Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru – fonetică şi vocabular

1.
Frunzele toamnei se legănau prin văzduh, ca nişte bărcuţe purtate de vânt, apoi se
aşezau cu o ultimă şoaptă pe covorul arămiu ce acoperea aleile parcului. Soarele, din ce
în ce mai palid, trimitea spre pământ sclipiri reci...

2. Precizează valoarea morfologică a cuvântului mai din textul de la exerciţiul 1, apoi


alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă o valoare morfologică diferită.

3. Transcrie, din lista următoare, doar cuvintele care conţin hiat: ceartă, cofetărie, poate,
aeroport, fiindcă, leu, oare, ideal, creol, stau.

4. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului grădină.-4 termeni

5. Găseşte sinonime neologice pentru cuvintele: darnic, a se căi, împrejurare, gâză.

6. Găseşte antonime pentru cuvintele: curajos, disciplinat, aspru, drept.

7. Găseşte sinonime pentru: pierde-vară, dus de nas, de ajuns, a da din coate, scos din
fire.

8. Precizează prin ce mijloc de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele:


curăţenie, O.Z.N, credinţă, zgârie-brânză, îndurerat, bunăvoinţă.

9. Transcrie, din textul următor, patru cuvinte formate prin compunere:


Astăzi ne-am trezit dis-de-dimineaţă ca să mergem la cumpărături. Pe tarabe,
toamna ne binecuvânta cu bogăţia ei. Era un valvârtej de culori încântătoare şi de
miresme îmbătătoare.

10. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţurile următoare:


Geamantanul mai greu este al lui Mihai.
Merge greu.
Greul abia acum începe.

11. Alcătuieşte trei enunţuri cu sensuri diferite ale cuvântului toc.

12. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul săgeţile să fie folosit, pe rând, cu sens propriu şi
cu sens figurat.