Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL DE CARACTERISTICA PSIHOPEDAGOGICĂ

MODEL I:

DATE PERSONALE
 Numele şi prenumele _________________________________________
 Locul şi data naşterii__________________________________________
 Domiciliul __________________________________________________
 Unitatea de învăţământ________________________________________

DATE REFERITOARE LA FAMILIE

1. Structura familiei (componenţa, tipul familiei)


_____________________________________________________________________
_______________________________________________________

2. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor


tata___________________________________________________________
mama_________________________________________________________

3. Ambianţa educativă:
 climat stimulativ marcat de raporturi pozitive între părinţi, părinţi şi copii
 neînţelegeri minore şi trecătoare între părinţi
 dezacorduri relevante cu influenţă nefavorabilă asupra copilului
 familie
4. Atitudinea familiei faţă de copil
 îi acordă atenţie, îl îndrumă, supraveghează, ajută, este preocupată de problemele
copilului
 îi acordă atenţie exagerată, manifestă hiperprotecţie
 părinţii sunt indiferenţi, preocupaţi de alte probleme

5. Condiţiile de viaţă şi învăţătură ale copilului


 confort şi condiţii foarte bune
 condiţii obişnuite, normale, medii
 condiţii acceptabile
 condiţii deosebit de grele

III. DATE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI DEZVOLTAREA FIZICĂ A


COPILULUI

 Caracteristici biofizice (creşterea şi dezvoltarea, statura – ponderală)


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________

1
 starea sănătăţii: boli cronice sau deficienţe (confirmate de examen de specialitate)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________

IV. ADAPTAREA COPILULUI LA ACTIVITATEA DE TIP ŞCOLAR


 se adaptează relativ uşor
 are dificultăţi de adaptare generate de bază psihofiziologică precară
 are dificultăţi de adaptare generate de conflicte afective de natură familială
 are dificultăţi de adaptare generate de mediul şcolar
dezorganizat.
Situaţia şcolară – rezultate obţinute la învăţătură, la concursuri şcolare, cercuri

 Nivelul dezvoltării intelectuale______________________________


 Motivaţia
 este sensibil la motivaţie pozitivă (laudă, încurajare etc.)
 este sensibil la motivaţie negativă (blamare, ameninţare)
 este motivat intrinsec, direct
 este motivat extrinsec (determinare din afară)
 are o motivaţie cognitivă – nevoia de a şti, curiozitate pentru nou
 are o motivaţie afectivă – doreşte aprobarea şi dragostea celor din jur

 Afectivitatea
 are manifestări afective primare impulsive:  frică,  mânie,  spaimă
 manifestă dispoziţii afective:  vesel, optimist  deprimat, trist
 manifestă emoţii curente:  cu derulare calmă  cu derulare tumultuoasă
 trăsături emoţionale:
 dispune de echilibru emoţional, manifestă stabilitate
 manifestă timiditate excesivă
 are reacţii emoţionale puternice cu efect inhibitor asupra activităţii
 are reacţii emoţionale cu caracter dezadaptativ

 Voinţa - capacitate de depăţire a obstacolelor

 depăşeşte constant greutăţile cu care se confruntă


 se află în imposibilitatea de a depune efort voluntar
 ia decizii rapid,
 are capacitate de selecţie între variantele posibile
 manifestă nehotărâre, are comportament oscilant
 are încredere în forţele proprii,
 se mobilizează uşor
 manifestă încăpăţânare, lipsă de flexibilitate

Deprinderi şi obişnuinţe

2
 are deprinderi igienico-sanitare
 Da  Nu
 are deprinderi practice
 Da  Nu
 are deprinderi de muncă intelectuală
 Da  Nu
 are deprinderi şi obişnuinţe comportamentale
 Da  Nu

 Aspecte ale integrării şcolare şi socio-afective


 Conduita elevului în clasă (la lecţii)
- participă cu interes, este activ, atent
 - este atent, dar aşteaptă să fie solicitat
 - este neatent, cu atenţie perturbată labilă
 - este inactiv, pasiv, plictisit, apatic
 Conduita elevului în afara clasei (în pauze)
 - are conduită normală, fără abateri
- are conduită marcată de atitudini agresive sau autoritare, de gravitate redusă
- prezintă devianţă comportamentală
 Conduita în grup
- este comunicativ, sociabil, execută cu interes sarcinile date, participă
necondiţionat la viaţa grupului, bun organizator
- se integrează, aderă la grup, dar este lipsit de iniţiativă, este un bun executant
dacă este solicitat
 - este retras, rezervat, interiorizat, nu caută contactele cu membrii grupului, se
automarginalizează
 Stilul personal cu influenţe asupra activităţii şcolare
 - este organizat, perseverent, ritmic, continuu
 - este sârguincios, inventiv, creativ, sigur pe sine, independent
- este inegal, cu salturi, labil, superficial
- nu manifestă iniţiativă, este dependent de ajutorul celor din jur
 - lucrează după tipar, se conformează modelului, preferă rutina, obişnuitul, se
sperie de nou
- acumulează goluri în cunoştinţe, nu finalizează activităţile, are dificultăţi în
învăţare

3
4