Sunteți pe pagina 1din 121
Arh. DELIA ARIANA PRUNDEANU TEORLA | &ARHITECTURI EDITURA AMPHION 2001" Cartea a fost editata cu sprijinul “Socictatii Unirea Constructorilor Romani” ~ organizatie nonprofit cu profil profesional educativ. Copyright © - Delia Ariana Prundeanu, 2001. Reproducerea integrald sau partiala a textului sau ilustratiilor este posibilé numai cu acordul prealabil scris al autoarei. Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale- PRUNDEANU DELIA ARIANA Teoria arhitecturii / Delia Ariana Prandeanu. — Bucuresti : p. 3 om: Bibliogr. ISBN 973- 65099-2 2-0 xa 2.01 INTRODUCERE Unul dintre cele mai controversate concepte ale zilelor noastre este ce! al mediului inconjurator, al environmentului. Vrem s& protejaim speci tare, S& curatam aerul si sa purificdm apa, sd ne bucuram de paduri bogate si de zone neatinse de mana omului. Cu toate ci spatiului construit a de- venit preponderent pentru din ce in ce mai multi oameni, foarte putini fi apreciaza efectul asupra calitatii vietii umane. Studiul “ecologiei” mediu- lui consiruit evidentiaz’ influenta acestuia asupra stresulu* psihologic, bolilor, dezorganizarii familiilor, violentei urbane sau delicveritei. Reali- zata cu miiestrie si daruire., arhitectura este cea care.imbogiteste viata umana, contribuie:la bucuria si plicerea muncii; studitlui, cumparatului sau inchin&rii Arhitectura este un rispuns estetic la problemele functionale. Ea im- presioneazd, stimulesza imaginatia si ridici calitatea viefii umane cum nici o alta arta nu o face. De aceea, arhitectura este un element definitoriu al culturif'si organizatit sociale. Arhitectura confera spatiului construit o serie de proprietati - de la subtile caractere simbolice ‘la califati utilitare, conditii ambientale si atribute estetice. Frumusetea nu este 0 proprietate distincta a athitecturii. Oamenii gisesc frumoase anumite cladiri pentru ca se simt bine in ele, atat:fizic cat si psihic. Efectele variatelor constrangeri structurale, tehnologice, estetice.si so- ciale se reflect in complexitatea habitatului uman, cu consecinte firesti asupra fiecarui om si a intregii societatii. Pe de alt& parte, oamenii nu suat simpli spectatori ci perticipanti si utilizatori ai mediului construit,.ceeace implica perceperea spatiului numai in totdlitatea lui multidimensionala. Desi igi petrec cea mai mare parte a vietii in interiorul sau in jurul cladirilor si sunt afectati de mediul construit, majoritatea oamenilor ne- glijeaz conceptele de bazii ale arhitecturii, cu efect asupra abilitatii de a vedea si rectinoaste expresia si frumusetea lor. Aceast& carte prezinta cAteva dintre cele mai importante concepte ale organizarii spatiului construit gi introduce in tainele si magia arhitecturii. Ea se adreseaza celor care studiaza arhitectura dar si celor care doresc si construiascd o noua cladire sau s& renoveze ‘una existent’. De asemenea cartea este utild profesorilor care predau disciplina Educatie Tehnologica