Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectul unităţii de învăţare

Şcoala: ……….. Profesor îndrumător:………………………...


Disciplina: …………………………
Clasa: …………
Nr. ore/săptămână .......................
Săptămânile ................................
Nr. unității de învățare:
Nr. ore alocate ............................
An şcolar: ………..
Semestrul: ……….
Proiectul unității de învăţare
„..................................”

Subteme / Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse1 Evaluare


conţinuturi detaliate vizate / rezultate ale
învăţării Materiale si Procedural Timp Metoda Instrument
umane e

Evaluare sumativa , pe baza Fisei de evaluare anexata - 1 ora

1
Resurse: materiale, umane (cati elevi, cum sunt organizati, alti participanti la lectie), procedurale (strategii didactice utilizate – metode, mijloace, organizarea clasei), de timp