Sunteți pe pagina 1din 2

COMPARAŢIA

 este o figură de stil prin care se alătură doi termeni, cu scopul de a-l evidenţia pe primul.
 între cei doi termeni ai comparaţiei se stabileşte o relaţie de asemănare, marcată prin cuvinte sau
grupuri de cuvinte, de exemplu: ca, la fel ca, asemănător cu, asemenea, precum etc.

Subliniati comparatiile din versurile urmatoare.


De-aş avea, pe gândul meu, Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Un cal aprig ca un leu, Ca înaltele coloane unui templu maiestos.
Negru ca păcatul greu! …………………………………………..
………………………………………… Mii de stele argintii
Ce spui, dragă surioară? În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Zise hoţul din pădure ………………………………………..
Cu-ai tăi ochi ca două mure, Ca fiinţele din basme
Tu, frumoasă lăcrămioară. Pe sub pâclă se arată
……………………………………….. Minţi, gigantice fantasme,
Şi doru-mi nu s-alină, şi jalea mea adâncă Stânci cu fruntea fulgerată.
Ca trista vecinicie e fără de trecut! ………………………………………..
……………………………………….. Câmpul lung şi lat albeşte
Simţiri! Măreţe visuri de falnic viitor! Ca un strat de mărgărint.
V-aţi stins într-o clipală ca stele trecătoare Alba lună sus luceşte
Ce las-un întuneric adânc în urma lor. Ca icoană de argint.
……………………………………….. ………………………………………..
Şi-n ceruri cu grăbire, ca un parfum de floare, Însă vântul răcorit
Te-ai dus, lăsându-mi numai un suvenir iubit. Din zbor iată se opreşte;
……………………………………….. Ca drumeţul ostenit
Era o câmpie lungă şi tăcută, El acum se odihneşte.
Lungă ca pustiul, ca moartea de mută! ………………………………………..
……………………………………….. Priviţi cerul cum se-ntinde ca o mare-nseninată
Sus, în taină dulce, pe-a nopţei senin, Priviţi soarele ce-aruncă o lumină înflăcărată.
Ca un vas de aur luna plutea lin. ………………………………………..
………………………………………..
Le auzii deasupră-mi glasul dulce, lin,
Ca o şoaptă blândă, ca un blând suspin.
Le văzui ca vulturi, ca trei rândunele,
Şi ca trei steluţe se perdură-n stele!…
………………………………………..
Dormea în linişte Bosforul fără valuri,
Într-a Europei mândre şi-a Asiei verzi maluri
Ca un balaur verde în lupte ostenit.
………………………………………..

Luna saltă-ngălbenită,
Printre nouri rătăcită,
Ca o luntre părăsită
Pe un ocean turbat.
………………………………………..
Valuri albe trec în zare, se aşază-n lung troian
Ca nisipurile dese din pustiul african.
………………………………………..
Surugiul chiuieşte; caii zboară ca doi zmei
Prin o pulbere de raze, prin un nour de scântei.
………………………………………..