Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae

ing. Mihai Vereş


Născut: 07 mai 1980 - loc.Oradea
Adresa:.Str.Erofte Grigore nr.1B sc. A, et.8, ap.66, loc. Oradea, jud. Bihor
Telefon: 0740-782606;
e-mail:veresmih@yahoo.com;
Starea civilă : - necăsătorit;
- fără obligaţii;
Educaţie:- Facultatea de Energetică – Universitatea din Oradea 1999-2004;
profil – centrale termoelectrice;
- absolvent al cursului de prefecţionare profesională “Securitate şi
sănătate în muncă” organizat de Centrul de Pregătire şi Perfecţionare
Profesională al Inspecţiei Muncii în perioada 04.04.2005-22.04.2005 ;
- Certificat de absolvire – Inspector protecţia muncii – curs 80 de ore
în perioada 05.02.2007-28.02.2007;
- Diplomă de studii postuniversitare de specializare – Evaluator de risc de
accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă
(240 de ore, absolvit la data de 19.04.2008)

Profesia : inginer inspector protecţia muncii

Experienţă
1. Din octombrie 2004 pînă în prezent lucrez ca inginer la un serviciu extern de prevenire şi
protecţie care se ocupă de: consultanţă tehnică pe linie de SSM-SU, distribuire şi producere de
legislaţie pe linie de S.S.M. şi P.S.I.+S.U.

principalele responsabilităti :
- consultanţă şi asistenţă tehnică în organizarea activităţilor pe linie de SSM la diverşi
angajatori conform contractelor încheiate
- membru în comisia de evaluare a riscurilor de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională în
sistemul de muncă, la diverşi angajatori conform contractelor încheiate
- aprovizionarea şi gestionarea magazinului de publicaţii şi documentaţii S.S.M. şi P.S.I+S.U.;
- menţinerea si extinderea portofoliului de clienţi;
- planificarea strategiilor de vânzare şi găsirea unor soluţii concrete pentru a atinge planul de
vânzare propus;

1/2
Limbi străine:
- engleză : - f. bine;
- germană : - f. bine
- italiană : - mediu;
- spaniolă : - mediu.

Aptitudini auto: - Posesor permis auto categoria B;

Cunoştinţe IT: - Bune cunoştinţe în utilizarea calculatorului şi a internetului

Aptitudini: - cunoştinţe de contabilitate primară;


- bun negociator;
- abilităţi de analiză şi planificare;
- fluenţă în exprimare;
- creativ şi cu iniţiativă;
- abilităţi de a stabili relaţii cu oameni;
- persoană ambiţioasă;
- fire comunicativă;
- dinamic;
- prezenţă agreabilă;

Hobby: - muzică;
- fotbal;
- internet.

Data Semnătura
25.03.2011

2/2