Sunteți pe pagina 1din 1

Testul 3

STINGEREA OBLIG FISCALE


1.1.Enumeraţi modalităţile de stingere a obligaţiilor fiscale Stingerea obligatiei fiscale se face
prin: achitare, anulare, prescriptie, scadere, compensare sau executare silita
1.2.Caracterizaţi stingerea obligaţiilor fiscale prin scădere; Putem vorbi, despre stingerea
oblige fiscale atit in privinta a)pers fizice; cit si b)juridice, intrucit legisla contine prevederi
speciale ce tin de aceste 2 categ de contribuabili. # Asadar, stingerea obligatiei fiscale prin
scadere are loc în situatiile în care contribuabilul pers fizica: a)a decedat; b)este declarat mort;
c)este declarat disparut fara veste; d)este declarat lipsit de capacitate de exercitiu sau cu
capacitate de exercitiu restrînsa. #In aceste cazuri, stingerea prin scadere se face în marimea
întregii obligatii fiscale -daca persoana nu a lasat (nu dispune de) bunuri - sau în marimea partii
nestinse din obligatia fiscala -daca averea lasata de ea (averea existenta) este insuficienta. #Prin
urmare, stingerea prin scadere a obligatiei fiscale a contribuabilului pers jur are loc în urma
încetarii activitatii lui prin lichidare, inclusiv pe cale judiciara, sau prin reorganizare. # De
mentionat ca, stingerea obligatiei fiscale prin scadere are loc în temeiul unei decizii a conducerii
organului cu atributii de administrare fiscala care administreaza obligatia fiscala respectiva,
inclusiv în cazul cînd stingerea ei prin executare silita în conformitate cu CF este imposibila.
1.3 PROBLEMA Începînd cu 01 aprilie 2002, în evidenţa organului fiscal teritorial Buiucani, a
fost reflectată o restanţă la impozitul pe venit a cetăţeanului «C» în sumă totală de 3000 lei. La
data de 20 martie 2005, Judecătoria sectorului Centru a pronunţat o Hotărîre prin care cetăţeanul
«C» a fost declarat dispărut fără veste. Tutorele numit să administreze bunurile cetăţeanului «C»
a achitat la data de 20 mai 2005, din contul bunurilor celui dispărut, suma de 1600 lei. Organul
fiscal a constatat că alte bunuri aparţinînd cetăţeanului «C» pentru acoperirea datoriei nu există.
Pentru partea nestinsă a obligaţiei fiscale în sumă de 1400 lei , organul fiscal a dispus print-o
Decizie stingerea obligaţiei fiscale prin scădereare în privinţa cetăţeanului «C». La data de 22
aprilie 2007, Judecătoria Centru a anulat declararea dispariţiei fără veste a cetăţeanului «C». La
20 mai 2007, organul fiscal Centru a procedat la restabilirea obligaţiei fiscale a acestuia, stinsă
anterior prin scădere, iar la suma de 1400 lei, a calculat pentru perioada cuprinsă între data de 20
martie 2005 şi pînă la 22 aprilie 2007 majorări de întîrziere. Comentaţi dacă sînt sau nu, legale
acţiunile organului fiscal teritorial Buiucani şi dacă acesta a fost în drept să calculeze penalităţile
menţionate. RASPUNS: Actiunile Organului Fiscal territorial Buicani nu sint legale deoarece in
conformitate cu prevederile codului fiscal actiiunile obligatiilor fiscale stinse anterior prin
scadere se restabilesc insa fara a se aplica majorarile de intirziere pentru perioada cuprinsa intre
momentul declararii persoanei disparuute fara veste si data emiterii deciziei respective.