Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 18.02.2020
UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Prelungit,, Elena Farago ’’
GRUPA: mare B, “ Porumbeii ”
EDUCATOARE: Diaconescu Andreea Cristina
TEMA ANUALĂ: “Cum a fost/este și va fi aici pe pământ?”
TEMA PROIECTULUI: “Prietenii noștri”
TEMA SĂPTĂMÂNII: “ Lumea apelor”
TEMA ACTIVITĂȚII: “ Peștișorul de aur”
CATEGORII DE ACTIVITATE: ALA II (jocuri şi activităţi recreative)
SUBIECTUL: 1. “ Năvodul și peștii ”- joc de mișcare
2. “ În gura rechinului ”- joc de atenție
TIPUL ACTIVITATII :mixt
SCOPUL:
- Stimularea dorinţei de participare activă si afectivă;
- Dezvoltarea spiritului de competiție;
- Crearea unei atmosfere plăcute, deconectante.
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
A1: Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare;
A2: Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
B1: Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate.
COMPORTAMENTE VIZATE:
A1: 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare;
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate.
A2: 2.3. Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
B1: 1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
- să respecte regulile jocurilor şi comenzile primite;
- să își coordoneze mișcările în funcție de comanda primită.
METODE ȘI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: peștișori, coșuleț, plasa de pește, coș de baschet, mingi
BIBLIOGRAFIE
- “ Curriculum pentru educație timpurie ”, OMEN 4694 -2019;
- Silvia Breben,Georgeta Ruiu,Mihaela Fulga-,, Metode interactive de grup-Ghid metodic’’Editura Arves 2007;
- Mateias Alexandra-,, Pedagogia învățământului preșcolar ’’EDP,2003.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimente Conţinutul ştiinţific Strategii didactice


didactice Metode şi Mijloace de Evaluare
procedee învăţământ (instrumente şi
indicatori)

Se asigură condiţiile necesare pentru


1. Momentul desfăşurarea activităţilor:
organizatoric - aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului;
- pregătirea materialului didactic.

Vom face un joc de mișcare. Toți copiii Conversatia Cartonase de


2. Captarea vor trebui sa imite mișcările educatoarei. Explicatia diferite culori
atenţiei Când mă voi ridica de pe scaun, toata
lumea se ridica ȋn picioare, când voi face
un pas în față toţi copiii vor veni la mine,
iar când mă voi lăsa in jos, toţi copiii vor
sta ghemuit.
Jocul se va desfăşura de 2 ori.

3. Anunţarea Astăzi, la această activitate vom desfăşura


temei şi a un joc. Explicaţia Frontală
obiectivelor
Educatoarea le prezintă copiilor regulile
jocului. Explicaţia Frontală
4. Prezentarea 1. “Năvodul și peștii - Grupa de copii Demonstraţia
optimă a este împărţită în două echipe: echipa Jocul
conţinutului peștișorilor galbeni și echipa
peștișorilor roșii. La semnalul
educatoarei ”start” câte un copil din
fiecare echipă va parcurge un anumit
Dirijarea traseu, pornind de la linia de start până
învăţării la plasa de prins pești. Pe parcursul
traseului copiii vor executa diferite
tipuri de sărituri: sari într-un picior,
sari ca broasca, iar când vor ajunge în
dreptul plasei de pești vor lua dintr-un
coșuleț un pește corespunzător culorii
echipei sale pe care il vor prinde pe
plasă. Echipa care prinde pe plasă cei
mai mulți pești este cea care va fi
desemnată câștigătoare. Ȋnainte de
jocul propriu-zis se va desfăşura un joc
de probă.

2. “În gura rechinului” este un joc de


atenție, concentrare maximă, precizie.
Jocul se execută cu toată grupa- copiii
sunt aliniați câte unul în fața unei linii
trasate pe sol și la distanță de 1 m
(pentru început) se așează un coș .
Fiecare copil are o minge în mână. La
semnalul educatoarei ”pește în gura
rechinului” copilul aruncă cu o mână
mingea în coș.Fiecare are dreptul la
două aruncări. Jocul se încheie în
momentul când se află ”câștigătorul”-
copilul a țintit coșul și a rămas fără
minge. Dacă sunt mai mulți câștigători
atunci se mărește distanța la 1,5 m.
Frontală
Ȋi intreb pe copii cum se numesc jocurile de Conversaţia Aprecieri
5. Evaluarea astâzi și daca le-au plăcut. verbale
Autoaprecierea
Se fac aprecieri globale şi individuale
8. Încheierea asupra modului în care au lucrat copiii şi
activităţii participat la activitate. Conversaţia Aprecieri
Se împart copiilor recompense. Recompense verbale

S-ar putea să vă placă și