Sunteți pe pagina 1din 1

PERSONIFICAREA (fişă de lucru)

P
-este figura de stil prin care li se Pomii, goi, se întristează,
E
atribuie lucrurilor, fiinţelor necuvântă- La verdeaţa lor visează.
R
toare, fenomenelor, însuşiri omeneşti; Toamna ţese colo jos
S
Din frunze covor frumos.
O
-personificare = antropomorfizare
N
întruchipare *
I
F
Frunzuliţele aleargă,
-a personifica I
Zburdă vesele prin vie,
-personificare C
Şi niciuna dintre ele
-personificator A
Nu-nţelege şi nu ştie,
R
E
A

 Descoperă personificarea în fragmentele propuse:


Zările de farmec pline,
Desfrunzit şi prea bătrân Doar izvoarele suspină, Strălucesc în luminiş.
Tremură de frig gorunul. Pe când codrul negru tace; Zboara mierlele-n tufiş
Au căzut şi-ntâii fulgi Dorm şi florile-n grădină- Şi din codri noaptea vine
Şi l-am prins din zbor pe unul. Dormi în pace ! Pe furiş.

 Realizează contexte potrivite astfel încât cuvintele date să intre în alcătuirea unei personificări.

……………………………… ………………………………
……………………………… ………………………………
………………………………. ………………………………
.

………………………………
……………………………… ………………………………
……………………………… ………………………………
……………………………. …

CURAJUL