Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

DATA: 25 martie 2013


GRADINITA: Mârza
GRUPA: -mijlocie ,,Steluţelor”
EDUCATOARE: Budihală Tatiana
TEMA ANUALA: Cînd, cum şi de ce se întâmplă?
TEMA SAPTAMANII: ,,Primăvara în grădină”
Activități de învățare: Activități la Liberă Alegere (A.L.A. II)
Forma de realizare: Joc de mişcare- „Cursa lalelelor”
Scopul activităţii: Recreerea şi destinderea copiilor; dezvoltarea atenţiei, rapidităţii în reacţii,
a îndemânării; dezvoltarea spiritului de competiţie.

Obiective operaţionale:
să respecte regulile jocului;
să participe efectiv la joc;
să dea dovadă de spirit de competiţie şi fair-play.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia,exerciţiul.
Material didactic: lalele, cuburi pentru obstacole.
Forma de organizare a colectivului: frontal
Durata: 30-35 min

Bibliografie:

Eugenia Barcan – Ţicaliuc, 1001 de jocuri pentru copii, editura Sport _ Turism,
Bucureşti, 1979
Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3 – 6/7 ani), 2010

1
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII:

Evaluarea
(instrume
Strategiile
n-te şi
didactice
indicatori
)
Evenimentul Conţinutul Metode şi Material Forma
didactic ştiinţific procedee didactic de
organi-
zare a
colecti-
vului

Se asigură condiţiile unei


bune desfăşurări a activităţii Frontal
Moment
prin pregătirea materialelor
organizatoric
didactice şi aranjarea
mobilierului.

Zâna Primăvara, a desco-


perit că în drumul ei prin
țară sunt obstacole şi nu mai
poate să adune lalelele pe explicaţia Frontal
Captarea
care ar fi trebuit să le
atenţiei
presare prin grădinile
oamenilor de aceea le cere
ajutorul copiilor.
„Dragii mei, azi vom
organiza cursa lalelelor,
Anunţarea pentru a o ajuta pe Zâna explicaţia Frontal
temei şi a Primăvara să îşi continue
obiectivelor drumul prin țară”

2
Explicarea jocului:
Se aleg două echipe: echipa
laleleor roşii şi echipa explicaţia
Prezentarea
lalelelor albe. Frontal
conţinutului şi
Câte un copil din fiecare
dirijarea
echipă va parcurge traseul
învăţării
cu obstacole (cuburi de
diferite dimensiuni) prin
săritura pe ambele picioare,
iar la capătul traseului
trebuie să ia o lalea din
coşul cu lalele şi să se
întoarcă înapoi repetând
traseul. Odată ajuns înapoi
la echipă intră în cursă
următorul copil.
Jocul continuă până ce o
echipa goleşte coşul de demonstraţi
lalele şi este declarată a Coşul cu
câştigătoare. lalele
Obţinerea Cuburi de
Jocul de probă:
performanţei şi burete
Se alege câte un copil din Ip: Să sară
asigurarea
fecare echipă şi se parcurge corect pe
feed-back-ului
o dată traseul, demonstrativ. exerciţiul ambele
picioare.
Jocul propriu-zis: Să
Copiii execută jocul propus. ocolească
Voi urmări participarea obstacolel
activă şi afectivă a copiilor e
stimulându-i pe cei mai
neîncrezători. E:orală:
Acolo unde este nevoie îi Pe aprecieri,
ajut sau le dau indicaţii grupuri aplauze
suplimentare individual sau
colectiv după cum este
cazul.
Jocul se încheie când
prima echipă a reuşit să
aducă toate lalelele din coş.

Încheierea -Ce joc ne-am jucat noi Ip:


activităţii astăzi? conversaţia Să
-V-a plăcut acest joc? răspundă
în
În finalul activităţii copiii propoziţii
vor fi apreciaţi şi felicitaţi Frontal
pentru felul în care au
participat la această E:orală:
3
activitate: aprecieri
- aţi respectat regulile
jocurilor;
- ați fost disciplinați şi
ordonați.