Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebări pentru examene

Capitolul 3

Genomul uman: structura și funcția genei

1. Ce tip de ARN implică translația?


a. ARN mesager (ARNm).
b. ARN ribozomal (ARNr).
c. ARN de transfer (ARNt).
d. Toate cele de mai jos.
e. Nicio variantă de mai sus.

2. Care este dogma centrală a biologiei moleculare?


a. ADN, ARN, proteine.
b. Transcriere, splicing, translație.
c. Meioză, recombinare, fertilizare.
d. Mitoză, diviziune celulară, moarte celulară.
e. Sinteză ADN, împerecherea omologilor, recombinare.

3. Ce tipuri de secvențe se găsesc la capătul 5' al genelor umane?


a. Exoni și introni.
b. Codoni start și codoni stop.
c. Promotori și amplificatori.
d. Semnale de splicing.
e. Secvențe de poliadenilare.

4. Care dintre secvențele următoare se găsește la capătul 3' a genelor umane?


a. Semnale de splicing.
b. Promotori.
c. Codoni start.
d. Regiuni de locus-control.
e. Secvențe de poliadenilare.
5. Prin care dintre mecanismele următoare pot lua naștere familiile de gene?
a. Transcriere.
b. Recombinare.
c. Duplicație.
d. Replicare.
e. Toate cele de mai sus.

6. Secvențele ADN care sunt asemănătoare cu gene cunoscute, dar sunt nefuncționale se
numesc:
a. Pseudogene.
b. Gene false.
c. Gene moarte.
d. Gene „faux”.
e. Gene necodante.

7. Care din următorii sunt produși finali ai unei gene?


a. Proteinele.
b. ARN-ul.
c. Exonii.
d. Variantele A și B.
e. Variantele A, B și C.

8. Care din următorii pași trebuie parcurși de transcriptul de ARN primar înainte ca acesta să
devină ARNm matur?
a. Adăugarea „bonetei” (capping), poliadenilare și splicing.
b. Splicing.
c. Splicing și revers-transcriere.
d. Adăugarea „bonetei” (capping) și splicing.
e. Splicing și transport.

9. Translația este întotdeauna inițiată de codonul cărui aminoacid?


a. Alanină.
b. Glicină.
c. Triptofan.
d. Metionină.
e. Fenilalanină.

10. Care din următoarele descriu corect sistemul de codoni din ADN-ul uman?
a. Fiecare codon codifică un aminoacid unic.
b. Este degenerat.
c. Fiecare codon codifică un aminoacid.
d. Codonii suferă un proces de suprapunere.
e. Legătura moleculară dintre codoni și aminoacizi este ARNm.

11. Modificarea următoare a insulelor de CpG este asociată cu supresia transcrierii:


a. Fosforilarea.
b. Legarea proteică.
c. Metilarea.
d. Încărcarea lipidică.
e. Niciuna din cele de mai sus.

12. Prin care din următoarele mecanisme poate o singură genă să creeze mai mulți produși
genici?
a. Codoni supresor.
b. Codoni stop alternativi.
c. Splicing ARN.
d. Recombinare.
e. Folosind antigenul de transplant asociat tumorilor (TATA box).

Răspunsuri la întrebări pentru examene

Capitolul 3

Genomul uman: structura și funcția genei

1. d. 2. a. 3. c. 4. e. 5. c. 6. a. 7. d. 8. a. 9. d. 10. b. 11. c. 12. c.