Sunteți pe pagina 1din 2

Vasilica Ariadna

Determinarea grupelor sangvine

Grupa sanguinădupă sistemul AB0 se caracterizează prin diverse combinaţii ale proprietăţilor antigenice
specifice a eritrocitelor denumite aglutinogeni şi anticorpilor anti-antigene eritrocitelor – aglutinine,
circulante în plasma sanguină. Sunt cunoscute 2 aglutinogene de grup – A şi B şi două aglutinine – α (anti-
A) şi ß (anti-B). Diferite combinaţii ale aglutinogene şi aglutenine formează 4 grupe sanguine după sistemul
AB0: 0 (I), A (II), B (III), AB (IV).
Determinarea grupelor sanguine se efectuiază cu utilizarea serurilor izohemoaglutinante standard reagenţilor
ce conţin anticorpi monoclonali, seruri hiperimune ale animalelor imunizate cu eritrocite A şi B umane,
lectinele (reagenţii preparaţi din extrasele plantelor care conţin proteine identice anticorpilor anti-A şi
anti-B) şi eritrocitelor standard. Există două metode de determinare al grupelor sanguine după sistemul AB0.

Scopul: Pentru efectuarea transfuziei sanguine, este necesară cunoaşterea identităţii antigenice între sângele
donatoralui şi recipientului; pentru a stabili compatibilitatea de grupă sanguină.
Indicaţii: În cazul diverselor hemoragii la indicaţia medicului, pentru hemotransfuzii.
MATERIALE NECESARE:
— Sânge recoltat din vena 3—5 ml;
— Tampoane de vată sterile;
— Alcool 70°;
— Ser/test standard 0I, AII, BIII în 2 serii si ABIV; placa de faianţă cu 3 godeuri (adâncituri) în 2 rânduri;
— Pipete pentru seturi si fiole pentru sângele din godeuri
— Tăviţă pentru resturi:
— Manuşi şi masca de protectie;
— Ceas;
— Termometru de camera.
— Placă de faianţă cu godeuri.
Condiţii de efectuare a reacţiei şi prepararea prealabilă a ingredienţilor.
1. Reacţia de hemaglutinare se efectuiază la temperatura 15-250C într-o încăpere bine iluminată.
2. Flacoanele cu seruri standard se instalează într-un stativ cu 3 godeuri. În godeul în partea stângă se
instalează serul grupei 0 (I), în mijloc – serul grupei A (II) şi în cel din dreapta – serul grupei B (III). Separat
se instalează serul grupei AB (IV), utilizat ca control suplimentar. Acest set se complectează cu un tub sau
flacon cu soluţie fiziologică. În fiecare flacon se introduce câte o pipeta curată şi uscată.
3. Pentru spălarea baghetelor de sticlă sau plastic şi pipetelor Pasteur se prepară 2 pahare (150 ml) cu soluţie
fiziologică.
4. Sângele pentru cercetare se obţine prin înţepătura degetului sau venepuncţiei. În cazul venepuncţiei
sângele în volum 3-5 ml se colectează în eprubete fără stabilizator (anticoagulant) preventiv marcate cu
iniţialele individului. Tubul este lăsat la temperatura camerei timp de 20 min pentru formarea cheagului cu
separarea serului. În cazul necesităţii de separare răpidă a serului, tubul cu sânge poate fi centrifugat .
În unele cazuri se admite păstrarea sângelui pe parcursul a 48-72 ore la temperatura 4-8 C pentru cercetarea
ulterioară. Sângele pentru testare trebuie colectat până la hemotransfuzie graţie faptului că în acest caz la
utilizarea unui volum major a componenţilor sanguine sau la transfuzie incorecta a sângelui a grupei 0 (I)
medicul poate concluziona apartenenţa sanguină.
5. Pentru testarea aglutininelor α (anti-A), β (anti-B) se utilizează eritrocite standard conservate de grupa 0
(I), A (II), B (III), care înainte de utilizare se spală de 4 ori cu o soluţie fiziologică prin centrifugare pe
parcursul 10 min. Eritrocitele spălate în tuburi se instalează într-un stativ în ordinea următoare: începând din
stânga grupa 0 (I), A (II), B (III).
TEHNICA EFECTUĂRII
1. Asistenta medicala selecteaza prescripţiile medicale. Se va preciza numele pacientului.
2. Se anunţă pacientul despre necesitatea investigaţiei Se respectă dreptul la informare.
3. Se vor pregăti materialele necesare în sala de tratamente. Se asigură comoditatea.
4. Se verifică temperatura în cameră, ca să fie +16 +18°C. Conform cerinţelor.
5. Asistenta medicală respectă cerinţele aspectului exterior al său. Dupa cerinţele Standardului.
6. Obligatoriu va lucra în mănuşi. Pentru autoprotecţie.
7. Se recolteaza 3—5 ml de sânge de la bolnav prin punctia venoasa in eprubeta.
8. Se studiaza serurile — hemotest , Să fie păstrate în frigider. Ca să fie valabile serurile. Se verifică ca pe
fiecare flacon de ser să fie indicate grupa sanguina, termenul valabilităţii, seria şi tipul concentraţiei
aglutininelor.
Atrageţi atenţia la culoarea serurilor :
O I — străveziu
A II — albastru
B III — roşie
AB IV — galben
Dacă culorile nu coincid serurile nu sunt valabile şi rezultatul va fi greşit.
Serurile să fie transparente Să nu fie tulburare cu sediment
9. Se pregăteşte placa de faianţă .Să fie curată . Să fie degresată — prin ştergerea suprafeţei cu un tampon de
vată îmbibat în alcool
Tamponul folosit se aruncă la resturi
Placa are pe orizontală câte 3 godeuri în 2 rânduri — pentru serurile I,11 şi II1 şi al şaptelea godeu pentru gr.
AB IV.
Efectuarea tehnicii
10.Se pune în fiecare godeu în ordinea respectivă, cu pipete separate, câte o picătură din fiecare flacon de ser
— hemotest cu seria I şi II. Fiecare picătură să fie de 6—8 mm.
Se ia cu bagheta sânge din eprubetă şi se aplică peste picătura de ser pentru fiecare godeu se cere bagheta
aparte.
Să nu se amestice bagheta dintr-un godeu cu altul
Picătura de sânge să fie de 10 ori mai mică ca picătura de ser. Raportul 1:10
Imediat după ce se aplică picătura de sânge, se amestecă bine cu bagheta Să se amestice bine serul în sânge
prin mişcări circulare.
Se fixează timpul Se lasă pe 3—5 minute
Se fac mişcări de balansare a plăcii Ca să se omogenizeze bine
11. Citirea rezultatelor se efectuează peste 3—5 minute Se urmăreşte timpul fixat la ceas
12. Interpretarea rezultatelor
 Dacă aglutinarea nu se produce în nici unul din serurile hemotest — este sânge de grupa O(I)
Sau coagularea
 Dacă aglutinarea are loc în picăturile cu ser — hemotest O(I) şi B(III) — este
sângele de grupa A(II)
 Dacă aglutinarea se produce în picăturile cu serul — hemotest O(I) şi A(II )— sângele este de grupa
B(III).
 Dacă aglutinarea se produce în toate godeurile, sângele este de grupa AB(IV)
13. Se arată medicului rezultatele determinării grupei de sânge Pentru a confirma
14. Se notează grupa sanguină determinată în fişa medicală Se indică data şi semnătura asistentei medicale
15. Se spală bine obiectele folosite cu apă curată Se vor îndepărta resturile
16. Apoi se dezinfectează şi se sterilizează Conform Standardelor
17. Se reorganizează locul de lucru pentru Combaterea infecţiei