Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. _______________________ S.R.L.

APROB,
ADMINISTRATOR

INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIE A MUNCII


SPECIFICE PERSONALULUI DE PAZĂ

Personalul din serviciul de pază trebuie să-şi însuşească şi să respecte măsurile tehnice şi
organizatorice privind executarea sarcinilor de muncă obligatorii, astfel:

- Să participe la instructajele de protecţie a muncii în condiţiile prevăzute de legislaţia în


vigoare.
- Să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii în vigoare.
- Pe timpul serviciului de pază va utiliza mijloacele de protecţie prevăzute, adecvate specificului,
din dotare, ca mijloace individuale de protecţie.
- Pe timpul serviciului, în situaţiile când este atacat, va utiliza mijloacele de intervenţie (de
apărare) din dotare (armament, etc.) numai în legitimă apărare şi în conformitate cu prevederile legale
privind “uzul de armă”.
- Să nu folosească improvizaţii de natură electrică sau de altă natură care să-i puna în pericol
viaţa sa sau a altora.
- Să nu efectueze alte activităţi în afara sarcinilor de pază prin utilizarea maşinilor (autovehicule,
stivuitoare, motostivuitoare, etc.) sau a mijloacelor de muncă folosite în procesul de producţie
(aparate, maşini, utilaje etc.).
- Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, fiindu-i interzis ca pe timpul
serviciului să consume băuturi alcoolice şi să primească vizitatori din afara unităţii sau chiar din
unitate fară aprobarea conducerii societăţii.
- Luarea în primire a serviciului se va efectua pe bază de semnatură şi va consemna şi anunţa
conducerea societatii despre neregulile constatate pe linie de protecţia muncii care îi pot pune în
pericol integritatea corporală pe timpul serviciului de pază.
- Să nu fumeze sau să folosească focul deschis în locuri nepermise.
- Să respecte prevederile legale privind acordarea primului ajutor la locul accidentului şi de
asemenea, prevederile Legii 90 din 1996, articolul 19 privind anunţarea accidentelor.
- Să nu execute lucrări pentru care nu are calificarea (autorizarea) necesară.
- În caz de accident, incendiu sau orice alt eveniment negativ va anunţa factorii responsabili la
telefonul situat în ____________ sau de la telefonul mobil ____________ la 112, în
următoarea ordine (în funcţie de natura evenimentului):
- poliţie,
- pompieri,
- salvare,
- şef direct,
- administrator.
- În caz de incendiu va acţiona cu stingătoarele din dotare amplasate la postul de incendiu (sau în
locurile cunoscute) cu hidranţii interiori sau exteriori de incendiu.
- În caz de accident de muncă va interveni astfel:
- pentru persoanele electrocutate va întrerupe alimentarea cu energie electrică, va elibera
căile respiratorii ale persoanei accidentate (tragerea limbii) respiraţie gură la gură,
masaj cardiac.

1
- în caz de fractură deschisă va folosi garoul prin aplicarea acestuia deasupra rănii şi
aplicarea atelelor.
- Comunicarea cu organele de control se realizează astfel:
- se legitimează (se prezintă) şi la rândul său legitimează persoana care solicită;
- anunţă şeful ierarhic despre prezenţa organului de control şi respectă indicaţiile date de
către acesta;
- însoţeşte organul de control şi dă numai informaţiile strict profesionale;
- În cazul când există pătrunderi prin efracţie acţionează astfel:
- alarmează prin semnalele stabilite şi cunoscute personalul de pază aflat la alte puncte
sau la societăţile vecine (cu care se cooperează pe bază de contract) şi intervine pentru
reţinerea sau înlăturarea persoanei pătrunse în raza de acţiune pentru pază;
- anunţă organele de poliţie prin telefonul 112.
- Recunoaşte şi respectă traseul pentru serviciul de rond stabilt prin atribuţiile de serviciu şi nu
are voie să foloseasca alte trasee.

Personalul de pază răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de protecţie a muncii


potrivit atribuţiilor de serviciu pe care le are.

INTOCMIT,

S-ar putea să vă placă și