Sunteți pe pagina 1din 72

Ii

~i 11

,Anamaria' ,S'mig ~8chi

lu _n....:. 'il

L,una B.et·llu'na, DD'ra, M,'in'D:dQN, .,'i "gp.llt':i nalIIJ

..

ttl g'r~Clfri:'fJ rh~'i9 t,'lfilslZ do:f.lll pi':P;uI.J. s,uropt:'

,'~U~'$~'Bet:qUR,IS ,'f; Ji)lorp:~~VfJvdo:fBI:. ~:te ,liRi ... ,;f~,h ifJ~f., _;ta_ fe,l" :n~mQ'" GO Luna~,,~,'etllu,na ole 'flA1a!'LJ,1 fl&JU~ In ~~blltn,b

1;l",.:-M:in,Q'd1ot,d 'e' m.J IJ'Q"U:~cf", -

'"W

i.flalfJln~,U' ... s'e'· £u ~jebu'nQ-Nfdfi"d;",

~ li'~ , . ~. ... _ ~ ~ ,~ ~ - .

',IUAd" .flU "b.t~JJ,it ''''0 ~uri'e p,e D'D'a~ fn,arJfJ1fa.

,Si erna dor:m'e{J"." dflPG prinz, DO'fD~;nodQrQ l, URJ', .. b'e:a 'tJhn"it' Q ll,a·l\itJi~Rl!Jz(d/ei·, tnC!~ltJriot:ii d~' &bm ... njitDfl·lel~. eJ prietene, ,:·ltJesJn:ele Aoj.l,'ii, N'ebiunQ':e-Ml1trq::;", ru .q~, ,'ult")' 0 't,H~a de pi:"jq,'~

,_ .

1m ... ·

'at" M'u,s'cata ... Rosc'ota devol1;' de--Q Idreptul ,sttlfZlJjie' de, ru,~is,.

'leilt'lla dilnl'" ,Ia (j,-; d'g; ""G"~~1Ji' l~itJ'f;.

~ _ ,J~-~.'!I.i ~Ifr(~'· iii I ~·~~·i ..

t:'f~,~5,.n,;:11 ~ec f)llt Iltft! ,e, hi,,-,HdiI'J ,S'~ "b,,;C:irr ,i ,.

trew in furi ,.' lin'gQ,P""",ul Fli:r;..de~TfiandCJfi.",~ dnind ,reg:_Gu: ... i r:1f1P" rbltt m;'!"a~::'

- Trebuie so fac-em( cela 'pen'tru biDt'a c:OPi,/i-I

.ioIe. .nOii"liiIlIi

U.::. U!Jii~'.J

c;,:",tO'Gffi I M:d ',CJreta 1:.6cram'ioorele ,IJ' ,,,e~,u, ,alb. de- ,I,OQiEQ., Dar rrirtreru n _,t;'r1 Ica' Daro' ... M i:Itod:alr~ Q;.I-e' ~~, tr,wpul din' tclu,mifJ .• iar 'In:ela::;, i,] ,1:0': "s:d seinfjgD, Ie ."do r:J';e:, '.; ,Ie ru,p.,

jij

'I timpl.d GtfllttJ I ReiinQ~re-Q,-C;'flJi,na1i ,cl1.,-,

qDfind C'lI rdbtdte~, JVrrfJ' .'n~'j·",,.~~,t'~IP·' l:u'UQ ei ,~Irnu:~d

,EliBr~Qttl. I\Q'O:l~Ba;~ rB" .. 'J,(J"-

- BI pr

'ln~ Olll'A ~d'PQ,,"u,m_ :peeste

~:.I.

,urn ar.

',DOE ~r:'lefe!fe-I.e\ ei'~ f~tl:rile bUfle' ,ale (rtJd'iR'ii, ~ ~auz.j.rii -If lntin'sifu~'d rerpeae' Q p,lus-ii de ,;rafeCe~ Bora'hM,ln'ad'e,r.:o" ,af~ll~~ p.e ,Witt d'.f~an 'moule ,Ii ,tJ,rfum,df. untfe Itl,do'.rm,i, fndleJ-t,Q~, ',i'l't8~il'o' -f; Iferi,cJtO ..

S-- ,.. '.'" i "',.-.iii!i :1,- " - '-J_r 7' , - • ~". ~,~J -,. >~... I~. -) ", . ., --:- - - I '

U,fQfil,e S-'Olif [:el"i,f~I'.'tl~ eLI '~1A1 '

rijti :sd. fanes.'c ,r'iUtltfG dIn '1,,,'(1t1';1I0 m'8fJ·", lJe .atu,n'Gi .toa·te meres'tru.no' 1-

,La n. ,B:et:i,lluna, s;i

"Ii -

Da~a Mino,dora int'p-Iun

Gtz·.jbu~m

unal 8t\tiiu;rn~Qf'; Do~~a:Mi";QdJJf.jQ Cce~el ·fJe4~~iI. l;I,f.1 'QJbll'1t!~

OU [DJt d"BfC{la Icl:n,d Q ,UJ',rzep,al p'n~(e&teQ)', Gil$ fjute.fl s,fJ"ldn'@ ~fHaf co SfJ fa fi'Ue' Q f)tJ,rnititrJ,tuJ, fi'itu1£f1 au pl,e'f1t,.j~niUPf1-'n piSlJune.,

BJ.mu. ,""'us'col I} ~;'r1jfY !lA'Of" 'ftjm, ""'(!Hi tr.e'tJb9 Ii 'umbIQ, "-rJ~,ihu,~'" ,1:e""CJil yazi1't cu.m Eril8:!~lolit g'i:rI'n'rle,! E'C' sla~"r 'f~ccl cre~~tit;e.,

fuga J(I ~ .. ms(l1 Ro',dD'sca.,

«Sa ,~ ·p:rinQleml ~I ,s,ll Ie: 'pO'fl'e,m ,s:j ne, t'rdiC'! 'Ve'td.e~urlfe, nG; I'd', n,ij' men murl'l"i.nn')'·" !~e ,,8 [rfa,

,fitfdQ,$tcfJ .

• II" -

UJ'f ~$;t6 ,Ffl.m'Q,r;tls'tt]" 1'1 ptJ'nt:t g,' n~d .: -" tU n zb,or:' (tS,: !fl~~' im~i Ji m' uniT,;m !)~ '(112 i"I),tl Y8S:8,#'ii ~

,n binol?e.,

~ai Ne~fi'Jd' GF'$~e't,'Uj'" la tu 18ititUf,l1 ~:u pds,dri'f,e;, cd Ie C'itl~

. In ".,.1" d· -.- ,-... . -c -- L . ..1' ~.".~ ".r.;J;"

nu,S'~.,J, e u ,I!op,a ~e ,mU,~I~I",,»),;,

zicesu furnJcJl'e.

, "

he ntr II arj'l!1,u" an t,tt

',.,' ,,~, , ",[0

i i ,po vestl t:~UJt" tg'7"Ll~J'lrrrtQJ..

rnm'pu, r:,a~bdi1J'"I' :',ns'ec.tlcid d,i'n P'lJdu"fielQ AR',drona

'6;(;1(",06-0(, CifJ'c'ilrriIO;Q,reJl' ,'u;i c,onduCi-e ,"/ ·trrJ,J:/ j:n'tl,j ~,i tnff.i co/,ese "ji' foate

dft aast·,I1,e p'ehla~rU

;8ri.

T~ml',u:Pi

P',jl,v,i,he.t:om:re! G'rQ' ptea 0.&01 de €GA"f.j'lf,teJe sal'I' ,.nfJ(;.t,Llf\'ne~1

k . h .... '. ·:b.;..t

·t;lifO cia ,n .. " y'~f ,~:,I err u' ..

rn i '·R' ~e,rr~e1p.re (rita losulfJl

, wd2,u_~ ul',Ue 'apr,i,g' - z,;'le ,ilf:& rQP,iI,afii\~

'I

(d?UP&i20 r Til n,tj' fQti nimic?:» r,i$'~ r(jnJ~U"'" ica ,~

«Obuho' 1:):) fg:c:u ,PU'pD_BEL "I;"'~IJ 1''4"0

z1)o"rJul.

t

"'111-"'- • J

fr flilto reo e am,.ict_.., ..

j

C'llete, ,IJ S'ielete {dol s~i(ile$f)'

QU rid,;cCJt tA zbo,r pdpu$ile' "e\lj',i'be'rbfe~i' (11 elirn, G'e, lu,6 ',ei flAidu'~en 'c-roco"'e'A1 m\e z''''u-'-,r;jliim

~~l -,,_:',l,r)' cO U - __ -'-',2.' "':_,1' . ~ I ~I ,. D.·_ 'Y!..-_._" I w!!.

• I

tU'liUri ,8~f.j,/:~,"o I'JI nh:u~IQ M in',ruIQ"o' Q;Ll :pf'e,ca't Slpr:e c!dta :rn,tf'i.'.J~tt VD~I~~l iJ~ paim.'1JJe.

IfU~ "Iizele rie~1Jre' legr,!! ~'_'CJ~n 'vfll,hin- n~tr,,- :~), 't ·$t;,~r.Jlfte l~W 't~,ale'l do r de situ'R'ci ~ S;flt: m""d~1 rrudt. ,rnal dis~JPl/rfil,Qte. -

lun« 8!etUu'M'lJ "i Po,r,a ~lOQdDrIQ", 'C)etet douti,pa!pU'fi (gl;"'QStr-ei, ,lltJ p~f.hn~t In d"r 0 bra$o', 5-0 'pt:Jarte ~,w r:1,rrd~ul.. E in fCJrma d~ -s;e.rh~I-UI1'IQ fi- i~"r,el cli,t. 0 F'Qf(rurioGJG de ,pfi'PfJ'Ji.

bw,n'Q B'eri#~uJ,(J' n~ Y'oi'a' 5-0 po.rte 10 rrJ"f'$lt,uit. dur D,Qra Min,tld,o'r<d" CUe ed,re,·'nu te"'/Jr,f!1J fJo~i rn~elel:e~ $i~'o' prinil!!lo clrep't, pe

b- .. .... ~,

- ,urta el rogonQ'ttli

CUlm liTG 'de a:'l~fJfO~, h'""I,o;~_ 8'e a~g~tif In untl'jf,o,

r U,n postffQ~rlJ~ v;-tlf.'~"l '6- s,ta,eft IG "dntfa" 'btJifD,-, a CifliaifJ:iUii (if'1, - 3/),,,r; ·

,PiJstrQ'vtll!e l<leom" da',r' flU "'f P,PDft: ~N~Qre t, s~ 8-0' '1'Rlftf~».

,i"j ;Z';)SI fli Q ,1HfS:e' l"S Un", 0' m r'B~ria, '0'0 '0 lit:rvQ d ct'

,,fi i '0" It.' ..

Ge~ I ~g" ," r mdJeGLi _of,C1 1=1'0111'1:1110 _,

~ V' ...

Au iw1t-:D' "J PIiP'lJ,;JI~, p~ fu Ja 'ate., p1n~ JC~ ,au a1-' A,S" 1m :Dunart.

QdtJtci tJ j iins'~

...., .;,Ii

au In c sp ut ,Ia

fn'tr.ebe. 1re-i s,~:rlJmJji; u ~,t "ei' $IC/'UftJ:lJi if t', 'GrU -10 Icrum&ie tU'n 'flI De cohrilll i n tJ It' i • ILl n"fm-i c de' bUIJIe:rie,.

;'lltf~wn c'oJ, '(uri;t d.arrFl'ea I UP} ,IURU)" ~«Stim'Qte' doml1,

flU ,cUttiP,'D cit, ,az:ut

I ~

tal b r cq,,;'?,»,

." . - -,"-~ -

'~d b-.n:Iiil.:- ... ~ rnre' L,n:t_'; '1 ~,!I.i!I I' ~yU'1 ~'U,_ .-', .oW1Y.1Q ,Il

Ra.iam iim: $IQmn'j i njl' ... 1 IJUJ11' ~e~ r.

~Au, ,me",,, Ji),u.ca:t'Q de dr,Uffl' ("IJ' rQ.Ell,d DI,dl'tl; ,caire, ~ia~a "'~ ,!'iie' ,el eifel. dar:. clod Q'L1 b6:ga,'t de's:aomp (10 tn'lij,rl "e~,a-iJ1ldOQleJ'f!al

-. iF. "'J! .L... . T" 'ro I" J'''' d '.. -,' .' -- . .J I' ...

~~'Uo&ae~ ~t7,wuJQ,e~ if"ftlrel'-·~':fp'Q're.!;;tI r:nMUiRst' spl,r,s' ,Uleta

U,' id'e~, c'i~d', ,e" ,'q;:u' pe,til".r':~

n,

Dar bros'Q ;n' ,I"o~mii' de sem,iI,li d

I. I ~

dec ,m~ '.t' flU ,',nu2'1, era Ia RTJJflana!', ~

i-a fUt[,tJse ICIf'-,i~>bfJtJ ·,I~nlDnul cQre.1 ne,p,ut,rna,-"g mJh",;~ D V',[l'J:dUi'fil2 JJ,Jlt G'w,JQI,' CliO:". fm,f$Jod,Qb'ir £I:~ ,eO' s~ fa1eqr, z~i(i,nCJ tta rd e re~ale c:t·tI~ptl~t'.

«f.,E,N,t3,M,EN,,(~~)) Dgu'c2 p'~pu,J aUI~~w.e cu "aan j:j, de , oat.

· QfDl~·Q~lll.-rt2U

• - .' I~

$f Stjult'~tlICjlua,t1,fi'cedlJ : l~onGU'S

10€lI;IEt u'i~~';

~ bl1'e 1lrflUf~

miG';' Iifl,y,lti past'iforr.r

I • _r. -

pe _ft11mUt~

tAr,birru' ,;

II. ,IJIi'li ,"'.' .. f!II'~ ,I!! ,..,,~C!,

... ',.' !i",JIi;QIC~i;!!!'i

~deseiul,I" ~djj Irdr,5~

Tref: lo,nefil' / ""'1' i fs1.ef;

,tel ,11.1 ,~.t~~i

!'-;(~IJU: .

__ P:1f,1vltiliD "eGhJlI!~ un f>u~~e fiQrn';p,eL tUns, II mail blne, t.ll:oma~r;m"!· ~;I Q tid;;'; 'p~rintre ",eduzl'., ..

1:~r 'ilm,·pu'l a'G'est'Q" un guvi,4 !j:i ,I[-Un Ita,,,,'d ,~ 'EIIg '-_fUn5i~ \';rag~f!f,U tie Qij"~e'rti.,tI d,Q:mi~,cl rhttr r'-i~,mi"D mis,"

OJ,

Un calc'Qn,', C~\fn zillgafl~, 1Jri'B -eni bu.ni 'CJ1iQf IG-,"Q~ UTJ,ullung I" :el,olo,I',pnl) die n'Qat:ut'{"

~urfnd fa,

."

E"·I:cude~· Z1U(J' "," "OdPte,§,,~'"pe ,~ mQ,mlfJU:ed' ,J'IJ"n;eJl nut'ee" ado ... , n!a~ :d&PPi'" tJndifi da; ItU dill' tum·ail 'fJtriQ:rd~,~E.;r,:", rmpDdg~jt cu SlttmiJu,"'fI .:,i' ;il '"6t=0: "~Qtf·t de bf:.,e", incrt Btl'D t'Mltn~dD{d Q e,;rdbn1:,Clt .:'

_, Te' FOISI-Q,1P'il!rezi, p:en:tru'Mi' 'I-,&t I' ,~fe.Q, ,ffl<l·fe.!,

A~unri P'e,ta~M'dm'd_tJ,ga'-'Prdf1lde,te, _rf4re,le' p,e,ftUD1,.

le""tl, daTu i~, s'p". mu/~u,m'; fe., un ,VIS elil ~Ie,fi QrA1tfmerllaH ''=if ,Ie-a, trimir ,de 'u ',rle vin.-

Y' I I -: _' - IJi

(jl/'fl'l.8' Ibe 'dfdfin".

QG',ar.III

,1-,:i la'mlf'f~es,c; (('G1.I;'ol1o il' ce "m'IJre' .tn t1Q1"i~a'E; i ~

EDITLJMA

, ,.,

J~N CRE~,N6A