Sunteți pe pagina 1din 2

TEST-verbul-clasa a VII a

• Timpul de lucru este de 10 minute.

• Ordinea rezolvării subiectelor este aleatorie.

Se acordă 10 puncte din oficiu si 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări:


SUBIECTUL I(40 de puncte)


Se dă textul:
”Principiul domnului Browne pentru luna decembrie a fost:”Norocul este de partea celor
îndrăzneți.”
Trebuia să scriem un paragraf despre un moment din viața noastră când am făcut ceva foarte
curajos și cum ni s-a întâmplat ceva bun pornind de la asta.
Recunosc că m-a pus serios pe gânduri.Cred că lucrul cel mai curajos pe care l-am făcut a
fost să mă împrietenesc cu August.Dar nu puteam scrie despre asta,evident.Mă temeam că ar fi
trebuit să fi citit tema cu voce tare sau că domnul Browne va afișa ce-am scris la panoul cu
anunțuri,cum face uneori.Mă întreb despre ce-o fi scris August.Cred că el avea o mulțime de
lucruri din care avea să aleagă.”
(R.J.Palacio,Minunea)
1.Transcrie patru verbe diferite din text. (10p)
2.Precizează modul și timpul verbelor: să scriem, sa fi citit, ar fi trebuit, pornind. (10p)
3.Identifică în text un verb impersonal. (10p)
4.Precizează modul pentru verbul subliniat în text. (10p)

SUBIECTUL II (36 de puncte)


Redactează o compunere de minimum 10 rânduri în care să-ți imaginezi despre ce ar fi scris
personajul în tema dată.Va trebui să folosești și patru verbe diferite la cele patru moduri
personale și patru verbe diferite la cele patru moduri nepersonale.

BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE

SUBIECTUL I(40 de puncte)


1.-transcrierea corectă a celor patru verbe 10p
2.-precizarea corectă a modului și a timpului-să scriem-conjunctiv,prezent
sa fi citit- conjunctiv,perfect
ar fi trebuit-conditional-optativ,perfect
pornind-gerunziu
10p
3.-identificarea verbului impersonal-a trebui 10p

4.-precizarea modului pentru verbul dat-scrie-infinitiv. 10p

SUBIECTUL II(36 de puncte)


-folosirea celor 4 verbe le cele patru moduri personale-8p
-folosirea celor 4 verbe le cele patru moduri nepersonale-8p
-creativitate-12p
-coerența limbajului,expresivitate,corectitudine-8p

Se acordă 10 puncte din oficiu


14 pentru redactarea întregii lucrări:
–așezarea în pagină-4p
-aspectul întregii lucrări-4p
-respectarea limitei de spațiu-2p
-respectarea normelor de ortografie și punctuație-4p(1-3 greșeli-3/3-6 greșeli-0p)