Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza unui sortiment de paste fă inoase

Pastele sunt un aliment de bază în bucă tă ria multor popoare, însă specialiștii în
prepararea acestora sunt italienii. Deși se crede că pastele au fost aduse în Italia de
Marco Polo, după expediția sa în Orientul Îndepă rtat la sfâ rșitul sec. XIII, există dovezi
ale existenței acestor alimente încă din sec. IV Î.H. Prepararea pastelor a fost adusă la
rang de artă de bucă tarii italieni.
Pastele pot fi clasificate în mai multe categorii în funcție de forma și lungimea
acestora, în funcție de fă ina din care sunt fă cute și în funcție de culoare, umplutură și
întrebuințare.
După lungime sunt:
- Pasta lunga (paste lungi) – spaghetti, tagliatelle, pappardelle, vermicelli etc.
- Pasta corta (paste scurte) – farfalle, penne, fusilli, macaroni etc.
După formă se împart în:
- Tubulare – penne, ziti, bucatini, macheroncelli etc.
- Fire/linii – spaghetti, capelli d’angelo, stringozi etc.
- Benzi late – tagliatelle, pappardelle, fetucine etc.
- Foi – lasagna.
- Umplute – tortellini, ravioli etc.
- Diverse forme – fusilli, farfalle etc.
Alte clasificari:
- După relief – pasta lisce (netede) și pasta rigate (striate)
- După culoare – pasta colorata (paste colorate – paste negre cu cerneală de
sepie, paste roșii cu roșii uscate, paste cu legume etc), pasta con uovo
(paste cu ou)
- După modul de producție – pasta fresca (paste proaspete), pasta secca
(paste uscate)
- După tipul de fă ină – pasta di grano duro (paste din fă ină de grâ u dur),
pasta di grano (paste din fă ină de grâ u), paste din fă ină de porumb, paste
din fă ină de secară etc.
Italienii au îmbogă țit piața cu peste 300 de sortimente de paste. Forma pastelor
le recomandă tipul de sos cu care pot fi consumate, astfel: cele subțiri merg cu sosuri
mai subțiri, iar cele tubulare cu sosuri mai groase.
Pastele lungi sunt mai dificil de mâ ncat, dar atâ t de simbolice, totuși, pentru
paste așa cum le știm. Cele mai cunoscute sunt spaghetti (spaghete), considerate paste
de lungime medie și servite de cele mai multe ori cu sosuri pe bază de roșii. Valabil
pentru toate pastele italiene, există variante mai mari/groase sau mai mici/subțiri ale
aceluiași tip de paste, denumiri obținute prin adă ugarea sufixelor ini și oni. De exemplu,
spaghettini (spaghete mai subțiri) și spaghettoni (spaghete mai groase).
Mult mai ușor de mâ ncat și potrivite pentru felurile de mâ ncare cu sosuri mai
grele, pastele scurte se gă sesc într-o mulțime de forme, care mai de care mai ciudate:
scoici, roți, spirale, fundițe – spre deliciul celor mici. Sau, pur și simplu, provin din
suratele lor lungi, dar sunt tă iate la dimensiuni mai mici pentru a fi ușor de folosit,
inclusiv în salate. În această categorie intră și pastele speciale pentru supe cu forme
apropiate de bobul de orez.
Prezente pe mesele italienilor încă din secolul XIV, pastele umplute cunosc
variațiuni în funcție de regiune. Umpluturile și formele acestor paste merg mâ nă în
mâ nă – cu câ t umplutura este mai densă , cu atâ t și forma pastei va fi mai mare, pentru a
permite un echilibru între înveliș și interior. Spre deosebire de pastele lungi sau scurte
care se gă sesc atâ t în varianta de pasta secca (uscate) câ t și pasta fresca (proaspete),
pastele umplute sunt cel mai adesea proaspete.
Varietatea tipurilor de paste italiene nu se oprește doar la cele enumerate mai
sus. Producă torii de paste vin frecvent cu inovații în acest sens, iar pentru pastele fă cute
în casă există posibilită ți multiple de a adapta și inventa rețete noi.
A. Analiza etichetei
PROBE
CARACTERISTICI Penne Fusilli

Denumirea produsului Barila Penne Rigate n.73 Barila Fusilli n.98


- Griș de grâ u dur integral, - Griș de grâ u dur integral,
Lista ingredientelor - Apă . - Apă .

Cantitate netă 500g 500g

Data limită de consum 01/07/2022 01/08/2022


Instrucțiuni de utilizare A se pă stra la loc uscat și A se pă stra la loc uscat și
dacă sunt necesar ră coros. ră coros.
A se consuma înainte de ... . A se consuma înainte de ... .
Denumirea și adresa Barilla G.e.R. Fratelli Societa Barilla G.e.R. Fratelli Societa
operatorului per Azioni Via Mantova 166, per Azioni Via Mantova 166,
Parma-Italia Parma-Italia
- Val. energetică - Val. energetică
1521kJ/359kcal 1521kJ/359kcal
- Gră simi 2g - Gră simi 2g
Declarația - din care a.g.s. 0,4g - din care a.g.s. 0,5g
nutrițională - Glucide 70,7g - Glucide 71,2g
(100g) - din care zaharuri 3,5g - din care zaharuri 3,5g
- Fibre 3,0g - Fibre 3,0g
- Proteine 13,0g - Proteine 12,5g
- Sare 0,013g - Sare 0,013g
B. Analiza caracteristicilor în urma fierberii
PROBE
CARACTERISTICI PENNE FUSILLI
Pastele își mențin Pastele își mențin
Menținere integritate integritatea pe tot integritatea pe tot
parcursul procesului parcursul procesului
de fierbere de fierbere

Durata de fierbere 11 min. 11 min.

Înainte Prezintă un luciu Prezintă un luciu


Luciu caracteristic pastelor caracteristic pastelor
După Luciul se pierde în Luciul se pierde în
timpul fierberii timpul fierberii
Înainte 2g 2g
Dimensiune
După 6-6,5g 5-6g

C. Analiza caracteristicilor senzoriale după fierbere


PROBE
PENNE FUSILLI
CARACTERISTICI
Forma este tubulară . Forma este spiralată .
Aspect Aspectul lucius, Aspectul lucios
caracteristic. caracteristic.
Culoarea este aurie, Culoarea este aurie,
Culoare specifică tipului de specifică tipului de
fă ină . fă ină .
Miros caracteristic de Miros caracteristic de
Miros cereale, ușor să rat, cereale, ușor să rat,
fă ră miros stră in. fă ră miros stră in.
Gustul plă cut, specific Gustul plă cut, specific
Gust sortimentului de sortimentului de
paste, fă ră gust stră in. paste, fă ră gust stră in.
Consistența este Consistența este
Consistență omogenă , fă ră omogenă , fă ră
impurită ți sau corpuri impurită ți sau corpuri
stră ine. stră ine.

D. Concluzii
Valoarea alimentară ridicată a produselor fă inoase se bazează nu numai pe
aportul lor energetic, conferit de conținutul sporit în hidrați de carbon și gră simi, ci și pe
valoarea tuturorcomponenților, acestia reprezentâ nd forme care se asimilează ușor de
că tre organismul uman.
Pastele fă inoase sunt produse obținute dintr-un aluat crud, necopt,
nefermentat, modelat în diferite forme și uscate. Acestea reprezintă produse alimentare
cu durată relativ mare de conservare,obținute din fă ina de grâ u bogată în gluten și apă ,
cu sau fă ră utilizarea unor adaosuri, ca: ouă ; pastă de tomate; suc de morcovi; spanac
etc.
Aceste produse asigură zilnic organismului uman circa 45% din totalul
proteinelor, 65%din totalul caloriilor și un aport însemnat de glucide, vitamine(mai ales
B1, B2, B3, PP, E), să ruri,minerale (P, K, Mg).
Calificativul meu pentru acest produs este 10/10, datorită calită ților pe care le
deține, câ t și pentru faptul că reprezintă un produs accesibil la scară largă de că tre
consumatorii.

BIBLIOGRAFIE
 http://www.cevabun.ro/tipuri-de-paste/
 https://www.academia.edu/35803813/Autenticitatea_pastelor_fainoase
 https://elearning.unitbv.ro/pluginfile.php/955810/mod_resource/conten
t/1/TGIA%202%20lucrarea%209.pdf