Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 25 martie 2013


GRADINIŢA: Mârza
GRUPA: -mijlocie ,,Steluţelor”
EDUCATOARE: Budihală Tatiana
TEMA ANUALĂ: Cînd, cum şi de ce se întâmplă?
TEMA SAPTĂMÂNII: ,,Primăvara în grădină”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică
MIJLOACE DE REALIZARE: Asamblare şi lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
LOC DE DESFĂŞURARE: Sala de grupă

OBIECTIVE CADRU
-îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor;
-dezvoltarea simţului practic şi estetic;
-formarea şi consolidarea unor abilităţi practice;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
-să cunoască şi să utilizeze materialele de lucru pentru realizarea activităţii practice;
-să cunoască diferite materiale de lucru;
-să-şi formeze deprinderi practice;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
a.) cognitive:
-să cânte cântece învăţate anterior şi să recite poezii învăţate anterior;
-să enumere câteva caracteristici esenţiale ale anotimpului primăvara;
-să perceapă materialul existent pe măsuţe şi să denumească materialele primite;
-să realizeze corect tema ţinând cont de cerinţele cerute;
b.) afective:
-să participe activ şi conştient la activitate;
-să manifeste plăcere şi interes pentru participarea la activitate;
-să întâmpine venirea primăverii cu multă bucurie;
c.) psihomotorii
-să lucreze corect şi ingrijit;
-să lipeasca şi să îmbine planta în mod corect;

STATEGII DIDACTICE:
-metode şi procedee: conversaţia, explicaţia şi demonstraţia, exerciţiul dirijat
-material didactic: carton colorat, hârtie colorată, aracet, căpăcele pentru aracet,
şerveţele, pensule, pick-up + disc “Primăvara” (Vivaldi)

EVALUARE
-continuă: prin observarea comportamentului şi a răspunsurilor

1
-finală: prin aprecieri orale asupra realizării obiectivelor

BIBLIOGRAFIE:
-Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii
-Cartea educatoarei
-D. Gherghina, M. Modoran, M. Moroianu, E. Simiciuc, C. Novac, J. Bangă, I. Ionescu –
Metodica activităţilor instructiv educative în învăţământul (pre)primar, Vol II, Ed.
Didactica Nova, Craiova, 2008

DESFASURAREA ACTIVITATII:

ETAPELE ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA


ACTIVITĂŢII COPIILOR

1. Moment Pentru buna desfăsurare a activităţii voi face pregătirile Intra în linşte în sala
organizatoric necesare: voi aerisi sala, voi aranja mobilierul şi voi de grupă şi se
pregăti materialul didactic înainte de intrarea copiilor aşează pe periniţe.
în sala de grupă.

2. Introducerea în Voi purta o scurta convorbire cu copiii despre Copiii răspund


activitate anotimpuri:
-Captarea atenţiei -În ce anotimp suntem?
-De unde ştim că este primavară?
-Ce se întampla în natură?
3. Reactualizarea “Cum ne mai jucăm în anotimpul primăvară?” Copiii cânta un
cunoştinţelor “Ştiti o poezie şi un cântec despre primăvară? cântecel şi recită o
poezie

4.Anunţarea temei Astazi vom confecţiona flori. În cadrul activităţii de Denumesc materia-
şi a obiectivelor lipire vom realiza flori: lalele, zambile, ghiocei, lele: carton colorat,
viorele. hartie colorată, pen-
“Mai întâi trebuie să denumim materialele pe care le- sule, aracet.
am primit pe masuţă şi apoi, cu aceste materiale vom Ascultă cu atenţie şi
lucra astăzi“.Voi explica copiiilor modul de lucru, le privesc modul de
voi spune că trebuie să lucreze curat, îngrijit. realizare.

5.Desfăşurarea Vom executa mai întai , câteva exercţii de încălzire a


activităţii muşchilor mâinii. Le spun copiilor „Spor la lucru!”
-Dirijarea În timpul lucrului voi ajuta copiii care întâmpină
învăţării dificultăţi şi voi da explicaţiile necesare unde este
nevoie. Se va audia “Primăvara” de Vivaldi.

2
6.Încheierea În finalul activităţii se va realiza expoziţia cu lucrari, Executa exerciţiile
activităţii - se vor face evaluări în funcţie de criteriile: acurateţe, pentru încalzirea
Evaluarea asamblare şi lipire corectă. Voi aprecia copiii care au muşchilor mici ai
lucrărilor realizat cele mai frumoase lucrari. mâinii.