Sunteți pe pagina 1din 54

Tornea Cătălin, clasa a IV-a F Step by step

ECHIPA MANAGERIALĂ… COLECTIVUL DE REDACŢIE:

• Director: prof. Mia Şigovan Coordonatori:


• Director adjunct: prof. Ancuţa Mihaiu
Director, prof. Mia Lidia Şigovan;
• Consilier educativ: prof. Ana Maria Tofan
Înseamnă o şcoală în care: Director adjunct, prof. Ancuţa Ioana Mihaiu;
CONSILIUL DE Prof. Nicoleta Toma;
Prof. Dana Elena Moraru;
ADMINISTRAŢIE:
Colaboratori:
* predomină lucrul în echipă; • Director: prof. Mia Şigovan – preşedinte prof. Maria Apăvăloae, prof. Angela Bălan, Prof. Elena Borş,
* se manifestă respect reciproc între elevi
şi elevi-personal;
• Director adjunct: prof. Ancuţa Mihaiu - prof. Valeria Buta, prof. Lucia Candale, prof. Elena Cosma, logoped
* îţi atingi maximul nivelului tău,adică membru Liviu Cotuţiu, secretar şef Gabriela Csizmadia,
îţi exploatezi la maxim potenţialul; as. medical Simona Ivan, prof. Cristian Jeican, prof. Geta Lăpuşte,
* toţi elevii se simt sprijiniţi suficient şi se
• Prof. Elena Borş - membru prof. Ionela Lupoaie, prof. Veronica Horga, prof. Mirela Mişca, prof.
sprijină între ei; • Prof. Elena Cosma - membru Crina Moldovan, psiholog Elena Neţan, prof. Maria Nigel, prof.
Monica Orban, prof. Florin Poienar, bibliotecar Otilia Petri, prof.
* mediul ambiant este primitor, eventual
personalizat de elevi;
• Prof. Cristian Jeican - membru
Gabriela Pop, prof. Maria Pop, prof. Andreea Rus, prof. Corina
* toţi elevii se simt încurajaţi; • Prof. Lenuţa Vamanu - membru Scridon, prof. Dorina Telcean, prof. Monia Todea, prof. Ana Maria
* te poţi exprima, toţi ştiu să asculte: • Prof. Nicoleta Toma - membru, Tofan, prof. Cristina Trombitaş, prof. Cecilia Zsejki.
* toţi profesorii au potenţial;
* relaţii bune în şcoală; preşedinte Asociaţia de părinţi Elevi:
* aşteptările sunt mari; • Viorica Petrina - membru, reprezentant
* unde locul doi nu-i destul de bun;
Consiliul Părinţilor Dalia Andreica, Andreea Arcana, Miruna Coiciu, Daria Dănilă,
* profesorii provoacă permanent;
Lorena Moroşan, Tudor Peteanu, Andrea Pintican, Mario Sima,
* unde elevii simt că merită să înveţe; • Dănilă Dănuţ - membru, reprezentant Cătălin Tornea.
* toţi învaţă: elevii, profesorii şi
directorii; Consiliul Părinţilor .
* unde elevii vulnerabili se simt incluşi; • Prof. Camelia Tabără – membru, Foşti elevi:
* unde viziunile sunt împărtăşite; Nicolae Băciuţ, Marius Bălan, Ani Bob, Ana-Simona Rus,Iuliu
* unde te simţi bine; reprezentant Consiliul Local Zsejki.
* unde domină atmosfera de încredere; • Prof. Florin Poienaru – membru
* eşti motivat şi pregătit pentru învăţare Tehnoredactor:
permanentă; ,reprezentant Consiliul Local
Prof. Dana Elena Moraru;
* unde toţi se simt bine şi în siguranţă; • Sărmăşan Mihai - membru,
* unde tot timpul vrei mai mult;
* unde o întreagă comunitate învaţă; reprezentant Consiliul Local Corectori:
Prof. Veronica Horga, prof. Gabriela Pop, prof. Monia Todea, prof.
* unde implici inima, mintea şi sufletul! • Papoi Ioan - membru, reprezentant
Cristina Trombitaş.
Primăria Bistriţa
Fragment dintr-un reportaj de la o
şcoală americană ISSN 2457 3337
Geta Lăpuşte, profesor
SPONSORI:
- material preluat din revista Asociaţia Prietenii elevilor Nr. 1 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa, b-dul Independenţei, nr. 46
Planeta Şcoală, nr.14 SC. MAN TRANS IMPEX SRL Tel./ fax: 0263/236049; e-mail: generalaunu@bn.rdsnet.ro;
Web: http://sc1bistrita.scoli.edu.ro
SC. WEB WOOD TOM SRL – D Editura MAESTRO TIP, Baia Mare, 2015
SC. ROMBAT SA

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


- 50 de ani de calitate şi performanţă

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


- 50 de ani de calitate şi performanţă-
În ceas aniversar…
„Şcoala cea mai bună, e aceea în care înveţi înainte de toate să înveţi”

Nicolae Iorga

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa este o instituţie cunoscută şi recunoscută la nivelul


judeţului nostru, deoarece calitatea e la ea acasă, iar performanţa nu ne mai părăseşte de ani buni.
Se pare că fac casă bună împreună.
Seriozitatea, perseverenţa, dăruirea, profesionalismul, implicarea, ambiţia, spiritul de
competiţie, capacitatea de empatie sunt doar o parte dintre însuşirile care îi caracterizează pe dascălii şcolii noastre.
Afirmarea performanţei este pentru noi o asumare a unei tradiţii, fapt realizat prin făurirea şi păstrarea unui prestigiu, prin
credinţa în reuşită şi mai ales prin statornicie. Stabilitatea şcolii se datorează, în primul rând, faptului că, de-a lungul celor cinci decenii
de viaţă, la conducere nu au fost decât patru directori. S-a creat astfel un spaţiu al misiunii asumate şi dovedite în care se construieşte cu
responsabilitate un destin, destinul acestei şcoli, cu cadre didactice deosebite şi cu minunaţi elevi.
Dorinţa de încununare cu lauri a activităţii „seniorilor” care se îndreaptă spre apusul carierei profesionale se îmbină armonios
cu bucuria afirmării tinerelor cadre didactice, care sunt la început de drum, menţinând astfel şcoala pe un piedestal al valorii.
Ca principali actori ai actului educaţional, profesorii şi elevii, susţinuţi de părinţi, şi-au dat mâna de-a lungul zecilor de
generaţii, reuşind să facă din Şcoala Gimnazială Nr. 1 o adevărată cetate a calităţii şi a performanţei.
50 de ani de calitate şi performanţă reprezintă atât trecutul de care suntem mândri, cât mai ales motivul care ne determină să
continuăm acest drum, având obligaţia de a menţine şcoala la standardele înalte din prezent şi de a încerca să le depăşim în viitor.
Cinstind trecutul, trăim prezentul şi sperăm la un viitor care să ne facă şi peste alţi 50 de ani să fim la fel de mândri că am fost
slujitori ai Şcolii Gimnaziale Nr.1 Bistriţa.
Director, prof. Mia Şigovan

O şcoală în sărbătoare …
Ce înseamnă 50 de ani de şcoală, 50 de ani de existenţă?
Ce înseamnă 50 de ani pentru o şcoală ce a găzduit între zidurile ei mii de elevi care au
păşit şi descifrat aici primele taine ale cunoaşterii, zeci de profesori care s-au risipit în zeci şi zeci
de destine împlinite?
Ce a fost şi ce este acest edificiu şcolar care s-a transformat şi adaptat “din mers” la
vremurile şi imperativele fiecărei perioade educaţionale, a crescut şi s-a dezvoltat “la pas” cu
municipiul Bistriţa, cu o constantă de netăgăduit: numărul 1 !!!
Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa a fost întodeauna un gigant şcolar, căutată de elevi şi
părinţi
p pentru că aici CALITATEA este la ea acasă - e un deziderat care se transmite din generaţie
în generaţie, e ethos organizaţional. Pentru cei mai mulţi dintre noi şcoala absolvită lasă o amprentă clară şi rămâne de-a lungul vieţii un
punct de reper, un tărâm al tumultului de tinereţe şi entuziasm care răzbate în timp şi peste timpuri, care se cere evocat la ceas de
sărbătoare.
Analizând temeinic dacă s-a schimbat esenţa educaţiei din şcoală de-a lungul timpului, putem răspunde simplu: cu siguranţă
nu! Educaţia rămâne metodă şi principiu, reprezintă creşterea intelectuală şi morală, este autodevenire, este sistem de valori, este mod de
gândire, este gen de viaţă, este devenire şi înălţare. Educaţia este un sistem graţie căruia omul şi umanitatea pot să crească sau să se
autodepăşească. Educaţia dată de o şcoală rămâne ceva specific şi esenţial.
Educaţia a devenit azi o problemă de prim plan în toate sferele vieţii economice, sociale şi ştiinţifice. Există pretutindeni astăzi
o nevoie tot mai sporită de inteligenţă, de cunoştinţe, de instruire iar educaţia a devenit din ce în ce mai mult indispensabilă. Nu bogăţia
în mâna câtorva, ci cunoaşterea în mâna tuturor, reprezintă imperativul timpului prezent.
Odată cu intrarea noastră în mileniul trei, al frământatului nostru secol, asistăm la numeroase dezbateri în legătură cu
rosturile învăţământului şi educaţiei într-o societate mereu mai complexă, marcată de numeroase contradicţii care nu ocolesc nici piaţa
muncii, nici sistemele social-politice sau pe cele de valori. Problematica lor este deosebit de vastă, abordând aspecte dintre cele mai
diferite, de la obiective la conţinuturi, la forme şi metode de instruire, de la soluţii pentru învăţarea deplină până la sistemele de evaluare
cele mai performante.
50 de ani de succese şi reuşite şcolare înseamnă în fapt o mare datorie pentru viitor, o şcoală care trebuie să rămână un
portdrapel al învăţământului bistriţean !!!
Inspector şcolar general, prof. Camelia Tabără

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


1 - 50 de ani de calitate şi performanţă
De-a lungul timpului…

DIRECTORI: DIRECTORI ADJUNCI:


Pop Alina
Purcilean Pavel † Nagy Alexandru
Mjeri Ioan † Zaig Richard
Miclea Fironica Platon Vasile †
igovan Mia Moldovan Vasile
Câmpan Gavril
Brni teanu Iacob
Vultur Dorin
Bor Elena
Mihaiu Anca

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 2
IN MEMORIAM….

Andru Liana Mure an Florica


Aldrofan Leon Onul Nicolae
Alma Alexandru
Onul Viorica
Brad Victor
Chira Rodica Parasca Vasile
Constantinescu Zenovia Persec Zoe
Costache Nicolae Platon Vasile
Danilescu Nelu
a Pop Olaru Ana
Feldrihan Olimpiu Pop Viorica
Gliga Marieta Procoveanu Nora
Iona cu Alexandru Purcelean Pavel
Marica Nicolae Rusu Cornelia
Mati Eugenia Sacrea Livia
Mjeri Ioan Ssrman Emilia
Mile an Florica Sur Genica
Mircea Gheorghe Tu er Emilia
Moldovan Maria Vaida Toader
Mrincean Florentina Vla in Gina
Zsejki Elisabeta

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


3 - 50 de ani de calitate şi performanţă
Pasiune i druire …
Genera
ia 1964 Anu
 Maria – înv
tor Ttaru Florica – înv
tor
Bodescu Narcisa – înv
tor Todoran Irina – înv
tor
Buta Eugenia – înv
tor Vancea Leontina – înv
tor
Brbos Octavia - profesor Câmpan Gavril– înv
tor Vla in Doina – înv
tor
Costea Sorina - profesor Câmpean Leti
ia – înv
tor Agri an Marcel - profesor
Crefeanu Livia - profesor Ceoarec Dorina – înv
tor Andresi Ligia - profesor
Drgan Aurora - profesor Chezan Angela – înv
tor Andre el Elisabeta - profesor
Chifa Aurelia – înv
tor Apian Florica- profesor
Franchy Liliana/- profesor
Chi
a Aristina – înv
tor Arhip Lucia - profesor
Ghingheli Angela - profesor Arsente Horea - profesor
Cordo Elisabeta– înv
tor
Ghingheli Vasile - profesor Cosma Ana – înv
tor Artene Monica - profesor
Neago Valeria - profesor Cotoc Maria – înv
tor Barte Iuliana - profesor
Neme Valentina - profesor Georgiu Valeria – înv
tor Brbos Octavia - profesor
Oltean Dumitru - profesor Gherasim Violeta– înv
tor Bâltag Ramona - profesor
Orban Florentina - profesor Hdrau Codru
a – înv
tor Bâz Liana - profesor
Ilie Maria – înv
tor Berende Ancu
a - profesor
Patra Olga - profesor Bihari Francisc - profesor
Lucas Aurica – înv
tor
Pop Angela - înv
tor Boca Mari a - profesor
Mierean Ana – înv
tor
Pop Ioana - profesor Mjeri Tatiana – înv
tor Botezatu Rodica - profesor
Pop Viorica - profesor Mizgan Floarea – înv
tor Bradea Dorina - profesor
Purcelean Ileana - profesor Monda Mia – înv
tor Br
an Ioan - profesor
Rusu Corina - profesor Morar Ana – înv
tor Brehuescu Erzebet - profesor
Neago Valeria – înv
tor Bude Noreta - profesor
Ssrman Emilia - profesor Ctinean Carmen - profesor
Socaciu Antonia - înv
tor Negru eriVarvara – înv
tor
Ormeni an Lucia – înv
tor Câmpan Felicia - profesor
Toader Nicoleta - profesor Chiciudean Alin - profesor
Pintea Maria – înv
tor
Zseiki Elisabeta - profesor Chiciudean Iosif - profesor
Pop Liana – înv
tor
Ciovernache Mariana - profesor
Pop Verginia – înv
tor
Cira Georgeta - profesor
anta Ctlina – înv
tor
Col
escu Daniel - profesor
Ssrman Monica – înv
tor
Constantinescu Zenovia - profesor
Socaciu Antonia – înv
tor
Creo teanu Mariana - profesor
Solomon Anu
a – înv
tor
Dnil Bogdan - profesor
Sziki Rodica – înv
tor
Deac Maria - profesor
Talo Alina – înv
tor
Dochia Domnica - profesor
Tâmpnaru Mrioara – înv
tor

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 4
Printre ani i amintiri…
Feier Andreea - profesor Duicu Olivia - profesor
Feren
Daniela - profesor Mo
oc Ioan - profesor Some an Daniela - profesor
Fren
iu Elisabeta - profesor Mo
oc Vasile - profesor Sonia Paraschiva - profesor
Galbn Dorin - profesor Mucea Dorina - profesor Sur an Mariana - profesor
Galu Ioan - profesor Mucea Gabriela - profesor Sucil Lidia - profesor
Gl
an Camelia - profesor Mure an Maria - profesor Suciu Ana - profesor
Gl
an Susana – profesor Mure an Silvia - profesor oprovici Maria - profesor
Giurgiu Ioana - profesor Nagz Ildiko - profesor tefan Valentina - profesor
Haiduc Maria - profesor Oache Lucia - profesor tefnescu Nicoleta - profesor
Hangan Radu - profesor Orban Florentina - profesor Tabr Adriana - profesor
Hâru
a Aurelia- profesor Pa ca Iuliana - profesor Tanco Georgeta - profesor
Hegedus Andrei - profesor Pa ca Mirela - profesor Tat Doina - profesor
Hoza Doina - profesor Perseca Zoe - profesor Tm an Alexandrina - profesor
Iacob Lucica - profesor Pe tin Victoria - profesor Tnas Antonela- profesor
Iacob Radu - profesor Pintican Eugenia - profesor Trcuan Livia - profesor
Iacoban Elena - profesor Pintilie Maria - profesor Ttaru Vasile - profesor
Ilie Cornelia - profesor Pop Alina - profesor Tenie Brdean Rzvan- profesor
Iuhas Mihaela - profesor Pop Anisia - profesor Tom a Albina - profesor
Ivan Maria - profesor Pop Claudia - profesor Turcu Gabriela - profesor
Jigmond Adriana - profesor Pop Ioana - profesor ranu Valeria - profesor
Lãpu te Alina - profesor Pop Monica - profesor Ungur Gen
iana - profesor
Le an Grigore - profesor Pop Viorica - profesor Urs Claudia - profesor
Levey Anika - profesor Popa Alina - profesor Urschianu Carmen - profesor
Litinski Mihai - profesor Radu Iacob - profesor Vla in Corina- profesor
Marcu Floare - profesor. Ra
Viorica - profesor Voica Ioan - profesor
Maxin Elvira - profesor Rchitan Petra - profesor Voicu Dana - profesor
Mrginean Geta - profesor Rebreanu Elena - profesor Vultur Ligia - profesor
Mire an Adriana - profesor Rîpan Mariana - profesor Zaig Lucia - profesor
Mocan Maria - profesor Ro Nicoleta - profesor Zaig Richard - profesor
Moldovan Daniela - profesor Rusan Leontina - profesor Zanca Ioan - profesor
Moldovan Iuliana - profesor Rusu Maria - profesor Bujor Ioan - preot
Moldovan Marius - profesor Sabu Sandal - profesor Mile an Constantin – preot
Moldovan Sorinel - profesor Savu Doris - profesor Pintea Ioan - preot
Moldovan Teofil - profesor Sângerozan Gabriela - profesor; ugar Liviu - preot
Moldovan Vasile - profesor Sigartu Anca Mirela- profesor Turcu Ioan - preot
Morar Dionisie - profesor Sigmirean Ion - profesor Vidican Alexandru- preot
SKrabel Monica - profesor

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


5 - 50 de ani de calitate şi performanţă
În anii 1979-1989, activitatea colii a fost

Retrospectiv…. coordonat de domnul loan Mjeri, profesor de


biologie i director adjunct Alina Pop, profesoar de
limba englez.
În perioada 1989 - 2002, activitatea colii
este condus de doamna Fironica Miclea, profesoar
de matematic, secundat de directorii adjunci:
Alina Pop, Richard Zaig, Alexandru Nagy, Vasile
Platon, Vasile Moldovan, Gavril Câmpan i Iacob
Brni teanu. În aceast perioad coala a trebuit s
fac fa rigorilor tranziiei i ale reformei
învmântului cu numeroase schimbri i dificulti
Din toamna anului 2002, activitatea colii
este coordonat de doamna Mia igovan, profesoar
de geografie i de directorii adjunci: Vasile
Moldovan, Iacob Brni teanu, Dorin Vultur, Elena
Bor i Ancua Mihaiu. (2013 – prezent).
Din toamna anului 1990, odat cu
terminarea construciei colii Generale Nr. 5 „Lucian
Blaga", aproape 1000 de elevi ai colii noastre au
fost transferai la aceast coal.
În perioada 2008 – 2010 cldirea nou a
coala Gimnazial Nr. l Bistria i-a colii a intrat într-un proces de reabilitare capital,
deschis porile în toamna anului 1964, istoria sa nu ceea ce a produs transformarea/modernizarea
spaiului colar, cu impact pozitiv asupra demersului
foarte lung — 50 de ani — cptând îns, an de educativ.
an, o tot mai mare însemntate în dezvoltarea În anul 2015, la 50 de ani de la înfiinare,
învmântului din acest ora . coala Gimnazial Nr. 1 funcioneaz cu un numr
Cercetarea documentelor de arhiv de 1164 de elevi, împrii în 26 de clase la ciclul
evideniaz faptul c proiectul acestei coli era primar i 18 de clase la ciclul gimnazial.
terminat în noiembrie 1963, sub nr.869/63, semnat coala Gimnazial Nr. 1 Bistria ofer
de proiectant inginer Batizan Petru i director de populaiei colare alternative educaionale i
proiect ing. Benran Nicolae. Proiectul cuprindea 16 metodologice noi, vizând modelarea, formarea i
sli de clas, iar costul total, la acea vreme, era de pregtirea elevilor ca ceteni ai României secolului
1.285.800 de lei XXI.
Amplasamentul era situat între str. coala beneficiaz de o încadrare cu
Independenei i Împratul Traian, pe un teren de 1 personal didactic de o înalt inut profesional: 32
ha. învtori i 53 de profesori
Construcia colii a început la 20 noiembrie Stabilitatea dasclilor la catedr rspunde
1964. coala a fost dotat cu mobilier nou i cu încrederii prinilor, asigur lini tea, prin
material didactic. continuitatea muncii la clas.
În anul înfiinrii, coala a funcionat cu Buna pregtire a cadrelor didactice se
un numr de 514 elevi, împrii astfel:clasa I - 56 materializeaz în competitivitatea elevilor la
elevi, clasa a II-a - 60 elevi, clasa a III- a - 61 elevi, concursurile judeene i naionale. De-a lungul
clasa a IV-a - 54 elevi. timpului, ace tia s-au situat mereu în topul
Elevii erau împrii în dou clase paralele olimpicilor.
A i B, clasele B fiind experimentale. La aceste clase
începând cu clasa I, fiecare disciplin era predat de prof. Ancua Mihaiu, director adjunct
un profesor de specialiate. Acest experiment s-a
desf urat pân în anul 1972 i a avut ca coli pilot
coala Gimnazial Nr. l Bistria i coala
Gimnazial Sângeorz - Bi.
Calitatea învmântului din acest coal,
dar i cre terea numrului populaiei colare, a impus
extinderea colii cu înc o cldire, care a fost dat în
folosin în anul 1980. Acest corp de cldire
cuprinde 24 de sli de clas, laboratoare de fizic ,
chimie i biologie, cabinete de specialitate, biblioteca
colii, secretariatul, direciunea i sala profesoral.
Cel de-al treilea corp de cldire cuprinde 4 sli de
clas precum i sala de sport
Primul director al colii a fost domnul Pavel
Purcelean, profesor de matematic.

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 6
Genera
ia 50…

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


7 - 50 de ani de calitate şi performanţă
Resurse umane
Elevii din ciclul gimnazial înva dup
În anul colar 2014/2015 coala beneficiaz alternative metodologice moderne. Buna pregtire a
de o încadrare cu personal didactic a crui principal cadrelor didactice se materializeaz în
calitate este dorina de perfecionare materializat competitivitatea elevilor notri la olimpiadele
prin munc asidu, druit idealurilor de judeene i naionale, cât i la alte concursuri colare
performan. i extracolare recunoscute la nivel judeean,
În ciclul primar funcioneaz 26 clase, din interjudeean i naional.
care 6 clase în alternativa educaionala Step by Step. De-a lungul timpului, elevii colii noastre s-au
Aceste 26 clase sunt coordonate de 32 de învtori situat mereu în topul olimpicilor din jude, obinând
(31 titulari i un suplinitor calificat). premii i meniuni la toate disciplinele de concurs.
Pentru anul colar 2015/2016 coal ofer 5 Chiar i în acest an, conform tradiiei, coala a fost
clase în învmântul tradiional i 1 clas în reprezentat la fazele superioare ale olimpiadelor i
alternativa educaional Step by Step. concursurilor, unde elevii colii noastre au obinut
Dasclii ciclului primar au fost i sunt rezultate excepionale.
preocupai de continua lor perfecionare, confirmat Pentru elevii performeri se organizeaz
de cele 23 grade didactice I, 8 cadre didactice cu pregtire de performan, iar pentru elevii cu nevoi
definitivat i 1 debutant. speciale coala pune la dispoziie un profesor
În ciclul gimnazial elevii beneficiaz de itinerant pentru sprijin în activitatea colar. De
prestaia celor 53 profesori, dintre care 2 cu doctorat, asemenea, coala are la dispoziia elevilor si un
25 cu gradul didactic I, 8 cu gradul didactic II, 2 cu cabinet de consiliere colar i unul de logopedie.
definitivat i doar 1 debutant. La aniversarea celor cinci decenii de activitate,
COALA GIMNAZIAL NR. 1 BISTRIA, se bucur de o
înalt apreciere în cadrul comunitii locale, fiind un
adevrat etalon în activitatea instructiv-educativ a
tinerei generaii.
.

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 8
Resurse materiale

x Săli de clase renovate, modernizate;

x Laboratoare modernizate de:

x biologie;

x chimie;

x fizică;

x informatică;

x Sală de sport;
x Terenuri de fotbal, handbal, baschet, teren sintetic;
x Cabinet de logopedie;
x Cabinet de psihologie;
x Biblioteca (cu fond de carte actualizat);
x Cabinet medical;
x Internet;
x Parcul şcolii;
x Perdele lamelare;
x Table magnetice;
x Supraveghere video.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


9 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
"Caracterul unei şcoli bune e ca elevul
să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult
decât ştie însuşi profesorul." Dăruirea, seriozitatea, perseverenţa,
Mihai Eminescu profesio-nalismul, dragostea pentru copii şi profesie,
dorinţa de perfecţionare şi de afirmare, afecţiunea
sunt câteva dintre atributele învăţătorilor şi
Procesul instructiv-educativ în Şcoala Generală/
profesorilor care predau în învăţământul primar.
Gimnazială Nr. 1 Bistriţa a debutat în toamna anului
1964, în actuala clădire destinată claselor primare,
corpul B al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa.
În anul înfiinţării şcoala a funcţionat cu un număr
de 514 elevi, din care 231 de elevi în ciclul primar.
Astăzi frecventează cursurile şcolii un număr de 1164
elevi, din care 683 de elevi sunt înscrişi în ciclul
primar.

Pe parcursul celor 50 de ani de activitate


didactică, dascălii claselor primare au planificat,
organizat şi desfăşurat scenarii didactice atractive
pentru micii şcolari dorind să formeze personalităţi
puternice, uşor adaptabile unor contexe educaţionale
actuale.
Zi de zi au elaborate activităţi instructive şi
Echipa cadrelor didactice care organizează şi educative în care elevii s-au implicat efectiv şi afectiv
desfăşoară activităţile educative la clasele primare a prin antrenarea unor surse cât mai variate, prin
fost şi este formată din persoane calificate profesional, prezentarea conţinuturilor prin intermediul
dăruite meseriei de dascăl. Colectivul dascălilor care au experienţelor personale. În munca la clasa dascălii
profesat şi profesează-n Şcoala Generală/Gimnazială îmbină o varietate de metode de învăţare, fapt ce-i
Nr.1 Bistriţa a fost şi este la un ridicat nivel de determină pe copii să vină cu plăcere la şcoală.
profesionalism, lucru dovedit prin excepţionalele Permanenta preocupare a cadrelor
rezultate obţinute de elevi la concursurile şcolare şi didactice din învăţământul primar de a forma
extraşcolare. abilităţii şi deprinderi trainice elevilor, de a stimula
creativitatea acestora, de a forma copiilor competenţe
necesare învăţării continue, i-a determinat să
desfăşoare activităţi cât mai captivante şi cât mai
diverse. În acest sens activităţile extraşcolare ocupă
un loc deosebit în agenda dascălilor Şcolii
Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa. Au organizat serbări
şcolare, au participat la diferite concursuri şcolare, la
târguri organizate cu ocazia unor sărbători (Târgul de
Dragobete, Târgul de Paşte, Târgul de Crăciun), la
expoziţii de desene sau de obiecte hand-made, work-
shopuri, la diferite activităţi culturale, artistice şi

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 10
sportive organizate la nivel local, judeţean sau “Elevul bistriţean şi fapta lui bună” – proiect de
naţional (carnavalul organizat de Asociatia PRO educaţie cetăţenească finanţat de Primăria Bistriţa etc.).
ADO, activităţile de prevenire şi de siguranţă
organizate de Inspectoratul de Poliţie, Bistriţa-
Năsăud, activităţile demonstrative şi de informare
organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Bistriţa-Năsăud, activităţi desfăşurate la Biblioteca
Judeţeană “George Coşbuc”, Bistriţa-Năsăud,
activităţi de antreprenoriat pentru cetăţenie
democratică activă în parteneriat cu Centrul Europe
Direct al Camerei de Comert şi Industrie Bistriţa-
Năsăud, vizite la Muzeul Judeţean Bistriţa-Năsăud,
la fabrica de sticlă “Cristiro” S.A., la fabrica de
produse de panificatie “LoSar”, vizionare de
spectacole, filme, teatru, drumeţii, excursii etc.). Ca multe şcoli şi grădiniţe din oraş, judeţ
Învăţătorii şi profesorii pentru învăţământul primar şi ţară dascălii derulează parteneriate. Acestea se
colaborează cu toate instituţiile publice ale concretizează în diverse activităţi care contribuie
municipiului Bistriţa (Primăria, Consiliul Local, atât la creşterea experienţelor educaţionale, cât şi
Consiliul Judeţean , biserica etc.). la stabilirea unor relaţii bilaterale între elevi.
Cadrele didactice şi elevii şcolii au participat
împreună cu elevii şi dascălii altor şcoli sau
grădiniţe la diferite manifestări culturale,
concursuri şi ateliere practic-aplicative, activităţi
practic-aplicative din diferite domenii (arte,
ştiinţe, tehnologii, sport, Go, etc.), cursuri de limbi
străine, jocuri de socializare, drumeţii, excursii, dar
şi activităţi recreative

Colaborarea cu aceste instituţii s-a concretizat prin


finanţări sau cofinanţări ale unor proiecte educaţionale
(“Colorează Bistriţa” – proiect cu finanţare
nerambursabilă Primăria Bistriţa, “Cultură şi civilizaţie
la Bistriţa“ – manual de istorie locală pentru ciclul
primar – proiect cu finanţare nerambursabilă Primăria
Bistriţa, „50 de ani de calitate, 50 de ani de Recent implementat în şcoală, Programul
performanţă” – proiect cu finanţare nerambursabilă de “Şcoală după Şcoală” este o continuare a ofertei
la Cosiliul Judeţean B-N, “Şcoala Verde” – program de şcolii. A fost gândit ca o alternativă pentru
educaţie ecologică organizat de Primaria Bistriţa, utilizarea eficientă a timpului liber al elevilor, cât
şi ca sprijin pentru părinţii ocupaţi. În acest
Simpozionul Naţional “Şcoala-Familia-Comunitatea –
program sunt cuprinse pe lângă activităţile de
parteneri în educaţie, “Şcoala de vară” – program de supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor şi
activităţi educative şi recreative, finanţat de Primăria activităţi remediale şi de dezvoltare pentru elevii
Bistriţa pentru elevii mici ai şcolii şi nu numai, care capabili de performanţă, activităţi de cunoaştere,
provin din familii cu un potenţial finaciar redus, intercunoaştere şi dezvoltare personală, activităţi
“Fantezie, creativitate, antreprenoriat” – proiect cu de încurajare a lecturii independente, proiecte
finaţare europeană prin Centrul Europe Direct al tematice, activităţi practic-aplicative din diferite
domenii (arte, ştiinţe, tehnologii, sport, Go, etc.),
Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud,

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


11 - 50 de ani de calitate şi performanţă
cursuri de limbi străine, jocuri de socializare, În al 50-lea an al Şcolii Gimnaziale Nr. 1, Bistriţa,
drumeţii, excursii, dar şi activităţi recreative. colectivul cadrelor didactice care predau în
Ca un răspuns la marile schimbări care s- învăţământul primar este constituit din 33 de persoane:
au produs în societatea românească după 1989, 26 de profesori învăţământ primar, 6 învăţători şi 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa a înfiinţat în anul profesor intinerant.
2002 prima clasa în alternativa educaţională Step
Prof. Crina Moldovan
by Step. În prezent, în şcoală funcţionează 6 clase
în alternativa educaţională Step by Step (o clasă de
pregătitoare, două clase I, o clasă a II-a, o clasă a
III-a şi o clasă a IV-a).

O relaţie eficientă între dascălii


învăţământului primar şi părinţii elevilor s-a realizat
printr-o comunicare bilaterală clară şi printr-o varietate
de mijloace de implicare a acestora în viaţa şcolii. Au
reuşit împreună să dezvolte baza didactico-materială a
claselor. Un mare sprijin în desfăşurarea activităţilor
şcolare şi extracurriculare îl oferă Asociaţia părinţilor
“Prietenii Elevilor Nr. 1” care s-a implicat în
modernizarea sălilor de clasă prin achiziţionarea de
mijloace de învăţătmânt moderne, a acordat premii
elevilor şcolii cu rezultate deosebite la olimpiadele
şcolare.

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 12
NOI… dasclii de azi…
Candale Lucia – învtoare, gradul I Dreptate Lucia- învtoare, gradul I

Buta Valeria – învtoare, gradul I - ef de catedr clasele Stupinean Ioana – profesor învmânt primar, definitivat
pregtitoare
Toma Nicoleta – profesor învmânt primar, gradul I Mânzat Anicua Daniela – profesor învmânt primar,
definitivat
Moldovan Doris – profesor învmânt primar, definitivat Chea Olimpia Maria – profesor învmânt primar, gradul I
(suplinitor calificat)
Murean Emilia Maria – profesor învmânt primar, Gall Anna Aranka – profesor învmânt primar, gradul I
definitivat
Vamanu Lenua – profesor învmânt primar, gradul I Pop Leontina – profesor învmânt primar, gradul I
Brniteanu Iacob – profesor învmânt primar, gradul I Dene Maria – profesor învmânt primar, gradul I
Petru Jenica – profesor învmânt primar, gradul I - ef de Telcean Dorina – profesor învmânt primar, gradul I - ef de
catedr clasele I catedr clasele a III-a
Moraru Alina – profesor învmânt primar, definitivat Lupoaie Ionela Cristina – profesor învmânt primar,
gradul I
Rusu Maria Irina – profesor învmânt primar, gradul I Salan Daniela Aurelia – profesor învmânt primar, gradul I

Chereja Florica – profesor învmânt primar, gradul I Condrate Lucreia- învtoare, gradul I

Buta Florina Anamaria – profesor învmânt primar, Petrina Mrioara – profesor învmânt primar, gradul I
definitivat
Vlain Florina Narcisa – profesor învmânt primar, Titieni Corina- învtoare, gradul I
definitivat
Ptra Andreea Cosmina – profesor învmânt primar, Petri Alina Maria – profesor învmânt primar, definitivat
definitivat
Moldovan Marcela – profesor învmânt primar, gradul I - Todea Monia – profesor învmânt primar, gradul I - ef de
ef de catedr clasele a II-a catedr clasele a IV-a
Drban Alina – profesor învmânt primar, gradul I Moldovan Crina – profesor învmânt primar, gradul I

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


13 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE LIMBA ROMÂNĂ
“Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei
caldă, sănătatea ei liber ziditoare de frumos. S-ar Printre ani şi amintiri…
putea crede că întreaga natură a trudit la zidirea
Apian Floarea
Limbii Române” Grigore Vieru
Bradea Dorina
“Învăţătura din constrângere nu e făcută să Bude Noreta
rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin Frenţiu Elisabeta
dragoste şi bunăvoinţă, aceea rămâne acolo Giurgiu Ioana
pentru totdeauna”
Hîruţă Aurelia
Ioan Gură de Aur
Hoza Doina
Ivan Maria
50 de ani au trecut în zbor… Jigmond Adriana
Litinski Mihai
Ştim cu toţii că într-o zi vom deveni o
Nagy Alexandru
amintire, dar va supravieţui întotdeauna dăruirea,
Pop Anisia
sufletul, pasiunea pe care le-am pus în slujba
Ştefănescu Nicoleta
copiilor.
Vultur Ligia
Disciplina limba şi literatura română are Zaig Lucia
scopul de a forma progresiv un tânăr capabil să
înţeleagă lumea din jurul său, să comunice şi să Noua generaţie…
interacţioneze cu semenii, exprimându-şi gânduri,
stări, sentimente, opinii, să fie sensibil la frumosul Bâltag Ramona
din natură şi la cel creat de om, să-şi utilizeze în Tanco Georgeta
mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru Savu Doris
rezolvarea unor probleme concrete în viaţa de zi cu
zi, să poată continua în orice fază a existenţei sale În prezent…
procesul de învăţare.
Cîmpan Gavril
În cadrul şcolii noastre, activitatea limba şi
Horga Veronica
literatura română s-a desfăşurat sub îndrumarea
Rusu Veturia
unor profesori dedicaţi acestei profesii:
Mihaiu Ancuţa
Generaţia 1964 Pop Gabriela
Todea Monia
Costea Sorina Trombitaş Cristina
Drăgan Aurora
Moldovan Maria †
Pop Angela

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 14
Retrăind cele mai plăcute crâmpeie din viaţa de Dintre activitǎţi...
profesor, mai tineri sau mai vârstnici, ne simţim
fericiţi că am ajuns să sărbătorim acest eveniment şi În cadrul atelierului de creaţie literară “Pe
să ne bucurăm de progresele Şcolii Gimnaziale Nr.1. urmele lui Eminescu...’’, elevii s-au manifestat ca
Privirea îndreptată spre trecutul acestei şcoli nişte adevǎraţi artişti...
urmăreşte să surprindă cele mai frumoase momente
din timpul celor 50 de ani de calitate şi performanţă.
Indiferent de vremuri, profesorii şcolii noastre şi-au
urmat crezul, acela de a le asigura elevilor care i-au
trecut pragul o cât mai solidă pregătire pentru ceea ce
urmează să devină în viaţă. Rezutatele obţinute la
disciplina Limba şi literatura română atât la
olimpiade şi concursuri şcolare, cât şi la evaluări
naţionale, au individualizat-o printre celelalte
instituţii de profil.

La mijloc de veac, putem constata că de aici,


din a doua noastră casă, de-a lungul timpului, şi-au
întins aripile spre viaţă multe generaţii de copii, ce au
devenit oameni adevăraţi.

Un gând aniversar pentru GENE 1?

Competiţie. Lumină. Speranţă. Emoţie. Muncă.


Zâmbete. Recunoştinţă. Satisfacţie.

Trecut-au anii, oare când s-au dus ?

Prof. Cristina Trombitaş,


responsabil Comisia metodică Limba română

festiviita
tate
teaa de
La festivitatea ddesfǎşuratǎ
sffǎş
ǎşur
uraatǎ cu ocazia Zilei
Zil
Naţionale a României
României, cu toţii am fost uniţi...
uniţi

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


15 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE LIMBI MODERNE
„Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, Colectivul catedrei noastre este alcătuit în prezent din
cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbeşti în 10 profesori:
propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui” - Profesori limba engleză:
Nelson Mandela Zsejki Cecilia, grad didactic I;
Ilieşiu Ramona,grad didactic II;
Pornind de la aceste cuvinte, catedra de limbi Pop Monica , grad didactic I;
moderne a Şcolii Gimnaziale Nr.1 a dat mereu dovadă de Cîmpeanu Veronica,grad didactic I;
implicare,de colaborare,de participare activă la toate Buzilă Elisabeta, grad didactic definitiv;
activităţile şcolii, dar, în acelaşi timp, s-a remarcat prin Sângeorzan Adina, prof.debutant;
activităţile proprii plăcute atât copiilor, părinţilor cât şi - Profesori limba germană:
colegilor. Dintre ele, amintim ”Ziua Europeană a Limbilor Rusu Mihaela, grad didactic II;
Moderne”, ”La Francophonie”, ”Balul de Halloween”, Leonte Crina, prof.debutant;
”Bazarul lui Moş Nicolae”, ”Târgul de Crăciun”, - Profesori limba franceză:
”Concertul de colinde ”Petrecerea de Valentine's Day”,” Tofan Anamaria, grad didactic definitiv;
Târgul de Paşte”,etc. Prin acestea, dar şi prin folosirea Matei Maria, grad didactic I;
unor mijloace interactive moderne de predare, am încercat De-a lungul anilor, am avut numeroşi elevi care s-
să creştem interesul elevilor noştri pentru studiul limbilor au remarcat prin rezultate deosebite la concursurile şi
străine, dar să-i şi determinăm să le iubească. Şi chiar am olimpiadele de limbi străine.
reuşit!.Ca dovadă implicarea atât de mare la toate Rezultate deosebite au obţinut la Olimpiadele şi
activităţile organizate de noi, dar şi rezultatele foarte bune concursurile de limba engleză, fazele judetene, elevii:
pe care le-au obţinut elevii la concursuri şi olimpiade, dar Moldovan Anamaria, Cîmpan Lorena, Uţiu Nechita,
şi la probele de limba străină pentru admiterea la liceele cu Arpăştean Nicolae, Chiticariu Laura, Ignat Emanuel,
profil bilingv. Onofreiu Ana Simina, Cazac Eliza, Petruşcă Sergiu,
Başa Maria, Moldovan Sînziana, Buhos Teodora,
Ţermure Cătălin, Patco Andra, Login Andrei, Isip
Patric, Puşcaş Georgiana, Echert Alexandru, Boyte
Raluca, Mărginean Irina, Hedeş Giulia, Cotul Andrei,
Mărăndel Diana, Turc Sarah, Budurlean Andrei.
Elevi olimpici la limba germană au fost: Zoltan
Beatrice, Kostner Richard, Rebreanu Iulia, Fulop
Adina, Boyte Raluca,Sfechiş Daiana, Rusu Bianca,
Ciubucă Mara, Bacea Pandora, Socaci Robert, Uţiu
Nichita, Arpăştean Nicolae, Coceşiu Tania,etc.
Elevi olimpici şi elevi cu certificat de DELF la
limba franceză au fost: Todea Ştefania, Zăgrean Cezara,
Marţian Cristina, Velţan Roxana, Cifor Andreea, Pop
Claudia, Vlaic–Timoce Iulia, Bolfă Andreea, Orban
Ruxandra, Goarnă Codruţa, Căienar Bianca, Toma
An
A n după
d pă an,puţin
du ann,p
,puţ
uţin câ
câte
tee pu
ppuţin,
ţin,, am re
reuş
reuşit
uşit
it să
să sădim
să în Paula-Maria, Haranguş Cristian, Bogdan Alexandra,
concepţia
onc
ncep
epţi
ţia elevilor
elev
el evil
ilor
or noştrii ididee
ideea
eeaa că va valo
valoarea
loar
areaa nnoa
noastră
oas ca etc.
oameni creșște
amenii creștet cu fifiecare li
limbă
mbăbă străin
străină
i ă pe care o în îînvăţăm
prin orizonturile pe care ni le deschide. Astfel, la începutul
fiecărui an de studiu catedra își orientează activitatea spre
realizarea unor obiective, cu scopul asigurării accesului
real al tuturor elevilor la o educaţie de calitate şi la
diversitate prin intermediul limbilor străine. Astfel,
activitatea educațională a catedrei este axată pe
următoarele obiective: cultivarea interesului pentru
învăţarea eficientă a unei limbi străine, eficientizarea
procesului de învăţământ prin stimularea creativităţii şi a
spiritului competitiv al elevilor, accentuarea atenției
elevilor asupra importanței cunoașterii limbilor străine, a
culturii și a tradițiilor țărilor în care se
vorbesc, angajarea elevilor la o implicare activă în
elucidarea valorilor limbilor străine, diversificarea
activităţii extraşcolare.

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 16
Anii de început – şi nu numai - ai catedrei de Catedra de limbi moderne a acestei mari
limbi strãine din “GENE 1” , au fost marcaţi de familii, care este "geneunu", are un trecut bogat în
prezenţa unor profesori de elitã ! realizãri şi amintiri, dar are şi un prezent optimist
La limba englezã, din spusele foştilor pentru cã ne-am permis sã muncim, alãturi, într-o
absolvenţi, doamnele profesoare: Perseca Zoe, atmosferã tolerantã, cu devotament, generozitate, curaj,
Franchy Liliana, Lazãr ( Andresi) Ligia, Pop Alina , compasiune şi credinţã. Nu a fost numai respectul şi
Bâz Liana, Pop Monica, Ştefan Valentina, Botezatu înţelepciunea,ci mult mai mult decât atât, poate
Rodica sau Suãrãşan Mariana, au rãmas în memoria legãtura sufleteascã specialã ne-a ajutat sã trãim şi sã
elevilor ca dascãli avangardişti, moderni, încã de muncim dupã principiul: "Nu mã enerva, îmbrãţişeazã-
atunci. Aceasta a însemnat şi un respect reciproc, fãrã mã!"
cusur. Dupã 1990, au mai predat limba lui Dimineţile noastre la şcoală, pauzele,
Shakespeare, doamnele profesoare Zsejki Cecilia, pregãtirile pentru ore sau evenimente, munca propriu-
Popa Alina, iar dupã 2000 , ni se alãturã, doamnele zisã la catedrã, pigmentatã cu suişuri şi coborâşuri
profesoare Feier Andreea, Ilieşiu Ramona. Astãzi le inerente, schimbul permanent de opinii,spiritul de
avem printre noi şi pe doamnele profesoare Cîmpeanu echipã - toate acestea ne-au fãcut mereu sã ne simţim,
Veronica, Buzilã Elisabeta, Sângeorzan Adina. Au la şcoalã,ca ACASĂ.Şi-am învăţat ÎMPREUNĂ că
mai trecut pe la noi pentru un an, şi doamnele respectul, pe care ni-l datorăm nouă şi elevilor noştri,
profesoare Vlaşin Corina şi Berende Ancuţa. nu are vârstă....
Şlefuind diamantele altora, n-am simţit cum,
fără veste, s-au aşternut în urma noastră generaţii
întregi de elevi cărora dragostea şi profesionalismul
nostru le-au creat netedă cărarea spre împliniri.
De aceea ne place să credem că suntem şi noi
printre aceia ale căror lecţii şi personalitate vor dăinui
prin împlinirile elevilor lor.
În prezent, în catedra de limbi străine a Şcolii
Gimnaziale Nr.1, predomină aceeaşi atmosferă de
înţelegere, de colaborare, de muncă intensă, toate
pentru a mări tot mai mult interesul elevilor noştri spre
studiul limbilor moderne, pentru a-i face să cunoască şi
să îndrăgească cultura şi civilizaţia ţărilor ale căror
limbi le studiază şi, nu în ultimul rând, pentru a le
deschide noi orizonturi .

La limba francezã, între anii ’70 şi ’80 se


alãturã celorlalţi profesori din catedrã, doamnele
profesoare Nicoleta Toader, Apian Florica, Mucea
Dorina, Suãrãşan Mariana şi domnul profesor
Francisc Bihari, iar între anii ’80 şi ’90, doamnele
profesoare de franceză, Someşan Daniela, Mireşan
Adriana, Turcu Gabriela, Zaig Lucia, Rusu Veturia
care, prin dãruire şi seriozitate, cu iubire şi respect faţã
de elevi, au fãcut din limba lui Molière, un obiect de
studiu îndrãgit de toatã lumea! Apoi au mai venit la
noi, la GENE 1, şi doamnele profesoare Paşca
Mirela,, Tofan Anamaria, Lăpuşte Geta, Lãpuşte
Alina, Skrabel Monica şi Matei Maria, care au dat
dovadã de aceeaşi dãruire şi implicare.
Dupa 1990, se înfiinţeazã catedra de limba
germanã , din care a fãcut parte doamna profesoarã
Mucea Gabriela, iniţiatoarea târgului nostru de Paşte..
Colega noastrã, profesor Rusu Mihaela, continuã cu prof. Liana Bâz & prof. Ana Maria Tofan
abnegaţie şi iubire, munca asiduã a colegei sale. & prof. Cecilia Zsejki, responsabil Comisia metodică
Şi nu în ultimul rând, catedra de limba rusã a fost Limbi moderne
reprezentatã de doamnele profesoare Constantinescu
Zenovia, Zsejki Elisabeta, Ilieş Cornelia şi Rusu

Maria. Ĩn ultima perioadã, doamna profesoarã Feier


Andreea şi domnul profesor Arieşan Ilie au predat cu
mult suflet, şi limba italianã.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


17 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE MATEMATIC

educative aflate in calendarul activitatilor educative


internaionale, judeene sau regionale i care s-au
bucurat de un real succes: Matematica - punte între
culturi, Copil ca tine sunt i eu, Învluii în spiritul
Crciunului, Tradiii pascale în Europa, etc.

…5O de ani de calitate i performan  !- nici c


se putea o descriere mai bun atât pentru coal,
cât i pentru inimoii dascli care au fcut parte de-a
lungul anilor din colectivul catedrei de matematic.

O jumtate de veac au pregtit generaii, i


generaii, care au dus cu ei în marile licee din
ora, faima colii: GENE 1. Au sdit, pe lâng
dragostea pentru matematic, raiunea i simirea,
logica i iubirea, bunul sim i respectul.

Titulari, profesori detaai sau suplinitori, toi


i-au lsat amprenta asupra elevilor i au contribuit la
renumele colii: Petin Victoria, Pintilie Maria, Dintre elevii cu care ne mândrim, îi
Creoteanu Mariana,
oprovici Maria, Miclea amintim pe cei care au participat la faza naional a
Fironica, Andreel Elisabeta, Galu Ioan, Maxim Olimpiadei de matematic: Buhai Rare – medalie de
Elvira, Brehuescu Erzebet, Galbn Dorin, Gl an bronz, Bon e Aurelian – medalie de bronz, Retegan
Camelia, Mrginean Geta, Paca Iuliana, Barte Ana Maria, Rebreanu Iulia, Zpâr an Tatiana,
Iuliana, Urs Claudia, Iacob Lucica, Moldovan Ionacu Beatrice, Burzo Dan, Hrgu Cristian,
Iuliana, dascli minunai care în ultimii ani au slujit Ionacu Iulia, Stupinean Larisa, precum i elevii
aceast coal. La ceas aniversar, catedra de Vran Tudor, Nechiti Bianca i Petruca Sergiu,
matematic este format din profesorii: Sabu care pe lâng participarea la faza naional a
Mriuca, Crciuna Rodica, Coman Ioan i Bor Olimpiadei de matematic, au luat locul I i la
Elena. Concursul Naional „Cangurul” i au participat la
pregtiri în tabra naional de matematic de la
În ultimii zece ani, elevii colii au adunat
Poiana Pinului.
numeroase premii i meniuni, situându-se pemanent
pe locurile fruntae. Astfel: la Olimpiada de Un colectiv de dascli valoroi, care au
matematic faza jude ean, au ob inut peste 180 de implementat pe parcursul anilor metode moderne de
premii i men iuni, numeroase premii i men iuni învare, au format mii de elevi cu rezultate
au obinut i la concursurile interjudeene de excepionale la evalurile naionale, bine pregtii i
matematic ,,Grigore Moisil,, , ,,Sever Groze,, , recunosctori profesorilor care i-au format.
,,Grigore Herinean,,, Olimpiada judeean de
Lingvistic, Concursul naional Cangurul sau Lumina Prof. Elena Bor, responsabil Comisia metodic
Math, medalii la Olimpiada de matematic, faza Matematic
naional. Catedra a derulat o serie de proiecte

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 18
CATEDRA DE GEOGRAFIE
Aceste calităţi au fost permanent educate şi în
Geografia: locul unde fiecare om se naşte cu un rost, publicaţiile şcolii care au fost propuse şi înfiinţate în
unde este chemat să îşi împlinească menirea! şcoala noastră, pentru prima oară, tot de profesori ai
catedrei de geografie. Aşa apare prima publicaţie a
şcolii: „Carusel”, desfiinţată după 3 ani de apariţie, iar
Este una dintre cele mai active catedre, care
după 2010 publicaţia „PLANETA ŞCOALĂ” care are
şi-a făcut cunoscută prezenţa prin activităţi foarte
continuitate şi în prezent şi care a şi câştigat Premiul I,
multe şi variate, toate cu conţinut educativ şi formativ!
la un prestigios concurs de la Cluj Napoca, la secţiunea
Pentru îmbunătăţirea învăţării geografiei,
mass-media pe întreaga Transilvanie de Nord, ceea ce
profesorii, au început prin înfiinţarea, amenajarea a
ne-a motivat , în ciuda greutăţilor ivite, să-i dăm viaţă
două cabinete de geografie, a unui spaţiu adecvat
în continuare.
pentru păstrarea hărţilor, principalele mijloace de
În vedrea exersării celor mai bune metode de
învăţare a geografiei, au achiziţionat şi realizat o
informare şi învăţare, catedra de geografie a realizat
multitudine de materiale auxiliare utile.
numeroase proiecte pentru disciplinele opţionale,
Din dorinţa de a fi tot mai competitivi şi
valoroase, cu obiective dintre cele mai importante şi de
„contemporani” cu elevii lor, s-au perfecţionat
actualitate pentru elevi, care s-au şi bucurat de mult
continuu, urmând sute de ore de formare, ca să acceadă
succes în şcoală : „Probleme fundamentale ale lumii
la metodele cele mai eficiente de lucru la clasă.
contemporane”, “Elevii jurnalişti”, “Uniunea
Au oferit exemplu de dăruire prin propunerea
şi realizarea foarte multor activităţi educative, la care Europeană-aspecte sociale”, ”Bistriţa –
au implicat cea mai mare parte a claselor şi colegilor comunitatea noastră”, “Pieton în Bistriţa”, altele…
care au dorit să se participe alaturi de ei! Au iniţiat,
realizat şi implementat proiecte de mare anvergură,
atrăgând fonduri pentru îmbunătăţirea bazei materiale a
şcolii. Au organizat concursuri şcolare pe teme de
actualitate şi importanţă pentru elevi, oferindu-le
nenumărate şanse de afirmare!
Profesorii de geografie au pregătit anual loturi
olimpice şi elevi sau echipaje competitive pentru foarte
multe concursuri la care au obţinut de cele mai multe
ori premii fruntaşe,contribuind permanent la creşterea
prestigiului şcolii lor, pe care au reprezentat-o cu
mândrie. Aşa se explică că aproape în toate generaţiile
au fost elevi care au urmat studii superioare in
domeniul geografiei, după modelul profesorilor lor!
În catedra noastră, am avut în vedere să
Performanţele pe care le realizăm an de an,
formăm şi „bistriţeni”de bună calitate, care să cunoască
spre bucuria elevilor, părinţilor, prestigiului şcolii, ne-
oraşul lor, să-l preţuiască, să se implice activ în viaţa
au motivat ca să ne multiplicăm eforturile, să
comunităţii din care fac parte. Am insuflat permanent
menţinem buna reputaţie de catedră foarte activă a
simţul responsabilităţii, al onestităţii, al omeniei, al
Şcolii Gimnaziale Nr.1, în care GEOGRAFIA
cunoaşterii,al implicării şi voluntariatului…
înseamnă mult!
Catedra de geografie este formată din prof.
Mia Şigovan, director, prof. Geta Lăpuste,
responsabil comisie metodică şi prof. Peter Adrian.
De-a lungul timpului, au pus umărul la
prestigiul catedrei şi al şcolii, următorii profesori:
Barbos Octavia, Feldrihan Olimpiu †,
Marcu Floare, Dochia Domnica, Artene Monica
(Tanco), Arhip Lucia, Duicu Olivia, Ros Nicoleta,
Iuhas Mihaela, Sigmirean Ion, Marica Nicolae †,
Chiciudean Alin.

Cu mulţumire şi recunoştinţă pentru fiecare,


Prof.Geta Lăpuşte,
responsabil Comisia metodică Om şi societate

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


19 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE ISTORIE
„Discipulus est prioris posterior dies” (lat) rezultate foarte bune la olimpiade i la celelalte concursuri
- Ziua de azi este ucenica zilei de ieri colare, dar i la tezele unice sau la examenul de
Capacitate. Dintre elevii colii noastre care s-au remarcat
la Olimpiada Naional de Istorie amintim pe elevul
Înc de la înfiinarea acestei prestigioase instituii
Chiorean Septimiu- men iune, dar i pe elevele Bianca
de învmânt, în catedra de istorie au activat numeroase
Nechiti i Maria Bechi, care au obinut punctaje bune
cadre didactice care, de-a lungul timpului i-au pus în
pentru acest nivel i care au fost pregtii de d-na prof.
slujba colii toat tiina, priceperea i talentul pentru a
Elena Iacoban.
înva, educa i modela tânra generaie.
Alte activit i ale cadrelor didactice - de altdat
i de astzi- au avut în vedere participarea la cercuri
pedagogice, consftuiri i diferite cursuri de pregtire i
perfecionare. Alturi de elevii colii noastre, au fost
implicai în numeroase activiti extracolare: excursii
tematice la obiective istorice, concursuri, expoziii, mese
rotunde, organizate cu ocazia celebrrii unor momente
istorice importante: Ziua Naíonal- Marea Unire, Unirea
Mic, Ziua Europei, Ziua Eroilor, Holocaust-ul etc.

Prof. Monica Orban

Procesul instructiv-educativ în aceast scoal s-a


derulat pe baza unei foarte bune pregtiri profesionale de
care au dat dovad în decursul anilor, oameni cu adevrat
dedicai colii i elevilor:

prof. Maria Boca;


prof. Elena Iacoban;
prof. Florica Murean †;
prof. Livia Screa †;
prof. Anna Suciu;
prof. Dionisie Morar;
prof. Petra Rchitan;
prof. Sonia Paraschiva;
prof. Sur Genica †;
prof. Alexandrina Tman;
prof. Zsejki Elisabeta †;

Astzi catedra de istorie activeaz prin d-na prof.


Monica Ioana Orban i dl. prof. Mihai Hektor.

Întregul demers didactic desfurat de aceti


inimoi profesori s-a canalizat spre a transmite elevilor
cunotinele specifice disciplinei Istorie , pentru a
contribui la formarea unei atitudini corecte fa de valorile
naionale , de conservare i de promovare a acestora , dar
i pentru cele din istoria universal. Alturi de aceste
aspecte, în atenia cadrelor didactice a fost permanenta
pregtire profesional- dobândind în decursul timpului
toate gradele didactice. De asemenea, elevii au fost
stimulai i pregtii de profesorii lor pentru a obine

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 20
CATEDRA DE RELIGIE
„... El, bogat fiind, pentru voi a srcit, ca voi cu înainte modele de via care s-i ajute s aprecieze
srcia Lui s v îmbogii ” (2 Corinteni 8, 9) adevratele valori i s-i încurajeze s adopte atitudini
cretine fa de problemele vieii.
Reintroducerea orei de religie în perioada Educaia de calitate, adaptat nevoilor reale
postrevoluionar a anului 1989, a fost considerat ca ale societii contemporane presupune implicare i
fiind un lucru firesc i un act reparator, date fiind responsabilitate, corectitudine i fidelitate din partea
oprimrile care s-au rsfrânt asupra învmântului tuturor celor implicai în actul educaional, cci înainte
religios pân la redobândirea libertii democratice. de toate, educaia este lumin pentru via.
La ora de religie elevul înva despre iubirea
fa de Dumnezeu i de semeni, despre credin i
dreptate, despre speran i solidaritate, despre
recunotin i evlavie fa de prini i fa de
binefctori, despre adevr i frumuseea sufletului
generos. Valorile morale, intelectuale i naionale
cultivate la ora de religie i în activitile
extracurriculare desfurate de profesorii de religie
devin pentru copii i tineri repere eseniale, perspective
luminoase asupra vieii sociale.
Vestirea Evangheliei Domnului Hristos s-a
realizat la început în coala Gimnazial nr. 1 Bistria,
prin implicarea preo ilor Bujor Ioan, Milean
Constantin, Pintea Ioan,
ugar Liviu, Turcu Ioan i
Vidican Alexandru care, în programul pastoral zilnic,
cuprindeau i ore de curs în coal.
Cu timpul îns le-au urmat prin încadrare,
absolveni cu studii superioare care beneficiind de
modulele pedagogice parcurse, au reuit, treptat, s
acopere necesarul de ore dedicat disciplinei. Pentru
diferite perioade de timp, în coala Gimnazial Nr. 1 Cadrele didactice amintite, se implic anual în
i-au desfurat activitatea în calitate de profesori de organizarea i în pregtirea elevilor capabili de
religie Moldovan Teofil, Agrian Marcel, Moldovan performan prin participarea la olimpiade i
Sorinel-Vasile i Moldovan Marius-Cristian, în concursuri colare; au participat la cursuri de
prezent preo i, precum i Sabu (
ofran) Sanda, perfecionare, au susinut referate i comunicri la
Tnas Antonela, Cira Georgeta, Sigartu Anca simpozioane locale, judeene, interjudeene i
Mirela, Col escu Daniel-Marius – pentru cultul naionale, desfoar studii individuale metodice i de
ortodox i Chiciudean Iosif – pentru cultul greco- specialitate. O parte a membrilor catedrei, s-au implicat
catolic. cu succes în implementarea mai multor proiecte. Cel
În prezent, catedra de Religie este format din prin care au fost angajate mai multe colective de elevi,
prof. dr. Scridon Corina-Maria gr. did. I, prof. drd. alturi de cadre didactice ale colii, a fost proiectul cu
Poienaru Ioan Florin gr. did. I, prof. Pop
tefania- fonduri nerambursabile derulat în parteneriat cu
Nectara gr. did. II – cultul ortodox, pr. dr. Ariean Primria Bistria, intitulat ,,Elevul bistriean i fapta lui
Ilie – cultul greco-catolic i pastor prof. Petru bun”. De asemenea, coala deruleaz cu succes un
Murza gr. did. II. parteneriat cu Parohia ortodox ,,Sfânta Ana” cu scopul
Profesorul de religie, înmulind darurile cu formrii duhovniceti a elevilor.
care Dumnezeu l-a înzestrat, prin cuvinte i fapte, prin Impactul predrii Religiei în unitatea noastr
iubirea lucrtoare a credinei i druire de sine se face s-a artat a fi cu timpul foarte important. Elevii primesc
un misionar al Lui, vestind i slujind planului de cu mult deschidere învtura cretin, iar
mântuire în Iisus Hristos; fiecare îl poate face pe mrturisirile tririlor lor interioare sunt cu adevrat
Hristos lucrtor în el însui i simit de semeni, cci El excepionale.
lucreaz prin cei care-I cred Lui. Profesorul de religie îl
poate ajuta pe micul cretin s descopere puritatea i prof. dr. Scridon Corina-Maria & prof.
simplitatea copilriei, iar adolescenilor s le pun drd. Poienaru Ioan-Florin

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


21 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE BIOLOGIE
“Omul poate stpâni natura atâta timp cât ine
seama de legile ei.” Grigore Antipa

Catedra de biologie din coala Gimnazial Nr. 1


Bistria este una dintre catedrele care au avut un aport
considerabil la consolidarea numelui colii în spaiul
bistriean. Generaii de elevi au fost pregtii de
profesori inimoi, care au descoperit în ei talente i
chemarea pentru studiul tiinelor naturii…

De-a lungul timpul au activat cu mult druire la


catedra de biologie din aceast coal, urmtoarele
cadre didactice:

Prof. Ioan Mjeri, unul dintre directorii colii, a fost


unul dintre cadrele didactice care a onorat prin
profesionalismul su catedra de biologie i coala. Câteva repere din activitatea noastr ar fi:
Prof. Viorica POP, prof. Eugenia Pintican, prof.
Ica Ra , prof. Maria Haiduc, prof. Livia • Derularea unor proiecte educative din sfera ecologic
Trcuan, prof. Lucia Oaches, prof. Felicia i nu numai: ex. ECOeficient. Pledoarie pentru
Cîmpan sau prof. Maria Deac, dar si prof. ecologie i tiine, Generaia ECO +, Nou ne pas!
Leontina Rusan au fost exemple de druire, Implic-te i tu!;
implicare, modele umane i profesionale. • Elaborarea revistei transdiciplinare Scientia
naturalis;
De-a lungul timpului au existat perioade când • Aplicarea metodelor moderne de predare/învare;
funcionau câte 10 clase paralele, pe un nivel de studiu. Se • Coordonarea elevilor în vederea participrii la
desfurau multe activiti colare i extracolare, se concursuri i olimpiade colare;
obineau multe premii la concursurile colare, tradiie • Organizarea de olimpiade i cercuri pedagogice;
care, de altfel, s-a pstrat pân azi! • Realizarea i întreinerea site-ului colii;
Elevii au beneficiat înc de la început de un
• Preocuparea pentru perfecionarea continu prin
laborator de biologie dotat cu materiale didactice adecvate
participarea la cursuri, seminarii, simpozioane i
bunei desfurri a activitilor didactice. În prezent acesta
conferine, publicarea de articole în reviste de
este renovat i dotat cu materiale didactice moderne:
specialitate, etc;
microscoape noi, materiale de proiecie, etc
Prof. Angela Blan i prof. Dana Moraru,
Astzi, la catedra de biologie, funcioneaz d-
responsabil Comisia metodic tiine
nele profesoare Angela Blan si Dana Moraru. Numrul
elevilor a sczut, multe din colege s-au pensionat sau au
plecat la alte coli… coala Gimnazial Nr. 1 merge
înainte…elevii de azi duc înainte tradiia instituit de
predecesorii lor în cei 50 de ani de activitate!

Din lista elevilor care au participat la concursuri


i olimpiade colare, prefigurând astfel viitorul lor
profesional în domenii asociate studiului biologiei sau
tiinelor naturii, amintim în ordine aleatorie, câiva dintre
cei care au adus onoare colii prin participarea la
Olimpiada de Biologie, Olimpiada de tiine pentru
Juniori, Concursul Sanitarii pricepui, Concursul Micii
Biologi, Concursul grupurilor ECO, etc: Murean
Cristian, Andreea Chiperi, Pacanu Cristina,
Zpâr an Tatiana, Bodescu Veronica, Morar Mihai,
Mar ian Cristian, Mrndel Diana, Petruca Sergiu,
Onofreiu Ana, Baa Maria, Naca Rzvan sau alii care
fr intenie au fost omii…

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 22
CATEDRA DE FIZIC
„ Nimic nu este încheiat în investigaia uman Olimpiada
tiin e pentru Juniori a adus premii i
i nimic nu este ultimul cuvânt.” Roger Bacon meniuni la nivel judeean, dar i naional prin : Cristina
Pacanu, Cezara Zgrean-Tuza, Tomoiag Ciprian,
Deschiderea activitii la CATEDRA DE Beatrice Ionacu, Cristina Marian, Viviana Chiimu.
FIZIC a
colii Gimnaziale Nr.1 a fcut-o doamna Concursul Naional de Fizic aplicat
profesoar Florentina Orban, în anul 1964. Au urmat ”UNIVERSUL EINSTEIN” a adus în fiecare an premii
apoi profesori deosebii ca domnul Andrei Hegedu, i meniuni speciale. Au contribuit cu lucrri teoretice i
(fost inspector de FIZIC ), doamnele Elena practice: Dacian Mujdar, Beatrice Ionacu, Alexandra
Rebreanu, Maria Murean, Maria Pop, i Mihaela Murean, Sînzîiana Moldovan, Silviu Mercan,
Voivod ( fost elev eminent a colii). Au mai trecut Cristian Harangu, Cristian Marian, Claudia Pop,
temporar sau cu ore mai puine i ali profesori: Yolanda Szabo. La acest concurs am participat personal
Gen iana Ungur sau Andreea Rus. Acum catedra de i cu lucrri la sesiunea pentru profesori, dar i ca
fizic are doar de o norm i jumtate pe care lucreaz îndrumtor al lucrrilor elevilor. Dintre lucrrile
doamnele Maria Pop i Mihaela Voivod. personale vreau s amintesc doar „ABECEDARUL
Doamna profesoar Mihaela Voivod a venit în FIZICII” editat i pe CD la CCD Bistria, 2011.
coal în anul 1999. Elevii care i-au adus satisfacia Membrii catedrei au fost de-a lungul timpului
muncii au fost: Tatiana Zpâr an, participant la faza profesori evaluatori la olimpiade i concursuri, membri
Na ional a Olimpiadei de Fizic, Veronica Bodescu, în comisia de organizare a dou olimpiade naionale
Andreea Cifor, Andrei Olinca, Andrei Budurlean – desfurate la Bistria. Au participat la sesiuni de
elevi cu premii i meniuni la faza judeean. S-a comunicri tiinifice i simpozioane cu lucrri
implicat cu seriozitate în toate activitile catedrei de personale sau îndrumtor al elevilor. Au scris articole
fizic dar i a celei mai nou numit „ TIIN E”, în pentru: revista judeean „Universul chimiei”,
proiecte, concursuri i cursuri de perfecionare. „Didactica Nova”- CCD Bistria, ziarul on line
Bistrianews. Au organizat expoziia „Elevii de azi,
specialitii de mâine” cu machete funcionale i lucrri
ale elevilor.
În cadrul catedrei de tiine s-a derulat un
proiect interjudeean „FIZICA
I VIA A
COTIDIAN ” La acest proiect am avut sprijinul
conducerii colii i a colegelor de catedr. Proiectele pe
care le realizm la nivelul catedrei în ultimii ani
presupun implicarea tuturor profesoarelor de TIIN E.
Alte proiecte în care am fost implicate: „Munc-
Ocupa ie-Carier”, proiect educativ de explorare i
planificare a carierei, „
coal- elevi – familie” proiect
educativ pentru realizarea unei bune colaborri a colii
Doamna profesoar Maria Pop a venit în coal în cu prinii.
anul colar 1988-1989, fiind o lung perioad de timp „ Cea mai mare realizare a catedrei de fizic (de
liniua” de valen între catedrele de fizic i chimie. N- tiine) a fost premierea elevului SERGIU PETRUCA
a fost uor s lucrez la ambele catedre, dar ambele mi- la premiile municipiului Bistria 2014, ca recompens a
au adus satisfacii profesionale. Acum patru ani am rezultatelor sale meritorii!!!!
trecut doar pe FIZIC . A obinut rezultate remarcabile Prof. Maria Pop
la nivel judeean dar i naional. A implicat elevii în
olimpiada de fizic i toate concursurile de la fizic.
Dintre ei s-au remarcat patru olimpici na ionali:
Tomoiag Ciprian, Uiu Nichita, Dumbrvean
Bogdan- medalie de argint din parte SRF, Petruca
Sergiu – medalie de bronz din parte SRF. Dar s-i
amintim i pe cei cu premii i meniuni la OJF: Dacian
Mujdar, Beatrice Ionacu, Daniel Pop, Ana-Maria
Retegan, Cristina Pacanu, Oana Bosbici, Cezara
Zgrean-Tuza, Oana Coci, Cristian Marian, Diana
Mrndel, Denis Pop, Adina Fulop, Iulia Tma, Iulia
Rebreanu, Bogdan Alexandra, Rzvan Naca, Daria
Sereean, Rare Ionac, Cosma Cosmina, Cristina
Chirlean, Ionacu Iulia, Catinca Cotor.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


23 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE CHIMIE
„În mare parte, viaţa poate fi înţeleasă dacă se naţională a Olimpiadei de Chimie 2015, unde s-a
exprimă prin limbajul chimiei. Chimia este o limbă clast pe locul 12, obţinând menţiune specială.
internaţională, o limbă pentru toate timpurile, o În ultimii ani, doamna profesoară Cosma a
limbă care explică de unde venim, ce suntem şi participat la realizarea revistei judeţene „Universul
încotro ne îndreptăm. Limbajul chimic are o mare chimiei” şi la organizarea etapei naţionale a Olimpiadei
frumuseţe estetică şi face legătura între ştiinţele Interdisciplinare „Ştiinţele Pământului” – 2011. A propus
fizice şi ştiinţele biologice.” şi pregătit subiectele pentru probele practice ale
Artur Kornberg (premiul Nobel pentru Medicină - Concursului Naţional de Fizică–Chimie „Impuls
1959) Perpetuum” – 2008 şi Olimpiadei Naţionale „Ştiinţele
Pământului” – 2011, desfăşurate la Bistriţa. În anii 2009
(Arad) şi 2012 (Baia Mare) a participat ca membru în
Comisia Centrală a Olimpiadei Naţionale de Chimie.
Elevii din clasele gimnaziale au participat la
activităţile desfăşurate în cadrul mai multor proiecte care
implicau Ştiinţele, unul dintre ele fiind derulat la nivel
interjudeţean şi propus de o şcoală din Arad: Nouă ne
pasă! Implică-te şi tu! Pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe.
În urma activităţilor desfăşurate în anul 2013 ne-am clasat
pe locul II, iar în 2014 pe locul XI, din 24 de şcoli.
Dotarea laboratorului de chimie a fost
îmbunătăţită în ultimii ani prin achiziţionare de substanţe,
materiale, aparatură de laborator şi aparatură electronică.
Astfel, elevii pot observa desfăşurarea experimentelor
Pentru a putea înţelege natura în toată
chimice atât direct, cât şi prin experimente virtuale (acolo
complexitatea şi frumuseţea ei, trebuie să o studiem
prin prisma mai multor ştiinţe: fizică, biologie, chimie, unde este cazul) sau pot prezenta pentru evaluare produse
geologie etc. În ansamblul acestora, chimia se realizate de ei înşişi prin utilizarea calculatorului.
detaşază prin faptul că nu studiază doar compuşii Prof. Elena Cosma
naturali, ci poate şi să sintetizeze noi substanţe
necesare omului, învăţându-i pe elevi la ce şi cum pot
fi folosite substanţele.
Catedra de CHIMIE a Şcolii Gimnaziale nr. 1
Bistriţa este astăzi formată doar din doamna
profesoară Elena Cosma, însă de-a lungul timpului au
predat chimia şi doamnele profesoare Valeria
Ţăranu, Maria Mureşan şi Maria Pop. Primele
două doamne s-au pensionat, iar doamna Pop este
acum profesor de fizică.
Elevilor din Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa
le-a plăcut întotdeauna chimia, fapt dovedit şi de
rezultatele obţinute la concursurile judeţene şi
naţionale şi de orientarea acestora spre licee şi apoi
facultăţi care necesitau cunoştinţe temeinice de chimie
pentru admitere. S-au obţinut rezultate frumoase la
olimpiade de către elevii (în ordine cronologică în
ultimii 10 ani): Cristian Mureşan, Raluca Suciu,
Patricia Cîmpan, Ioana Moldovan, Dan Pătraşcu,
Cristina Paşcanu, Cristina Ciceu, Lorena Borşa,
Bianca Moldovan, Grigore Nath, Narcis Doboş,
Ana-Maria Retegan, Cristina Pavelean, Gabriel
Duneş, Aurelian Bonţe, Oana Bosbici, Dacian
Mujdar, Bogdan Văduva, Nicolae Arpăştean,
Cristina Marţian, Cezara Zăgrean-Tuza, Viviana
Chiţimuş, Mihai Morar, Gabriel Ţînca, Veronica
Bodescu, Oana Cociş, Cristian Marţian, Diana
Mărăndel, Bogdan Dumbrăvean, Răzvan Naşca,
Sergiu Petruşca. Cel mai recent rezultat este cel
obţinut de către elevul Sergiu Petruşca la etapa

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 24
CATEDRA DE EDUCAIE PLASTIC

„Artistul vede ceea ce alii pot abia întrezri” România la Bienale Internationale de pictur în
Leonardo da Vinci Moldova, Polonia, Ungaria, Cehia, Ucraina, Italia i a
fost recompensat cu multe premii la concursurile
naionale i internaionale de pictur.
coala Gimnazial Nr. 1 ofer elevilor si un În urma educaiei primite în cadrul acestor ore
cadru adecvat desfurrii orelor de educaie plastic, de creaie artistic elevii i-au însuit o serie de noiuni
clase mari cu mobilier ergonomic, aparatur de de educaie a gustului pentru frumos i de dezvoltare a
abilitilor practic- artistice.
proiecie a imaginilor i o bibliotec cu un numr
coala a gzduit în fiecare an numeroase
destul de mare de cri i albume de specialitate . Toate expoziii de pictur ale elevilor i, prin profesorii si
acestea au suferit o îmbuntire substanial în s-a incurajat dezvoltarea artistic a copiilor. Elevii au
decursul celor 50 de ani, o modernizare i o aliniere la primit în decursul anilor de studiu numeroase premii i
cerinele predrii artistice din anii 2000. diplome în urma participrii la concursurile de
specialitate la nivel judeean, naional i internaional.
Doar în ultimii zece ani elevii colii
Gimnaziale Nr. 1, Bistria au fost recompensai cu
peste 100 de premii obinute în urma participrii la
concursuri judeene, regionale, naionale i
internaionale. Multe ar fi numele elevilor care merit
amintite, i nu numai ale celor care au primit premii, ci
i ale celorlali copii pentru care arta a devenit o
component vie a vieii lor. Ne limitm totui în a
meniona câteva dintre multele exemple de elevi
premiani, acetia din urm fiind doar o parte dintre
elevii cu premii în ultimii cinci ani : Hanes Sarah,
Ssrman Ioana, Pop Loredana, Rebreanu Iulia,
Vultur Alexandra, Toma Paula, Rus Bianca,
Cienar Bianca, Nedelea Adi, Ursa Paul,
Apavaloaiei Mihai, Marincut Rahela, Moldovan
Pe parcursul celor 50 de ani de existen a Roxana, Poienar Patricia i mul i, mul i al ii. Aceti
colii, orele de educaie plastic au fost predate de ctre copii talentai au rezultate bune i la învtur, muli
o serie de profesori de educatie plastic precum dintre ei obinând premii i la alte discipline, atât din
domnul profesor Motoc Ioan, domnul profesor domeniul realist, cât i din cel umanist...
Costache Nicolae, domnul profesor Bratan Ioan, Prof. dr. Andreea Rus
domnul profesor Tenie Bradean Rzvan, domnul
profesor Hangan Radu, domnul profesor Dnila
Bogdan, doamna profesor Pop Claudia, doamna
profesor Andreea Rus. Fiecare dintre aceste cadre
didactice au studii de specialitate în universitile de
profil din diferite orae ale României. O parte dintre
acetia precum Bogdan Dnila, Claudia Pop, Radu
Hangan i Andreea Rus au participare activ i în
actvitatea , ceea ce aduce un plus de valoare orelor de
curs predate i un plus la prestigiul colii.
În prezent, i ne referim la anul 2015, orele
de educaie plastic sunt predate de doamna profesor
Andreea Rus. Doamna profesor Andreea Rus are
studii de specialitate la UAD Cluj-Napoca,
specialitatea pictur, grad didactic I i este doctor în
arte plastice i decorative din anul 2010. Pe lâng
activitatea în coal a participat la peste 60 de expoziii
colective naionale i internaionale, 15 expoziii de
pictur personale în ar i strintate, a reprezentat

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


25 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE EDUCAIE MUZICAL

„Muzica este o lege moral. Ea d suflet universului, - Participarea la Concursul interjudeean ,,Aspecte
druiete aripi minii, lumineaz imaginaia i etnografie în comunitile tradiionale” ;
învluiete în farmec i veselie lumea i tot ce ne - Participarea la Concursul internaional de
înconjoar” Platon intrepretare ,,Legnelul lui Iisus”, locul I;
- În cadrul orelor de Ansamblu coral (opional)
De-a lungul timpului au activat în catedr: elevii i-au însuit un bogat repertoriu de cântece
• Prof. Ghingheli Angela, grad didactic I; atât din literatura româneasc, cât i din cea
• Prof. Mariana Ciovernache, grad didactic internaional. Ei înva s interpreteze cântecele
I; selecionate cu atenie în funcie de posibiltile
• Prof. Richard Zaig, grad didactic I; vocale, calitate i preferinele elevilor. Tot aici
• Prof. Lidia Sucil, grad didactic I; elevii au început s-i însueasc diferite
• Prof. Nigel Maria, grad didactic I. meteuguri populare (îmletituri, custuri cu
mrgele) i repertoriu de cântece tradiionale de
pe Valea Sluei având ca suport lucrarea de
gradul I ,,Valorificarea folclorului de pe Valea
Sluei, comuna Salva, în orele de Educaie
muzical”, prof. Nigel Maria ;

Activiti curriculare i extracurriculare:

Muzica este esenial pentru dezvoltarea fiinei


umane. Educaia muzical trebuie început i
permanentizat în coal.
Responsabilitatea unui profesor de a cluzi un copil
în lumea fascinant a muzicii este asemntoare cu munca
unui sculptor care modeleaz cu sârguin, atenie i - Orele de muzic sunt însoite de audiii muzicale,
rbdare o lucrare menit s încânte publicul. pe parcursul crora elevii vin în contact cu
De aceea grupul vocal am colii este prezent la toate interpretri celebre din toate genurile muzicii
manifestrile, concursurile i spectacolele organizate de vocale, vocal-instrumentale, instrumentale i
diferite instituii de stat la nivel municipal i judeean cu vizionri de spectacole i concerte oferite de
diferite ocazii dup cum urmeaz : Centrul Cultural Municipal ;
- Concertele de colinde organizate de Primria - Partea teoretic se împletete cu momente
Bistria, ,,Rdcinile Eternitii”, concertul de demostrative, care îi ajut pe elevii s aleag
colinde din cadrul proiectul naional ,,Copil ca muzica de calitate i o conduit decent în slile
tine sunt i eu”, cel organizat de ISJ –BN; de spectacol.
- Participarea coral la srbtorirea Zilei de 1
Iunie, 1 Decembrie -Ziua Naional, 15 Ianuarie, Prof. Maria Nigel
24 Ianuarie, 8 Martie, Ziua limbilor moderne, 9
Mai ;
- Participarea la Concursul Naional Coral,
obinând locul I;

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 26
CATEDRA DE EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
„Tehnologia este arta de a transforma Catedra de EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ a
ştiinţa în ceva practic” Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa este formată în prezent
Marcio Barrios doar din doamna profesor-inginer MIRELA MIŞCA,
dar, de-a lungul timpului, la această catedră au mai
La început a fost cunoscută sub numele de activat doamna profesor-inginer Dana Voicu şi
Abilităţi practice, unde elevii, sub supravegherea atentă maiştrii instructori Neluta Danilescu, Radu Iacob,
a maiştrilor instructori, au fost iniţiaţi în tainele Ildiko Nagy, Ionaşcu Alexandru Şi Daniela Ferenţ.
cusutului, gătitului (fetele) şi prelucrării lemnului În ultimii 10 ani, elevii şcolii noastre au
(băieţii), în atelierele de gastronomie şi de prelucrare a participat la proiectele derulate la nivelul catedrei
lemnului. numite „ŞTIINŢE”, ce cuprinde Chimia, Fizica,
Biologia şi Educaţia tehnologică, concursuri şi
olimpiade şcolare cu caracter interdisciplinar şi în
specialitate. Dintre aceştia se pot menţiona în ordine
cronologică: Bosbici Oana (participantă la
olimpiada naţională), Tomoioaga Ciprian, Cocesiu
Tania (participantă la olimpiada naţională), Cioba
Lidia, Cocis Oana, Gavri Andreea, Pavelea Mihai
(participant la olimpiada natională), Cosma Oana,
Chirlejan Cristina, Buzan Dan Şi Oana Chiticariu
(participantă la olimpiada naţională în anii 2013 şi
2014).

Începand cu anul 2000, disciplina se numeşte


EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ, face parte din aria
curriculară TEHNOLOGII şi se regăseşte atât în planul
de învăţământ obligatoriu - primar şi gimnazial - cât şi
în cel liceal. Noul curriculum este conceput în structura
modulară, asigurându-se astfel flexibilitatea abordării.
Structura modulară permite familiarizarea elevilor cu
noţiuni din diverse domenii de activitate, ca de
exemplu: mediul construit, produse alimentare de
origine minerală, vegetală şi animală, comunicaţii şi
transporturi, energetic, prelucrării metalelor,
cauciucului, sticlei, lemnului, materialelor textile,
pielii, lutului şi ceramicii etc. Rolul disciplinei este de Prin toate activităţile menţionate, şi această
a contibui la formarea şi educarea elevilor prin disciplină, alături de celelalte, şi-a adus contribuţia la
cultivarea unui veritabil umanism tehnologic, creşterea prestigiului şcolii noastre pe plan municipal şi
dezvoltarea spiritului de cercetare, amplificarea judeţean.
capacităţilor creative, înţelegerea raportului dintre Prof. Mirela Mişca
tehnologie şi mediu, cultivarea unei atitudini şi a unui
comportament ecologic, cunoaşterea familiilor
ocupaţionale cu specific tehnologic pentru o viitoare
opţiune socio-profesională, arătându-le că educaţia
tehnologică are un caracter dual specific,
interdisciplinar-teoretic şi practic, ştiinţific şi
tehnologic- şi-i conştientizează asupra faptului că
”Elevul viitorului va fi un explorator!”

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


27 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Baza materială pune la dispoziţia elevilor:
„Leadershipul personal al copiilor prin sport se
dezvoltă. Aşa află copiii că doar prin forţele lor x O sală de sport;
proprii pot urca muntele” x Un teren de fotbal sintetic;
Gabriela Szabo
x Patru terenuri de handbal;
x Două terenuri de baschet;
Astăzi, catedra de educaţie fizică şi sport x Un sector de alergări şi sărituri;
funcţionează prin aportul şi implicarea următoarelor
cadre didactice: De-a lungul timpului, elevii au obţinut rezultate
remarcabile, coordonaţi de cadre didactice implicate şi
x prof. Vultur Dorin, gradul I; un înalt profesionalism. Astfel, participarea la
x prof. Nagy Elisabeta, gradul I; Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar a fost
x prof. Jeican Cristian, gradul I; încununată cu premii şi menţiuni la etapele judeţene,
x prof. Aldica Ion, gradul I; zonale şi naţionale de fotbal, handbal, baschet,
atletism, badminton.

În decursul timpului, în Şcoala Gimnazială Nr.1,


au lucrat următorii profesori: Zanca Ioan, Pop Ioana,
Voica Ioan, Sîngeorzan Gabriela, Tat Doina, Tomşa
Albina, Andrău Liana †, Rîpan Mariana, Leşan
Grigore, Moldovan Vasile, Mureşan Silvia, Tabără
Adriana, Jeican Cristian, Vultur Dorin, Nagy
Elisabeta, Aldica Ion, Pop Ioana - o parte dintre ei
alcătuind catedra actuală.

Câteva personalităţi din lumea sportului au debutat


în şcoala noastră: Gabriela Szabo - atletism, Adrian
Crişan - tenis de masă, Mihaela Purdea-biatlon,
Lucian Sânmărtean - fotbal, Tudor Cristian -
fotbal, Târnovan Alexandru - fotbal, Petriţoi Rareş
– tenis de câmp.

Prof. Cristian Jeican,


respnsabil Comisia metodică Arte şi Sport

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 28
CATEDRA DE ÎNV  MÂNT SPECIAL INTEGRAT
„Spune-mi i o s uit.
Arat-mi i, poate, n-o s-mi amintesc”
Implic-m i o s îneleg (proverb american)

Scopul educaiei speciale i special integrate


este învarea, educarea, reabilitarea, recuperarea,
adaptarea i integrarea colar a elevilor cu cerine
educaionale speciale.
Activitile de învare, stimulare, compensare
i recuperare sunt desfurate de cadre didactice de
sprijin calificate, specializate i devotate activitii de
învmânt cu copiii care prezint cerine educaionale
speciale.
coala dispune de dou cabinete, unul pentru
învmânt primar i altul pentru învmânt gimnazial,
cu dotri corespunztoare desfurrii activitilor de
sprijin.
Coninutul învmântului special integrat se
reglementeaz prin curriculumul colii de mas adaptat
pentru învmântul special integrat.
Parcurgerea coninuturilor de învare pe
perioada colar se realizeaz de fiecare cadru didactic
prin proiectarea didactic a planificrilor curriculare
dup caz, precum i aplicarea i realizarea unor
programe educaionale de intervenie individualizat.
Elevii particip la activiti extracurriculare i
nonformale: vizite tematice, drumeii, excursii, proiecte
educaionale, concursuri colare, competiii sportive.
Catedra de învmânt special integrat
funcioneaz din anul colar 2007-2008, cu dou cadre
didactice de sprijin: prof. înv. primar – Ioana-Gabriela
DR GU , pentru învmântul primar, i prof. Maria
AP V LOAE, pentru învmântul secundar inferior.

Prof. Maria Apvloae

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


29 - 50 de ani de calitate şi performanţă
CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
„Oamenii nu sunt tulburaţi de către lucruri, ci de situaţiilor problematice şi de criză. Se axează pe triada
modul în care ei privesc acele lucruri” familie-copil-şcoală, fiind preocupată de realizarea
unei armonii între cei trei termeni ai relaţiei.
Epictet Consilierea şcolară are două componente: consilierea
psihopedagogică şi consilierea specifică orientării
şcolare şi profesionale a elevilor.

Cine vine la consiliere caută, în primul rând, o


soluţie, o rezolvare pentru problema sa, indiferent de ce
ordin ar fi aceasta, şi speră că aici găseşte răspunsul, că
specialistul îi va oferi rezolvarea. S-ar putea ca în
mintea acestuia să existe o soluţie, însă persoana nu
este sigură dacă decizia sa este cea mai bună. Probabil
că persoanele care vin la consiliere confirmă teoria
conform căreia omul tinde spre binele său. Oamenii au
conştientizat că nu pot deţine toate informaţiile, din
toate domeniile, au aflat de progresele psihologiei ca
ştiinţă, de importanţa ei, de ajutorul pe care-l pot obţine
de aici pentru a face faţă multitudinii de probleme care
le bântuie viaţa, s-au convins că specialistul într-un
domeniu este cea mai bună alegere, fie că este vorba de
instalator sau de informatician.
În al doilea rând, cel care vine la consiliere a
aflat că psihologia este, în sens metaforic, ştiinţa
sufletului. Probabil că a şi citit cel puţin un articol în
domeniu şi a aflat că obiectivul major al acesteia este
de a-i ajuta pe oameni să se cunoască mai bine, să se
adapteze şi să acţioneze mai eficient. Este o chestiune
de educaţie, de cultură, de mileniu III. Cel ce vine la
consiliere are cel puţin o vagă idee cu ce “se mănâncă”,
În DEX, consilier este explicat prin “sfătuitor, îi acordă, chiar fără să conştientizeze, un minim de
sfetnic; specialist care rezolvă probleme deosebite încredere.
dintr-un anumit domeniu”, a consilia – “a sfătui”, iar
problemă – “chestiune teoretică sau practică PSIHOLOGUL ŞCOLAR - TIPURI DE
importantă, care cere o rezolvare; dificultate, lucru greu ACTIVITĂŢI:
de înţeles, de explicat sau de rezolvat”. Cuvântul a) evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor,
“consilier” sugerează ideea de specialist, ceea ce membrilor familiei şi cadrelor didactice;
conferă încredere. Cuvântul “problemă” sugerează b) consiliere şcolară;
ideea de “important, deosebit”, ceea ce presupune c) consiliere vocaţională;
apelarea la cineva în care ai încredere că se pricepe, d) intervenţie psihologică primară, secundară,
adică la un specialist. terţiară;
Consilierea este un proces complex, termenul e) consultanţă;
de consiliere descriind relaţia interumană de ajutor f) cercetare – în limita competenţelor sale;
dintre o persoană specializată (consilierul) şi o altă g) consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii,
persoană/alte persoane care are/au nevoie de asistenţă organizaţii şi comunitate.
în vederea unei dezvoltări armonioase (A. Băban,
2001) Cabinetul de consilire psiho-pedagogică din
Consilierea psihologică, la fel ca psihoterapia, şcoala noastră funcţíonează din anul şcolar 2007/2008,
este un proces de influenţare interpersonală reciprocă. iar activităţile specifice au fost asigurate de d-na
Cu alte cuvinte, modul în care persoana care oferă psiholog Elena Neţan.
ajutor (consilierul), răspunde solicitărilor clientului va
influenţa în mare măsură evoluţia evenimentelor psiholog Elena Neţan
viitoare.
Consilierea educaţională poate fi definită ca o
relaţie interumană de asistenţă şi suport dintre persoana
specializată în psihologia şi consilierea educaţională şi
elevi, în scopul dezvoltării personale şi prevenţiei

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 30
BIBLIOTECA CABINETUL LOGOPEDIC
Biblioteca este cheia care deschide ua colii
i, implicit, plcerea pentru lectur i dorina de a Cabinetul logopedic din coala Gimnazial Nr. 1
cunoate cât mai multe lucruri noi. Citirea unei cri Bistria a fost înfiinat în anul 2000. Este dotat cu mobilier
determin copilul s mediteze, s-i pun tot felul de nou, foarte modern, cu tehnologie i aparatur de specialitate
întrebri i s le caute rspunsuri, îi dezvolt (jocuri, jucrii, softuri, alte materiale educaionale) de ultim
imaginaia i curiozitatea. În aceast privin, generaie.
bibliotecarul colar trebuie s asigure condiiile Cabinetul de logopedie ofer urmtoarele servicii:
maximale prin care biblioteca s trezeasc interesul i
• Prevenirea cauzelor care pot provoca tulburri de vorbire;
plcerea elevilor de a o frecventa cât mai des.
• Depistarea i diagnosticarea timpurie a tulburrilor de
Biblioteca colii noastre are un numr de
vorbire;
15.828 de volume, cuprinzând toate domeniile
necesare pentru o bun desfurare a procesului de • Evaluarea limbajului prin metode i procedee specifice;
învmânt, fiind frecventat de un numr mare de • Corectarea i recuperarea tulburrilor de pronunie prin
elevi i cadre didactice. Activitatea bibliotecii este aplicarea unor programe de intervenie personalizat;
asigurat de d-na bibliotecar Otilia Petri. • Evaluarea psihopedagogic, programe educaionale i
Pentru buna desfurare a procesului terapeutic-recuperatorii individualizate pentru copiii cu
instructiv-formativ din coal, biblioteca sprijin dificulti de însuire a citit-scrisului;
activitile susinute în cadrul catedrelor de limba Recomandarea logopedului: intervenia logopedic
român, istorie, arte, învmânt primar, prilejuite de este de preferat s se realizeze înc din grdini, moment în
diferite evenimente literare, istorice etc.: comemorri care are loc structurarea i dezvoltarea limbajului, evitându-se
ale marilor scriitori, Ziua Naional, Ziua Mamei, formarea i consolidarea unor deprinderi greite de vorbire sau
Ziua Bibliotecarului, expoziii de carte, de pictur, chiar întârzieri în evoluia fireasc a limbajului.
recital de poezie, concursuri .a. Logoped, Liviu Cotu iu
Biblioteca colii noastre are uile deschise
activitilor desfurate în cadrul Sptmânii „ coala
altfel”. În acest context, biblioteca se dovedete a fi
un sprijin real în prezentarea de filme tematice i de SERVICIUL ADMINISTRATIV AL COLII
divertisment, organizarea de dramatizri i scenete
tematice, concursuri literare, audiii muzicale. În Scoala Gimnaziala Nr. 1 personalul didactic
Bibliotecar, Otilia Petri auxiliar i nedidactic este format din: compartimentul
secretariat, serviciul administrativ-contabilitate si bilioteca.
Personalul didactic auxiliar îi desfoar activitatea

CABINETUL MEDICAL conform prevederilor regulamentului de ordine interioara


ROFUIP, ale Legii educaiei naionale nr. 1/2011, cu actele
normative subsecvente, ale Legii nr. 53/2003 modificat i
În cadrul colii funcioneaz un cabinet completat prin Legea nr. 40/2011 privind Codul Muncii,
medical în care îi desfoar activitatea medicul precum i ale altor prevederi i regulamente în vigoare.
specialist în medicina colar Ana Urs i Compartimentul secretariat este asigurat de
asistenta medical Simona Ivan. secretarul-ef, d-na Gabriela Csizmadia.
Cabinetul deservete un numr de 1200 de Serviciul contabilitate este condus de un contabil-
elevi. Activitatea cabinetului medical const în ef (administratorul financiar), d-na ec. Emee Radu si un
servicii medicale de asigurare a strii de sntate a administrator patrimoniu, d-na Dana Podaru.
colarilor, aciuni medicale curative, acordarea de Compartimentul administrativ este alctuit din
consultaii medicale la cerere, bilete de trimitere în personalul administrativ al scolii (de întreinere – 2 persoane,
regim special, acordarea de prim ajutor în caz de de îngrijire - 8 persoane, de paz - 3 persoane si 2 muncitori).
urgen, activiti de educaie pentru sntate i De-a lungul timpului i-au adus contribuia la bunul
promovarea unui stil de via sntos. Asistenta mers al activitii în coal d-na Gabriela Buta, d-na
efectueaz tratamente la indicaia medicului, Gabriela Gabor, d-na Iolanta Romanesi, d-nul Nagy
controleaz zilnic respectarea condiiilor de igien Alexandru, d-nul Tabr Tinu.
în toate spaiile de învmânt, efectueaz triajul În funcie de specificul activitii prestate i natura
epidemiologic dup un anumit calendar, asigur postului ocupat personalul didactic auxiliar i specific
asisten medical pe perioada examenelor particip activ la sporirea i modernizarea bazei tehnico-
naionale, monitorizeaz copiii cu afeciuni cronice, didactice i sprijina bunul mers al procesului instructiv-
elaboreaz raportri curente pentru sistemul educativ.
informaional din sntate, astfel cabinetul mai Secretar ef, Gabriela Csizmadia
asigur servicii de meninere a strii de sntate
individuale i colective.
Asistent medical, Simona Ivan

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


31 - 50 de ani de calitate şi performanţă
Ne mândrim cu ei….

PREMII INTERNAIONALE, NAIONALE


I INTERJUDEENE
OLIMPIADE
I CONCURSURI
COLARE

2005 – 2015

Anul Numele i prenumele elevului Clasa Premiul Profesor


colar

2005 TARNI ANDRADA VII Premiul II Concursul naional de SAB U M RIUCA


2006 MATEMATIC „Cangurul”
SUCIU RALUCA VIII Premiul II Concursul naional de PINTILIE MARIA
MATEMATIC „Cangurul”
2006 BUHAI RARE
IV Premiul I Concursul naional de TODEA MONIA
2007 MATEMATIC de la „Poiana Pinului”
BOSBICI OANA VI Premiul II Concursul interjudeean OPROVICI MARIA
„Grigore Moisil” MATEMATIC
BON E AURELIAN VI MEDALIA DE BRONZ etapa naional OPROVICI MARIA
OLIMPIADA MATEMATIC
Participare Concursul interjudeean
„Grigore Moisil” MATEMATIC
PA
CANU CRISTINA VIII MEN IUNE SPECIAL etapa COSMA ELENA
naional OLIMPIADA CHIMIE
2007 BUHAI RARE
V Premiul I i MEDALIE DE BRONZ CR CIUNA RODICA
2008 etapa naional OLIMPIADA
MATEMATIC G L AN SUZANA
Premiul III etapa naional
OLIMPIADA INFORMATIC CR CIUNA RODICA/
MEN IUNE etapa na.ional Concursul MIHAIU ANCU A
± Poezie
Premiul I Concursul interjudeean G L AN SUZANA
„Grigore Moisil” INFORMATIC
Premiul I Concursul interjudeean CR CIUNA RODICA
„Gavril Tulai” MATEMATIC
U IU NICHITA V Premiul II Concursul interjudeean „D. CR CIUNA RODICA
iganetea” MATEMATIC
MEN IUNE Concursul interjudeean
„Grigore Moisil” MATEMATIC
IONA
CU BEATRICE VIII Premiul I Concursul interjudeean PINTILIE MARIA
„Grigore Moisil” MATEMATIC
TOMOIAG CIPRIAN VIII MEN IUNE Concursul interjudeean PINTILIE MARIA
„Gavril Tulai” MATEMATIC
2008 PÂSLARU DIANA V MEN IUNE la MATEMATIC SAB U M RIUCA
2009 Concursul interjudeean „Grigore Moisil”
GAVRI ANDREEA V MEN IUNE la INFORMATIC G L AN SUZANA
Concursul interjudeean „Grigore Moisil”
MORAR MIHAI V MEN IUNE la INFORMATIC G L AN SUZANA
Concursul interjudeean „Grigore Moisil”
BUHAI RARE
VI MEN IUNE etapa naional G L AN SUZANA
OLIMPIADA INFORMATIC
PREMIUL II - INFORMATIC .
Concursul interjudeean „Grigore Moisil”
PREMIUL I Concursul interjudeean CR CIUNA RODICA

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 32
MATEMATIC „D. iganetea”

2009 REBREANU IULIA V MEDALIA DE BRONZ Etapa naional CR CIUNA RODICA


2010 OLIMPIADA MATEMATIC
BUHAI RARE
VII MEDALIE DE ARGINT - Turneul G L AN SUZANA
Internaional de Informatic (Bulgaria)
Locul II la Olimpiada Naional de
Informatic la proba de baraj i s-a
calificat în lotul lrgit
MEDALIE DE BRONZ - Olimpiada
BALCANICA de Informatic pentru
Juniori (Bulgaria)
PREMIUL I - Informatic ETAPA
NA IONAL
PREMIUL I Informatic Concursul
interjudeean „Grigore Moisil”
U IU NICHITA VII PREMIUL I Informatic CONCURSUL G L AN SUZANA
INTERJUDE EAN „Gr. Moisil”
2010 REBREANU IULIA VI PREMIUL I Concursul interjudeean CR CIUNA RODICA
2011 „Al. Papiu-Ilarian”
PREMIUL II Concursul interjudeean
„Tinere sperane”
PREMIUL III Concursul interjudeean
„Gavril Tulai”
MEN IUNE Concursul interjudeean
„Matematica de drag”
MEN IUNE Concursul interjudeean
„D. iganetea”
PU
CA
GEORGIANA VI MEN IUNE la ETAPA NA IONAL MIHAIU ANCU A/
+_ Poezie CR CIUNA RODICA
BUHAI RARE
VIII MEDALIE DE AUR - Turneul G L AN SUZANA
Internaional de Informatic (Bulgaria) G L AN
MEDALIE DE AUR - Olimpiada CONSTANTIN
BALCANICA de Informatic pentru
Juniori (Bistria, România)
Locul I la Olimpiada Naional de
Informatic la proba de baraj i s-a
calificat în lotul lrgit
PREMIUL I i MEDALIE DE AUR
Informatic ETAPA NA IONAL
PREMIUL I Informatic Concursul
interjudeean „Grigore Moisil”
LOCUL III Concursul naional de
informatic „Algoritmiada”
PUNCTAJ MAXIM i LOCUL II
Concursul. Naional informatic
„Campion” CR CIUNA RODICA
Calificat la etapa naional la
MATEMATIC , dar a renunat în
favoarea INFORMATICII
MEN IUNE Concursul interjudeean.
„Matematica de drag”
U IU NICHITA VIII MEN IUNE i MEDALIE DE G L AN SUZANA
ARGINT Informatic ETAPA G L AN
NA IONAL CONSTANTIN
CALIFICAT în LOTUL NA IONAL
PREMIUL II Informatic Concursul
interjudeean „Grigore Moisil”

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


33 - 50 de ani de calitate şi performanţă
2011 PETRU
CA SERGIU V MEDALIE DE ARGINT la ETAPA SAB U M RIUCA
2012 NA IONAL
MEN IUNE la Concursul interjudeean
„Grigore Moisil”
DUMBR VEAN BOGDAN VI MEDALIA DE ARGINT a Societii de POP MARIA
Fizic la ETAPA NA IONAL
ECHIPA DE B IE I III-IV LOCUL III Fotbal ETAPA JEICAN CRISTIAN
NA IONAL
ECHIPA DE B IE I V-VIII LOCUL III Fotbal ETAPA ZONAL JEICAN CRISTIAN

2012 IONA
CU IULIA V MEN IUNE la Matematic Concursul SAB U M RIUCA
2013 interjudeean „Grigore Moisil”
MEN IUNE Concursul „Matematica de
drag”
CHIRLE
AN CRISTINA VI PREMIU SPECIAL la ETAPA MIHAIU ANCU A
NA IONAL ± Poezie CR CIUNA RODICA
CAZAC ELIZA VI MEN IUNE la ETAPA NA IONAL RUSU VETURIA
Limba român
PREMIUL I la Concursul naional de
creaie literar- proz „Mihai Eminescu”
PREMIUL I Concursul naional Online
„Art’s Week
PETRU
CA SERGIU VI MEN IUNE la Matematic Concursul SAB U M RIUCA
interjudeean „Grigore Moisil”
MEN IUNE la Concursul „Matematica
de drag”
MEN IUNE la Concursul interjud.
„Tinere sperane”
DUMBR VEAN BOGDAN VII MEN IUNE la Concursul internaional SAB U M RIUCA
„Sever Aurel Groze” Matematic
MEN IUNE la Matematic Concursul
interjudeean „Grigore Moisil”
REBREANU IULIA VIII PREMIUL II la Concursul interjudeean CR CIUNA RODICA
„Grigore Moisil”
PREMIUL I la Concursul internaional
„Sever Aurel Groze”
PREMIUL II la Concursul „Matematica
de drag”
MEN IUNEA I la Concursul
interjudeean „Tinere sperane”
PREMIUL III la proba la ceas
MEN IUNE proba de baraj
la Concursul interjudeean „La coala cu
ceas”
PU
CA
GEORGIANA VIII MEN IUNE la Matematic Conc. CR CIUNA RODICA
interna. „Sever Aurel Groze”
SFECHI
DAIANA VIII MEN IUNE la Matematic Concursul CR CIUNA RODICA
interjueean „Tinere sperane”
ECHIPA DE FETE V-VIII LOCUL IV Etapa zonal a JEICAN CRISTIAN
campionatului de VOLEI
2013 BUZAN DAN VI MEN IUNE la Concursul interjudeean G L AN SUZANA
2014 de INFORMATIC „Grigore Moisil”
BOB DAVID VI MEN IUNE la Concursul interjudeean CR CIUNA RODICA
de matematic „Aurel Sever Groze”
PETRU
CA SERGIU VII MEDALIE DE BRONZ la ETAPA POP MARIA
NA IONAL din partea Societii
Naionale de Fizic

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 34
MEN IUNE SPECIAL la etapa COSMA ELENA
naional CHIMIE
MEN IUNE la Concursul interjudeean SAB U M RIUCA
„Grigore Moisil” MATEMATIC
CAZAC ELIZA VII PREMIUL SPECIAL la Limba român RUSU VETURIA
ETAPA INTERNA IONAL
PREMIUL III la Limba român ETAPA
NA IONAL
PREMIUL I la Concursul naional de
creaie literar „Eminesciana”
SOCACI ROBERT VII MEN IUNE la Concursul „Terra” L PU TE GETA
ETAPA NA IONAL
HARANGU
CRISTIAN VIII MEN IUNE la Concursul „Matematica SAB U M RIUCA
de drag”
2014 PETR8ôCA SERGIU VIII D MEN IUNE SPECIAL Olimpiada de COSMA ELENA
2015 Chimie ETAPA NA IONAL
CALIFICARE la ETAPA COSMA ELENA/POP
NA IONAL Olimpiada de “tiine MARIA/MORARU
pentru juniori” DANA
CALIFICARE la ETAPA POP MARIA
NA IONAL Olimpiada de Fizic, dar a
renunat în favoarea chimiei
PARTICIPARE Concursul interjudeean SAB U M RIUCA
de Matematic ”Grigore Moisil”
CORUL claselor VI-VIII PREMIUL I Concursul internaional NIGEL MARIA
”LEG NELUL LUI IISUS”
POENAR ALEXANDRA VI B PREMIUL I Concursul naional RUS ANDREEA
”TOYOTA DREAM CAR ART
CONTEST”
ECHIPA DE FOTBAL LOCUL II ETAPA ZONAL JEICAN CRISTIAN
CLASELE I-IV

ECHIPA DE FOTBAL LOCUL IV ETAPA ZONAL JEICAN CRISTIAN


CLASELE V-VIII

BOB DAVID VII D MEN IUNE Badminton ETAPA JEICAN CRISTIAN


NA IONAL
BUZAN DAN VII D MEN IUNE la Concursul „Terra” L PUTE GETA
ETAPA NA IONAL
GAL ELIZA VE MEN IUNE Badminton ETAPA JEICAN CRISTIAN
NA IONAL
IONACU IULIA VII A PARTICIPARE Olimpiada de SAB U M RIUCA
Matematic ETAPA NA IONAL
PARTICIPARE Concursul interjudeean
de Matematic ”Grigore. Moisil”
M JERI IARINA VIII C PARTICIPARE Olimpiada de Cultur PETER ADRIAN
civic ETAPA NA IONAL
RUS BIANCA VIII C PARTICIPARE Olimpiada de Cultur PETER ADRIAN
civic ETAPA NA IONAL
CAZAC ELIZA VIII D MEN IUNE Olimpiada de Cultur i RUSU VETURIA
spiritualitate româneasc ETAPA POIENARU FLORIN
NA IONAL
GUZU CRISTIANA VB PARTICIPARE Olimpiada de TROMBITA
Lingvistic ETAPA NA IONAL CRISTINA
CR CIUNA RODICA
SIMA MARIO VB PARTICIPARE Olimpiada de Limb, TROMBITA
comunicare i literatur român ETAPA CRISTINA
NA IONAL
MONDA RARE
VB MEN IUNE la Concursul „Terra” L PU TE GETA
ETAPA NA IONAL
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa
35 - 50 de ani de calitate şi performanţă
Portret de Olimpic….
RARE BUHAI
Elevul Rare Buhai a pit sfios pragul colii Gimnaziale Nr. 1
Bistria în toamna anului 2003, în clasa I Step by step, fiiind elevul d-nelor
profesoare Monia Todea i Crina Moldovan. Din primii ani de coal a
dovedit c este un elev sârguincios i ambiios, obinând rezultate excepionale
la diferite concursuri colare. A urmat cursurile gimnaziale în clasa de
matematic –informatic având profesor diriginte pe d-na Rodica Crciuna
i profesor de informatic pe d-na Gl an Susana. Datorit profesorilor care
l-au îndrumat în tainele preferatei discipline, s-a remarcat la nivel judeean,
naional i internaional prin urmtoarele premii obinute:

Clasa a 5-a: 2007-2008:

• Olimpiada Naional de Informatic: locul 3;

Clasa a 6-a: 2008-2009:

• Olimpiada Naional de Informatic: meniune (locul 7);

Clasa a 7-a: 2009-2010:

• Olimpiada Naional de Informatic: locul 1;


• Lotul Naional de Informatic pentru Juniori: locul 2;
• Turneul Internaional de Informatic 2010 (Shumen, Bulgaria):
medalie de argint;
• Olimpiada Balcanic de Informatic pentru Juniori 2010
(Shumen, Bulagria): medalie de bronz;

Clasa a 8-a: 2010-2011:

• Olimpiada Naional de Informatic: locul 1;


• Lotul Naional de Informatic pentru Juniori: locul 1;
• Turneul Internaional de Informatic 2011 (Shumen, Bulgaria):
medalie de aur;
• Olimpiada Balcanic de Informatic pentru Juniori 2011
(Bistria, România): medalie de aur.

…Rare Buhai, elev în clasa a XII-a la Colegiul Naional “Liviu Rebreanu” din Bistria, a
câtigat în fiecare an de liceu medalia de aur la Olimpiada Internaional de Informatic,
dar i la balcaniade i alte concursuri internaionale, anul acesta calificându-se din nou la
faza naional a olimpiadei de informatic.
Întrucât în iunie va absolvi liceul, Rare Buhai a aplicat pentru trei universiti americane
care l-au acceptat deja, indiferent de rezultatul pe care îl va obine anul acesta la olimpiade.
Profesorul Constantin Glan, care îl pregtete de Rare Buhai înc de la început în
calitate de coordonator al lotului naional de informatic al României, spune c pentru el
Rare va fi un om pe care nu îl va uita probabil niciodat.
"Faptul c Rare a ob inut trei medalii de aur la olimpiada interna ional de
informatic deja este o performan  neatins de alt elev român, dar dac vor fi patru,
atunci va fi un record de nebtut, cel mult de egalat. Noi to i vom avea nostalgia
acestui biat minunat. Pentru mine o s fie un om pe care nu o s îl uit probabil
niciodat”, a declarat profesorul Constantin Gl an.

…material preluat de pe www.mediafax.ro, publicat la 2 aprilie 2015

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 36
ACTIVITĂŢI TRADIŢIONALE ALE ŞCOLII

Şcoala organizează periodic manifestări


culturale, sportive, unele incluse în proiecte educative
judeţene, regionale sau naţionale. Iată câteva exemple:
x Sărbătorirea absolventului;
x 1 Decembrie - ziua naţională a României;
x Festivalul Naţiunilor;
x Târgul de Pa ti;
x Târgul de Crăciun;
x Valentine’ s Day;
x Holloween;
x Ziua de 8 Martie;
x 9 Mai – Ziua Europei;
x Ziua Limbilor Moderne;
x Concert de colinde şi serbări de Crăciun;
x 15 ianuarie, Ziua Eminescu;
x Săptămâna Solidarităţii;
x Săptămâna Educaţiei Globale;

Proiecte educative derulate în şcoala noastră în


ultima perioadă:

x Colorează Bistrița;
x Elevul bistriţean şi fapta lui bună!;
x Cultură şi civilizaţie locală;
x Generaţia ECO +;
x ECOeficient. Pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe;
x Muzica, mesager al antiviolenţei;
x Învăluiţi în spiritul Crăciunului;
x Copil ca tine sunt şi eu!;
x Fizica şi viaţa cotidiană;
x Generaţía 50 în a 50 - a zi de şcoală;
x Nouă ne pasă! Implică-te şi tu!

Prin rotaţie, conform programării Inspectoratului


Şcolar al judeţului Bistriţa - Năsăud, se organizează
olimpiade şcolare, cercuri pedagogice sau alte activităţi
metodice, toate acestea ca o recunoaştere a meritelor şi
eforturilor depuse de elevii şi profesorii şcolii.

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


37 - 50 de ani de calitate şi performanţă
coala Gimnazial Nr. 1 Bistri
a
50 de ani de calitate i performan

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa
- 50 de ani de calitate şi performanţă
Asociaţia Părinţiilor “Prietenii elevilor Nr. 1”
- scurtă prezentare -

Asociaţia părinților “Prietenii elevilor Nr. 1” s-a înființat în anul 2009, la


iniţiativa unui grup de părinţi şi cadre didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.1
Bistriţa, aliniindu-se astfel altor şcoli de prestigiu din ţară în privinţa implicării
părinţilor în procesul instructiv –educativ.
Asociația a dobândit calitatea de persoană juridică la data de 26.11.2009
prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor existent la grefa Judecătoriei
Bistriţa.
Scopul şi obiectivele Asociaţiei părinților
„Prietenii elevilor Nr. 1”:
Scopul Asociaţiei îl constituie dezvoltarea durabilă a bazei materiale şi îmbunatăţirea calităţii educaţiei în cadrul Şcolii
Gimnaziale Nr.1 Bistriţa, în vederea promovării şi implementării unui învăţământ în conformitate cu standardele europene.
Asociaţia este o mişcare bazată pe munca de voluntariat în sprijinul elevilor , cadrelor didactice şi părinţilor din cadrul Şcolii
Gimnaziale Nr. 1 Bistriţa.

x asigurarea unor premii speciale pentru


În vederea realizării scopului ei, obiectivele stimularea elevilor cu rezultate excepţionale la
Asociaţiei sunt următoarele: olimpiade şi concursuri şcolare;
x de a sprijini şcoala să-şi conserve prestigiul câştigat x sărbătorirea “Zilei Educaţiei “, în cadrul căreia
de-a lungul timpului, pentru a fi permanent o şcoală au fost premiate cadrele didactice ale şcolii;
model pentru comunitatea bistriţeană;
x de a dezvolta şi moderniza baza materială a şcolii;
x de a păstra şi promova legăturile între elevi,
absolvenţi, cadre didactice, părinţi şi sponsori ai
şcolii;
x de a promova cunoaşterea ca mijloc de dobândire a
libertăţii individului, condiţie de asumare a
responsabilităţii sociale;
x de a promova valorile de libertate, creativitate,
onoare, responsabilitate, respect faţă de semeni şi
faţă de lege ;
x de a stimula şi sprijini activităţile ştiinţifice,
artistice şi cultural-sportive în cadrul şcolii;
x educarea elevilor în spiritul protejării mediului
natural şi a ecosistemelor;
x dezvoltarea şi stimularea legăturilor cu părinţii
elevilor şi cu reprezentanţii autorităţilor publice
locale din cadrul comunităţii.

Pentru atingerea obiectivelor sale, asociaţia


a dezvoltat până în prezent următoarele activităţi:

x asigurarea pe întreg parcursul anului şcolar a


pazei şi ordinii în curtea şcolii, printr-o firmă
de pază specializată;
x achiziţionarea de material didactic modern
pentru promovarea unui învăţământ
performant (camere de supraveghere video,
table magnetice, perdele lamelare, staţie audio
şi boxe, tricouri personalizate);

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan
 40
x sprijinirea conducerii şcolii în prezentarea
ofertei educaţionale; Principiile de funcţionare ale Asociaţiei sunt:
x participarea la întâlniri cu reprezentanţi ai
O.N.G.- urilor, IMM-urilor, autorităţilor x Non-partizanatul politic. Asociaţia nu va
administraţiei publice locale, investitori locali, promova nici un fel de ideologie politică,
în vederea aplicării la diverse proiecte partid, candidat, formaţiune politică sau
europene; coaliţie a acestora în activităţile sale;
x stabilirea de contacte, parteneriate, de x Voluntariatul. Activităţile din cadrul
informări reciproce în şcoli şi colegii din ţară obiectivelor Asociaţiei sunt desfăşurate în
şi străinătate pentru a facilita comunicarea şi regim de voluntariat de către membrii
relaţionarea elevilor noştri, cu elevi de aceeaşi asociaţiei sau persoane ce se alătura acesteia
vârstă, pe diverse domenii de activitate; pentru realizarea unui anumit obiectiv.
x promovarea şi întreţinerea colaborării în plan
ştiinţific şi practic cu alte fundaţii şi asociaţii Ca organizaţie democratică, deschisă, legală,
din ţară şi din străinătate; Asociaţia creează un cadru optim de manifestare a
x păstrarea legăturilor cu foştii elevi ai şcolii preocupării părinţilor pentru educaţia pe care elevii o
care locuiesc în ţară sau străinătate în vederea primesc pe parcursul anilor petrecuţi la şcoală. Fiecare
colaborării pentru îndeplinirea obiectivelor părinte este chemat să se implice, să încerce să se
Asociaţiei; informeze, să participe la dezbaterea problemelor, a
x colaborarea cu toate tipurile de forme provocărilor care apar, la luarea deciziilor, la o mai
asociative, în vederea stimulării spiritului bună comunicare.
comunitar;
x alte activităţi desfăşurate conform legislaţiei Prof. Nicoleta Toma, preşedinte Asociaţia Părinţilor
în vigoare care să ducă la îndeplinirea “Prietenii Elevilor Nr. 1”,
scopului şi obiectivelor Asociaţiei; părinte, fost elev al colii
x promovarea de proiecte pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile pentru atingerea Date de contact:
obiectivelor asociaţiei ( Şcoala Gimnazială
Nr. 1 „50 de ani de calitate şi performanţă” Asociaţia Părinţilor „Prietenii elevilor Nr. 1”
– proiect câştigat cu fonduri nerambursabile Municipiul Bistriţa, B-dul Independenţei, nr. 46,
de la Consiliul Judeţean; Cultură şi judeţul Bistriţa-Năsăud
civilizaţie la Bistriţa – manual pentru E-mail: ap.prieteniielevilor@yahoo.com
clasele V-VIII – proiect câştigat cu fonduri Cont IBAN: RO40RNCB0038113571630002 Banca
nerambursabile de la Consiliul local , din Comercială Bistriţa
cadrul Primăriei Bistriţa).

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


41 - 50 de ani de calitate şi performanţă
Amintiri …și mari emoții ale unui

fost elev din prima generație a

Școlii Generale
G Nr.
N 1,, Bistrița
i t iț
i

Doamne,…… cum pot aluneca atât de repede 50 de ani! Nici


acum nu realizez de ce viteza timpului pentru noi, oamenii, se derulează
atât de repede și neiertătoare. Câteodată, copleșit de amintiri și nostalgii
am impresia că anii vieții unui om se scurg cu aceeași repeziciune ca și a
sunetului sau a luminii în Univers.
Pentru mine, 50 de ani au trecut ca un pocnet de bici. Mă intorc in timp,
imp, in toamna 1964, anul
anull deschiderii
des
d chhiderii
d
oficiale a edificiului Școlii Gen. Nr. 1 Bistrița. Eram al IV-lea elev, în ordinee alfabetică, păășind cu emoție
alfabeticăă pășind emoț
o ie pe ușa
ua

principală.
O zi ploioasă de 15 septembrie, așa cum se vede și în pozele originale făcute de singurul fotograf din Bistrița
cu studio – d-l Enescu, prezent la toate evenimentele școlare de atunci. În această școală, am venit în clasa a II-a,
având-o ca învățătoare pe tovarșa Rusu. Atunci, așa era modul de adresare:,,tovarășa învățătoare”.
Îmi amintesc cu drag de primul director al școlii, d-l Pavel Purcilean, care de dimineață până seara era
prezent în școală și nu accepta intrarea nestânjenită pe terenul de sport, după orele de curs.
Anii s-au scurs și m-am trezit în clasa a V-a când am avut-o ca dirigintă pe doamna Octavia Bărbos,
căreia îi port un adânc respect și îi doresc mulți ani de acum înainte.
O adânca recunoștință port tuturor profesorilor care mi-au îndrumat pașii: d-na Pop Viorica de biologie, d-
na Ghingheli de muzică, d-na Drăgan de română, d-na Pop Ioana de educație fizică sau renumitul profesor de
matematică d-l Ioan Olteanu, în fața căruia dacă nu erai pregătit tremurai ca varga. Dânsul era și cel mai dur, care
mai trăgea câte o riglă la palmă sau câte o scatoalcă dupa ceafă. Avea și câte o vorbă hazlie la ora de ea nicio
plângere pentru aceste mici incidente, ci din contră, părinții le mulțumeau dascălilor și își cereau scuze în numele
copiilor.
În prima săptămână din vacanța de vară, școala organiza excursii interesante în țară, de unde eram nelipsit.
De obicei, eram însoțit de mama mea, care nu mă lăsa nesupravegheat nicio clipă. Părinții se implicau mult în
pregătirea elevilor, nu lăsau totul pe seama profesorilor.
După rememorarea acestor amintiri care mi-au făcut plăcere, mai pot spune doar atât : viață lungă acestei
minunate școli, sănătate și putere de muncă tuturor cadrelor didactice care predau aici, iar celor care au trecut în
neființă, celor care m-au definit ca elev și om pentru societate, să le fie țărâna ușoara și memoria binecuvântată!

BĂLAN MARIUS – fost elev al primei generaţii din școală!!

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan

Gânduri ale unui fost elev….
Doamnelor șii domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să particip la această manifestare, la


aniversarea a 50 de ani de existență a școlii. Ca fost elev, generația 1976, nu pot
ani
îîncepe altfel ,decât mulțumind tuturor celor care au contribuit la formarea noastră
înc
ca oameni și care ne-au împărtășit atât din cunoștințele, cît și din experiența lor de
viață: profesorii și personalul Școlii Generale nr. 1, Bistrita.
via
Îmi
Îmii cerr scuze căă nu-I voi evoca pe toți cei pe care aș fi dorit să-i menționez, dar voi incerca să vă spun
câteva lucruri despre ceea ce au însemnat acei ani pentru mine și cum mi-au influențat evoluția mai departe.
Voi incepe cu d-na Franchy Liliana care ne-a preluat în clasa a V-a pentru a ne învăța frumoasa limbă a lui
Shakespeare. A fost o provocare pentru noi, a fost și pentru dânsa, cert este că pe mine m-a făcut într-atat să iubesc
această limba , încât și astăzi sunt pasionat de ea și, chiar și în familie, am un profesor de limba engleză! Ceea ce m-a
impresionat este faptul că prin anul patru de studiu, ne-a capacitat să predăm noi câte o lecție nouă, pentru a vedea
ce înseamnă să fii profesor. Vă inchipuiți cât de mult și de temeinic a trebuit să ne pregătim pentru o asemenea
provocare!
Aș dori sa fac o mențiune specială legată de dl. profesor Olteanu Ioan, care ne-a predat matematica. Toata
lumea îl considera un profesor excelent, dar extrem de sever. Toți eram speriați de dânsul dar și de orele de matematică
pentru care se învăța asiduu. Dânsul ne-a rugat ca la sfârșitul fiecărui an școlar, din clasa a V-a și până în clasa a
VIII-a să facem un conspect cu materia învățată, mai ales teoremele și demonstrațiile de la geometrie. Eu i-am urmat
sfatul și am realizat în fiecare vacanță de vară aceste conspecte. Erau printre cărțile mele acasă. Mai târziu, la
începutul clasei a XII-a, am fost în situația de a relua toată matematica învățată din clasa a V-a și până la zi, ca
parte a pregătirii pentru admiterea la facultate. Volumul de muncă fiind imens, nu am mai apucat să reiau Geometria
plana și în spatiu care se învață în clasa a XII-a. La admitere, chiar înainte de proba scriăa la Geometrie plană și în
spațiu și Trigonometrie, mi-am adus aminte de acele conspecte din școala generală. Am apucat, într-o zi, să trec prin
conspecte și, am scris de 9,30 la acea probă. Extraordinar este faptul că materia era atât de bine structurată și de
ușor de parcurs, încât într-o zi, s-a putut realiza acest lucru, iar cunoștințele îndeplineau cerințele chiar și pentru
clasa a XII-a!
Nu pot încheia aceasta scurtă evocare fără a menționa numele doamnei profesoare Barbos Octavia care ne-a
fost diriginta în gimnaziu. O profesoară excepțională și un om excepțional! A fost, poate, ca o mamă pentru noi. Ne-a
învățat, ne-a ghidat, ne-a îmbărbătat, ne-a motivat, ne-a muștruluit, a făcut absolut tot ceea ce ar face un părinte
pentru copiii lui!
În final, nu pot decât să spun ca toți profesorii, dar absolut toți, cei menționați sau nemenționați, personalul
nedidactic, merită toată recunoștința și iubirea noastră pentru dăruirea, abnegația și profesionalismul lor. Cu
siguranță, devenirea noastră, oameni realizați professional își are rădăcina solidă în munca ăi viața lor! Vă
mulțumesc. IULIU ZSEJKI (absolvent al școlii, promoția 1976)

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


- 50 de ani de calitate şi performanţă
Şcoala Gimnazială Nr. 1, Bistriţa –
mai tânără ca mine, tânără mereu!
Nostalgie e puţin spus atunci când gândurile mele se întorc în timp spre un loc,
spre o lume în care mi-am descoperit...lumea…din care destinul meu şi-a deschis
orizonturi.
Şcoala Generală Nr. 1 din Bistriţa e acest loc în care am descoperit ce forţă au
cuvintele, câte taine ascund şi cât de minunat e să încerci să le descoperi.
Era în 1969. Odată ca niciodată!
Părinţii mei reuşeau să-mi împlinească un vis care începuse să ne confişte zborul
nostru, al celor „de la ţară”: obţinuseră transferul meu de la Şcoala Generală din
Chintelnic la Şcoala Generală Nr. 1 din Bistriţa. Era şcoala spre care veneau dinspre satele
din jurul Bistriţei, elevi dornici de performanţă, care trebuiau să-şi depăşească şi condiţia apartenenţei lor sociale, dar şi să
facă eforturi suplimentare, pe care le presupunea o navetă cu trenul, cu „deşteptarea” la ora 5 şi cu întoarcerea după 16,30.
Totul avea un preţ, dar mulţi dintre „navetiştii” de atunci au adus prestigiu şcolii, prin rezultate imediate şi prin
cele realizate în timp.
Am dat şi eu atunci tot ce-am avut mai bun în mine, dornic să confirm rezultatele fratelui meu mai mare, Grigore
Băciuţ, care se impusese prin rezultatele sale în elita şcolii.
Doi ani şcolari, 1969-1970 şi 1970-1971, am fost şi eu elevul, pe atunci, Şcolii Generale Nr. 1. Ajunsesem într-a
şaptea B, având dirigintă pe tovarăşa Maria Ghingheli şi profesoară de limba şi literatura română pe tovarăşa Maria
Drăgan. Doamne, însă, Doamne (cu majusculă!) amândouă. Şi colegi admirabili: Mircea Panait, colegul meu de bancă,
Mircea Garaz şi Gabriela Florescu, Cristina Cepănaru – premianţii clasei, dar şi colegii mei de la Chintelnic, Mariana
Muntepop şi Liviu Sebeştean. Mi-i amintesc pe toţi, cu locurile fiecăruia în bancă, de parcă ar fi fost ieri ziua despărţirii,
deşi cu mulţi nu m-am mai văzut de peste patru decenii, purtându-i însă mereu în sufletul meu, având pentru fiecare un
gând bun, pe măsura căldurii cu care m-au înconjurat şi înţeles atunci, mai ales că în aprilie 1970 rămăsesem orfan de
mamă.
Imaginea emblematică a acelor ani persistă în conţinutul unui singur termen: exigenţa. Directorul şcolii, prof. de
matematică Pavel Purcelean, impunea respect şi, poate, transmitea şi puţină frică. Ceea ce nu ştiam noi atunci, dar am
realizat mai târziu, era că trebuiau puşi în armonie sute de copii din noul cartier Viişoara, dar şi din satele dimprejur. Şi
fără exigenţă ar fi fost greu de ţinut lucrurile sub control. Nu vreau să fac niciun fel de comparaţie, fiindcă, din păcate, n-
am mai intrat în şcoala mea din 1971, dar atunci se făcea şcoală. Cu învăţătura nu era de glumit.
La cincizeci de ani, o şcoală se poate considera tânără. Avantajul ei e că, oricât de mulţi ani va adăuga în actele ei
de identitate, va rămâne mereu tânără prin cei care-i vor păşi pragul.
Istoria unei şcoli se scrie cu oamenii ei – dascăli şi elevi.
Fiecare are partea lui de contribuţie la această istorie. Nu ştiu câţi dintre absolvenţii şcolii au devenit oameni de
cultură, între alte nobile profesiuni.
Se pare, totuşi, că sunt singurul care poate pune în rafturile bibliotecii şcolii un număr important de cărţi – peste
şaptezeci – spre mândria şcolii şi a fostului ei absolvent.

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan

Într-un fel, biografia mea literară îşi leagă începuturile de această minunată şcoală. Primele mele poezii le
pregătisem atunci, la îndemnul profesoarei Maria Drăgan, pentru un concurs literar, la care nu am mai ajuns să particip.
Dar de atunci, am rămas în competiţie, nu cu alţi scriitori, ci cu mine însumi, încercând să fiu în fiecare zi mai bun decât în
ziua precedentă.
Gândul meu e să ajung într-o zi, din nou, în clasa mea de la etajul I, să mă întâlnesc cu colegii de-atunci, cu cei de
acum, cu cei care mai cred în forţa miraculoasă a literaturii.
Până atunci, „La mulţi ani”, şcoală dragă, cu ai tăi toţi elevi şi oameni care au slujit-o de-a lungul timpului, cu
credinţă, cu devotament, cu profesionalism.
NICOLAE BĂCIUŢ
Director, Direcţia pentru Cultură, Mureş

După 35 de ani - în aceeaşi şcoală…


De-a lungul timpului, fiecare zi de 15 septembrie a însemnat ceva deosebit
pentru mine şi a avut emoţia sa specifică.
În anul 1980, la începutul clasei a III-a, paşii m-au adus la Bistriţa, la
Şcoala Generală nr. 1. În prima zi de școală, copleșită de emoțiile unui nou început,
am mers cu mama de mână, ca de altfel toți colegii din clasa mea, fiind o clasă nou
formată pentru copiii transferaţi de la alte şcoli. Nu a fost greu să asimilez cunoştinţele şi să mă ridic la nivelul
performanţelor şcolare, mai greu a fost să ne cunoaştem în acest grup nou.
Amintirile frumoase s-au conturat din ciclul gimnazial, mai ales că doamna dirigintă Elvira Aluniţa Maxim a
fost ca o mamă pentru noi, ea fiind liantul pentru închegarea acestui nou colectiv. Pe lângă activitatea zilnică îmi
amintesc şi de alte lucruri frumoase din şcoală, specifice acelor vremuri: panoul de onoare pentru pionieri, brigada
,,Ghimpele”.
Au trecut anii şi acum retrăiesc de șapte ani emoţiile zilei de 15 septembrie, la aceeaşi Şcoală Gimnazială nr. 1,
cu cei doi copii – Cristiana (clasa a III-a) şi David (clasa a VII-a), precum și cu o parte din dascălii care m-au îndrumat
şi pe mine. Pentru că totul are o ciclicitate în viaţă, tata a fost preşedintele Comitetului de părinţi, iar eu am participat la
înfiinţarea și funcționarea Asociaţiei de Părinţi -Prietenii
Elevilor nr.1, încă din anul 2008 .
Acelaşi clinchet de clopoţel, aceleaşi săli de clasă, în
curtea mare aceeaşi mulţime de elevi, an de an, timp de 50 de
ani, cu o echipă de oameni dedicaţi pentru a ne pregăti pentru
viaţă, îmi trezesc bucuria şi totodată amintirile de a fi fost
elevul acestei şcoli minunate.
Nu se compară nimic pe lumea aceasta cu emoţiile
trăite pe băncile şcolii, fie ca elev, fie ca părinte.
ANI BOB,
fost elev, părinte, vicepreşedinte Asociaţia Părinţilor

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


- 50 de ani de calitate şi performanţă
Am fost un elev norocos!
Am învăţat de la Nicolae Iorga că atâta timp putem fi fericiţi cât păstrăm
viu ccopilul din noi.
Copilul Simona a tresărit de bucurie când a aflat că şcoala lui dragă va fi în
sărb
sărbătoare şi a început să depene amintiri, să retrăiască anii de şcoală primară şi de
gimn
gimnaziu, să analizeze, să se analizeze, să se critice, să se felicite, să se mire de
alegerile sale de atunci, să se ruşineze, să se judece, să înţeleagă felul în care anii de
alege
şcoala la Generală 1 i-au hotărât drumul în viaţă.
Prima idee care i-a încolţit în minte a fost: “Am fost oare un copil rău?.....” Nu-mi plăcea să fac teme, se
întâmpla destul de des să merg la şcoala cu tema nefăcută, mai ales la matematică. În loc să fac teme preferam să citesc, în
cartea de istorie se ascundeau Misterele Parisului, iar pe Anna Karenina o doseam în manualul de algebră. Scriam cu
plăcere compuneri, dar de ce atâtea pagini…. La lucru manual, coseam în rând cu fetele dar priveam cu jind la colegii mei
băieţi care montau câte ceva sau făceau traforaj. Am urât din tot sufletul să tocesc comentariile la limba română. Şi ca
formă supremă de dizidenţă, în clasa a VIII-a, când toţi se pregăteau de admiterea în liceu şi învăţau pe rupte la limba
română şi matematică, eu am ales să mă pregătesc pentru olimpiadele de geografie şi biologie.
Îmi amintesc că mama mergea îngrozită la şedinţele cu părinţii pentru simplul motiv că ştia foarte bine ce avea să
afle: ,,D-na Rus, Simona este o fată foarte inteligentă dar nu munceşte suficient!”, informaţie pe care ea a tradus-o prin
proverbul ,,Brânză bună în burduf de câine”. Of, Doamne! Să nu le daţi să citească asta foştilor mei elevi!
Sau … am fost un copil bun? Îmi era mai mare dragul să învăţ să recit poezii, de asta cred că s-a convins şi
învăţătoarea mea, d-na Rodica Sziki dar şi profesoara de limba romană, doamna Bude! E-adevărat, d-na Pintilie cred că
îşi aminteste că eu şi matematica nu am fost niciodată mari prietene, dar când venea vorba de geometrie eram încântată.
Nu este cazul să vă povestesc cât de mult mi-a plăcut biologia şi cât de mult i se datorează asta d-nei Viorica Raţ, nici de
faptul că d-nei Geta Lăpuşte i se datorează faptul că încă mai ştiu că lanţul de munţi vulcanici din Carpaţii Orientali este
alcătuit din Oaş, Gutâi, Ţibleş, Călimani, Gurghiu şi Harghita. Iar muzica! Muzica a fost dintotdeauna marea mea
dragoste! Am încă vii în memorie orele de muzică, cu d-na Ghingheli şi îmi amintesc ce fericită eram când o vedeam că vine
cu pick-up-ul şi cu discurile…. Ştiam că urmează audiţie! Desen, cu domnul Moţoc… cred că nu degeaba fiica lui,
Raluca, mi-e şi acum prietenă! Franceza, cu doamna Someşan … ce mult mi-a plăcut şi ce mult m-a ajutat să îmi fac
prieteni în Franţa! Engleza, cu diriga! Mariana Suarăşan! I’m speechless! Îi mulţumesc şi acum că, la un moment dat,
când am făcut o alegere greşită, m-a avertizat într-un mod dur.
Iar învăţătoarea mea? Mai este cazul să vă explic ce importantă este pentru mine dacă am ales să fiu ca ea?
Învăţătoare! Şi mai mult decât atât, că mi-am dorit ca atunci când o să fiu mare să cânt ca ea în corul Appassionata?
Pentru mine sunt vise de copil care s-au împlinit!
Judecaţi-mă acum! Am fost un copil bun sau unul rău?
Cu siguranţă, însă, am fost un elev norocos! Am învăţat într-o şcoală foarte bună şi am avut dascăli minunaţi!
Să nu vă mire îndrăzneala mea de a vedea şcoala mea ca pe un templu iar pe dascălii mei ca pe nişte zei.
RUS ANA -S IMONA, fost elev al şcolii

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan

GENERAȚIA 50 –
în a 50-a zi de școală…
Sub acest generic, bobocii din clasele pregătitoare de la Şcoala
Gimnazială Nr. 1, din municipiul Bistrita îndrumați de înv. Lucia
Candale, Valeria Buta, Nicoleta Toma, Lenuța Vamanu, Emilia Mureșan
și Doris Moldovan au dat startul manifestărilor prilejuite de împlinirea a
50 de ani de existență a școlii.
Fiind a 50-a generație din școală, elevii și dascalii celor 5 clase
pregătitoare au dorit să marcheze 50 de zile de școală printr-o suită de
activități care să-i motiveze la începutul vieţii lor de şcolari.
La eveniment au fost invitaţi directorii şcolii, părinţii și ceilalți
colegi din școală. Această zi a fost una deosebită pentru cei mici,
deoarece ei au venit îmbrăcați într-o ținută aparte, ținută de carnaval . La
întâlnirea de dimineață copiii au aflat semnificatia numărului 50 și câteva
date despre istoricul școlii. Cu ajutorul părinţilor, elevii au pregătit
colecții din 50 de obiecte, realizate cu ajutorul părinţilor, din hârtie,
mărgele, nasturi, jucării, pe care le-au expus în sala de clasă. Mândri de
lucrările realizate, fiindcă au investit multă muncă, imaginaţie şi talent,
fiecare copil a prezentat în faţa colegilor și a dascălilor semnificaţia
elementelor şi compoziţiei acestora, câştigând aplauzele celor prezenți. A
urmat apoi ,,Carnavalul prieteniei” , o paradă a costumelor .
La final, fiecare copil a fost recompensat cu o diplomă și dulciuri.

Lucia Candale, Valeria Buta, Nicoleta Toma, Lenuța Vamanu, Emilia


Mureșan și Doris Moldovan

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


- 50 de ani de calitate şi performanţă
Prima zi de şccoală

Era 15 septembrie 2011. Pentru mine, prima zi de şcoală. M-am


trezit mai veselă decât în dimineţile trecute. Eram nerăbdătoare să plec la
şcoală, să devin şcolăriţă.
Amintiri...
Odată ajunsă în curtea şcolii, le-am cunoscut pe doamnele
învăţătoare şi pe colegii mei de clasă. Prima bucurie mi-a fost adusă de o
steluţă mare, galbenă şi zâmbitoare de pe uşa sălii mele de clasă. Steluţa, Era o toamnă aurie,

mascota clasei, se afla în mijlocul unei mulţimi de steluţe galbene şi mici, pe Aurie şi zurlie,

care erau scrise numele noastre, ale bobocilor de clasa I , Step by Step. Când Merele săltau pe ram,
La noi cărţile-n ghiozdan.
am intrat în sala de clasă bucuria a crescut. Era împodobită şi aranjată cu
baloane ce pluteau în aer, pe bănci aveam Abecedarul şi Matematica, iar
Hei, copii, vă amintiţi?
lângă ele, fiecare avea câte o jucărioară, fericirea noastră la terminarea
Eram mici, eram pitici,
programului din prima zi de şcoală.
Ce greu am silabisit,
Emoţiile mele, cât şi cele ale colegilor, erau vizibile pe chipurile
Şi ce greu am socotit!
noastre. Aşezaţi în băncuţele viu colorate ascultam cuminţi vorbele
doamnelor învăţătoare, care ne explicau că la şcoală trebuie să fim silitori şi Acum totul e uşor,
că zilele de joacă vor fi tot mai scurte. Cei care au ştiut citi au fost solicitaţi Datorită nouă..., lor,
să citească mesajul zilei. Pe urmă, fiecare dintre noi, ne-am prezentat şi am Maeştrilor, profesorilor,
făcut poze cu mascota clasei noastre, steluţa cea mare, galbenă şi Ne plecăm în faţa lor.
zâmbitoare.
Astăzi, când îmi amintesc acea zi, mă trec fiori la gândul că au Toamne aurii vor fi,

trecut ca vântul patru ani de şcoală, că voi trăi momentul când va trebui să Mere s-or mai rumeni,

las în urmă steluţa, băncuţele colorate, steluţele de pe uşa clasei …. Va fi şi altora uşor
Cu dascălii strălucitori.
Coiciu Miruna,
clasa a IV-a F Step by Step
Dănilă Daria,
clasa a IV-a F Step by Step

ţa
coala Gimnazial Nr. 1 Bistri
a
50 de ani de calitate i performan

Şccoala mea….
Elevule, ai intrat vreodată în şcoala mea? Nu? Atunci, vino
să vezi minunăţiile ei! Ţi-o voi prezenta aşa cum o cunosc eu.
Iată că am crescut mare şi am ajuns şcolar! O poartă magică s--
a deschis dinaintea mea. Era ea, şcoala, o cetate neobosită ce crează A fost odată…
… şii în
ncă mai este !
talente, performanţă, într-un cuvânt oameni adevăraţi.
Şcoala ni se arată pe toate feţele. Între colegi se leagă prietenii A fost odată… şi încă mai este !
ce pot dura chiar şi o eternitate. Aici primim daruri luminoase pentru Un loc minunat, unde şi părinţii mei au
întreaga viaţă. Darul citirii îl primim cu Abecedarul. Scrisul ne
ilustrează gândul când se înfiinţează cuvântul. De aici, începe tot învăţat
rostul învăţării şi treptat, treptat pricepi că eşti tot mai bogat. O şcoală, unde găseşti
Noi cunoştinţe se adună ca, în fiecare zi, în fiecare an şcolar Profesori şi elevi cum îţi doreşti.
cu toţii să ştim mai mult. Astfel, îţi dai seama că pe ,,Drumul Şcolii“
aflăm lumina şi bucuria cunoaşterii. Căci, noi, elevii alături de dascălii
noştri intrăm în lumea poveştilor, observăm natura, dezlegăm mistere, Cu drag te privesc, cu drag te poftesc,
socotim, cântăm, punem întrebări şi găsim sau primim răspunsuri. Aici
aflăm multe din cele necunoscute nouă. Te-nvaţă de toate, căci asta-şi doresc,
Descoperirile te fac şi mai curajos şi-ţi vei face şcoala prietena Te ajută când vrei, te-ntreabă ,,Ce vrei ?”
care-ţi va dărui toată bucuria cunoaşterii. Vei vedea cu mai mulţi ochi, Şi câteodată spun: ,,Ăştia-s copiii mei !”
vei înţelege ce e bine, ce e rău şi astfel, cu sufletul bogat, vei deveni un
om adevărat.
A învăţa înseamnă un lung drum, chiar însuşi drumul vieţii şi Şi după opt ani în care au stat
în şcoală aflăm cum se învaţă temeinic, cu folos, doar trebuie să fii
atent şi sârguincios. Alături de noi şi ne-au învăţat,
Să nu mai spun de profesori, care sunt nişte oameni cu Noi, asemeni puilor din cuib,
adevărat speciali, iar dacă ajungi să-i cunoşti cu adevărat, atunci îţi Zburăm spre alte locuri, să ne împlinim,
poţi da seama că sunt extraordinari. Atunci când sunt întrebat ce
profesor îmi place mai mult, eu nu pot răspunde, deoarece nu pot spune Dar cuibul nostru, cel dintâi,
că am un profesor preferat. Toţi sunt speciali în felul lor, ei ne Nu-l vom uita.
călăuzesc paşiipe drumul cunoaşterii.
El a fost odată ... şi va mai fi
Anul acesta şcoala mea împlineşte cincizeci de ani de
performanţă şi calitate. Veniţi cu toţii să o sărbătorim aşa cum se Cuib, pentru noi şi pentru alţi copii !
cuvine! Pintican Andrea,
Şcoala mea este unică, o familie foarte mare şi sunt fericit că clasa a V-a B
fac parte din ea,că mi s-a dat ocazia să cunosc o mulţime de persoane
minunate. Cel mai important lucru pe care îl simt este acela că, fără să-
mi dau seama, am intrat şi eu cu paşi timizi în istoria acestei şcoli.
Vă mulţumesc!
Sima Mario, clasa a V--a B

Amintiri...
Petale ninse se rotesc, Amintiri ... ne năpădesc,
Ani frumoşi se risipesc. Din unghere ne zâmbesc:
La geamuri, pe coridoare Luptători şi revoluţii,
Sunt chipuri surâzătoare, Fraze grele, propoziţii,
Şcoala GENE 1 are, Fracţii şi necunoscute,
A 50-a aniversare. Ştiutele neştiute
Componente, chimicale
Şi solfegii infernale,
Munţi, oraşe şi câmpii
Note bune, bucurii.

Dalia Andreica,
clasa a VIII-a B

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa


- 50 de ani de calitate şi performanţă
GÂNDURI DE ABSOLVENT
Sărbătoarea celor 100 de zile de
şcoală….
Semnele chipului dumnezeiesc din
om se regăsesc în cuminţenia minţii, în
dreptate, în stăpânirea de sine, în curaj, în Aşa cum este specific alternativei educaţionale Step by
înţelepciune, în dorul după cunoaştere... în Step, la împlinirea primelor 100 de zile din viaţa de şcolar, elevii,
tot acest complex de virtuţi care în doamnele învăţătoare şi părinţii organizează acest eveniment.
Dumnezeu sunt prezente în chip substanţial Pentru această sărbătoare, micii învăţăcei au pregătit
şi pe care la oameni le putem întâlni numai împreună cu doamnle învăţătoare o carte intitulată „Prima mea
în nevoile şi dorinţa de a-i învăţa pe alţii. cărticică”. Au adunat în paginile ei câte ceva din primele
Acestea, şi nu doar acestea, sunt calităţi pe „întâlniri” cu lumea cifrelor, a literelor, a cunoaşterii, în general.
care am avut bucuria să le descopăr la Şi-au amintit de prima zi de şcoală, s-au prezentat în cuvinte şi
dascălii de prestigiu, ,,sculptori,, de suflete culori, au muncit şi s-au distrat.
şi minţi, personalităţi marcante ale Ajutaţi de părinţi au realizat colecţii de 100 de obiecte:
învăţământului bistriţean, dar, în primul şerveţele, maşinuţe, scoici, jucării, steaguri, bomboane. Acestea au
rând OAMENI, a căror trecere prin şcoală, fost prezentate într-o expoziţie vizitată de colegii din şcoală.
prin locuri, în timp, lasă urme temeinice, Ziua s-a încheiat cu un carnaval şi surprize „dulci” din
care dăinuie peste veacuri-profesorii Şcolii partea părinţilor.
Gimnaziale Nr.1, Bistriţa.
La ceas aniversar, am deosebita Înv. Telcean Dorina/ Înv. Lupoaie Ionela
onoare de a mă alătura celor care le urează
să se bucure de fiecare clipă, de fiecare
început de primăvară, de viaţă îndelungată
şi rodnică spre binele învăţământului şi nu
numai.
Cu mulţumiri, pentru şansa de a-mi
fi oferit modele de succes şi omenie!
Dalia Andreica,
clasa a VIII--a B

Ce e şccoala?

Ce e şcoala, frăţioare?
Un şirag de coridoare,
Labirint plin de ştiinţă,
De eşti om cu stăruinţă.
Sau o lume minunată
Cu zâne bune animată, Şccoală dragă,, ,,la mulţii ani!’’
Ori un lung oftat ... de jale
Pentru unii, frăţioare?
Şcoală dragă, ,,la mulţi ani!’’
Şcoala e, să-ţi spun eu bine:
Azi, la cei 50 de ani,
Un loc pentru orişicine,
Mândră fii, să înfloreşti,
Care vrea să ştie carte
Alţi elevi să-nveseleşti!
Şi de ea să aibă parte.
Îţi urez cu inima:

Peteanu Tudor ,,Să fii tot mereu prima!’’


clasa a IV-a F Step by Step Arcana Andreea,
clasa a IV-a F Step by Step

coala Gimnazial Nr. 1 Bistri


a
50 de ani de calitate i performan

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bistriţa
- 50 de ani de calitate şi performanţă
coala Gimnazial Nr. 1 Bistri
a
50 de ani de calitate i performan