Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENTUL

Proiectului transdisciplinar „ POVEȘTI CĂLĂTOARE „


Ediția II-a, CAERI 2018, poz.337
Tema ediției „ Mama „

GRUP ŢINTĂ: - preșcolari;


- elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal din cluburi și palate ale copiilor;
-cadre didactice

Perioada de inscriere: 22.01.2018 – 30. 03 2018 – participarea indirecta


08.03.2018 – participare directă, confirmarea participării se va face
până la data de 01.03.2018.
Pentru sectiunile 1,3,4 si 5 numarul de elevii inscrisi nu este limitat insa un elev poate
participa doar cu 1 lucrare.
Secțiunea 1 - Lucrări plastice și tehnică artistică
Lucrări realizate în diferite tehnici de lucru: –picturi, desene în tuş, creioane, pasteluri cărbune,
animaţie, machete în diferite tehnici de lucru, colaje, artă origami și quilling .
Se inscriu copii incepând cu nivelul preșcolar până la cel liceal.
Lucrarile vor fi etichetate pe verso iar eticheta va conține: Titlul lucrării /Numele şi prenumele
elevului Clasa/Instituţia/Localitatea/Judeţul-Numele cadrului didactic coordonator- e-mail.
Participare directă-echipaj format din maxim cinci elevi .
Sectiunea 2: Lucrări artă vizuală - Fotografie
Fotografiile vor respecta tema editiei, si vor reda nu doar portretul mamei ci si din
indeletnicirile acesteia.
La această secțiune se vor înscrie elevi din învăţământul gimnazial, liceal, cluburi, palate ale
copiilor dar și cadrele didactice (educatori, învățători, profesori, profesori din CSEI).
La participarea indirectă un profesor coordonator poate înscrie un număr nelimitat de copii, iar
un copil poate avea înscrise maxim 3 lucrări.
La participarea directă atât elevii cât și profesorii vor prezenta 2 - 5 lucrări.
Fotografiile vor fi realizate color, format A5, etichetate pe verso cu titlul lucrării,
nume/prenume elev, clasa, școala, profesor coordonator.
Lucrările vor fi expediate atât in plic cât și electronic pe adresa de e-mail a concursului
povesticalatoare@yahoo.com
Secțiunea 3. – Lucrări multimedia – Prezentări Power Point și afișe.
Este adresată atât elevilor începând cu clasa aIIIa- liceal cât și cadrelor didactice.
În ppt participanții își vor prezenta gândurile despre mama, aspecte din viata acesteia, pe cât
posibil utilizând imagini din fotografii proprii.
Prezentarea ppt nu va depăși 15 slid-uri, primul va conține titlul, datele de identificare .
Afișele vor reda viziunea elevilor asupra temei propuse în cadrul ediției, vor fi realizate de către
elevi/profesori pe calculator, în format poster ppt- portret sau landscape.
Atât afișele cât și prezentările ppt vor fi expediate doar electronic pe adresa de e-mail a
concursului povesticalatoare @yahoo com
Secțiunea 4 – Creație literară – Compunere și eseu.
La această secțiune se pot înscrie elevi începând cu clasa a III-a - liceu dar și cadre didactice.
Lucrările vor fi scrise de mână, vor avea minim 1 pagină, maxim ține de inspirație, în stânga sus
a paginii se va trece numele , clasa, școala, profesor coordonator.
Sectiunea 5 – Referate – „ Natura... a doua Mamă”
Este destinată elevilor de gimnaziu și liceu dar si cadrelor didactice. În referate participanții
vor evidenția rolul naturii asupra vieții cât și contribuția umană la menținerea unui mediu natural
cât mai sănătos.
Lucrările(min.2 pag.-max.4 pag) vor fi tehnoredactate în format A4, scris la 1,15 rând, cu font
Times New Roman, caractere dimensiunea 12, marginile de 2 cm, cu diacritice .
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, Bold), centrat;
Sub titlu, în stânga se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea şi
judeţul, numele cadrului didactic coordonator.
Lucrările vor fi expediate atât in plic cât și în format electronic pe adresa de mail a
concursului povesticalatoare@yahoo.com.

Jurizarea
 Participanţii au obligaţia de a respecta, întocmai, regulamentul de organizare şi
desfăşurare realizat de organizatori. Decizia de acordare a premiilor revine juriului.
Numărul total de premii I, II, III şi menţiuni premii speciale, nu poate depăşi 25% din
numărul de concurenţi pentru fiecare sectiune de concurs. Lucrările nu se restituie. Nu se
acordă premii materiale.
 Membrii juriului sunt profesori de specialitate în conformitate cu secțiunilor din
regulament.
 Diplomele vor fi expediate până pe 15.05.2018.
Expediere lucrări
- lucrările de la sectiunile 1,2, 4,5 fişa de înscriere, acordul de parteneriat ( 2 exemplare)
semnat , ştampilat si plicul autoadresat - timbrat in valoare de 3 RON vor fi expediate
pe adresa: Clubul Copiilor Tg. Neamţ, Str. Mărăşeşti nr.101, Loc. Tg. Neamţ, Jud.
Neamţ, Cod 615200 (pentru proiectul „ Povești călătoare”).
- lucrările de la secțiunea 3 (ppt-urile și afișele) se trimit doar electronic la adresa de mail
a concursului povesticalatoare @yahoo com.
detalii prof.Grosu Cristina, tel 0740254091, e-mail povesticalatoare@yahoo.com

SUCCES ȘI AȘTEPTĂM CU INTERES PARTICIPAREA !

Clubul Copiilor- Târgu Neamţ Unitatea de invăţământ


Str. Mărăşeşti, nr. 101 ...............................................................................
Loc Târgu Neamţ, jud. Neamţ .......................................................................
cod 615200, tel/fax. 0233790679 tel/fax .....................................................................
Nr. 1030 din 15.11. 2017 Nr. ………………/……………..

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Concursului Interjudețean
„Povești călătoare”,
Târgu Neamț, Ediţia a-II-a, 2018
Încheiat astăzi, ………..între:

• Clubul Copiilor- Târgu Neamț, reprezentată de prof. Sauciuc Dana Cristina, în calitate de
director, profesor Grosu Gica Cristina, profesor Gavriloaia Daniela si psiholog scolar
Turluianu Ina Elena in calitate de coordonatori ai proiectului transdisciplinar
„ Povesti călătoare”, ediția a-II-a 2018, poz. 337 din CAERI 2018.
• ..........................................................................................................., județul ...................
reprezentată de ............................................................ în calitate de director și profesor
..........................................................................................................................................................
in calitate de partener la proiectul transdisciplinar „Povești călătoare”, Târgu Neamț,
ediţia a-II-a, 2018, poz.337 din CAERI 2018.
Durata: noiembrie 2017 – mai 2018
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere;
 Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala parteneră se obligă
 Să promoveze concursul la nivelul unităţii şcolare, nivel judeţean/naţional;
 Să înscrie elevi, cadre didactice si personal didactic auxiliar în concurs;
 Sa îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie participanţilor diplomele/premiile cuvenite.
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.

Clubul Copiilor – Târgu Neamț ……...........................................


Director, Director,
Prof. Sauciu Dana Cristina …………………………………
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Elevi
Concurs transdisciplinar interjudetean
“ Povești călătoare”, martie 2018

Numele şi prenumele îndrumătorului :


Funcţia:

Unitatea de învăţământ :

Adresa unităţii de învăţământ:

Adresa unde se doreşte primirea diplomelor:

Telefon/ E-mail:

Participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Clasa/ Secţiunea Titlul lucrării


crt. elevului Grupa

Cadru didactic

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Personal didactic
Concurs transdisciplinar interjudetean
 “Povești călătoare”martie 2018

Unitatea de învăţământ :

Adresa unităţii de învăţământ:

Numele şi prenumele:

Funcţia:

Adresa unde se doreşte primirea diplomelor:

Telefon/ E-mail:

Nr. Numele şi prenumele Funcţia Secţiunea Titlul lucrării


crt.

Semnătura

S-ar putea să vă placă și