Sunteți pe pagina 1din 13

Colegiul Naţional “Jean Monnet” Ploieşti

PROIECT DE
LECŢIE
Limba şi literatura română

Profesor practică pedagogică: Enescu


Liliana

Profesor metodist: Dumitrescu Ioana

Profesor de învăţământ preşcolar: Dragomir


Valentina

Propunători: Zoicaş Andra şi Ştefan


Mariana

Clasa: a XI-a P
Data: 13.10.2015

Grupa: mare – “Albinuţele”

Unitatea de învăţământ: Gradiniţa “Crai Nou”

Denumirea activităţii: Limba şi comunicare

Tema: “Cine sunt/suntem?”

Subtema: “Am prieteni peste tot”

Subiectul: “Doi prieteni” de Elena Farago

Tipul activităţii: transmitere de cunoştinţe

Mijloc de realizare: lectura educatoarei

Obiective fundamentale:

 Dezvoltarea capacităţilor intelectuale (gândire, limbaj, atenţie)


 Formarea deprinderilor de exprimare corectă

Obiective operaţionale:

 să distingă conţinutul textului;


 să redea succesiunea logică a întâmplărilor cu ajutorul imaginilor;
 să se exprime clar şi corect în propoziţii dezvoltate;
 să integreze cuvintele noi in propoziţii;

Strategii didactice:

 metodele si procedee: lectura, explicaţia, conversaţia


 mijloace de învăţământ: textul povestirii, planşe ilustrative

Durata activităţii: 30 minute

Locul desfaşurării activităţii: sala de grupă

Bibliografie: didactic.ro, www.google.ro


Nr. Momentele Activitatea Activitatea Strategii
crt. activităţii propunatoarei elevilor didactice
Moment Se asigură Copiii intra în sala
1. organizatoric condiţiile de grupa şi se aşază
corespunzătoare: pe scăunele.
-aerisirea sălii de grupă
-aşezarea măsuţelor şi a
scăunelelor în formă de
semicerc
-supravegherea intrării
copiilor în sala de grupă şi
aşezarea ordonată a
acestora

Introducerea Se realizează prin Copiii vin şi extrag Metode:


2. în activitate extragerea unor bileţele cu bileţelele din conversaţia
temele poeziei din “pălăria pălărie şi răspund
magică”(Anexa 1) şi întrebărilor Forma de
printr-o scurtă propunătoarei. interacţiune:
conversaţie referitoare la frontal
prietenie şi la joacă.
Se anunţă titlul poeziei,
“Doi prieteni”, de Elena
Farago (Anexa 2).

Transmiterea Se redă poezia într-un Copiii ascultă Metode: lectura


3. noului mod clar, expresiv, fluent, atenţi.
conţinut folosind o mimică, o Forma de
gestică şi un ton adecvat interactiune:
pentru a menţine frontal
interesul copiilor.

Se realizează prin Metode:


Dirijarea prezentarea pe panou a Discută pe baza observarea,
4. activităţii unor imagini care imaginilor, conversaţia
reprezintă principalele recunoscând
momente ale poeziei personajele şi Mijloace:
(Anexa 3). verbalizând imagini
Se cere recunoaşterea acţiunile acestora. reprezentând
personajelor reprezentate principalele
pe planşe şi verbalizarea momente ale
acţiunilor acestora. poeziei
Se solicită descrierea Descriu conţinutul Forma de
continuţului imaginilor ce imaginilor ce interacţiune:
urmează a fi discutate, urmează a fi frontal
respectând succesiunea discutate.
logică a momentelor
poveştii.
Se discută faptele Analizează faptele
personajelor principale şi personajelor şi
se argumentează argumentează
răspunsul. răspunsurile si
Se desprinde mesajul identifică mesajul
povestirii. povestirii.

Consolidarea Se împart fişele de lucru Rezolvă cerinţa Metode:


5. noului (Anexa 4), precizând fişei de lucru. exerciţiul
conţinut cerinţa - încercuirea
imaginilor Mijloace: fişa de
corespunzătoare lucru
prieteniei şi apoi colorarea
lor. Forma de
interacţiune:
individual.

Încheierea Se fac aprecieri asupra Primesc


6. activităţii modului de desfăşurare a recompensele.
activităţii.
Se oferă recompense
copiilor.

Se supraveghează ieşirea Ies în mod ordonat


ordonata a elevilor din din sala de grupă.
sala de grupă.
ANEXE
ANEXA 1
ANEXA 2

Doi prieteni

— Cercul meu aleargă iute. Şi mă ustură şi-aş plânge,


De-abia mă ţin de el. Dar nu pot să plâng.
Cercul meu aleargă iute Căci nu vreau să ştie mama
Şi, de nu mă crezi tu, du-te Că sunt prost mereu,
Să te-ntreci cu el. Căci nu vreau să ştie mama
Dar să bagi de seamă, frate, Că sunt prost şi nu bag seama
Nu cumva să cazi! Ce-i în drumul meu.
Dar să bagi de seamă, frate,
Că, de nu, păţi-vei, poate, — Ba eu spun orice greşeală
Ce-am păţit eu azi. Mamei, pe de rost.
Ba eu spun orice greşeală,
C-am căzut din fuga mare Căci copilul care-nşală
Pe un ciob de geam, E urât şi prost.
Am căzut din fuga mare
Şi nu ştii ce rău mă doare Şi de-ar fi chiar să mă bată
Rana ce o am. Pentru vina mea,
Şi de-ar fi chiar să mă bată
Uite cum îmi curge sânge N-aş minţi-o niciodată
Din genunchiul stâng. Pe mămica mea.
Uite cum îmi curge sânge
ANEXA 3
ANEXA 4
Fişă de lucru

 Încercuiţi imaginile asociate prieteniei şi apoi coloraţi-le:

S-ar putea să vă placă și