Sunteți pe pagina 1din 4

Propozițiile subordonate

I. Recunoașteți subordonatele precizând timpul acestora:


1.) El va ajunge ce și-a propus.
2.) Vântul părea că s-a domolit.
3.) Câștigă cine munceşte mai mult.
4.) El urmează drumul pe care şi l-a propus.
5.) Am aflat cine te-a certat.
6.) Aduc bomboane cui merită.
7.) El se teme că nu va şti.
8.) Mă mir de cât ai învăţat.
9.) Nu-i place să facă cumpărături.
10.)Tăcerea lui înseamnă că este de partea celorlalţi.
11.)Se zice că va ninge luna aceasta.
12.)Propunerea ca toți elevii să iasă afară a fost una bună.
13.)Îmi pare rău că nu ai ştiut.
14.)Pe oricine am întrebat mi-a dat acelaşi răspuns.
15.)Citesc orice carte pun mâna.
16.)Desigur că voi merge în excursie.
17.)Simt că nu mai vreau să dorm la ora aceasta.
18.)Vom vorbi cu aceea care m-a sfătuit.
19.)Cine învață bine are note bune.
20.)E necesar să înveţi.
II. Construiește regente potrivite, astfel încât subordonata „că a învăţat mult” să corespundă cerinței din
paranteză:
1. ………………………………………………………………………………………………(AT)
2. ………………………………………………………………………………………………(CD)
3. ……………………………………………………………………………………………….(CI)
4. ………………………………………………………………………………………………(PR)
5. ……………………………………………………………………………………………….(SB)
III. Completează cu subordonate potrivite, alegând din dreapta elemente de relație potrivite:
1. Problema era……………………………………………………………..(PR)
2. Întrebarea……………..……………..…………………………………..(AT)
3. Nu se aflase de la noi ……………………………………………………(SB)
4. Se gândea …………….. ……………………..…………………………..(CI)
5. Ştiu….…………………………………………..……………………….(CD)

1. Stabileşte felul propoziţiilor din frazele următoare. 3p


a) Lasă-l să încerce!

b) Ştii că vine.

c) Face mult să-ţi repeţi materia.

d) Nu înţeleg de ce te-ai supărat pe mine.

e) Cine poate oase roade.

f) E cam greu să alegi ce vei face în viitor.

g) În momentul când ai sosit eram la calculator.

h) Problema esta dacă vine la timp.

i) M-aş bucura să-l cunosc pe scriitor.

2. Realizează contragerea subordonatelor şi numeşte partea de propoziţie rezultată.


3p

a) Cartea pe care am citit-o a fost interesantă.


b) Văd că lipseşte în fiecare zi.
c) Mă gândesc că voi lua o notă buna.
d) Îmi place să citesc romane de aventuri.
e) A devenit ce şi-a propus.

3.Scrie două modificări apărute prin contragere. 0,6p

4. Transformă partea de propoziţie subliniată în subordonata corespunzătoare. Precizează felul subordonatei.


2,4p

a) Maria a rămas şi acum un pieton convins.

b) A văzut tablourile expuse la galeria de artă.

c) Mi-e teamă de examen.

d) Gustă clătitele!
PROPOZIŢIILE SUBORDONATE NECIRCUMSTANŢIALE

Felul Topica
prop Întrebări Termeni regenţi ( Tr ) Exemple Elemente de Punctuaţia
. relaţie

SB Cine ? 1. Verb personal 1. Cine învaţă / va reusi. / a). Conjuncţii Stă după regen-tă sau
ce? 2. Verb predicativ imper- 2. Maria / trebuie / să citească subor-donatoare: înaintea ei.
(=cine) sonal (a trebui, a durea, a fi, mai mult. / că, să, ca ...să,
a părea, a plăcea, a ajunge, a dacă, de (= dacă) NU se desparte prin
rămâne, a (-i) veni, a (-i) b). Pronume / de regentă.
conveni ) 3. E bine / să înveţi zilnic. / Adjec-tive
3. Expresie verbală im- pronominale re-
personală ( e bine, e rău, e lative: care, cine,
firesc, e dificil, e sigur, ...) ce, cât.
4. Forme verbale imper- 4.Nu se ştie / unde vor c). Pronume /
sonale ( reflexive: se zice, se înnopta./ Adjec-tive
ştie, se cuvine, se aude, se pronominale ne-
vede, ... ) hotărâte
5. Verbe pasive cu valoa-re (compuse cu
impersonală (e dat, e lăsat, e 5. I-a fost dat / să trăiască „ori”): oricare,
dovedit, ... ) mult./ orici-ne, ...
6. Locuţiuni verbale im- d). Adverbe
personale ( a-i veni la so- relative: unde,
coteală, ... ) 6. I-a venit la socoteală / să- când, cum, cât.
7. Adverbe / Locuţiuni mi ceară datoria. /
adverbiale predicative
(desigur, poate, fireşte, 7. Poate / că nu va ninge mult.
bineînţeles, negreşit, cu /
siguranţă, fără doar şi
poate, ... )

PR Cine / ce / Verb copulativ): a fi, a Întrebarea este / cine îl va a., b., c., d. De obicei - după reg
cum + vb. deveni, a ajunge, a se face, a ajuta./ * Locuţiuni îna-intea ei).
cop. ? ieşi, a rămâne, a părea, a Fii / după cum te arată chipul. conjunc-ţionale Nu se desparte prin vir
însemna, a se chema / subordona-toare: regentă.
Hotărârea era / să plecăm de după cum, ca şi
di-mineaţă. / cum ( ca şi când ).
Cum e turcul / e şi pistolul. /

AT Care?, ce 1. Substantiv 1. Satul / unde m-am născut / a., b., c. (rar), d. De obicei - ime-di
fel de ?, ... 2. Pronume este la munte. / terme-nul regent,
3. Numeral 2. Condu-i tu / care cunoşti intercalată.
ora-şul. / Nu se desparte prin v
3. Primul / care vorbeşte regentă decât a
neître-bat / va fi pedepsit. / explica-tivă.
4. Binele / pe care l-ai făcut /
îţi va fi răsplătit./

CD Pe cine?, 1. Verb predicativ*** 1. Să-mi spui / unde ai pus a., b., c., d. Stă după re-gentă, da
ce ? 2. Locuţine verbală lucrurile mele. / ** Locuţiunea intea ei; uneori interca
3. Interjecţie 2. A băgat de seamă / că con-juncţională
rămă-sese singur. / subordo-natoare: Se desparte prin virgu
3. Iată / ce vei face. / cum că stă în faţa regentei.
( precum că )

CI Cui? 1. Verb 1. Mă tem / ca nu cumva să-l a., b., c., d. Stă după re-gentă sau
De cine / 2. Locuţiune verbală prindă ploaia. / **** Locuţiuni intea ei; uneori interca
de ce?, 3. Adjectiv 2. Şi-a dat seama / că a con-juncţionale
despre 4. Adverb greşit. / subordo-natoare: Se desparte prin virgul
cine/ de- 5. Interjecţie 3. E capabil / să facă multe ca nu cumva să, stă în faţa regentei.
spre lucruri./ ( ca nu care cumva
ce ?, ... 4. E rău / de cine e leneş. / să, nu cumva să ).
5. E vai / de cine nu învaţă ! /