Sunteți pe pagina 1din 15

La disciplina „Istoria matematicii”, realizat de Culaghin Daria, elevă în clasa

a X-a „A” și coordonat de profesoara Oblestova Galina.


 Să studiez etapele dezvoltării trigonometriei
 Să formulez exemple
 Să analizez și să utilizez transformările
trigonometrice
 Să aflu cine a fost Ptholomeus
 Să formulez concluziile potrivite temei
 Istoria trigonometriei este indisolubil legată de astronomie,
pentru că a fost pentru a rezolva problemele acestei științe că
oamenii de știință antice au început să investigheze relațiile de
diferite cantități în triunghi.
 Etape în dezvoltarea trigonometriei.
 Relaţii metrice.
 Transformări trigonometrice.
 Ptholomeus şi funcţiile trigonometrice ale sumei şi
diferenţei argumentelor.
Istoria trigonometriei este indisolubil legată de
astronomie, pentru că a fost pentru a rezolva problemele
acestei științe că oamenii de știință antice au început să
investigheze relațiile de diferite cantități în triunghi.
Se presupune că inițial trigonometria a existat ca parte a
astronomiei. Apoi a fost folosit în arhitectură. Și în timp a
apărut oportunitatea aplicării acestei științe în diferite domenii
ale activității umane. Aceasta, în special, astronomie,
navigație pe mare și aeriană, acustică, optică, electronică,
arhitectură și altele.
Trigonometria este una dintre cele mai folosite tehnici
matematice, fiind implicată în toate, de la topografie și
navigație la sistemele GPS din automobile.
Folosirea sa în știință și tehnologie e atâtde obișnuită încât de
regulă trece neobservată, ca orice instrument universal.
Trigonometria pare să provină din astronomie, unde e destul de
ușor să măsurăm unghiurile, dar dificil să măsurăm imensele
distanțe. Astronomul grec Aristarh, în lucrarea sa Despre
dimensiunile și distanțele Soarelui si Lunii a dedus că Soarele se
află la Pământ la o distanță cam între 18 si 20 de ori mai mare
decât distanța de la Pământ la Lună.
Raționamentul său era că atunci când Luna este pe jumatate plină,
unghiul dintre direcțiile în care se află Soarele și Luna este de
aproximativ 87 grade(în unități moderne). Folosind proprietăți ale
triunghiurilor care conduc la estimări trigonometrice, el a dedus
(ca notația modernă) că sin 3 grade se află între 1/18 și 1/20 ,
ceea ce a dus la aproximarea sa pentru raportul dintre distanțele
până la Soare și Luna. Metoda era bună, dar observația era
imprecisă, unghiul corect fiind 89,8 grade.
 Teorema sinusului:
Dacă laturile unui triunghi au lungimile a, b și c, iar unghiurile
care se opun acestora sunt A, B și C, atunci:

 Teorema cosinusului:
Cu aceleași notații ca mai sus
 Utilizând teorema sinusului aflați raza R a cercului și
lungimea laturii AB. Se cunoaște: m(C)=π/4, m(A)=π/6,
BC=10cm.
BC/sinA=AB/sinC=AC/sinB=2R
10/sin30°=AB/sin45°=AC/sinB=2R
AB=10*sin45°/sin30°= (10*√ 2/2)/(1/2)=10√ 2(cm)
2R=10/sin30°
R=(10/sin30°)/2=10/(2*1/2)=10(cm)

Rs: AB= 10√ 2 cm


R= 10 cm
 Teorema lui Ptolemeu

Poate fi folosită la demonstrarea unor proprietăți trigonometrice


legate de funcția coardă (geometrie) a unui unghi, fapt
echivalent cu deducerea expresiei pentru sinusul sumei
unghiurilor sau arcelor.
Dacă un patrulater este inscriptibil, atunci produsul
diagonalelor este egal cu suma produselor laturilor opuse;
Dacă α + β + γ + δ = π (α, β, γ, δ ∈ R ∗ +), atunci sin(α + γ)
sin(β + γ) = sin α sin β + sin γ sin δ
Propoziție. Dacă α + β + γ + δ = π (α, β, γ, δ ∈ R ∗ +), atunci
sin(α + γ)(sin α sin γ + sin β sin δ) = sin(β + γ)(sin α sin δ +
sin β sin γ).
Demonstrație. Ținând seama de ipoteză, obținem: 4 sin(α +
γ)(sin α sin γ + sin β sin δ) = 2 sin(α + γ)[cos(α − γ) − cos(α +
γ) + cos(β − δ) − cos(β + δ)] = 2 sin(α + γ)[cos(α − γ) + cos(β
− γ)] = sin 2α + sin 2γ + sin(α + γ + β − δ) + sin(α + γ − β + δ)
= sin 2α + sin 2β + sin 2γ + sin 2δ. c.t.d.
 Întregul punct al trigonometriei se referă la faptul că
parametrii necunoscuți ai triunghiului trebuie să
calculeze necunoscute. În total, acești parametri sunt
șase: lungimea celor trei laturi și magnitudinea celor
trei unghiuri. Diferența dintre sarcini este că sunt date
diferite intrări. Cum să găsiți sinusul, cosinusul,
tangenta de la lungimile cunoscute ale picioarelor sau
ipotenuzei, știți acum. Deoarece la acești termeni nu se
referă pur și simplu raportul, iar raportul - este o
fracție, scopul principal al problemei trigonometrice
devine găsirea unei ecuații normale sau rădăcinile
ecuației. Și aici veți fi ajutați de matematica școlară
obișnuită.
 https://www.meditatii.eu/trigonometria-originile-
trigonometriei/
 https://olnafu.ru/formare/115632-istoria-trigonometriei-
apari%C8%9Bia-%C8%99i-dezvoltarea.html
 https://www.youtube.com/watch?v=8lFrf0TUS-o
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Teorema_sinusurilor
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Trigonometrie
 https://olnafu.ru/formare/11286-sine-cosinus-tangent-ce-este-
cum-de-a-g%C4%83si-sinus.html#i-6

S-ar putea să vă placă și