Sunteți pe pagina 1din 1

Referat

Asupra lucrării de diplomă intitulată „Managementul diagnostic și terapeutic al


cancerului de colon drept” susținută de Andrei CUCU, coordonată de către Profesorul
Universitar Dr. Traian PĂTRAȘCU și îndrumată de către Șef de lucrări Dr. Florin-Teodor
BOBIRCĂ.

Lucrarea este alcătuită din 4 părți, o introducere, o parte generală, o parte specială și
bibliografia. In partea generală sunt prezentate date anatomice, fiziologice, histologice,
particularități ale localizării neoplasmului la nivelul colonului drept, etiopatogenia și principalii
factori de risc, caile de disemniare, diagnosticul clinic, paraclinic și histopatologic, stadializarea,
complicațiile și supaviețuirea. Tot în prima parte sunt descrise aspecte ale principalelor metode
de tratament

În partea specială este descris un studiu retrospectiv. A fost folosit un lot de 80 de


pacienți din cadrul clinicii de Chirurgie I a Spitalului Clinic Dr. Ion Cantacuzino. S-au analizat
mai mulți parametrii, cum ar fi: sexul, vârsta, mediul de proveniență, diagnosticul de internare,
simptomatologia, factori de risc (antecedentele personale patologice, antecedentele familiale,
etc.), examene paraclinice (analizele de laborator, CT, ECO abdominal, RMN), tehnica
chirurgicală aplicată, evoluția postoperatorie, mortalitatea, zilele de spitalizare, tratamentul
antibiotic, complicații etc.

Referințele bibliografice prezentate sunt de actualitate, inclusiv din 2018, susținând


calitatea argumentării științifice, și corespund trimiterilor incluse în text. În redactarea lucrării de
diplomă se utilizează un limbaj riguros, clar și concis, iar prezentarea grafică face apel la
numeroase imagini, tabele și grafice pentru o mai bună ilustrare și înțelegere a conceptelor
prezentate legate de tema lucrării și rezultatele studiului experimental.

În concluzie, pe baza aprecierilor generale asupra nivelului științific al conținutului


considerăm că lucrarea de diplomă cu titlul „Managementul diagnostic și terapeutic al
cancerului de colon drept” îndeplinește toate condițiile pentru a fi prezentată în fața comisiei de
examinare în vederea obținerii calificativului maxim (foarte bine sau nota 10).

Șef de disciplină, Îndrumător științific,

Prof. Univ. Dr. Traian PĂTRAȘCU Șef de lucrări Dr. Florin-Teodor


BOBIRCĂ