Sunteți pe pagina 1din 2

Raportul de practică

Studentei anului III, gr. 306


Locul desfăşurării practicii: Centrul de Plasament pentru Copii „Regina Pacis”
Perioada desfăşurării practicii: 15.09.2014-10.10.2014
Obiective generale:
1. să conştientizeze natura profesiei de asistenţă socială şi
responsabilitatea pe care o au faţă de beneficiari in cadrul Centrelor;
2. înţelegerea specificului asistenţei sociale oferite in Centru de
Plasament;
3. abilităţilor profesionale în domeniu în munca cu copii.
4. să fac cunoştinţă cu privire la realităţile actuale din domeniul
sistemelor de munca a Centrelor de Plasament;
5. creşterea capacităţilor de autocunoaştere, autodisciplină şi autonomie
profesională.

Obiective operaţionale:
- Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Centrelor de
Plasament pentru Copii;
- descrierea organigramei locului de practică;
- cunoaşterea serviciilor oferite în cadrul Centrului de Plasament
- definirea beneficiarilor ţintă şi identificarea actelor ce oferă drepturile
acestora pentru a primi servicii sociale;
- cunoaşterea responsabilităţilor şi sarcinilor ce-i revin asistentului
social în cadrul Centrului de Plasament;
- dezvoltarea abilităţilor de lucru cu clientul sub îndrumarea tutorelui;
- preluarea din cadrul Centrului de Plasament a trei studii de caz şi
analizarea împreună cu tutorele;
- familiarizarea cu actele normative de organizare şi funcţionare a
Centrului de Plasament. (Regulamentele, fişele de post, actele legislative
relevante etc.)

Categorii de beneficiari cu care s –a lucrat:


a. copii din familii vulnerabile;
b. copii ramași fara îngrijire părintească;
c. copii din familii defavorizate;
Profesionişti din domeniu cu care s – a colaborat:
Asistenți sociali, psiholog, logoped.
Acte legislative de care s – a luat cunoştinţă:
Regulamente interne, fișe de post, Hotariri
Acte interne ale instituţiei de care s –a luat cunoştinţă:
Demersuri, note informative
Dificultăţi întâlnite pe parcursul practicii şi modalităţile de depăşire ale lor:
Realizări personale :
Concluzii şi propuneri:
Pe parcursul acestor săptămâni de practică am descoperit importanţa experienţelor
acumulate de-a lungul vieţii pentru a fi utilă şi pentru a ajuta copii in dificultate.Nu
este suficient să înveţi teoretic metodele de aplicare a asistenţei sociale ci  am
văzut că  trebuie să fiu conştientă de specificul acestei profesii, care necesită nu
numai înzestrarea cu anumite aptitudini, ci şi dobândirea altelor noi, prin aplicarea
teoriei învăţate şi prin implicarea personală în activităţile zilnice, prin dedicarea
timpului pentru a acumula o experienţă cât mai variată.