Sunteți pe pagina 1din 1

Testul nr.

2
1. ASIGURAREA STINGERII OBLIG FISCALE
1.1.Enumeraţi măsurile de asigurare a stingerii obligaţiilor fiscale; Stingerea obligatiilor
fiscale se asigura prin aplicarea de catre organul fiscal sau alt organ abilitat majorarii de
întîrziere ( penalitatii) la impozite si taxe, prin suspendarea operatiunilor la conturile bancare, cu
exceptia celor de la conturile de credit si provizorii, prin sechestrarea bunurilor si prin alte
masuri prevazute de prezentul titlu si de actele normative adoptate în conformitate cu acesta.
1.2.Caracterizaţi cazurile şi procedura de aplicare de către organul fiscal a măsurii de
suspendare a operaţiunilor pe conturile bancare ale contribuabililor; Suspendarea
operatiunilor la conturile bancare, cu exceptia celor de împrumut si provizorii, precum si celor
ale persoanelor fizice care nu sint subiecti ai activitatii de întreprinzator, este o masura prin care
organul fiscal limiteaza dr contribuabilului de a folosi mijloacele banesti care se afla si/sau se vor
depune la conturile lui bancare si de a folosi noile conturi, deschise în aceeasi sau în o alta
institutie financiara. #Suspendarea operatiunilor la conturile bancare ale contribuabilului poate fi
emisa în cazul comiterii încalcarilor prev de CF cum ar fi: 1) impiedicarea controlului fiscal prin
neasigurarea accesului în încaperile de productie, în depozite, în locurile de pastrare a bunurilor,
în spatiile comerciale si în spatiile cu o alta destinatie, prin neprezentarea de explicatii, date,
informatii si documente, necesare organului fiscal; 2) Neprezentarea, prezentarea cu întîrziere
sau prezentarea organului fiscal a unor informatii neveridice despre sediul sau despre schimbarea
sediului contribuabilului, al subdiviziunilor lui; etc
1.3. PROBLEMA La data de 19 aprilie 2007, la ora 16.55, Filiala Botanica a Băncii Sociale a
recepţionat Decizia organului fiscal Botanica privind suspendarea operaţiunilor pe conturile
bancare ale SRL «Viitorul» deschise în cadrul filialei menţionate. Deoarece programul de
activitate zilnică a Filialei se încheie la ora 17.00, operaţiunile pe conturile bancare ale SRL
«Viitorul» au fost suspendate începînd data de 20 aprilie 2007. Argumentaţi dacă sunt sau nu
legale acţiunile Filialei. RASPUNS: Institutia financiara executa neconditionat dispoziti pivind
suspendarea operatiunilor la conturile bancare ale contribuabillului imediat dupa ce o primeste.