Sunteți pe pagina 1din 1

1.Construiţi un triunghi isoscel MNP în care MN=MP=6cm şi m(M)=50. 1.Construiţi un triunghi isoscel MNP în care MN=MP=6cm şi m(M)=50.

2.Fie triunghiul isoscel ABC , AB=AC. Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului în fiecare din 2.Fie triunghiul isoscel ABC , AB=AC. Aflaţi măsurile unghiurilor triunghiului în fiecare din
situaţiile următoare: situaţiile următoare:
a) m(A)=30 c) m(C)=70 e) m(A)=2 m(B) a) m(A)=30 c) m(C)=70 e) m(A)=2 m(B)
b) m(B)=30 d) m(A)=58 f) m(C)= 2 m(A) b) m(B)=30 d) m(A)=58 f) m(C)= 2 m(A)
3. Calculaţi perimetrul triunghiului ABC, AB=AC în fiecare din situaţiile următoare: 3. Calculaţi perimetrul triunghiului ABC, AB=AC în fiecare din situaţiile următoare:
a) AB=5 cm , BC=2 cm a) AB=5 cm , BC=2 cm
b) AC=10 cm , BC=30 mm b) AC=10 cm , BC=30 mm
4.Un triunghi isoscel are perimetrul egal cu 40 cm iar laturile congruente au lungimea de 4.Un triunghi isoscel are perimetrul egal cu 40 cm iar laturile congruente au lungimea de
15 cm. Aflaţi lungimea bazei. 15 cm. Aflaţi lungimea bazei.
5.Un triunghi isoscel are perimetrul egal cu 30 cm iar lungimea bazei este de 8 cm.Aflaţi 5.Un triunghi isoscel are perimetrul egal cu 30 cm iar lungimea bazei este de 8 cm.Aflaţi
lungimile celorlalte două laturi. lungimile celorlalte două laturi.
6. În figura alǎturatǎ,[AB]≡[AC]≡[BC],m(<DCM)= m(<DMC)= 6. În figura alǎturatǎ,[AB]≡[AC]≡[BC],m(<DCM)= m(<DMC)=

m(<CDM), iar M este mijlocul segmentului [BC].Calculaţi raportul m(<CDM), iar M este mijlocul segmentului [BC].Calculaţi raportul

perimetrelor triunghiurilor ABC şi CDM. perimetrelor triunghiurilor ABC şi CDM.

7. Triunghiurile din figura alǎturatǎ sunt congruente şi isoscele,cu 7. Triunghiurile din figura alǎturatǎ sunt congruente şi isoscele,cu
Vârfurile B,respectiv F,iar punctele C,E,D sunt coliniare. vârfurile B,respectiv F,iar punctele C,E,D sunt coliniare.
a) Arǎtaţi cǎ <EFB≡<FBE a) Arǎtaţi cǎ <EFB≡<FBE
b) Demonstraţi cǎ punctul E este egal depǎrtat de dreptele b) Demonstraţi cǎ punctul E este egal depǎrtat de dreptele
BC şi DF. BC şi DF.

8.În triunghiul isoscel ABC , AB=AC , se construiesc înălţimile BB’ şi CC’.Demonstraţi că 8.În triunghiul isoscel ABC , AB=AC , se construiesc înălţimile BB’ şi CC’.Demonstraţi că
B’C’BC. B’C’BC.
9.În triunghiul isoscel ABC , AB=AC se construieşte bisectoarea (AD) , D(BC).Perimetrul 9.În triunghiul isoscel ABC , AB=AC se construieşte bisectoarea (AD) , D(BC).Perimetrul
triunghiului ABC este egal cu 20 cm iar perimetrul triunghiului ABD este egasl cu 12 cm.Să se triunghiului ABC este egal cu 20 cm iar perimetrul triunghiului ABD este egasl cu 12 cm.Să se
calculeze lungimea bisectoarei (AD). calculeze lungimea bisectoarei (AD).
10.Demonstraţi şi reţineţi că într-un triunghi isoscel: 10.Demonstraţi şi reţineţi că într-un triunghi isoscel:
a) Medianele corespunzătoare laturilor congruente sunt congruente; c) Medianele corespunzătoare laturilor congruente sunt congruente;
Bisectoarele interioare ale unghiurilor congruente sunt congruente. Bisectoarele interioare ale unghiurilor congruente sunt congruente.

S-ar putea să vă placă și