmei de dală, lacăt, cârlig de agăţat.
dimensiuni de ciocan, cleşte, Ancorele se aşează pe o rază de 10 m.
30/30 cm daltă
288/952 Legat sârmă 0,55 3 buc daltă, ciocan, 0,025 În lucrare se include legatul cârligului de ancoră,
mm de bucăţi de cleşte precum şi tăiatul sârmei la lungimea necesară.
piatră de 30/30 cm
pentru făcut ancore
289/953 Dirijat burghiul de 2 buc panblică de 20 0,003 Lucrarea se execută numai când terenul este pichetat.
făcut gropi m, tăruşi,
ciocan, topor
290/954 Fixarea coamelor 3 m aparat de 0,005 Transportul materialului pe distanţa până la 10 m,
de fier pe stâlpii de sudură, mănuși ridicarea pe stâlpii de beton şi susţinerea coamei până
beton (1 sudor, 2 la terminarea sudurii.
lucrători pentru
87

transportat şi
susţinut)

291/955 Întins fier beton ca 3 m mănuși, cleşte 0,012 Fierul se întinde în linie orizontală, se trece prin
centură a stâlpilor fier, beton găurile stâlpului şi se fixează sârma. Capetele fierului
la înălţimea de 2m se sudează de altă grupă de lucru. Fierul beton se
pentru fixarea transportă pe distanţa de până la 10 m.
fundatorilor
292/956 Idem, de la vârful 3 m mănuși, cleşte, 0,018 În lucrare se include şi sudatul fierului beton de linia
stâlpilor de beton la rangă, fier, de centură şi de vârful coamei.
fierul beton de beton
centură şi apoi (1
sudor, 3 lucrători
pentru ajutor)
0 1 2 3 4 5 6
293/957 Întins sârma de 3 3 mii m idem 1,54 Sârma se fixează de găurile stâlpului. Sârma se
mm pe stâlpii de răsuceşte o dată. Materialul se primeşte la începutul
susţinere pentru lucrării.
fixarea sârmelor
necesare la palisat
294/958 Idem, întins sârma 3 mii m idem 1,43 Sârma se fixează de găurile stâlpului; sârma se
de 1,5 mm în răsuceşte o dată.
lungul rândurilor de
cultură pentru legat
sfori de palisat
295/959 Acoperit solarul. 3 mii m2 lopată, cazma, 8,57 Lucrarea cuprinde: transportat folie de polietilenă
(lucrare completă) folie, ţevi de până la locul de întindere pe distanţa până la 30 m.
întins sârmă, Transportat ţevi de întindere până la distanţa de 30 m
pentru ancorare şi repartizarea pe linia de întindere, fixarea foliei la
88

începutul întinderii, trecerea foliei peste coame,


punerea ţevilor de întindere, fixarea ţevilor de
ancorare prin sârmă, finisarea întinderii şi fixarea
foliei la capăt.
296/960 Tras folia de 3 mii m2 mănuși, folie 2,50 Folia se transportă pe distanţa de până la 50 m.
polietilenă peste
coame
297/961 Repartizat ţevi de 2 mii m2 mănuși, ţevi 1,50 Transportul se face până la distanţa de 50 m.
pe linia de întindere
a foliei

298/962 Transportul foliei şi 2 t mănuși 0,80 Transportul se face până la distanţa de 50 m.


repartizarea ei la
locul de întindere
0 1 2 3 4 5 6
299/963 Repartizat ţeavă 2 t mănuși 0,66 Idem.
pentru întins folie
la punctual de lucru
300/964 Aşezat ţeavă pentru 3 mii m2 mănuși 1,90 Fixarea sârmelor între ţevile de întindere şi ancorare.
întindere pe folie şi
întinderea acesteia
301/965 Revizuirea şi 2 mii m2 mănuși 0,66 Se verifică întinderea la fixare ancoră şi modul cum
definitivarea sunt petrecute foliile de polietilenă.
întinderii generale a
foliei aşezate pe
solar
302/966 Confecţionat 3 mii m2 folie, maşină de 6,66 Trasul tighelilor pentru introducerea fierului beton pe
frontale din cusut trei margini la un frontal; foliile sunt gata lipite.
polietilenă pentru
89

solarii
303/967 Lipit folia pentru 3 mii m2 fier de călcat, 10,00 Transportul materialului până la locul unde se face
făcut fundători capră de lucru, lipirea este executat de unitate.
folie
304/968 Introdus fierul 3 mii m2 fier beton gata 1,50 Fierul se taie la dimensiunile cerute de către alţi
beton în tighelele tăiat la lucrători şi transportat la punctul de lucru.
frontalelor dimensiunile
cerute
305/969 Aşezat frontoanele 3 mii m2 fundători, cleşte, 1,00 Lucrarea cuprinde transportul frontoanelor pe distanţa
la solarii sârmă, ac de 50 m şi cusutul lor de solaria.
306/970 Închiderea solarului 2 ha cleşte, ac, topor, 1,00 Se include cârpitul foliei de pe acoperiş sau
şi lucrările de ciocan, sfoară frontoane, aerisirea solului întinderea foliei slăbite
îngrijire de executat accidental, etc.
în timpul nopţii sau
între schimbările de
muncă
0 1 2 3 4 5 6
307/971 Strânsul foliei şi 2 ha lopata, 1,25 Se includ scosul din pământ şi rularea foliei cu
depozitarea acesteia cazma,cleşte trecutul peste coame. Se transportă spre depozitare pe
ciocan distanţa de 25 m.
308/972 Scos din pământ 2 buc mănuși, lopată 0,04 Se include: scosul stâlpilor şi depozitarea lor pe
stâlpi de beton distanţa de 10 m.
pentru înlocuire
309/973 Strâns sârmele 1 mii m2 cleşte ciocan 1,00 În lucrare se includ desfăcutul sârmelor rulatul lor şi
întinse pentru transportul la locul de stocare pe distanţa până la 50
palisat şi sârmele m.
transversale
310/974 Amenajat şi curăţat 3 buc lopata, cazma 0,017 Gropile se curăţă şi se aduc la dimensiunile normale
gropi după burghiu imediat după burghiu.
311/975 Cusut folie cu 3 mii m maşina de 2,50 Materialul se aduce de alţi lucrători şi se ridică de
90

maşina de cusut cusut,folie asemenea de alţi muncitori.


312/976 Spălat folia de 1 m2 0,004 Se includ desfăcutul polietilenei, aşezarea la soare şi
polietilenă folosită strânsul prin împachetare.
313/977 Tăiat şi fasonat mii buc topor, 3,33 Materialul se alege din tufă. În lucrare se includ:
nuiele pentru tunele secure,cuţit tăiatul, dimensionatul, legatul şi scosul la alee.
joase
314/978 Înfipt nuiele pentru 3 mii buc 2,00 Lucrarea se execută în teren pregătit.
tunele
315/979 Întins folie pentru 2 mii buc 2,00 Lucrarea include şi fixarea la capete.
nuielele înfipte
316/980 Tras pământ pe 2 mii m topor, ciocan 3,33 Lucrarea se execută după întinderea foliei de către
folia de polietilenă alţi muncitori.
317/981 Bătut ţăruşi pentru 2 mii m sapă 10,00 Ţăruşii sunt făcuţi şi aduşi de alţi muncitori.
tunele duble
0 1 2 3 4 5 6
318/982 Întins sârmă pe 2 mii m ciocan, cleşte 5,00 Sârma se primeşte la începutul lucrului.
ţăruşi şi legat sau
fixat în cuie
nuielele la tunelele
duble
319/983 Scos ţăruşi de la 1 mii buc topor, cleşte 5,00 În lucrare se include scosul sârmei şi a nuielelor şi
tunele duble strângerea foliei.
320/984 Demontarea 3 mii m2 0,5 În lucrare se includ strângerea şi stivuirea
tunelelor simple materialelor.
321/985 Aerisirea şi 2 ha 2,00 Aerisit tunele prin deschiderea la capete şi lateral în
supravegherea funcție de necesităţi.
culturii din tunele
322/986 Construit solarii din 3 mii m2 cleşte ciocan, 3,33 Materialele sunt aduse şi pregătite de alţi muncitori.
panouri (lucrare scară
91

completă)
323/987 Demontat solarii 1 m2 cleşte, scară, 2,00 Materialele se ridică cu grijă şi se scot din teren şi se
din panouri ciocan stivuiesc.
324/988 Montarea ramelor 3 mii 6,66
pe solar buc
325/989 Nivelat terenul cu 2 mii m2 sapă, greblă 12,50
sapa
326/990 Confecţionat 3 buc cleşte, cuie, 0,016 Dimensiunile panoului 1,4/2 m. În lucrare se include
panouri din folie, şipci întinsul foliei pe panouri şi fixarea cu şipci.
polietilenă pentru
solarii
327/991 Întins şi fixat 3 m2 cleşte, cuie, 0,0053 Pe linia solarului se face un şanţ adânc de 15 cm. Se
panouri din cazma, sapă intind panourile din folie şi se prinde cu şipci pe
polietilenă, pe suporţii existenţi. Şipcile panourilor se leagă între ele
părţile laterale ale la capete şi de ţevile care unesc vârfurile bulumacilor.
solariilor
0 1 2 3 4 5 6
328/992 Aşezat folie pe 3 m2 sârmă, cleşte 0,0072 Distanţa de transport a foliei 10-25 m. Un muncitor
scheletul solariilor ciocan, sfoară, întinde folia pe schelet, al doilea muncitor fixează
cazma, şipcile, iar al treilea muncitor fixează marginile cu
sârmă şi copci pe schelet.
329/993 Întins sârma pentru 2 mii m cleşte 0,89 Baloţii de sârmă se aduc la capătul solariilor. În
susţinerea în solarii lucrare se include şi confecţionarea ancorelor din
sârmă.
330/994 Nivelat capete de 2 mii m2 sapă 1,66 Se sapă la capete la adâncimea de 15-18 cm. Se
parcelă după freza nivelează pământul şi se mărunţeşte.
mecanică în solarii
331/995 Deschis rigole 2 ha tractor, rariţă, 0,28 Distanţa dintre rigole 80cm
pentru plantat Eicher
tomate în solarii
332/996 Marcat teren pentru 2 ha tractor, rariţă 0,43 Lățimea parcelei 120-140 cm. Distanţa de plantare
92

plantat tomate în 80/80 cm. La o trecere sunt deschise 4 rânduri de


solarii biloane.
333/997 Erbicidat în solarii 4 ha tractor 3,03 Capacitatea rezervorului 400 l.
legumicol,
maşină de
stropit cu 2 lănci
334/998 Făcut cuiburi 2 mii cuiburi sapă 0,36 Distanţa de plantare 60/30 cm.; adâncimea cuibului
pentru plantat 12-15 cm.
manual tomate
335/999 Făcut cuiburi cu 2 mii cuiburi sapă 0,38 Adâncimea cuibului 12-15 cm.; distanţa de plantare
sapa pentru plantat 60-70 25-30 cm.
tomate cu răsad în
ghivece
336/1000 Făcut cuiburi 2 mii cuiburi săpăligă 0,29 Adâncimea cuiburilor 5-7 cm.; distanţa între cuiburi
pentru plantat varză 15-20 cm. Distanţa între rânduri 80 cm.
în solarii
0 1 2 3 4 5 6
337/1001 Aplicat 2 t găleţi 4,92 Cantitatea de îngrăşăminte la ha 250-300 kg.;
îngrăşăminte capacitatea găleţii 8-10 kg.; îngrăşământul se
administrează la plante pe rânduri la distanţa de 80-
85- 40 cm.
338/1002 Udat cuiburi în 1 mii cuiburi furtun 0,183 Cantitatea de apă la cuib 1,5 l; alimentarea se face la
vederea plantării capătul solarului.
mii litri 0,125

339/1003 Distribuirea 1 mii fire tavă, coş 8,18 Distanţa de plantare 60/60/80 cm. Ghivecele cu răsad
ghivecelor cu răsad sunt aduse până la capătul solarului.
de tomate la cuib în
vederea plantării
340/1004 Plantat tomate cu 3 mii fire plantator 0,35 Distanţa de plantare 60/35 cm.
plantatorul pe
93

rigolele executate
mecanic
341/1005 Plantat tomate 2 mii fire 0,28 Distanţa de plantare 60/35 cm.; se pantează fără
manual în cuiburi plantator.
342/1006 Plantat de răsad 3 mii fire 0,35 Distanţa de plantare 80/15-20 cm.
varză în solarii
343/1007 Prăşit pe rând după 3 ha sapă 8,92 Distanţa de plantare 80x25-30 cm.; numărul de
freza mecanică buruieni 60-100/m2; înălţimea plantelor 50 cm.;
adâncimea de mobilizare a solului 4-10 cm.
344/1008 Pregătit aţă de 1 mii buc vârtelniţă, 0,06 Lungimea sforilor tăiate 2,5-2,8 cm.
sculuri pentru legat foarfecă, cuţit
tomate
345/1009 Pregătit aţă pentru 1 mii buc cuţit sau 0,40 Lungimea sforilor tăiate 2,5-2,8 cm.
palisat tomate din foarfecă
mătase artificială
0 1 2 3 4 5 6
346/1010 Copilit 1 şi palisat 3 mii fire cuţit, aţă 0,55 Distanţa de plantare 80/80 cm.; numărul copililor pe
tomate plantă 3-4 buc.; înălţimea 35 cm.; se fac două legături
pe plantă.
347/1011 Combaterea 4 ha electro-pompă, 0,333 Capacitatea rezervorului 300 l. Cantitatea de soluţie
dăunătorilor la tractor holder la ha 300 l.; înălţimea plantelor 4-4,5 m.
cultura de tomate
348/1012 Copilit a II-oară şi 3 mii fire cuţit, aţă 0,44 Numărul copililor pe plantă 3-4 buc.; înălţimea
legat tomate plantelor 60-80 m.; se fac 1-2 legături pe plantă.
349/1013 Cârnit tomate 3 mii fire găleţi cuţit, 0,18 Înălţimea plantelor 4-4,5 m.; distanţa de plantare
80/80 cm.
350/1014 Polenizat 3 ha 0,66 Se lovesc sârmele de susţinere în vederea scuturării
suplimentar tomate polenului.
351/1015 Defoliat plante de 2 mii plante găleţi 0,27 Distanţa de plantare 80x25-40 cm. Lucrarea constă în
tomate eliminarea frunzelor de la baza plantelor şi strângerea
94

lor în găleţi.
352/1016 Sortat şi curăţat 2 t 1,66 Lucrarea include şi spălatul.
rădăcinoase
353/1017 Scos praz din siloz 2 t 5,00 Lucrarea include curăţatul şi legatul în mănunchiuri.
354/1018 Strângerea vrejilor 1 ha furcă 5,00 Grămezile se fac la drum cu transport până la 50 m.
de pătlăgele vinete,
ardei sau tomate
Lucrări în seră
355/1034 Dezinfectarea 4 m2 agregat, lopată 0,02 Încorporarea se face în sol afânat în prealabil
solului în sere, mecanizat.
solarii sau răsadniţe
356/1035 Dezinfectarea 4 mii m2 stropitori, găleţi, 13,33 În lucrare se include prepararea soluţiei şi acoperirea
solului în sere sau prelate solului cu prelate.
răsadiţe fixe prin
udare cu 10-15 l/m2
0 1 2 3 4 5 6
357/1036 Dezinfectat teren în 2 mii m2 furtun cu ţeavă 0,66 Un muncitor ţine furtunul, iar celălalt stropeşte.
seră fierbinte (90- cu mânere
100˚C) prin stropire
foarte abundentă
(20-30 l/m2)
358/1037 Idem, cu vapori de 3 mii m2 furtun 1,00 Un muncitor ţine furtunul, iar celălalt stropeşte.
apă
359/1038 Confecţionat cuburi 2 mii buc rame 0,24 Se aşează rama peste amestecul pregătit pe travee şi
nutritive cu ramă se modelează marginile cubului.
8x8x8cm
360/1039 Stropit solul lucrat 4 mii m2 electro-pompa, 0,286 În lucrare se include şi prepararea soluţiei.
cu freza cu soluţie holder cu 2
de CuSO4 pentru furtunuri
dezinfectare cu cca
95

300 l/ha
361/1040 Stropit solul cu 4 mii m2 pompa 1,66 În lucrare se include şi prepararea soluţiei.
soluţie de CaCl2 carosabilă
362/1041 Dezinfectarea 2 m2 stropitoare, 0,30 Lucrarea se execută lângă amestecul de dezinfectat şi
amestecului cu lopată, prelată cuprinde udatul succesiv al staturilor aşezate în
formalină sau saci platformă şi acoperire cu prelată sau saci.
363/1042 Idem, cu agregate 2 m2 agregat, lopată 0,043 Lucrarea se execută lângă amestecul de dezinfectat şi
tip grapă prin cuprinde udatul succesiv al staturilor aşezate în
înfingere platformă şi acoperire cu prelată sau saci
364/1043 Idem, cu agregatul 3 m2 agregat, lopată, 0,04 Îngroparea cu pământ adunat în prealabil mecanizat.
cu ţevi, sistem cazma sau sapă
furcă sau sanie cu
aburi îngropate în
pământ la 25-30 cm
365/1044 Dezinfectarea 4 m2 pompa 3,33 În lucrare se include şi pregătirea soluţiei.
parapetului serei carosabilă
0 1 2 3 4 5 6
366/1045 Pregătirea 2 m3 cazma 0,66 Tăierea brazdelor cu cazmaua de 10-12 cm grosime şi
pământului de aşezarea lor pe platforme.
ţelină
367/1046 Prima lopătare a 2 m3 lopată, cazma 0,16 În lucrare se include şi spargerea platformei.
pământului de
ţelină
368/1047 Idem, lopătarea a 2 m3 lopată, cazma 0,25
II-a şi a III-a
369/1048 Lopătarea 2 m2 lopată 0,05 Se execută 2 lopătări succesive.
pământului în seră
după dezinfectare
la adâncimea de 30
cm
370/1049 Dezinfecţia chimică 4 ha pompa 300 l 1,1 Lucrarea include şi prepararea soluţiei.
96

a scheletului serei
371/1050 Dezinfecţia chimică 2 m pompa 300 l 5,00 Lucrarea include şi prepararea soluţiei.
a solului cu
substanţe
remanente
372/1051 Cernut pământul cu 2 m3 ciur, lopată 0,33 Lucrarea se execută lângă pământul de cernut.
ciur cu ochiuri de
2,5 cm în diametru
373/1052 Idem cu ciur de 5 2 m3 ciur, lopată 0,216 Lucrarea se execută lângă pământul de cernut.
cm în diametru
374/1053 Cernut mraniţă prin 2 m3 ciur, lopată 0,25
ciur cu ochiuri de 5
cm în diametru
375/1054 Idem cu ochiuri de 2 m3 ciur, lopată 0,28
2,5 cm în diametru
0 1 2 3 4 5 6
376/1055 Încărcat gunoi de 2 t furci 0,44 Se încarcă gunoiul cu furcile din grămezi în remorcă
grajd semifermentat şi se transportă la locul de cultură.
cu furca în remorcă
377/1056 Împrăştiat manual 3 ha găleţi 1,11 Muncitorul încarcă în găleţi cca 8 kg îngrăşământ şi
îngrăşăminte le împrăştie pe travee.
chimice în seră cca
1600 kg/ha pe solul
lucrat cu freza
378/1057 Cărat mraniţă cu 2 t roabă, găleţi 0,27 Un muncitor încarcă roabele şi alţi doi le transportă la
roaba de la distanţa locul unde se execută amestecul.
de 50-60m
379/1058 Efectuat amestec cu 2 t lopată, maşină 0,18 Lucrarea constă în lopătarea amestecului de pământ,
pământ, mraniţă şi mraniţă şi turbă în aşa fel încât să se obţină un
turbă şi alimentat amestec omogen care se încarcă pe banda
transportoare de aceiaşi muncitori.
97

banda transportoare
380/1059 Efectuat amestec 2 t roabă, lopată, 0,72 Un muncitor dă pământul la ciur, doi dau mraniţa,
din pământ-lucrare ciur unul încarcă mraniţa şi turba în roabă, doi muncitori
completă transportă roabele şi doi efectuează amestecul şi
alimentează maşina.
381/1060 Încărcat cu lopata 2 t lopeţi 0,06 Înălţimea la care se aruncă amestecul în remorci
amestec de pământ 1,5 m.
în remorcă
382/1061 Cărat turbă la 2 t roabe, lopeţi 0,538 Un muncitor încarcă roabele şi doi le transportă la
distanţa de 50-60 m locul unde se face amestecul.
383/1062 Cărat pământ cu 2 t roabe, lopeţi 0,33
roaba la distanţa de
50-60 m
384/1063 Transportat pământ 2 m3 roabe, lopeţi 0,33 Se include şi încărcatul din grămezi.
cu roaba la distanţa
de 50 cm
0 1 2 3 4 5 6
385/1064 Idem, cu targa 2 m3 lopată 0,50
386/1065 Idem cu multicarul 1 mec t lopată 0,13 Se include şi încărcatul din grămezi.
387/1066 Idem cu remorca 1 mec t lopată 0,17
388/1067 Transportat gunoi 2 m3 furcă 0,20
proaspăt pe distanţe
de 50 m cu roaba
389/1068 Idem cu targa 2 m3 furcă 0,25
390/1069 Idem cu multicarul 1 mec t furcă 0,13
391/1070 Idem cu remorca 1 mec t furcă 0,19
392/1071 Transportat mraniţă 2 m3 furcă 0,25
cu targa
393/1072 Idem cu roaba 2 m3 furcă 0,20
394/1073 Transportat 1 mec t tractor + 0,047 Remoca este încărcată de doi muncitori, iar
amestec de pământ remorcă descărcatul se face prin basculare
98

de la depozit în seră
cu remorca
395/1074 Transportat gunoi 1 mec t multicar, furcă 0,04 Gunoiul se încarcă din platformă cu Ifronul şi se
de grajd descară prin basculare.
semifermentat din
planformă în teren,
cu multicarul-
distanţa de 1 km
396/1075 Transportat gunoi 1 mec t tractor + 0,033 Gunoiul se încarcă din platformă cu Ifronul şi se
de grajd remorcă descară prin basculare.
semifermentat de la
platformă la seră cu
tractorul şi o
remorcă pe o
distanţă de 1 km
0 1 2 3 4 5 6
397/1076 Transportat nisip pe 1 mec t lopată 0,10 Idem.
distanţa de 50 m cu
multicarul
398/1077 Idem, cu tractorul 1 mec t lopată 0,107
399/1078 Transportat pământ 2 m3 targă, lopată 0,25 Se includ încărcatul şi descărcatul.
în seră cu targa
până la 50 m
400/1079 Idem, în seră cu 2 m3 targă, lopată 0,33 Idem.
parapet
401/1080 Transportat 1 mec t saci 0,105 Încărcarea se face din stive de saci cu ambalaj în stare
îngrăşăminte bună.
chimice cu
motocultorul
402/1081 Transportat îngrăş. 1 mec t 0,07 Se includ încărcatul şi descărcatul.
99

chimice cu tractorul
în remorca de 1000
kg
403/1082 Nivelat teren nearat 2 mii m3 sapă 1,17 Lucrarea constă în săparea pământului din locurile
în seră cu sapa în mai ridicate şi transportarea lui în locuri mai joase.
vederea aşezării
ghivecelor nutritive
404/1083 Afânat solul cu 3 mec ha Tractor 0,55
subsolierul
405/1084 Săpat cu cazmaua 2 Mii m3 Cazma 7,57 Săpătura manuală se execută pe porţiunea unde nu se
în seră sub ţevile de poate face mecanic.
încălzire, 15-20 cm
adâncime şi în sere
înmulţitor
406/1085 Arat cu mașina 3 mec ha tractor 1,53
vicon
0 1 2 3 4 5 6
407/1086 Arat cu rotosapa 3 mec ha rotosapa Falk 1,25
408/1087 Arat cu tractor în 3 mec ha Tractor Ficher 1,17 Lăţimea de lucru 1-3 m; viteza de lucru 0,7- 0,8 km/h
seră, pe adâncimea sau universal + prin două treceri pe travee.
de 20-25 cm rotosapa
409/1088 Idem la 30-35 cm 3 mec ha idem 2,00 Lăţimea de lucru 0,9-1 m; viteza de lucru 0,5-0,6
adâncime km/h prin trei treceri pe travee.
410/1089 Nivelat teren în 2 Mii m3 sapă 0,40 Lucrarea se execută în teren reavăn.
seră cu sapa după
freză, înainte de
plantare
411/1090 Împrăştiat gunoi de 2 ha furcă, sapă 4,44 Grămezile sunt la 5-6 m distanţă una de alta.
grajd cu furca pe
teren în seră, 70
t/ha
100

412/1091 Împrăştiat gunoi de 2 ha furcă 5,00 Se lucrează în echipă de doi muncitori de o parte şi de
grajd cu furca pe alta a grămezilor. Distanţa între grămezi 5-6 m.
teren arat în seră
80-90 t/ha
413/1092 Idem, 91-150 t/ha 2 ha furcă 6,666 Se lucrează în echipă de doi muncitori de o parte şe
de alta a grămezilor. Distanţa între grămezi 5-6 m.
414/1093 Lucrat cu freza în 3 mec ha tractor + freză 0,67
seră
415/1094 Deschis rigole 3 mec ha tractor + plug 0,59
416/1095 Modelat solul cu
plug special (trasat
biloane) 3 mec ha tractor + plug 0,44
417/1096 Prăşit cu 3 ha motocultor + 3,27 Dimensiunea parcelei 4/250 m. Distanţa între rânduri
motocultorul în freză 80 cm.
seră
0 1 2 3 4 5 6
418/1097 Rărit cu rotocultor 3,33 În lucare se include şi alimentarea cu combustibil.
rotocultorul în seră 2 mec ha
419/1098 Umplerea cu 1 mii buc lopată 5,00 Se execută lângă platforma cu amestec de pământ.
pământ a lădiţelor
de semănat
420/1099 Umplerea cu 1 mii ghivece 0,50 Lucarea se execută lângă platforma cu amestec
amestec a pregătit. Ghivecele umplute sunt aşezate alături în
ghivecelor cu stive.
dimensiunea de
8-10 cm
421/1100 Idem, ghivece de 1 mii ghivece 0,66
12-16 cm
422/1101 Confecţionat cuburi 2 mii cub maşină, furci 0,08 Amestecul de pământ se face de aceiaşi muncitori, un
nutritive 6x6x6 cm speciale muncitor alimentează maşina şi trei muncitori preiau
101

cu maşina acţionată cuburile de pe bandă şi le aşează pe teren.


electric
423/1102 Idem, cu dispozitiv 2 mii cub dipozitiv special 0,20
special 7x7x7 cm
424/1103 Idem, 5x5x5 cm 2 mii cub ramă de semănat 1,42 Amestecul de pământ se face de aceiaşi muncitori.
425/1104 Semănat cu rama 3 mii m2 ramă de semănat 1,42 Rama este aşezată pe parapet de doi muncitori.
tip, pe parapet
426/1105 Transportat ghivece 1 mii buc lăzi, coşuri 0,40 Ghivecele goale se aşează în lăzi şi se transportă până
goale la 25 m, la locul destinat producerii răsadurilor.
diametru de
8-12 cm
427/1106 Idem, cu diametrul 1 mii buc lăzi, coşuri 0,66
de 12-16 cm
0 1 2 3 4 5 6
428/1107 Idem, cu 1 mii buc lăzi, coşuri 0,66
transportul la 50 m,
cu diametrul de
8-12 cm
429/1108 Idem, cu diametrul 1 mii buc lăzi, coşuri 1,00
de 12-16 cm
430/1109 Confecţionat cuburi rame 0,24 Se aşează rama peste amestecul pregătit pe travee şi
nutritive cu rame 2 mii buc se modulează marginile cuburilor.
8x8x8cm
431/1110 Curăţarea şi 1 mii buc manual 3,33 Lucarea se execută prin îmbăierea manuală a acestora
dezinfectarea în soluţie dezinfectantă; se include prepararea soluţiei
ghivecelor cu diam. şi transportul ghivecelor pe o distanţă până la 30 m.
de 8-12 cm
432/1111 Idem, cu diametrul 5,00
102

de 12-16 cm
433/1112 Dezinfectat lădiţe 4 mii buc soluție 8,00 Se execută lângă stiva de lădiţe cuprizând prepararea
cu soluţie dezinfectantă soluţiei, precum şi transportul lădiţelor de
insectofungicidă dezinfectare pe o distanţă de 50 m. Apa necesară este
transportată de alţi muncitori.
434/1113 Prepararat soluție 2 t găleţi 0,30 Se introduce în bazin apă, must de gunoi şi
îngrăşăminte îngrăşăminte chimice.
lichide
435/1114 Preparat soluție 2 t lopată 0,27 Materialele din care se face amestecul sunt
îngrăşăminte transportate de alţi muncitori.
organo-minerale
436/1115 Evacuarea mustului 3 t lopată 0,12 Mustul se evacuează cu motopompa.
de gunoi din bazin
437/1116 Dezinfectat ghivece 1 mii buc soluție de var 0,25
cu diametrul de
8 cm
0 1 2 3 4 5 6
438/1117 Idem, cu diametrul 0,3
de 10 cm
439/1118 Idem, cu diametrul 0,40
de 12 cm
440/1119 Semănat în lădiţe în 3 m2 lădiţe, ciur 0,05 Se include şi transportul cu lădițe.
rânduri şi
transportat la 30 m
441/1120 Idem, prin 3 m2 lădiţe, ciur 0,35
împrăştiere
442/1121 Semănat în cuburi 3 mii cuiburi ghivece, cuburi 0,15 Muncitorul introduce câte o sămânţă în fiecare cub
nutritive nutritive nutritiv.

443/1122 Udarea şi 1 mii buc stropitoare 8,00 Apa este adusă de la cel puţin 50 m.
transportul lădițelor
103

cu răsad la 50-60 m
444/1123 Transportul 1 mii buc targă 0,50 Se include şi aşezarea ghivecelor pe parapet.
ghivecelor cu
plante în interiorul
serei
445/1124 Repicat răsad de 2 mii fire beţişor, 0,28 Se transportă lăzile cu răsad şi se duc la travee.
tomate în cuburi plantator Fiecare muncitor repică răsadul în ghivecele pregătite
nutritive şi aşezarea cu amestec.
lor în benzi pe solul
serei
446/1125 Udarea plantelor cu 1 mii m2 stropitoare 5,00 Sursa de apă este la distanţa de până la 50 m.
stropitoarea
447/1126 Idem, cu furtunul 1 mii m2 furtun 2,00 Se include şi mutarea furtunului în funcţie de
necesităţi.
0 1 2 3 4 5 6
448/1127 Scos răsad de 2 mii fire lopăţică 0,05 Cu o lopăţică muncitorul ridică răsadul dislocându-l
castraveţi din pat cu pământ si îl aşează cu atenţie în lădiţe. Transportul
nutritiv sau lăzi, răsadului se face la cca 150 m la muncitorul care îl
aşezat în lădițe şi repică.
dus la repicat
449/1128 Strâns folie după 2 mii fire 0,66 Se rulează şi se așează sub formă de baloţi.
răsad
450/1129 Repicat răsad de 2 mii fire 0,30 Muncitorul ia răsadul pe o bucată de sticlă şi se
castraveţi în deplasează la locul de repicat. Se ia câte un fir de
ghivece, aşezate pe răsad şi se transplantează în mijlocul ghiveciului după
benzi în travee care presează pământul la baza firului repicat.
451/1130 Repicat ardei 2 mii fire 0,33 Idem.
452/1131 Strâns ghivece 1 mii buc. 0,24 Muncitorul aduce ghivecele, le pune în lăzi, le
goale pentru transportă la capătul parcelei, unde le aşează în stivă.
104

plantat, adus şi
aşezat în stive la
capătul parcelei
453/1132 Plivit buruieni de 2 m2 0,002 Numărul de buruieni/m2 este de 260-300, terenul este
pe straturi cu cuburi umed, iar umiditatea aerului în seră este de 80%.
nutritive din seră în
care urmează să se
repice răsadurile de
tomate
454/1133 Rărit cuburi 3 mii buc. găleţi 0,47 Distanţa între plante 15x15 cm. Înăţimea medie a
nutritive cu răsad plantelor este de 10 cm. Amestecul este depozitat la
de tomate şi cca 30 m de parcelă.
completat golurile
cu amestec de
pământ rămas între
cuburi prin rărire
0 1 2 3 4 5 6
455/1134 Rărit ghivece cu 3 mii buc. 0,29 Formația de lucru: două grupe a doi muncitori răresc
diametrul de 13 cm ghivecele de pe travee scoţând 20% din numărul
la distanţa de 5-6 acestora; patru muncitori le transportă la distanţa de
cm între ele 50-60 m în seră, iar un muncitor ajută la descărcare şi
aranjare.
456/1135 Supravegheat răsad 1 mii m2 furtun, 2,00 Lucrarea se execută de la semănat până la repicat.
în seră termometru
457/1136 Stropit răsad de 4 mii m2 maşină de 0,80 Se administrează cca 1 l de soluție/m2. Soluţia se
tomate din patul stropit electrică prepară direct în rezervorul maşinii de către aceiași
germinativ înainte muncitori.
de repicare
458/1137 Stropit ghivece 4 mii m2 idem 0,87
nutritive cu soluţie
pentru dezinfectat
105

în vederea repicării
răsadului de tomate
459/1138 Scos răsaduri de 2 mii fire lădiţe, lopăţică 0,044 Lucrarea constă în dislocarea cu lopăţica a răsadului,
tomate de pe aşezarea lui în buchete, punerea în lădiţe,
straturi, aşezat în transportarea şi repartizarea răsadului la muncitorul
lădiţe, transportat la care repică.
locul de repicat şi
repartizat la
muncitorii care îl
repică
460/1139 Transportat lăzi 0,20
goale P.V.C. - sub
0,5 km distanţă
461/1140 Idem, 0,5-1 km 0,25
462/1141 Idem, peste 1 km 1 mec. t tractor + 0,33
distanţă remorcă
0 1 2 3 4 5 6
463/1142 Idem, lăzi tip P sub 0,17
0,5 km distanţă
464/1143 Idem, 0,5-1 km 1 mec. t 0,20
distanţă
465/1144 Peste 1 km distanţă tractor + 0,25
remorcă
466/1145 Transportat răsad 1 mii fire targă 0,25 Răsadul este produs în ghivece şi se aşează pe
cu targa parapete.
467/1146 Transportat răsad 1 mec. mii fire lădiţe 0,066 Se include încărcatul şi descărcatul răsadului în
de tomate cu remorca motocultorului.
motocultorul +
remorcă
468/1147 Transportat răsad 1 mec. mii fire lădiţe 0,50
de castraveţi cu
106

motocultorul +
remorcă
469/1148 Transportat cu 1 mec. mii cuiburi lăzi 0,29 Distanţa de transport este de 1 km. Capacitatea la un
motocultorul răsad transport 0,5 t, respectiv 40 lăzi cu 160 cuiburi.
de tomate produs în Motocultorul se încarcă de o echipă de patru
cuiburi 6x6x6cm muncitori care aşează răsadul din lăzi şi se descarcă
aşezate în lăzi de echipa care lucrează la repicat.
470/1149 Făcut copci cu 2 mii gropi săpăligă 0,38 Distanţa între cuiburi este de 80x40 cm. Copcile se
săpăliga în seră (15 fac pe direcţia alianiamentului trasat.
cm) pentru
plantarea răsadului
de tomate în cuburi
nutritive
471/1150 Distribuit răsad de 1 mii fire lăzi 0,28 Distanţa de plantare 80x40 cm. Distanţa de transport
tomate la cuiburi şi a lăzilor cu răsad 30 m.; ghivecele goale se scot la
scos din ghivece alee.
0 1 2 3 4 5 6
472/1151 Plantat răsad de 3 mii fire săpăligă, 0,57 Distanţa de plantare 80x40 cm. Înălţimea medie a
tomate în seră în copcitori plantei 17 cm. Răsadul este distribuit la cuiburi de alţi
copci muncitori și se plantează pe aliniamentul rândului.
473/1152 Plantat răsaduri de 3 mii fire săpăligă, 0,36 Terenul a fost pregătit cu freza mecanică. Răsadul se
tomate din cuiburi copcitori află repartizat de alţi muncitori în rigole pe linia
nutritive în teren trasată cu sfoara. Distanţa de plantare 80/40 cm.
modelat mecanic în
rigole
474/1153 Plantat răsaduri de 3 mii fire săpăligă 0,43 Răsadurile sunt repartizate la cuib de către alţi
tomate din cuiburi muncitori.
nutritive pe teren
nivelat, fără copci
dinainte făcute
475/1154 Udat tomate în seră 1 mii m2 furtun 0,86 Densitatea de 35000 plante/ha. Distanţa între plante
107

imediat după 80x40 cm, doi muncitori udă cu furtunul, iar al treilea
plantare dirijează furtunul, fiecare udând pe câte două rânduri.
476/1155 Încărcat răsad 1 mii buc. lăzi 0,13 Cuburile nutritive cu plante se iau din patul în care au
repicat în cuburi fost repicate şi se aşează în lădiţe. Înălţimea plantelor
nutritive 6x6x6 cm 15-17 cm.
din teren în lăzi şi
scos la alei cu
transport la distanţa
de 30 m
477/1156 Încărcat lăzi cu 2 mii lăzi 1,30 Remorca este amenajată cu grătar pentru a se putea
răsad produs în mii cuiburi 0,033 amenaja cuburile pe două rânduri; cuburile nutritive
cuburi nutritive se aşează pe lădiţe.
478/1157 Repartizat la cuib 1 mii lăzi 0,29 Muncitorii preiau lăzile cu ghivece de pe alee şi le
răsad de castraveți mii buc. repartizează pe rigole. Ghivecele se aşează la locul de
din ghivece cu plantare.
diametrul de 10 cm
0 1 2 3 4 5 6
479/1158 Introdus nisip pe 1 t lopată, găleată 0,28 Se transportă cu găleata şi se împrăştie pe travee.
travee
480/1159 Făcut poteci pe 1 mii m sapă 3,33 Se lucrează pe aliniamentul stabilit.
travee
481/1160 Aranjarea aleii 1 mii m sapă 6,60 Se include şi mulcirea pământului în jurul plantelor.
pentru plantat
482/1161 Aşezat rama liniară 2 mii m lopată 10,00 Se include delimitarea aleii.
şi un strat de 1cm
de nisip
483/1162 Introdus rama 2 mii m mătură 3,33 Se transportă cu găleata şi se împrăştie nisipul pentru
liniară şi umplut umplerea spaţiilor.
ghivece şi spaţii
484/1163 Tăvălugit manual 2 mii m2 tăvălug 10,25 Tăvălugul se trage pe direcţia aliniamentelor.
108

485/1164 Nivelat pământ 2 mii m2 sapă, greblă 3,33 Transportul pămâtului se face de alţi muncitori.
introdus în seră
486/1167 Săpat şi nivelat 3 mii m2 cazma 5,00 Pământul este gata transportat de către alţi muncitori.
pământ înainte de
plantat pe parapet
487/1168 Plantat răsad de 3 mii fire săpăligă 0,435 Pe fiecare travee se plantează câte două rânduri la
castraveţi din 1,6x0,4 m. Muncitorii fac mai întâi o groapă de
ghivece cu 15x15 cm cu copcitorul, scot răsadul cu pământ și îl
diametrul de 10 cm așează în copci, apoi trag pământ în jurul lui.
fără copci sau
rigole dinainte
făcute
488/1169 Încărcat baloţi de 2 t 0,16 Pentru cultura de castraveţi pe substrat de paie.
paie în remorcă
0 1 2 3 4 5 6
489/1170 Descărcat baloţi de 2 mii buc manual 5,00 Se transportă pe distanţa de până la 40 m.
paie, transport
manual pe travee şi
fixarea la capăt cu
ţăruşi
490/1171 Udarea baloţilor de 3 mii m furtun 2,86 Lucrarea se execută pe travee.
paie cu apă
491/1172 Tragerea 3 mii m sapă 1,43 Pământul se trage lângă baloţi.
pământului după
după aşezarea
baloţilor
492/1173 Administrat ha găleată 0,65 Îngrăşământul este adus de alţi muncitori. Se
îngrăşăminte total 1,66 administrează 250 kg/ha.
chimice pe baloţi ha
109

efectiv
493/1174 Introducerea 2 mii m Lopată, găleţi 8,26 Amestecul se încarcă de la alee în găleţi cu lopata, se
amestecului de transportă şi se răstoarnă peste stratul de paie.
turbă şi pământ
peste stratul de paie
şi gunoiul de grajd
la cultura de
castraveţi
494/1175 Făcut copci în 3 Mii buc țăruș metalic 0,86 Gropile se execută în stratul de amestec pus pe baloţi.
baloţi de paie şi
umplerea acestora
cu amestec
495/1176 Plantat răsad de 3 Mii fire copcitori 0,60 În normă se include şi făcutul cuiburilor.
salată sau varză
496/1177 Semănat fasole în 3 mii m2 sapă 0,50 În lucrare se include şi făcutul cuiburilor.
cuiburi
0 1 2 3 4 5 6
497/1178 Prăşit I la varză 3 mii m2 săpăligă 1,43 Se mobilizează solul la 6-8 cm.; buruienile de lângă
plante se smulg cu mâna.
498/1179 Idem, prașila a II-a 3 mii m2 săpăligă 1,25
499/1180 Prăşit salată 3 mii m2 săpăligă 1,67
500/1181 Prăşit I tomate în 3 mii m2 săpăligă 1,10 Idem, 10-15 buruieni/ m2.
seră
501/1182 Praşila a II-a la 3 mii m2 săpăligă 1,00 Idem, 15-20 buruieni/ m2.
tomate în seră
502/1183 Prașila a II-a la 3 mii m2 săpăligă 6,71 Idem, 50 buruieni/ m2.
tomate
503/1184 Prăşit cu motofreza 2 mec. mii m2 motofreza 0,16 Din patru intervale se pregătesc doar două intervale,
printre rândurile de respectiv 33%.
tomate
504/1185 Prăşit I cu freza la 2 mec. ha freza sau 1,17 Înălţimea plantelor 30-40 cm. Lăţimea de lucru 55-60
110

tomate motocultor cm. Distanţa între rânduri 80cm. Numărul de buruieni


20-30 m2, adâncimea de lucru 8-12 cm.
505/1186 Prăşit a II-a oară cu 2 mec. ha freza sau 2,00 Idem, înălţimea plantelor 40-80 cm.
freza la tomate motocultor
506/1187 Prăşit I la cultura 3 mii m2 sapă 1,25 Se execută praşila superficială. Cu ajutorul sapei se
de castraveţi trage pământul în jurul plantei. Se pregăteşte 80% din
suprafaţa traveei.
507/1188 Prăşit I la cultura 3 mii m2 sapă 1,52 Înălţimea plantei 20-25 cm. Se sapă întreaga
de vinete suprafaţă a traveii fără a se disloca plantele.
508/1189 Prăşit a II-a oară la 3 mii m2 manual 3,12 Înălţimea plantei 30-50 cm. Se lucrează solul pe
cultura de vinete întreaga suprafață.
509/1190 Completat goluri la 3 mii fire 2,50 Se execută scoaterea răsadului, făcut gropi,
tomate dezinfectat, plantat şi udat răsadurile.
510/1191 Idem, ardei 3 mii fire 2,86
511/1192 Idem, castraveţi 3 mii fire 3,33
0 1 2 3 4 5 6
512/1193 Întreţinut plante de 3 mii plante găleată 0,66 Înălţimea plantei 20-25 cm. La fiecare plantă se rup
castraveţi faza I cu mâna 2-3 copili, 1-2 fructe apărute prea jos, 1-2
flori de prisos şi 1-2 frunze de la baza tulpinii.
513/1194 Idem, faza a II-a 3 mii plante găleată 0,66 Înălţimea plantei 50-100 cm şi dirijarea plantelor pe
sforile de susţinere.
514/1195 Idem, faza a III-a 3 mii plante găleată 1,00 Înălţimea plantei 1-1,5 m.
515/1196 Distribuit răsad de 2 mii fire 0,21 Muncitorii duc lădiţele pe travee cca 40 m, apoi iau
vinete produs la ghivecele şi le distribuie pe trei rânduri la distanţa de
ghivece 1m între rânduri și 0,5 m pe rând.
516/1197 Plantat vinete din 3 mii fire copcitor, sapă 0,48 Se plantează trei rânduri pe travee. Muncitorii fac
ghivece în seră, copci de 12x12 cm, scot răsadurile cu pământ din
fără efectuarea ghivece, le aşează în copci şi le acoperă cu pământ.
copcilor dinainte
mii m2 Se lucrează trei intervale din cinci.
111

517/1198 Lucrat terenul în 3 unelte Wolf 0,27


seră pe 40% din efectiv
suprafaţă lucrat
mii m2
supraf.
lucrată
518/1199 Întins sârmă pentru 2 mii m cleşte sârmă 1,25 Se întind patru sârme pe travee.
susţinere
519/1200 Pregătit sfori de 2,5 1 mii fire cuţit 0,083 Sforile tăiate se aşează în mănunchiuri de 280-290
m lungime pentru buc.
palisat plantele din
seră
520/1201 Legat sfori pe 3 mii plante cuţit, sârmă, 0,38 Sforile se leagă la fiecare plantă; se include şi
sârma de susţinere vârtelniţă pregătirea sforilor.
la ardei gras
0 1 2 3 4 5 6
521/1202 Legat sfori la baza 3 mii plante cuţit, sârmă, 1,00 Sforile sunt legate de sârmă.
plantelor de ardei şi vârtelniţă
efectuat primul
dirijat
522/1203 Palisat ardei gras 3 mii plante cuţit, sârmă 0,66 Palisatul se face pe sforile existente şi fixate anterior.
523/1204 Legat sfori noi de 3 mii plante cuţit 0,33 Distanţa între plante 80x40 cm. Lungimea sforilor 2,5
sârmele de m., iar plantele cu înălţimea de până la 0,5 m.
susţinere pentru
palisarea tomatelor
524/1205 Legat sfori noi 3 mii plante cuţit 0,90 Înălţimea fiind mare se foloseşte scara. Se leagă
pentru susţinerea şi sfoara apoi se leagă plantele.
dirijarea plantelor
de tomate
Se recuperează sforile vechi de la cultura precedentă
112

525/1206 Legat sfori la 3 mii plante cuţit 1,66


plantele de tomate prin adăugare de capete de sfoară nouă, unde este
prin recuperarea cazul se înlocuiesc cu sfori noi.
sforilor vechi şi
dirijarea plantelor
pe sfori
526/1207 Legat sfori la baza 3 mii fire sfori 0,50 La baza fiecărei plante se leagă sforile. În acelaşi
tulpinii plantelor de timp se execută şi prima dirijare a plantelor.
castraveţi şi primul
dirijat al plantelor
pe sfori
527/1208 Dirijat plantele de 3 mii plante cuţit, sfoară 2,50 Se conduce planta pe sârma de susţinere până la
castraveţi planta următoare, moment în care se cârneşte. Pe
concomitent cu acest interval se face 2-3 legături cu sfoară.
cârnitul
0 1 2 3 4 5 6
528/1209 Legat sfori noi de 3 mii plante sfori 0,33 Sfoara se leagă de sârma de susţinere; legatul se face
susţinere pentru în formă de V, adică o sfoară se leagă de o sârmă de
cultura de sus, altă sfoară pentru planta următoare se leagă de
castraveţi sârma vecină, pentru e evita înghesuiala plantelor în
timpul creşterii.
529/1210 Întreţinut cultura de 3 mii fire 0,22 Se ciupesc vârfurile de creştere.
fasole pentru păstăi
530/1211 Udat castraveţi la 1 mii fire furtun 0,36 Furtunul se leagă la reţea.
cuib după plantat
cu furtunul fără
sită, cu cca 1,5 litri
apă la cuib
531/1212 Udat cu furtunul 1 mii m2 furtun 2,85
113

fără sită întreaga


suprafaţă la cultura
de vinete
532/1213 Udat vinete cu 1 mii fire furtun 0,66 Înălţimea plantei 20-25 cm. Udatul se face cu
furtunul cu cca 4 furtunul fără sită.
litri apă la plantă
533/1214 Idem, cu 1 l apă la 1 mii fire furtun 0,20 Idem.
plantă
534/1215 Afânat solul cu 3 mii m2 furcă 1,00 Se afânează solul la 15-20 cm.
furca în seră pe trei
intervale
535/1216 Idem, la două 3 mii m2 furcă 0,66 Idem.
intervale
536/1217 Copilit şi palisat 3 mii plante cuţit, aţă 0,38 Numărul copililor la plante este de patru. Se fac două
tomate legături pe plantă.

S-ar putea să vă placă și