Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul

Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat național 2020 Proba
E. d)
Filosofie
Test 6

Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu
excepţia profilului militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile
de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. La J. P. Sartre, omul este absolut responsabil pentru că:


a. alegerea îi este impusă
b. natura umană este dată în mod definitiv
c. alegerea îi aparține în exclusivitate
d. omul este obligat să aleagă ceea ce nu vrea

2. Au la bază conceptele de bine și de rău:


a. abordările epistemologice
b. teoriile morale
c. abordările estetice
d. teoriile gnoseologice

3. Etica aplicată:
a. are drept scop căutarea rațională, guvernată de intelect, a fericirii
b. este varianta modernă a hedonismului antic
c. consideră că valoarea morală a unei acțiuni este determinată de scopul ultim al
acesteia
d. este un demers reflexiv care însoțește faptele concrete

4. Potrivit definiției clasice, libertatea înseamnă absența:


a. rațiunii practice
b. limitelor
c. coerenței
d. înclinațiilor

5. Pentru J. St. Mill, fundamentul moralei se află în:


a. datorie
b. privarea de plăcere
c. utilitate
d. virtute

6. Responsabilitatea social-politică presupune ca individul:


a. să acționeze în vederea satisfacerii propriilor interese, așa cum consideră el că este mai bine
b. să își asume consecințele încălcării constrângerilor naturale
c. să aleagă potrivit propriei conștiințe, fără a ține cont de ceilalți

Probă scrisă la filosofie Test 6


Pagina 1 din 6
Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare
d. să acționeze în mod rațional, fiind conștient de consecințele faptelor sale

7. Conducerea unui automobil fără permis de conducere nu este o problemă de etică aplicată
deoarece:
a. presupune argumente pro și contra
b. are un caracter speculativ
c. are caracter moral explicit și este controversată
d. nu are caracter moral explicit și nu este controversată

8. Libertatea pozitivă presupune:


a. existența condițiilor necesare pentru atingerea scopurilor individuale
b. restrângerea intervenției statului în sfera vieții individuale la un nivel minim
c. absența constrângerilor de orice natură
d. absența constrângerilor arbitrare, impuse de puterea politică sau de alți oameni

9. Pentru Imm. Kant, sunt morale doar acțiunile făcute din:


a. milă
b. respect pentru legea morală
c. supunere față de legea divină
d. simpatie

10. Care este sensul adecvat al conceptului lui L. Blaga de destin creator?
a. creația de cultură ca revelare a misterului
b. creația de cultură generată de nevoile imediate ale individului
c. creația de cultură determinată de legile fizice
d. creația de cultură determinată de legile biologice

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte specifice filosofiei morale, iar în coloana din
dreapta sunt numerotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen
asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din
coloana din dreapta.

a. Etica deontologică 1. Este concepția raționalistă asupra fericirii.


2. Consideră că valoarea morală a unei acțiuni este
b. Etica hedonistă determinată de scopul pe care aceasta tinde să nu îl
realizeze.
c. Etica aplicată 3. Apreciază că o acțiune are valoare morală dacă este
guvernată de anumite principii normative, care îi asigură
d. Etica eudaimonistă necesitatea și universalitatea.
4. Derivă principii morale din analiza faptelor individuale.
5. Consideră că valoarea morală a unei acțiuni este
determinată de dobândirea plăcerii .
16 puncte
B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia: ,,Avem
nevoie de libertate pentru a împiedica statul să abuzeze de puterea sa și avem nevoie de stat
pentru a împiedica abuzul de libertate”.(K. R. Popper) 8 puncte
C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanța libertății de exprimare a opiniilor,

Probă scrisă la filosofie Test 6


Pagina 2 din 6
Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare
într-o societate democratică. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Să recapitulăm: ideea de dreptate presupune două lucruri – o regulă de conduită și un sentiment
care sancționează regula. Trebuie să presupunem că primul e comun întregii umanități și menit
binelui acesteia. Celălalt (sentimentul) e dorința ca aceia care încalcă regula să sufere o
pedeapsă.
(J. St. Mill, Utilitarismul)
Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menționați, pe baza textului dat, două elemente ce stau la baza ideii de dreptate. 4 puncte
2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii dreptate și
utilitate, utilizând termenii menționați în sens filosofic. 10 puncte
3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată
în textul dat. 6 puncte

B. Știind că natura umană reprezintă ansamblul caracteristicilor care definesc ființa umană,
diferențiind-o de alte ființe:
1. Menționați trei caracteristici definitorii pentru om, la care s-au referit diferiți filosofi, în abordările
lor. 6 puncte
2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care reflecția unui adolescent asupra naturii umane
poate contribui la dezvoltarea atitudinii critice a acestuia față de valoarea cunoștințelor sale despre
om . 4 puncte

REZOLVARE:
Subiectul al II-lea
B. In ceea ce priveste afirmatia redata de catre filozoful Karl R. Popper, libertatea
individuala este un drept semnificativ al fiintei umane in societate, un drep ce poate sau nu fi
incalcat atat de catre indivizii aceleasi societate, cat si de catre stat. Reprezentantii liberalismului,
dintre care si Karl Popper, sustin minimizarea constrangerii din partea puterii politice si
maximizarea libertatii individuale. Dar in unele conditii intalnite pana si in societatea de astazi,
autoritatea poate interveni in sfera sociala doar cu o justificare negativa, atunci cand un individ s-a
folosit de libertatea sa pentru a incalca libertatea altuia. Asadar, statul intervine in abuzurile de
libertate, iar libertatea insasi ne apara de constrangerile autoritatilor prin libera alegere, ceea ce
denota veridicitatea afirmatiei anterior redate, acestea fiind elemente esentiale fara de care nu am
putea duce o viata prospera intr-o societate.
C. Spre exemplu, cetateanul X isi poate exprima opinia prin intermediul votului fata de
problematica conducerii tarii. Fiecare cetatean are dreptul la vot, minoritatea supunandu-se
majoritatii. Intr-un stat democratic fiecare parere conteaza si nu ar trebui sa fie pedepsita, intrucat
beneficiem de dreptul la exprimare.
Subiectul al III-lea
A. 1. Cele doua elemente ce stau la baza ideii de dreptate dreptatea procedurala,
reprezentand egalitatea in fata legilor, respectiv dreptatea corectiva, care este efectul unei
infractiuni comise.
2. Corelatia dintre dreptate si utilitate are o stransa legatura, intrucat dreptatea
reprezinta un act de echitate in ceea ce priveste utilitatea necesara indivizilor unei societati.In
Epoca Moderna se face cunoscuta dreptatea distributiva, care se refera la impartirea corecta a
bunurilor, aceasta se divide in doua mari dreptati: dreptatea retributiva, care respecta meritocratia,
iar cea de-a doua este reprezentat de dreptatea corectiva, care este efectul unei infractiuni comise
de catre un inidivid. Asadar, aceste doua dreptati impartite de catre dreptatea distributiva iau o
mare amploare odata cu nevoile cetatenilor. Utilitatea este necesara pentru toti, dar nu toti

Probă scrisă la filosofie Test 6


Pagina 3 din 6
Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare
muncesc pentru a o obtine, de aceea meritele sunt rasplatite, pe cand daca nu muncesti si nu iti
asumi necesitatile, nu vei beneficia de o dreptate retributiva. Corelatia adusa in discutie este bine
mentinuta in actualitate, intrucat este drept sa primim bunuri dupa merite, dar conform lui Aristotel,
trebuie sa intelegem ca exista diferente intre noi, ca avem merite diferite si ca trebuie sa tinem cont
de relatia dintre merite si bunurile care se impart.
3. In actualitate, legile constituie regulile formale care trebuiesc respectate de catre
fiecare cetatean participant din societate, atat pentru binele indivizilor, cat si pentru buna
functionare a statului in fapt. Legile nu sunt mereu respectate, intrucat unii profita de libertatea
individuala pentru a-si marca unele scopuri trecand peste limita libertatii incalcand o alta, asadar
aici intervine dreptatea corectiva care pedepseste inidividul care a comis o fapta ilegala, posibil
chiar prin inchisoare.
B. 1. Fiinta umana este definita printr-o complexitate de idei filozofice diferite, printre care
cele mai evidentiate fiind cea a lui Lucian Blaga care afirma ca omul este „existenta intru mister si
pentru revelare”; Immanuel Kant vine cu ideea conform careia omul este „scop in sine”, iar Rene
Descartes spune ca omul este „un lucru care cugeta”.
2. De exemplu, adolescentul X a descoperit in liceu Filozofia, fascinandu-l nespus de
mult. Acesta odata ajuns acasa s-a documentat de pe diferite site-uri sau chiar din carti in privinta
naturii umane. Adolescentul observa multitudinea de teorii date de catre filozofi si le compara cu
ideea sa proprie despre natura umana, ajungand sa dezvolte o critica, chiar constructiva, asupra a
ceea ce el stia pana in momentul de fata despre acestea. Asadar, spiritul sau critic a progresat in
mod pozitiv, in momentul de fata ajungand sa isi faca o proprie idee asupra naturii umane.

Probă scrisă la filosofie Test 6


Pagina 4 din 6
Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare

Probă scrisă la filosofie Test 6


Pagina 5 din 6
Ministerul Educaţiei și Cercetării Centrul
Naţional de Evaluare şi Examinare

Probă scrisă la filosofie Test 6


Pagina 6 din 6