Sunteți pe pagina 1din 1

Testul nr.

1
1. Termenul de prescripţie
1.1.Determinaţi termenul de prescripţie pentru stingerea obligaţiilor fiscale; Intrucit
obligatiile fiscale pot fi determinate în urmatoarele termene: a)impozitele, taxele, majorarile de
întîrziere - în cel mult 4 ani de la ultima data stabilita pt prezentarea darii de seama fiscale
respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorarii de întîrziere; b)sanctiunile fiscale
aferente unor impozite si taxe concrete - în cel mult 4 ani de la ultima data stabilita pentru
prezentarea darii de seama fiscale privind impozitul si taxa mentionata sau pentru plata
impozitului si taxei în cazul în care nu este prevazuta prezentarea unei dari de seama fiscale;
Daca determinarea obligatiei fiscale a avut loc în termenele mentionate, ea poate fi stinsa prin
executare silita de catre organul fiscal sau de catre inst jud, însa numai în cazul în care actiunile
organului fiscal sau sesizarea instantei judecatoresti au avut loc pe parcursul a 6 ani de dupa
determinarea obligatiei fiscale.
1.2. Enumeraţi cazurile concrete, prevăzuute de legislaţia fiscală, cînd termenul se
suspendă; a) contribuabilul persoana fizica se afla sub arest sau este condamnat la privatiune de
libertate - pe perioada aflarii sub arest sau a privatiunii de libertate;
b)contribuabilul persoana fizica lipseste din RM mai mult de 6 luni - pe perioada absentei lui;
c)persoana cu functie de raspundere a contribuabilului persoana juridica lipseste din RM mai
mult de 6 luni -pe perioada absentei lui; d)a fost acordata o amînare sau esalonare a stingerii
obligatiei fiscale - pe perioada amînarii sau esalonarii stingerii; e)inst jud a hotarît perceperea
impozitului, taxei, majorarii de întîrziere (penalitatii) si/sau amenzii -pe o perioada de pîna la
stingerea obligatiei fiscale sau pîna la caducitatea hotarîrii judecatoresti. #De mentionat ca
termenul de prescriptie îsi reia cursul din ziua incetarii circumstantei care a servit drept temei
pentru suspendarea lui.
1.3. Problema Începînd cu 01 aprilie 2000, în evidenţa organului fiscal teritorial Buiucani, este
reflectată o restanţă la impozitul pe venit a cetăţeanului «B» în sumă totală de 3000 lei. La data
de 15 martie 2005, cetăţeanului «B» a plecat peste hotarele R. Moldova, unde sa aflat pînă la
data de 20 aprilie 2007, cînd a revenit în ţară. La 10 mai 2007 organul fiscal Buiucani a înaintat o
acţiune la judecătoria de sector Buiucani prin care a solicitat sechestrarea bunurilor cetăţeanului
«B» în vederea asigurării stingerii datoriei de 3000 lei a acestuia. Comentaţi dacă sub aspectul
aplicării termenului de prescripţie, este sau nu legală acţiunea organului fiscal teritorial Buiucani.
RASPUNS: Este legala actiunea organului fiscal deoarece termenul de prescriptie cind
contribuabilul a plecat se suspenda si a lipsit mai mult de 6 luni,si plus sunt legale deoarece nu
s-a scurs termenul de 6 ani ce presupune expirarea termenului de prescriptie pentru posibilitatea
executarii obligatiei fiscale.