Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de îngrijire pacient în șoc anafilactic

NEVOIA DIAGNOSTIC DE INTERVENȚII


OBIECTIVE EVALAURE
AFECTATĂ NURSING AUTONOME DELEGATE
1. Nevoia de a Alterarea respirației Pacientul să aibă o - asigurarea - administrarea - în urma
respira şi a avea o și a circulației din bună circulație și o repausului absolut la medicaţiei prescrise intervenţiilor atât cu
bună circulaţie cauza apariției respirație normală pat; de medic; rol propriu dar şi
fluxului de substanțe prin ameliorarea - monitorizarea - administrare de delegat pacientul
chimice care schimburilor funcţiilor vitale; miofilin (1 fiolă i.v. resimte o
provoacă edem gazoase și - asigurarea unei lent); ameliorare a
laringian manifestată menținerea TA în poziţii care să-i - oxigenoterapie; dispneei şi poate să
prin dispnee. limite normale. favorizeze respiraţia; - intubaţie respire fără
în permanenţă; orotraheală; dificultate.
- pregătirea psihică a - traheostomie;
pacientului în - administrare de
vederea oricărei adrenalină
tehnici la care va fi subcutanat (0,5-1
supus; mg), intramuscular
- asigurarea unui sau
climat cald şi intravenos lent –
lenjerie curată; dizolvat în 10 ml ser
- liniştim pacientul fiziologic;
cu privire la starea sa
de sănătate
explicându-i scopul
şi
natura investigaţiilor
şi intervenţiilor care
se fac pe perioada
spitalizării.
2. Nevoia de a bea și Alterarea Pacientul să - evaluez capacitatea - administrarea - în urma
a mânca alimentației și primească aliemnte de deglutiție înainte tratamentul prescris intervenţiilor atât cu
hidratării din cauza care să corespundă de a începe de medic; rol propriu dar şi
tulburărilor de din punct de vedere alimentația per os; - recoltez produse delegat, pacientul s-a
deglutiție calitativ si cantitativ, - educarea patologie pentru alimentat singur
manifestate prin să fie echilibrat pacientului cu examenul de conform nevoilor
dificultate de hidro-electrolitic. privire la importanţa laborator. sale.
masticație și respectării regimului
deglutiție. alimentar
pentru reuşita
tratamentului;
- aerisirea salonului
înaintea servirii
mesei;
- educarea
pacientului cu
privire la evitarea
obiceiurilor
dăunătoare;
- educarea
pacientului să-şi ia
tratamentul la timp
şi respecte regimul
alimentar.
3. Nevoia de a dormi Perturbarea Pacientul să - creez un climat de - administrarea - pacientul reușește
şi a se odihni somnului din cauza beneficieze de somn încredere, încurajez sedativelor la să doarmă suficient;
anxietății și reactiilor corespunzător și liniștesc pacientul indicația medicului. - pacientul să aibă un
cutanate, precum cantitativ și calitativ pentru a-și recăpăta somn liniștit și
urticarie si prurit. conform nevoilor echilibrul psihic; odihnitor.
organismului. - observ și notez
toate schimbările
care survin în starea
pacientului;
- aşezăm pacientul
într-o poziţie
confortabilă;
- stabilesc împreună
cu pacientul un orar
de odihnă;