Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de activitate extracurriculară

Titlul proiectului: Iubește mediul înconjurător!

Descrierea proiectului:

Prin acest proiect intenționăm ca elevii să:

- conștientizeze acțiunile omului asupra mediului înconjurător;


- dezvolte un mod de gândire ecologic;
- imprime o atitudine pozitivă pentru problema conservării mediului;
- respecte, ocrotească și protejeze natura prin implicarea acestora în acțiuni de
ecologizare.
-

Obiectiv general: dezvoltarea unui mod de gândire ecologc în rândul elevilor, și nu numai,
în care să urmărească stabilirea conexiunii dintre om și mediu și faptul că un mediu curat
însemnă o viață sănătoasă, iar acțiunile omului asupra mediului sunt definitorii pentru viitorul
planetei.

Obiective specifice:
- conștientizarea elevilor cu privire la protecția mediului;
- atitudine pozitivă pentru conservarea mediului înconjurător;
- stimularea elevilor pentru ocrotire, respectarea și protejarea naturii prin implicarea în
diverse acțiuni de ecologizare: strângerea deșeurilor, informarea populație cu privire la
defrișările făcute nerațional, plantare de pomi etc.
-

Grupul țintă:

- elevii clasei a XI-a din cadrul Liceului Tehnologic Economico-Administativ, Piatra


Neamț;
- elevii claselor a X-a și a XI-a din cadrul Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu, Piatra
Neamț;
- cadrele didactice de la unitățile școlare partenere.

1
Implicarea grupului țintă:

- elevii vor pleca cu un autocar spre Parcul Național Vânători, Neamț;


- vor vizita această arie protejată ( protejarea și conservarea populației de zimbri,
altădată componentă a faunei sălbatice din România);
- vor vizita Codrii de Aramă care cuprinde goruni seculari dar și peste 300 de specii de
plante de o rară frumusețe;
- elevii vor depreinde atitudini pozitive pentru protecția mediului prin ceea ce li se vor
prezenta la locul respectiv de către ingineri și specialiști în protecția mediului și de
către specialiștii de la Direcția Silvică Neamț, cu privire la importanța pe care o are
pădurea pentru mediul înconjurător și în special pentru om.

Partenerii proiectului:

- conducerea liceelor
- elevi
- cadre didactice
- Direcția Silvică Neamț
- Agenția de protecție a mediului, Neamț

Implicarea partenerilor:

- conducerea asigură baza materială necesară : video-proiector, DVD-player;


- cadrele didactice și elevii vor prezenta acțiuni de ecologizare pentru un mediu sănătos;
- Direcția Silvică Neamț va prezenta o serie de informații despre protejarea pădurilor și
efectul negativ pe care îl au defrișările neraționale asupra omului și mediului geografic
- Agenția de Protecție a Mediului va prezenta diverse situații la video-proiector privind
acțiunile de protecție a mediului atât la nivel local cât și național.

Resursele umane:

- elevi;

- specialiști și ingineri;

- cadre didactice.

Resurse materiale:

2
- enciclopedii;

- reviste de specialitate despre mediul geografic;

- hărți;

- aparatură audio-video.

Resurse temporale:

Durata proiectului: octombrie 2016

Fig. 1- Harta cu perimetrul în care se va desfășura proiectul