Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA POLITICI - PROGRAME - PROIECTE MUNICIPIUL CHISINAU

Orase Comune

P o l i t i c i , P r o g r a m e ş i P r o i e c t e S e c t o r i a l e
1. Aspecte de management (probleme) 2. Obiective Strategice 3. Politici Sectoriale de Dezvoltare 4. Programe 5. Proiecte 6. Cod proiect Chisinau Codru Cricova Durlesti Sangera Vadul lui Voda Vatra Bacioi Bubuieci Budesti Ciorescu Colonita Condrita Cruzesti Ghidighici Gratiesti Stauceni Tohatin Truseni
1. Pozitia periferica fata de coridoarele europene de transport Obiectiv 1: Cresterea accesibilitatii spatiului economic al municipiului Politica 01-1: Imbunatatirea infrastructurii de transport P01-1.1: Conectarea municipiului Chisinau la coridoarele nationale de transport, cu Autostrada coridor TEN IX cu sistem de informare IT1 x x x x x x x
Chisinau catre coridoarele de transport europene, coroborata cu trecere la clasa de incarcare E Coridor BOC cu sistem de informare IT2 x x x x x x x x
imbunatatirea mobilitatii in interiorul municipiului Coridor "Chisinau-Giurgiulesti" IT3 x x x x
Ring municipiu si lucrari de arta conexe IT4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iesiri din sectoare si lucrari de arta conexe IT5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P01-1.2: Sistem feroviar pe relatia UE Coridor BOC electrificat IT6 x x x x x x x x

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU P01-1.3: Dezvoltare aeroport Cresterea capacitatii de cargo si a terminalului de bagaje IT7 x

Politica 01-2: Cresterea mobilitatii persoanelor si marfurilor P01-2.1: Modernizarea si dezvoltarea sistemului de transport inter-modal integrat Autogara centrala IT8 x
Sistem de autogari IT9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Parcaje de descurajare la limita zonei centrale a orasului IT10 x
1. Aspecte de management (probleme) 2. Obiective Strategice 3. Politici Sectoriale de Dezvoltare 4. Programe 5. Proiecte 6. Cod proiect Chisinau Codru Cricova Durlesti Sangera Vadul lui Voda Vatra Bacioi Bubuieci Budesti Ciorescu Colonita Condrita Cruzesti Ghidighici Gratiesti Stauceni Tohatin Truseni

Chişinău
2. Existenta disparitatilor teritoriale Obiectiv 2: Realizarea parteneriatului urban-rural in scopul cresterii Politica 02-1: Asigurarea capacitatii de alimentare cu energie si utilitati P02-1.1: Asigurarea securitatii energetice
factorilor de localizare prin imbunatatirea infrastructurii utilitatilor si a Constructia magistralei de gaz Chisinau-Causeni IG1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
serviciilor publice de baza. Reamplasarea magistralei de gaz Chisinau-Râbnita IG2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P02-1.2: Asigurarea iluminatului public Iluminatul zonei rurale a municipiului IEe1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P02-1.3: Alimentare cu apa la standarde de calitate europeana Ecologizarea captariilor de apa (Nistru, stratul acvifer) IA1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Reabilitarea si extinderea retelei de apa potabila IA2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Reabilitarea si dezinfectarea fântânilor IA3 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Politica 02-2: Protejarea solului, apei si aerului/reducerea poluarii


P02-2.1: Managementul integrat al deseurilor Realizarea bilantului de mediu pentru depozitele existente IM1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Inchiderea depozitelor industriale IM2 x
Realizarea unui depozit ecologic si a statiilor de transfer conexe IM3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Stocarea si prelucrarea deseurilor electronice IM4

P02-2.1: Asigurarea sigurantei in incinerarea deseurilor Pregatirea inchiderii incineratoarelor din spitale IM5 x

P02-2.2: Protectia emisarilor din bazinul Nistru. Canalizarea apelor menajere/industriale IM6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Epurarea apelor menajere/industriale IM7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Utilizarea namolurilor din statiile de epurare IM8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Politica 02-3: Imbunatatirea si extinderea infrastructurii de sanatate P02-3.1: Serviciul medical, un drept al fiecarui cetatean Reabilitarea si extinderea dispensarelor urbane/rurale IS1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Dezvoltarea centrelor de permanenta IS2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Asigurarea serviciilor de urgenta la nivel rural IS3 x x x x x x x x x x x x x x x x x

Politica 02-4: Imbunatatirea si diversificarea infrastructurii de educatie P02-4.1: Educatia, o investitie in copiii nostri Extinderea scolilor cu laboratoare, ateliere aplicative traditionale si sali de spectacole de interes comunitar IEd1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Repararea si igienizarea spatiilor sanitare din scoli si gradinite IEd2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Asigurarea conditiilor de incalzire a claselor IEd3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Realizarea unui campus pentru elevii dotati "Centru de Excelenta" IEd4 x

P02-4.2: Chisinau-Olimpic 2020 Realizarea unui stadion Olimpic ISp1 x

P02-4.3: Domeniul public, un domeniu activ Amenajarea de terenuri pentru activitati sportive de vara si iarna ISp2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P02-4.4: Sportul, o forma de educare si de performanta In fiecarea comuna un teren de sport echipat corespunzator ISp3 x x x x x x x x x x x x

Politica 02-5: Dezvoltarea infrastructurii sociale si de siguranta

P02-2.5: Locuinta, un drept al fiecaruia Crearea unui stoc de locuinte sociale pentru grupuri dezavantajate IL1 x x
Externalizarea serviciilor de intretinere a locuintelor sociale IL2 x

P02-2.6: Infrastructura sociala, o dimensiune a coeziunii sociale Asigurarea serviciilor de asistenta sociala pentru batrâni ISo1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Asigurarea de consultanta ocupationala pentru vârstnici activi ISo2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Realizarea unui centru suport pentru copiii strazii ISo3 x

P02-2.7: Accesul in spatii publice al persoanelor cu handicap Rampe de acces in primarii si in institutii publice IH1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Consultanta ocupationala pentru un loc de munca IH2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Politica 02-6: Dezvoltarea infrastructurii de asigurare cu servicii P02-2.8: Siguranta pentru cetateni Asigurarea de echipaje de politie si pompieri pentru acces imediat in orice punct din municipiu IP1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
privind paza si protectia cetateanului.

1. Aspecte de management (probleme) 2. Obiective Strategice 3. Politici Sectoriale de Dezvoltare 4. Programe 5. Proiecte 6. Cod proiect Chisinau Codru Cricova Durlesti Sangera Vadul lui Voda Vatra Bacioi Bubuieci Budesti Ciorescu Colonita Condrita Cruzesti Ghidighici Gratiesti Stauceni Tohatin Truseni
3. Efectele negative ale restructurarii economice Obiectiv 3: Dezvoltarea unui sistem urban policentric competitiv, Politica 03-1: Sustinerea si promovarea cresterii socio-economice a P03-1.1: Sprijinirea mediului de afaceri Inventarierea si reabilitarea unor cladiri pentru incubatoare de afaceri IEc1 x x x x x
acordând o atentie speciala asupra modului de dezvoltare a zonelor unor noi poli de dezvoltare Organizarea unui birou de consiliere pentru startul de afaceri IEc2 x x x x x
urbane expuse presiunii investitionale, in egala masura cu promovarea Realizarea ghidului de investitii Chisinau-2025 IEc3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
dezvoltarii socio-economice a zonelor rurale.

Strategia P03-1.2: Integrarea economiei Chisinaului in circuitul international Realizarea Pavilionului EXPO-2025
Centrul Plaza Financiara
IEc4
IEc5
x
x
x

de Amenajare a Teritoriului Politica 03-2: Consolidarea imaginii orasului Chisinau ca „poarta de


intrare” a investitiilor internationale
P03-2.1: Parcuri de activitati cu caracter regional Realizarea Parcului logistic Aero-Moldova.
Crearea ECO-Park Singera.
IEc6
IEc7
x
x
IHS Romania SRL Consultant | INCP Urbanproiect Proiectant General | aprilie 2007

Dezvoltarea coridorului economic Truşeni-Cricova. IEc8 x x x x x


Dezvoltarea coridorului economic Chisinau-Singera IEc9 x x

Municipiului Chişinău
Dezvoltarea ECO-parc Nistru IEc10

pe perioada 2007-2025
Politica 03-3: Cooperarea intre administratia publica locala si sistemul P03-3.1: Parcuri informationale si de cercetare Realizarea unui parc IT&C-Biodiversitatea 2025, or. Vatra IEc11 x x
academic

Politica 03-4: Realizarea suportului pentru asigurarea reciclarii P03-4.1: Formarea vocationala in contextul pietei de munca Programe vocationale in servicii IT. IEc12 x x x x
profesionale a fortei de munca Programe vocationale in turism urban si rural. IEc13 x x x
Programe vocationale in reabilitarea monumentelor istorice. IEc14 x x x x

Politica 03-5: Promovarea si sustinerea activitatilor economiei rurale P03-5.1: Zone rurale cu valoare de patrimoniu Realizarea circuitului "Mestesuguri, artizanat si traditii" IEc15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Politici, Programe şi Proiecte Sectoriale


in strânsa legatura cu valorile culturale locale Realizarea circuitului pe biciclete in zone cu valori etnografice IEc16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Realizarea de centre de etnografie in case abandonate IEc17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. Aspecte de management (probleme) 2. Obiective Strategice 3. Politici Sectoriale de Dezvoltare 4. Programe 5. Proiecte 6. Cod proiect Chisinau Codru Cricova Durlesti Sangera Vadul lui Voda Vatra Bacioi Bubuieci Budesti Ciorescu Colonita Condrita Cruzesti Ghidighici Gratiesti Stauceni Tohatin Truseni
4. Existenta problemelor de mediu Obiectiv 4: Asigurarea conditiilor de prezervare, de reabilitare si de Politica 04-1: Initierea si aplicarea interventiilor municipalitatii in zone P04-1.1: Reducerea si atenuarea poluarii antropice Realizarea planului de analiza a riscurilor naturale coroborat cu identificarea surselor de risc tehnologic IM9
extindere a patrimoniului natural existent afectate de interventiile antropice
Regularizarea si ecologizarea râului Bâc IM10

Politica 04-2: Protectia terenurilor si interzicerea introducerii in circuit P04-2.1: Planificarea masurilor privind reducerea factorilor de risc natural si Actualizarea PUG cu precizarea zonelor de risc si a conditiilor de constructie. IM11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
investitional a terenurilor agricole cu bonitate ridicata antropici

Masuri de restrictionare a lucrarilor agricole IM12 x x x x x x x x x x x x


Realizarea de programe educationale "Protectia la riscuri" IM13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P04-2.2: Reducerea riscului natural Realizarea cadastrului zonelor de risc IM14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P04-2.3: Realizarea de lucrari de imbunatatiri funciare Realizarea de centuri verzi de protectie IM15 x x x
Evacurarea apelor subterane din zonele cu risc de alunecare IM16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Politica 04-3: Planificarea resurselor energetice si cresterea utilizarii P04-3.1: Identificarea surselor alternative de energie Realizarea de studii de fezabilitate IM 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
de energii reutilizabile, alternative

Politica 04-4: Protejarea florei, a animalelor si a siturilor salbatice in P04-4.1: Initierea si dezvoltarea programului COM(2002) Focus Padurea Parcul ecologic Sângera-Bacioi IM18 x x
zone de importanta ecologica la nivel local si national

Politica 04-5: Valorificarea patrimoniului natural din punct de vedere P04-5.1: Dezvoltarea zonelor de agrement Dezvoltarea circuitului turistic Truseni-Cricova. IM19 x x x x x x
al sustinerii sectorului economic
P04-5.2: Fauna si flora salbatica Reabilitarea Gradinii Zoologice IM20 x
1. Aspecte de management (probleme) 2. Obiective Strategice 3. Politici Sectoriale de Dezvoltare 4. Programe 5. Proiecte 6. Cod proiect Chisinau Codru Cricova Durlesti Sangera Vadul lui Voda Vatra Bacioi Bubuieci Budesti Ciorescu Colonita Condrita Cruzesti Ghidighici Gratiesti Stauceni Tohatin Truseni
5. Patrimoniul construit degradat Obiectiv 5: Acordarea unei atentii speciale in gasirea formelor de Politica 05-1: Ocrotirea si dezvoltarea atenta a peisajului urban si P05-1.1: Restaurarea si/sau reabilitarea cladirilor si ansamblurilor cu valoare de Stabilirea parteneriatului public-public pentru finantarea listei de cladiri monument istoric. IC1 x x x x x x x
valorificare, protejare si promovare a specificitatii patrimoniului rural de importanta istorica, estetica sau culturala patrimoniu
cultural, construit al municipiului Chisinau in peisajul cultural
european Stabilirea listei de prioritati pentru inceperea lucrarilor de restaurare IC2 x x

Politica 05-2: Promovarea constructiilor si a interventiilor urbanistice P05-2.1: Organizarea de concursuri nationale/internationale Concurs de urbanism: Coridor economic Aeroport-str. Ismail; Concurs de urbanism: Coridor ecologic râul Bâc IC3 x x x x x
cu valoarea arhitecturala ridicata in contextul protejarii patrimoniului
cultural existent

Realizarea de panouri informative si amplasarea lor in zone populate IC4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


Politica 05-3: Promovarea identitatii si diversitatii culturale. P05-3.1: Promovarea valorilor de patrimoniu Realizare macheta municipiu si amplasare in gradina publica IC5 x x x
Realizarea de harti turistice cu trasee culturale IC6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1. Aspecte de management (probleme) 2. Obiective Strategice 3. Politici Sectoriale de Dezvoltare 4. Programe 5. Proiecte 6. Cod proiect Chisinau Codru Cricova Durlesti Sangera Vadul lui Voda Vatra Bacioi Bubuieci Budesti Ciorescu Colonita Condrita Cruzesti Ghidighici Gratiesti Stauceni Tohatin Truseni
6. Complexitatea managementului public Obiectiv 6: Cresterea capacitatii de administrare a procesului de Politica 06-1: Asigurea accesului tuturor unitatilor administrativ P06-1.1: Servicii publice prin sistem electronic. Conectarea primariilor si a institutiilor publice subordonate la un sistem coordonat de date de interes public. IAd1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
implementare a strategiei teritoriale a municipiului Chisinau teritoriale ale municipiului Chisinau la tehnologia informationala

Politica 06-2: Perfectionarea functionarilor primariilor P06-2.1: Dezvoltarea de noi metode de management public Echipamente si asistenta tehnica in GIS IAd2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Managementul terenurilor aflate in proprietatea primariei IAd3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Managementul financiar al bugetelor primariilor IAd4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Managementul proiectelor multisectoriale IAd5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Managementul traficului integrat IAd6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

P06-3.1: Informarea si comunicarea cu populatia e-Chisinau IAd7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


1. Aspecte de management (probleme) 2. Obiective Strategice 3. Politici Sectoriale de Dezvoltare 4. Programe 5. Proiecte 6. Cod proiect Chisinau Codru Cricova Durlesti Sangera Vadul lui Voda Vatra Bacioi Bubuieci Budesti Ciorescu Colonita Condrita Cruzesti Ghidighici Gratiesti Stauceni Tohatin Truseni