Sunteți pe pagina 1din 3

Iisus, bine ai venit

glas Πα

Î n sta a ul de e do bi toa ce Flo ri i

le de mă ru u Mai ca nu-și gă se ște pa ce Flori

de mă ă ă ă ru

S o ro o cul i i s-om pli ni it Flo ri i

le de mă ru u Și pe pa ie o năs cu ut Flo

de mă ă ă ă ru

S -a năs cut pe pă mâ ânt și ne-a iz bă

vi it Te cân tăm Te slă vim Ii i sus bi ne-a

ai ve e nit

Î n noa ap tea re e ce de iar nă Flo ri i

le de mă ru u Mai ca Dom nu lui săr ma nă Flori

1
de mă ă ă ă ru

N -a re e scu te ec de-n fă șa at Flo ri i

le de mă ru u Nici lea găn de le gă na at Flori

de mă ă ă ă ru

S -a năs cut pe pă mâ ânt și ne-a iz bă

vi it Te cân tăm Te slă vim Ii i sus bi ne-a

ai ve e nit

M ai ca a Dom nu u lui of tea ză Flo ri i

le de mă ru u Som nul Prun cu lui ve ghea ză Flori

de mă ă ă ă ru

ª i Î îi cân tă ă cân tec li in Flo ri i

le de mă ru u Sla vă Prun cu lui Di vi in Flori

2
de mă ă ă ă ru

S -a năs cut pe pă mâ ânt și ne-a iz bă

vi it Te cân tăm Te slă vim Ii i sus bi ne-a

ai ve e nit

S-ar putea să vă placă și