Sunteți pe pagina 1din 1

Testul nr.

5
EXECUTATREA SILITA A OBLIG FISCALE
1.1.Relataţi despre executarea silită a obligaţiilor fiscale în cadrul Rap jur fiscale
Executarea silita a oblige fiscale poate avea loc in cadrul rap juridice fiscale daca pt declansarea
executarii silite avem: a)existenta restantei; b)neexpirarea termenelor de prescriptie stabilite în
CF; c)contribuabilul nu se afla în proces de lichidare (dizolvare) sau de aplicare a procedurilor de
depasire a insolvabilitatii, conform legislatiei. #Ceea ce tine de calea subsidiara exceptionala de
recuperare a creantelor fiscale ea fiind declarata exculsiv in cazurile neachitarii creantelor fiscale
de bune voie in termenele legale aimpozitelor si taxelor datorate la bugetul de stat.
1.2.Determinaţi şi caracterizaţi succint modalităţile de executare silită a obligaţiilor fiscale;
Executarea silita a obligatiei fiscale se efectueaza prin:a)încasare a mijloacelor banesti de pe
conturile bancare ale contribuabilului, cu exceptia celor de pe conturile de credit si provizorii;
b)ridicare de la contribuabil a mijloacelor banesti în numerar; c)urmarire a bunurilor
contribuabilului,acesta modalitate contine exceptii care sunt prevazute la lit a si b; d)urmarire a
datoriilor debitoare ale contribuabililor, acesta modalitate de mentionat ca se realizeaza prin
modalitatile prev la lit a, b, si c. #Deasemenea, urmarirea bunurilor se face prin sechestrare,
comercializare si ridicare. #În cazul în care, dupa ce s-au aplicat modalitatile de executare silita,
obligatia fiscala a contribuabilului care desfasoara activitate de întreprinzator nu a fost stinsa în
totalitate, iar aplicarea ulterioara a executarii silite este imposibila, organul fiscal are dreptul sa
initieze aplicarea modalitatilor de depasire a insolvabilitatii în conformitate cu legislatia.
1.3. Formulaţi cîteva argumente care ar demonstra că sechestrarea bunurilor
contribuabililor constituie o modalitate de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale Reiesind
din preved legale care stipuleaza ca in temeiul hotarîrii organului fiscal privind executarea silita
a obligatiei fiscale, sînt pasibile de sechestrare toate bunurile contribuabilului, indiferent de locul
aflarii lor, cu exceptia celor care nu sînt sechestrabile (cum ar fi: produsele agricole perisabile
sau bunurile gajate pina la momentul sechestrarii. Sechestrarea bunurilor în temeiul hotarîrii
organului fiscal este efectuata de functionarul fiscal. Modalitatea de asigurare a stingerii oblig
fiscale prin sechestrarea bunurilir contribuabililor, se argumenteaza prin urmatoarele:
1)Contribuabilul (reprezentantul acestuia), este obligata sa prezinte spre sechestrare toate
bunurile, inclusiv cele date unor alte persoane la pastrare sau în folosinta, si sa comunice în scris
informatii despre bunuri. De mentionat ca vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesara si
suficienta pentru stingerea obligatiei fiscale, al caror termen de plata este stabilit pîna la sau la
data comercializarii, si pentru recuperarea cheltuielilor de executare silita. 2)Actul de sechestru
contine somatia ca daca, în termen de 30 zile lucratoare din data aplicarii sechestrului,
contribuabilul nu va plati restantele, bunurile sechestrate se vor comercializa. 3)Daca
contribuabilul (reprezentantul acestuia), persoana lui cu functie de raspundere nu sînt prezenti la
sechestru, faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenta a 2 martori asistenti,
exemplarul al doilea fiind expediat recomandat contribuabilului în 24 de ore. 4)Daca
contribuabilul nu dispune de bunuri care, conform legislatiei, sînt sechestrabile, functionarul
fiscal întocmeste un act de carenta.