Sunteți pe pagina 1din 2

3.

Alegerea tipului de fundaţie


3.1. Factori de care depinde alegerea tipului de fundaţie

3.1.1. Sistemul structural al construcţiei


- tipul de suprastructură (în cadre, cu pereŢi
etc.);
- dimensiuni (deschideri, travei, înălţimi – suprateran şi subteran);
- alcătuirea substructurii;
- materiale (beton, metal, zidărie etc.);
- eforturile transmise fundaţiilor în grupările fundamentale şi speciale de încărcări;
- mecanismul de disipare a energiei induse de acţiunea seismică (poziţia zonelor
potenţial plastice, eforturile transmise fundaţiilor etc.);
- sensibilitatea la tasări a sistemului structural.

3.1.2. Condiţiile de teren - natura şi stratificaţia terenului de fundare, caracteristicile


fizico-mecanice ale straturilor de pământ sau de rocă şi evoluţia acestora în timp;
- condiţiile de stabilitate generală a terenului (terenuri în pantă cu structuri geologice
susceptibile de alunecări de teren etc.);
- condiţiile hidrogeologice (nivelul şi variaţia sezonieră a apelor subterane, agresivitatea
apelor subterane, circulaţia apei prin pământ etc.);
- condiţiile hidrologice (nivelul apelor de suprafaţă, posibilităţi de producere a
inundaţiilor, a fenomenului de afuiere etc.).

3.1.3. Condiţiile de exploatare ale construcţiei-


Eforturile transmise la fundaţii (din sarcini statice şi dinamice – vibraţii produse de utilaje
etc.);
- posibilitatea pierderilor de apă Sau substanţe chimice din instalaţiile sanitare sau
industriale;
- încălzirea terenului în cazul construcţiilor cu degajări mari de căldură (cuptoare,
furnale etc.);
- degajări de gaze agresive care poluează apele meteorice şi accentuează agresivitatea
chimică a apelor subterane;
- influenţa deformaţiilor terenului de fundarea supraexploatării normale a construcţiei;
- limitarea tasărilor în funcţie de cerinţelete hnologice specifice.

3.1.4. Condiţiile de execuţie ale infrastructurii


- adâncimea săpăturii pentru realizarea fundaţiilor construcţiei şi modul de asigurare a
stabilităţii săpăturii;
- existenţa unor construcţii învecinătate care pot fi afectate de lucrările de execuţie a
infrastructurii (instabilitatea taluzului, afuierea terenului la realizarea epuismentelor etc.);
- sistemul de epuismente;
- prezenţareţelelor de apă
-canal, de gaze, de energieelectrică, etc

S-ar putea să vă placă și