Sunteți pe pagina 1din 25

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU
Loc. Dragu, Str. Principală nr. 330, jud. Sălaj
Tel/fax. 0260628756, e-mail: scoaladragu@yahoo.com

RAPORT DE ACTIVITATE AL COORDONATORULUI DE PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

AN ȘCOLAR 2018-2019

SEMESTRUL I

În acest semestru, comisia de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior. În anul școlar 2018-2019,
activitatea comisiei de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare și-a propus diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare
din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină, îmbunătățirea frecvenţei în acest an școlar, reducerea fenomenului de violenţă şcolară,
optimizarea relaţiei scoală-familie, diversificarea activităţii extracurriculare și conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel
local, judeţean, naţional și international.
La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au fost realizate documentele specifice de
planificare a activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,
graficul desfăşurării acestor activităţi.
S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programele de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile,
graficul de desfășurare și modul în care se face evaluarea / feedback-ul. Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice
prezentate de către diriginți/învățători/educatori. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi cu elevii,

1
realizând numeroase activităţi educative, incitante şi cu un impact educaţional deosebit. Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de
învăţare şi proiectele didactice au fost realizate în conformitate cu programa şcolară de Consiliere şi orientare şi Curriculumul Naţional și au fost
predate la timp. La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, am folosit materiale specifice şi auxiliare pentru eficientizarea procesului educativ
(filme educative, prezentări ppt, afişe, planşe, scheme, fişe, materiale audio, video, etc). Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul
educativ, stimulaţi şi evaluaţi corespunzător, prin raportare la noile prevederi metodologice. De asemenea, au fost testaţi în vederea diagnosticării
şi remedierii eventualelor dificultăţi pe tot parcursul semestrului I, prin implicarea lor directă în activităţi, prin discuţii, exerciţii practice,
problematizări, dezbateri etc. S-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, fiind constant informaţi cu privire la organizarea acestor
activităţi, i-am antrenat în cadrul lor, iar un punct forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi deosebit de armonioasă a elevilor din clubul nostru
Impact, pe care i-am avut permanent colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile educative, venind, astfel, în folosul elevilor din întreaga
şcoală.
În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:
• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;
• încurajarea competiţiei, a progresului şcolar;
• identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor
slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică etc.
• eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;
În acest semestru s-au încheiat acorduri de parteneriat educațional cu următoarele instituții: Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione
Bădescu” – Zalău, Biblioteca comunală Dragu, Muzeul Județean de Istorie și Artă – Zalău, Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” – Zalău, Școala
Gimnazială „Marcus Aurelius” Creaca, Federația Română de Rugby – Zalău, Centrul de îngrijire a persoanelor de vârsta a treia Dragu, Primăria
Dragu, Parohia ortodoxă Voivodeni, Parohia ortodoxă Dragu, dar și cu părinții. Dintre proiectele de parteneriat educațional amintim:

1. Iisus, prietenul copiilor – proiect zonal încheiat între Grădinița Voivodeni/Școala Primară Voivodeni cu Biserica ortodoxă Voivodeni;

2
2. Împreună să lucrăm, pe copii să-i învățăm! – proiect de parteneriat încheiat între Grădinița Voivodeni și părinții copiilor din grădiniță;
3. Cartea – un prieten de nădejde – proiect de parteneriat încheiat între Biblioteca comunală, Centrul de îngrijire a persoanelor de vârsta
a treia Dragu, Primăria Dragu cu Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu
4. Lumea cărților, lumea mea – proiect de parteneriat încheiat între Biblioteca comunală și clasele gimnaziale V-VIII;
5. Oina, sport național – proiect de parteneriat încheiat între Școala Gimnazială „Marcus Aurelius” – Creaca și Școala Gimnazială Nr. 1
Dragu;
6. Cupa Stejăreilor S- Rugby – proiect de parteneriat încheiat între Primăria Dragu, Federația română de rugby și Școala Gimnazială Nr.
1 Dragu;
7. Pe treptele unirii – proiect de parteneriat încheiat între Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu și Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”, Muzeul
Județean de Istorie și Artă – Zalău, Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” – Zalău.

Dintre proiectele educaționale desfășurate în acest semestru amintim:

1. 25 octombrie – Ziua armatei române;


2. Mihai Eminescu, poetul sufletului meu;
3. Din suflet, pentru Eminescu.

În acest semestru a avut loc concursul interjudețean Cupa „Micilor Stejărei”, ediția a IV-a. În cadrul acestui concurs, Școala
Gimnazială Nr. 1 Dragu a obținut locul IV.

3
ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ORGANIZATE ÎN SEMESTRUL I

AL ANULUI ŞCOLAR 2018-2019

1. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DRAGU/GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VOIVODENI

NR. CRT. EVENIMENTUL/DENUMIREA MODALITĂŢI DE LOCUL PERIOADA RESPONSABILI


ACTIVITĂŢII REALIZARE DESFĂȘURĂRII

SEMESTRUL I
1. „GRĂDINIȚA - NOUA MEA - jocuri de rol pentru acomodarea cu Sala de grupă Septembrie 2018 Prof. înv. preșcolar
FAMILIE” grădinița;
2. „HAIDEȚI LA PLIMBARE” - drumeție; Împrejurimile grădiniței Octombrie 2018 Prof. înv. preșcolar
3. „SĂ MĂNCÂM SĂNĂTOS” - discuții cu copiii și cu părinții; Sala de grupa Noiembrie 2018 Prof. înv. preșcolar

4. „DE CRĂCIUN FI MAI BUN” - activitate caritabilă; Căminul de bătrâni Decembrie 2018 Prof. înv. preșcolar
5. „IARNA ÎN OCHI DE COPIL” - concurs; Curtea grădiniței Ianuarie 2019 Prof. înv. preșcolar

2. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU/ȘCOALA PRIMARĂ VOIVODENI


CLASELE PREGĂTITOARE-IV

NR. EVENIMENTUL/DENUMIREA MODALITĂŢI DE REALIZARE LOCUL PERIOADA RESPONSABILI


4
CRT. ACTIVITĂŢII DESFĂȘURĂRII

SEMESTRUL I
1. „FRUNZE RUGINII” (tainele - realizarea unui proiect pe tema dată; Drumeție la pădure Septembrie Prof. înv. primar
toamnei) Sala de clasă 2018 Chende Valentina
Lorena
2. ACTIVITATE DE PROTECȚIA - discuții; Sala de clasă Septembrie Prof. înv. primar Știrb
PERSOANEI - prezentarea regulilor de comportament 2018 Tatiana Dorina
acasă și la școală;
3. CULORILE TOAMNEI - colectarea de materiale din natură; Împrejurimile școlii Septembrie Prof. înv. primar Soran
- confecționarea unor jucării și decoruri, 2018 Cristian Dan
folosind materiale din natură; Sala de clasă
- decorarea sălii de clasă;
4. „SUNĂ CLOPOȚELUL!” - pregătirea activității de deschidere a Curtea școlii Septembrie Prof. înv. primar Aluaș
anului școlar; 2018 Anișoara Emilia
- primirea în cadru festiv a bobocilor;
- alocuțiunile persoanelor prezente;

5. 5 OCTOMBRIE – ZIUA EDUCAȚIEI - copacul educației; Sala de clasă Octombrie Prof. înv. primar Știrb
- afișe pe tema educației; 2018 Tatiana Dorina
6. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A - conversații; Sala de clasă Octombrie Înv. Dudaș Ioana Cecilia
EDUCAȚIEI – ȘCOALA MEA - memorizare poezii; 2018
- desen cu tema dată;
7. ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI - concurs de realizat afișe; Sala de clasă Octombrie Prof. înv. primar Soran
-ghicitori, proverbe despre educație; Curtea școlii 2018 Cristian Dan
- curiozități din lume;
- lansare de baloane cu mesajul „Educația e
cel mai sigur drum în viață”;
8. 5 OCTOMBRIE – ZIUA - discuții despre educație, despre dreptul Sala de clasă Octombrie Prof. înv. primar Aluaș
INTERNAȚIONALĂ EDUCAȚIEI copiilor la educație; Sala de sport 2018 Anișoara Emilia
- desene; Curtea școlii

5
- colaje; Parc
- compuneri;
- postere;
- panouri;
- felicitări;
- concursuri;
- activitate sportive;
- drumeție;
9. 5 OCTOMBRIE – - prezentare ppt. cu însemnătatea zilei de 5 Sala de clasă Octombrie Înv. Soran Valeria
ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI octombrie 2018 Prof. înv. primar Chira
- prezentarea ppt. Drumul cărții Liana
- recitarea unor poezii; Înv. Mateiu Aurica
- desenarea personajului preferat.
- vizionare poveste
- realizarea de semne de carte pe
tema discutată
- desenarea unei cărți;
- expozitia lucrarilor;
- acordarea de diplome;
10. SALUT, DECI RESPECT! – ZIUA - istoria salutului; Sala de clasă Noiembrie Prof. înv. primar Știrb
MONDIALĂ A SALUTULUI - realizare de postere; 2018 Tatiana Dorina
- jocuri de rol;
11. SALUT, DECI RESPECT! – ZIUA - istoria salutului; Sala de clasă Noiembrie Prof. înv. primar Soran
MONDIALĂ A SALUTULUI - realizare de postere; 2018 Cristian Dan
- jocuri de rol;
12. 1 DECEMBRIE – ZIUA - realizarea de ecusoane cu ziua României; Sala de clasă Decembrie Prof. înv. primar
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 2018 Chende Valentina
Lorena
13. MOȘ CRĂCIUN VINE IMEDIAT! - program artistic; Sala de clasă Decembrie Prof. înv. primar
- colinde și obiceiuri; Biserică 2018 Chende Valentina
- felicitări de Crăciun; Lorena

6
14. 1 DECEMBRIE – ZIUA - discuții; Sala de clasă Decembrie 2018 Prof. înv. primar Știrb
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - poezii; Tatiana Dorina
„SĂRBĂTORIM CENTENARUL” - cântece patriotice;
- expoziții de desene;
15. „CREȘTINI, CRĂCIUNUL A - serbare de Crăciun, împodobirea bradului Sala de clasă Decembrie 2018 Prof. înv. primar Știrb
SOSIT!” și a sălii de clasă; Tatiana Dorina
- poezii, cântece, sosirea lui Moș Crăciun; Biserică
16. 1 DECEMBRIE – ZIUA - discuții; Sala de clasă Decembrie 2018 Înv. Dudaș Ioana Cecilia
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI - citirea de poezii patriotice;
- intonarea de cântece patriotice,
- desene;
17. 1 DECEMBRIE – CENTENARUL - intonarea imnului national; - Sala de clasă Decembrie 2018 Prof. înv. primar Soran
MARII UNIRII întâlnire cu un veteran de război; Cristian Dan
- legenda tricolorului;
- poezii și cântece patriotice; -
confecționarea de stegulețe; -
realizarea unor desene;
18. E VREMEA COLINDELOR! - confecționarea de material specifice Sala de clasă Decembrie 2018 Prof. înv. primar Soran
sărbătorilor; Cristian Dan
- scenete; Biserică
- ghicitori;
- puzzle-uri;
- concurs de poezii;
- colinde;
- expoziții cu lucrările copiilor;
19. 1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ - moment literar artistic „Trăiască România Sala de clasă Decembrie 2018 Prof. înv. primar Aluaș
A ROMÂNIEI dodoloață!”; Anișoara Emilia
- desene;
- colaje;
- activități plastice – stegulețe;
20. IATĂ VINE MOȘ CRĂCIUN! - program artistic format din: poezii, Sala de sport Decembrie 2018 Prof. înv. primar Aluaș
dramatizări, colinde, plugușorul, capra, Anișoara Emilia

7
daruri; Biserică
- legenda lui Moș Crăciun;
- realizarea de desene cu tema Vine, vine
Moș Crăciun;
21. „LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!” - intonarea Imnului de stat al României; Sala de clasă Decembrie Înv. Soran Valeria
- - vizionarea unei prezentări ppt despre 2018 Prof. Înv. Chira Liana
100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE Ziua Naţională; Înv. Mateiu Aurica
- desene;
- colaje;
- activitate plastică – Steguleţe;
22. „E VREMEA COLINDELOR”- - program artistic Sala de clasă Decembrie 2018 Înv. Soran Valeria
SERBARE DE CRǍCIUN - intonarea de colinde ; Prof. Înv. Chira Liana
- realizarea de desene cu tema “Nașterea Înv. Mateiu Aurica
Domnului”
- confecționarea de felicitări;
23. „SOMNOROASE PĂSĂRELE” - recitare de poezii; Biblioteca comunală Ianuarie 2019 Prof. înv. primar
- date despre marele poet; Chende Valentina
Lorena
24. MIHAI EMINESCU - LUCEAFĂRUL - prezentare ppt.; Sala de clasă Ianuarie 2019 Prof. înv. primar Știrb
POEZIEI ROMÂNEȘTI - moment poetic; Tatiana Dorina
25. LUCEAFĂRUL POEZIEI - vizionare ppt,; Sala de clasă Ianuarie 2019 Înv. Dudaș Ioana Cecilia
ROMÂNEȘTI - citire și memorare de poezii;
- transcrierea unor poezii;
- desene;
26. POETUL INIMILOR NOASTRE - vizionare ppt,; Sala de clasă Ianuarie 2019 Prof. înv. primar Soran
- poezii; Cristian Dan
- cântece;
27. LUCEAFĂRUL POEZIEI - concurs de recitare; Sala de clasă Ianuarie 2019 Prof. înv. primar Aluaș
ROMÂNEȘTI - Eminescu prin desene; Anișoara Emilia
28. „HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ!” - cunoașterea importanței actului unirii Sala de clasă Ianuarie 2019 Prof. înv. primar Aluaș
principatelor; Anișoara Emilia
- cântece;

8
- desene;
- poezii;
- prezentări ppt.;
- lecturi, prelegeri, dramatizări;
29. „MIHAI EMINESCU – SIMBOLUL - prezentare Power Point Sala de clasă Ianuarie 2019 Înv. Soran Valeria
POEZIEI ROMÂNEȘTI” - „Eminescu prin desene”- desene din Prof. înv. primar Chira
poeziile lui Mihai Eminescu la nivelul Liana
elevilor din înv. primar Înv. Mateiu Aurica
- recitare de poezii;
- compuneri;
30. “HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MĂNĂ!” - prezentări ppt, prelegeri pe tema Unirii; Sala de clasă Ianuarie 2019 Înv. Soran Valeria
- „Moş Ion Roată şi Unirea” Prof. Înv. Chira Liana
- lecturi, dramatizări; Înv. Mateiu Aurica
- unirea în cântece, desene şi poezii;

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DRAGU


CLASELE V-VIII

NR. CRT. EVENIMENTUL/DENUMIREA MODALITĂŢI DE LOCUL PERIOADA RESPONSABILI


ACTIVITĂŢII REALIZARE DESFĂȘURĂRII

SEMESTRUL I
1. JOURNÉE EUROPÉENNE DES - realizarea unui poster cu steagurile Laboratorul de 26-28 Septembrie Prof. Barar Denisa
LANGUES ţărilor din Uniunea Europeană; informatică 2018 Rebeca
- învăţarea a trei strofe din poezia Prof. Roman Bianca
“Luceafărul” de Mihai Eminescu, în
limba franceză; Prof. Dobocan Ionela

9
2. „EDUCAȚIE ȘI EDUCATORI” ZIUA - prezentare ppt. despre istoricul zilei Sala de clasă 5 Octombrie Toate cadrele didactice
INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI educației; 2018
- recitare de poezii pe tema dată;
- interpretare de cântece;
- desene cu tema
Învățătorul/Dirigintele/Profesorul
meu;
3. JOURNÉE DE L’ÉDUCATION - proiect „Şcoala ideală”: Elevii Sala de clasă 5 Octombrie Prof. Barar Denisa
întocmesc liste cu cele mai creative 2018 Rebeca
idei despre cum ar arăta şcoala ideală Sala de clasă dotată cu
în viziunea lor; videoproiector;
- desene pe tema dată;
- vizionare de videouri
educative/motivaţionale;
- proiect „Un măr pentru profesorul
meu”. Elevii primesc câte un bileţel
cu numele unui profesor. Fiecare va
decupa din hârtie roşie forme de măr
pe care vor scrie câteva cuvinte
frumoase despre profesorul de pe
bileţel. Merele se vor prinde de un
panou şi se vor aşeza pe un perete al
sălii de clasă;
4. „SĂ NU UITĂM ORORILE - dezbatere; Sala de clasă 9 Octombrie Prof. Asandului Liana
RĂZBOIULUI” – ZIUA - prezentare ppt-Holocaustul copiilor; 2018
HOLOCAUSTULUI - realizare panou tematic;

5. CUPA „MICILOR STEJĂREI” - - competiție sportivă; Terenul de sport 13 Octombrie Prof. Ardelean Cosmin
S-RUGBY 2018

10
6. COPIII ȘI ALIMENTAȚIA - discuții cu privire la alimentele Sala de clasă 16 Octombrie Prof. Dobocan Ionela
SĂNĂTOASĂ sănătoare și nesănătoare, la aditivii 2018
din alimente și la relația dintre Prof. Nemeș Mihai
legume/fructe cu părțile corpului
omenesc;
- realizarea unui colaj pe tema dată;

7. 25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI - discuții/realizare de proiecte clasa a Sala de clasă 25 Octombrie Prof. Asandului Liana
ROMANE VIII-a; 2018
- realizare panou tematic;

8. HALLOWEEN PARTY - spectacol – carnival: parade Sala de sport 31 Octombrie Prof. Roman Bianca
costumelor, scenetă „Who am I?” 2018
- expoziâie obiecte confecționate de Panoul școlii
elevi „Halloween Traditional Craft”;
- felinare, măști, ghirlande de
fantomițe, proiecte de prezentare a Panourile claselor
sărbătorii etc;
9. FÊTE DE LA GASTRONOMIE - realizarea de fişe de reţete cu Sălile de clasă 20-23 Noiembrie Prof. Barar Desnisa
FRANÇAISE specific francez. Fişele cu reţete vor fi 2018 Rebeca
legate împreună sub forma unei « cărţi
de bucate » pentru care se vor realiza
şi desene;
10. „LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!” - realizarea unei planșe tematice; Sala de clasă 29 Noiembrie Prof. Dobocan Ionela
- realizarea unor compoziții plastice 2018
care să oglindească această zi;
- cântarea Horii Unirii;
- prezentarea semnificației acestei zile
și a reperelor istorice;
11. CENTENARUL MARII UNIRI - prezentare ppt, desene Sala de clasă Decembrie 2018 Prof. Nemeș Mihai
representative;

11
12. 1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ - expoziții; Biblioteca Județeană Decembrie 2018 Prof. Asandului Liana
A ROMÂNIEI - recital de poezii, cântece patriotice; Ioniță Scipione Bădescu -
Zalău

13. LA FÊTE DE NOËL - povestea Crăciunului pentru copii, în Sălile de clasă 18-21 Decembrie Prof. Barar Denisa
termeni simpli ai limbii franceze; 2018 Rebeca
- realizarea de felicitări pentru cei
dragi cu urări tradiţionale;
- învăţarea de colinde în limba
franceză;
14. „SECRET SANTA” - serbare de Crăciun; Sala de clasă 20 Decembrie Prof. Dobocan Ionela
- realizarea de schimburi de cadouri 2018
între elevi: Moș Crăciun Secret; Biserică
- învățarea de colinde și dansuri;
- decorarea clasei pentru Crăciun;

15. „IT IS CHRISTMAS TIME!” - cântece, poezii, povești și colinde de Laboratorul de 20-21 Decembrie Prof. Roman Bianca
Crăciun; informatică 2018
- sărbătoarea Crăciunului în Marea
Britanie; Panoul și holul școlii
- expoziție de felicitări și mesaje
tradiționale de Crăciun în limba
engleză;
16. CRĂCIUNUL –DARUL BUCURIEI - spectacol festiv; Biserică 22 Decembrie Prof. Balota Ancuța
2018

17. ZIUA CULTURII NAȚIONALE - realizarea unei planșe tematice; Sala de clasă 15 Ianuarie 2019 Prof. Dobocan Ionela
OMAGIU POETULUI NAŢIONAL - - recitarea de poezii;
MIHAI EMINESCU - prezentarea vieții și operei poetului;
- realizarea unor compoziții plastice
care să oglindească opera lui Mihai

12
Eminescu;
- medalion literar: Mihai Eminescu-
poetul nepereche; concurs literar pe
echipe cu 5 probe;

18. HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ! - masa rotundă; Sala de clasă 24 Ianuarie 2019 Prof. Asandului Liana
- discuții/dezbateri cu privire la
importanța actului istoric de la 24
ianuarie 1859;

19. ZIUA INTERNAȚIONALĂ A - referate; Sălile de clasă 27 Ianuarie 2019 Prof. Asandului Liana
VICTIMELOR HOLOCAUSTULUI - discuții cu privire la cunoașterea
efectelor reale ale Holocaustului;

Activitățile de mai sus sunt însoțite de fișe de activitate sau proiecte, unele chiar de poze realizate de cadrele didactice.
În 21 septembrie 2018, în comuna Dragu, a poposit Caravana Unirii, organizatori, parteneri și colaboratori fiind Biblioteca Județeană I.S.
Bădescu Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, ANCERM Sălaj, Primăria și Consiliul Local din comuna Dragu. Tinerii, bătrânii și
copiii școlii s-au rugat și au cântat împreună pentru România.
În data de 5 octombrie 2018 au avut loc activități extrașcolare specifice Zilei Internaționale a Educației. Dintre acestea amintim: Ești
educat, ești respectat; Profesorii de azi, copiii de ieri; Drumul cărții; Cartea – comoara de înțelepciune; Cartea fermecată; Cinstim Unirea;
Cartea – drumul spre cunoaștere; Vreau să trăiesc într-un mediu curat.
În perioada 19-23 noiembrie 2018 a avut loc săptămâna legumelor și fructelor donate. Legumele și fructele aduse de copii școlii au fost
donate oamenilor nevoiași. Activitatea este însoțită de fișă de activitate și poze realizate de către cei care au donat.
Începând din acest an școlar, timp de doi ani, se vor derula activitățile din cadrul proiectului școlii, Incluziunea înseamnă învățare pentru
toți, proiect de integrare a copiilor romi în școală. Aceste activități antrenează părinți, elevi, cadre didactice și membrii comunității pentru o cât

13
mai eficientă incluziune a acestora în viața comunității și a școlii. Calendarul acestor activități se află în portofoliul proiectului și este urmărit
îndeaproape de către cei implicați în proiect, presupunând: întâlniri ale grupului nucleu constituit în școală, ateliere de educație parentală (Cercul
Siguranței) și cu rol de incluziune, activități ale clubului Impact al școlii, elaborarea de CDȘ cu titlul „Comoara din mine”, cursuri de formare
profesională destinate cadrelor didactice.

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

• majoritatea cadrelor didactice au experienţa profesională, sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi
pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate;
• certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice;
• disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare;
• realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: planul managerial, programul
activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi:
• folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;
• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative;
• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ.

PUNCTE SLABE:

• slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor;
• slaba motivaţie extraşcolară a unor elevi;

14
• dezinteresul unor profesori în implicarea în activităţile extraşcolare, pe motivul supraaglomerării plajei orare.
OPORTUNITĂŢI:

• disponibilitatea autorităţilor locale (Primăria, Biserica, Poliţia, Biblioteca) de a se implica în viaţa şcolii;
• varietatea cursurilor de perfecţionare și formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi vizând activităţile extracurriculare;
• disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în parteneriat, în interes reciproc ;
• postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative privind activităţile extracurriculare ale elevilor, fapt ce vine în sprijinul
lor, dar şi al întregii şcoli;
• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse.

AMENINŢĂRI:
• lipsa motivării elevilor și atitudinea pasivă în privinţa viitorului;
• impactul nefast al mass-mediei;
• programele şcolare încărcate;
• scăderea numărului de elevi;
• slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice;
• criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa
şcolii.

NEVOI IDENTIFICATE:

• adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor de formare pe termen scurt, mediu

și lung;

15
• promovarea unor programe pentru „educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente la viaţa şcolii;
• sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale;
• împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice
activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i.

Director, Coordonator de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare,

Prof. Balota Ancuța Dana Prof. Dobocan Ionela-Simina

16
SCURTĂ PREZENTARE A ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE DIN SEMESTRUL I AL ANULUI
ŞCOLAR 2018-2019

SFINȚIREA CELOR 2 SF CRUCI DE LA INTRAREA ÎN SATELE DRAGU ȘI VOIVODENI

14.09.2018

17
CARAVANA UNIRII ÎN COMUNA DRAGU – 21.09.2018

18
19
SĂPTĂMÂNA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR DONATE

19-23.11 2018

20
LA BIBLIOTECĂ DE CENTENAR – 20.11.2018

21
CROSUL MARII UNIRI – 29.11.2018

22
1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – 29.11.2018

23
FESTIVAL DE COLINDE – FILDU DE MIJLOC -16.12.2018

ZIUA MINORITĂȚILOR – 18.12.2018

24
FESTIVAL DE COLINDE - DRAGU – 20.12.2018

25