Sunteți pe pagina 1din 3

Cuprins

Abrevieri ..................................................................................... IX

Cuvânt-înainte ............................................................................ XI

Capitolul I. Cadrul general de drept al Uniunii Europene


privind drepturile fundamentale .............................................. 1
Secţiunea 1. Definirea conceptelor de „drepturile omului”,
„libertăţile fundamentale”, „drepturile fundamentale”......... 1
Secţiunea a 2-a. Dispoziţiile generale prevăzute de
Tratatele constitutive ale Uniunii Europene
în materia drepturilor fundamentale ................................... 17
Secţiunea a 3-a. Raportul dintre drepturile fundamentale
ale Uniunii Europene şi drepturile omului consacrate de
Convenţia (europeană) pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale.................................. 25

Capitolul II. Drepturile fundamentale din perspectiva


politicilor Uniunii Europene ................................................... 60
Secţiunea 1. Crearea Spaţiului de libertate, securitate
şi justiţie ............................................................................. 60
Secţiunea a 2-a. Libertatea de circulaţie a persoanelor,
drept fundamental acordat cetăţenilor Uniunii Europene
și resortisanţilor statelor terţe ............................................. 81
§1. Acquis-ul Schengen – beneficiile aplicării
dreptului la circulație ............................................... 83
§2. Dreptul la circulație acordat cetăţenilor Uniunii
Europene și membrilor de familie ai acestora ......... 90
§3. Dreptul la circulație în interiorul Uniunii
Europene acordat cetăţenilor statelor terţe .............. 100
VI Instrumente juridice de protecţie

§4. Restrângerea dreptului la liberă circulație


acordat cetățenilor Uniunii Europene
și membrilor de familie ai acestora........................ 106
§5. Restrângerea dreptului la liberă circulație
acordat resortisanţilor statelor terţe ....................... 126
Secţiunea a 3-a. Drepturile sociale în Uniunea Europeană,
consacrate ca drepturi fundamentale ................................ 131
Secţiunea a 4-a. Relaţiile externe ale Uniunii Europene,
instrument de facilitare/impunere a respectării
drepturilor omului la nivel mondial.................................. 150
§1. Temeiul juridic al acţiunilor Uniunii Europene
în domeniul promovării drepturilor omului
pe plan mondial ..................................................... 150
§2. Promovarea drepturilor omului prin
acordurile comerciale internaţionale încheiate
de Uniunea Europeană ........................................... 161
§3. Mecanisme create de Uniunea Europeană
în vederea facilitării/impunerii drepturilor
omului la nivel mondial ......................................... 178

Capitolul III. Evoluția aderării Uniunii Europene


la Convenţia (europeană) pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale .............. 187
Secţiunea 1. Consolidarea jurisprudenţială a protecţiei
drepturilor fundamentale, temei al viitoarei aderări
la Convenţia (europeană) pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale................................ 197
§1. Integrarea de către Curtea de Justiţie de la
Luxemburg a dreptului Convenţiei (europene)
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale în ordinea juridică de drept
al Uniunii Europene ............................................... 199
§2. Hotărâri ale Curţii europene a drepturilor omului
pronunțate din perspectiva dreptului Uniunii
Europene ................................................................ 212
Cuprins VII
Secţiunea a 2-a. Tratatul de la Lisabona – contribuţie
majoră la procesul de aderare la Convenţia (europeană)
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale .................................................................... 230
Secţiunea a 3-a. Rolul Cartei drepturilor fundamentale
a Uniunii Europene în consolidarea protecției
drepturilor fundamentale .................................................. 253

Capitolul IV. Reflectarea drepturilor fundamentale


în dreptul românesc ............................................................... 285
Secțiunea 1. Consacrarea legislativă ................................... 285
Secțiunea a 2-a. Mecanisme jurisdicționale de garantare
a drepturilor fundamentale ............................................... 291

Capitolul V. Consideraţii finale și propuneri


de lege ferenda ........................................................................ 318

Anexa 1. Tabel comparativ cuprinzând unele drepturi


consacrate de instrumente juridice internaționale
și Constituția României ......................................................... 327

Bibliografie ................................................................................ 337

S-ar putea să vă placă și