Sunteți pe pagina 1din 5

C.N.

,,JEAN MONNET”

PROIECT DE
LECȚIE

Profesor practică pedagogică : Enescu Liliana

Profesor metodist : Petrov Luiza

Profesor înv. preșcolar : Baban Marilena

Propunătoare : Nedelcu Gabriela


Data : 20.01.2017
Unitatea de învățământ : Colegiul Național „ Jean Monnet ” Ploiești
Clasa : I A
Cadrul didactic : Baban Marilena
Aria curriculară : Arte
Disciplina : Muzică și mișcare
Tema lecției : Elemente de interpretare
Subiectul muzical : Înălțimea sunetelor muzicale
Tipul lecției : Mixtă
Mijloc de realizare : Cântecul „Albă zăpadă ”
Durata : 50 min.
Scopul lecției : Formarea deprinderii de a intona corect, omogen și expresiv
cântecul „Albă zăpadă”

Obiective operaționale :
O1 : să execute corect exercițiile de respirație ;
O2 : să interpreteze cântecul corect, în colectiv, expresiv și în caracter de joc;
O3 : să interpreteze melodia,respectând durata și înălțimea sunetelor muzicale;
O4 : să explice conținutul cântecului.

Strategii didactice :
Metode și procedee : conversația, explicația, demonstrația , exerciții ritmice și
de respirație,exercițiul, audiția, jocul muzical, concurs pe echipe .
Mijloace : fișă cu textul cântecului, recompense .
Forme de organizare : frontal, pe grupe, invididual .
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Strategii Obs.
didactice (metode
și mijloace)
Moment Se asigură condițiile
organizatoric necesare desfășurării optime a
lecției ;
Se organizează materialul
didactic ;
Se așază mobilierul sălii de
clasă .
Reactualizare Se execută exerciții de
a cunoștințelor respirație ( imitarea suflului în
păpădie, pentru ridicarea unui
balon colorat și pentru
încălzirea mâinilor care au
înghețat) și încălzire vocală
cântând gama .
Se interpretează cântecul
anterior .
Captarea Se discută despre schimbările Conversația
atenției din natură în anotimpul iarna,
cum influențează iarna viața
oamenilor.
Anunțarea Se face o paralelă între
temei și a zgomotul vântului care aduce
obiectivelor zăpada și sunetele muzicale,
care se măsoară în timpi: timp
scurt sau timp lung.
Se anunță titlul cântecului:
,,Albă zăpadă”.
Dirijarea Copiii primesc o fișă cu Fișă cu versuri
învățării versurile cântecului ( anexa1).
Sunt numiți copii pentru citirea
versurilor, apoi se repetă cu Explicația
toată clasa. Se explică
cuvintele necunoscute.
Copiii sunt rugați să
urmărească mișcarea brațului
propunătoarei în timp ce
aceasta cântă, deoarece așa-și
dau seama de gruparea
sunetelor pe timpi: 1 silabă-
sunet lung , 2 silabe- sunet
scurt. Interpretarea
Propunătoarea interpretează model
cântecul model o dată, în Demonstrația
întregime.
Propunătoarea cântă prima
strofă , urmând ca aceeași strofă
să fie cântată cu clasa . Se
procedează analog si cu
celelalte strofe . Exercițiul
Se interpretează în întregime
cântecul cu toată clasa de două
ori.
Se interpretează cântecul
concomitent cu tactarea
sunetelor, de către copii.

Obținerea Prin tragere la sorți se aleg 3 Joc


performanței copii ce reprezintă juriul Exercițiul
concursului ,,Vocea clasei a I-a Audiție: interioară
A”. Cântecul este cântat pe (cu vocea și în
rânduri. La sfârșit, juriul oferă gând)
note și se desemnează Interpretare în
câștigătorii. dialog
(propunătoare și
elevi)
Feed-back Copiii vor cânta cântecul cu Exercițiul
acompaniament ritmic (bătăi
din palme). Fetele vor cânta
primele cinci versuri , iar băieții
următoarele.
Încheierea Se fac aprecieri atât generale, Recompense
activității cât și individuale asupra
modului de lucru.
De asemenea, aceștia
primesc recompense.