Sunteți pe pagina 1din 3

5.2.

9 Exigențele populației (C9)

Evaluarea oportunității de inundare a golurilor remanente ale carierelor din bazinul


Rovinari s-a realizat ținând cont de rezultatele parțiale obținute în urma efectuării unui sondaj
online, la nivel regional, pe un număr de 109 persoane.
Chestionarul cuprinde 5 întrebări privind alegerea tipului de reutilizare a golurilor
remanente ale carierelor din Bazinul Rovinari, ținând cont de nevoile individului și ale
comunităților locale, de importanța dezvoltării socio-economice a regiunii și a refacerii
mediului înconjurător, toate aceste aspecte fiind văzute din punctul de vedere al
respondentului. Pentru alegerea tipului de reutilizare a golurilor remanente din cele 5
perimetre miniere din Bazinul Rovinari s-au oferit 5 variante de răspuns (fig. 5.4): depozit de
deșeuri, lac de carieră, agricultură, silvicultură sau muzeu industrial ori alte atracții culturale.

Fig. 5.4 Modelul chestionarului (Alegerea tipului de reutilizare a golului remanent al


carierei Rovinari)

Răspunsurile (fig. 5.5) au fost analizate și s-au făcut următoarele observații:


- respondenții au avut opinii împărțite în ceea ce privește tipul de reutilizare a terenurilor
degradate de exploatările la zi din Bazinul Minier Rovinari;

Fig. 5.5 Rezultatele parțiale ale sondajului (efectuat online)


- s-a realizat o ierarhie a cerințelor populației privind tipul de reutilizare a golurilor remanente
ale carierelor din Bazinul Minier Rovinari, iar rezultatele au fost centralizate în tabelele 5.17-
5.21;

Tabelul 5.17
Ierarhia exigențelor populației privind tipul de reutilizare a golului remanent al carierei
Tismana
Rang Tipul de reutilizare %
1 Lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni) 61,5
2 Silvicultură 23,9
3 Muzeu industrial sau alte atracții culturale 7,3
4 Agricultură 4,6
5 Depozit de deșeuri controlat (deșeuri menajere, stradale, industriale, etc.) 2,8

Tabelul 5.18
Ierarhia exigențelor populației privind tipul de reutilizare a golului remanent al carierei
Rovinari
Rang Tipul de reutilizare %
1 Depozit de deșeuri controlat (deșeuri menajere, stradale, industriale, etc.) 71,6
2 Silvicultură 16,5
3 Lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni) 6,4
4 Muzeu industrial sau alte atracții culturale 5,5
5 Agricultură 0

Tabelul 5.19
Ierarhia exigențelor populației privind tipul de reutilizare a golului remanent al carierei
Pinoasa
Rang Tipul de reutilizare %
1 Silvicultură 80,7
2 Depozit de deșeuri controlat (deșeuri menajere, stradale, industriale, etc.) 8,3
3 Agricultură 4,6
4 Lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni) 3,7
5 Muzeu industrial sau alte atracții culturale 2,8

Tabelul 5.20
Ierarhia exigențelor populației privind tipul de reutilizare a golului remanent al carierei Roșia
de Jiu
Rang Tipul de reutilizare %
1 Muzeu industrial sau alte atracții culturale 44
2 Silvicultură 23,9
3 Lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni) 14,7
4 Agricultură 13,8
5 Depozit de deșeuri controlat (deșeuri menajere, stradale, industriale, etc.) 3,7

Tabelul 5.21
Ierarhia exigențelor populației privind tipul de reutilizare a golului remanent al carierei
Peșteana Nord
Rang Tipul de reutilizare %
1 Lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni) 74,3
2 Silvicultură 10,1
3 Agricultură 6,4
Muzeu industrial sau alte atracții culturale
4 Depozit de deșeuri controlat (deșeuri menajere, stradale, industriale, etc.) 2,8

- conform răspunsurilor înregistrate, rezultă că populația consideră că pentru dezvoltarea


durabilă a regiunii, după încetarea activităților de exploatare a lignitului, următoarele direcții
de reutilizare pentru golurilor remanente ale carierelor din Bazinul Minier Rovinari
corespund cel mai bine intereselor urmărite:
 pentru perimetrul minier Tismana - în proporție de 61,5% respondenții au ales
varianta “Lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni)”;
 pentru perimetrul minier Rovinari - în proporție de 71,6% respondenții au ales
varianta “Depozit de deșeuri controlat (deșeuri menajere, stradale, industriale, etc.)”;
 pentru perimetrul minier Pinoasa - în proporție de 80,7% respondenții au ales varianta
“Silvicultură”;
 pentru perimetrul minier Roșia de Jiu - în proporție de 44% respondenții au ales
varianta “Muzeu industrial sau alte atracții culturale”;
 pentru perimetrul minier Peșteana Nord - în proporție de 74,3 % respondenții au ales
varianta “Lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni)”.
În funcție de tipul de reutilizare care interesează în condițiile evaluării oportunității de
inundare a unui gol remanent și anume “lac de carieră (care poate prelua diferite funcțiuni)”
și de poziția acestuia în ierarhia exigențelor populației, punctajul acordat pentru evaluarea
finală a golurilor remanente ale carierelor din Bazinul Minier Rovinari este redat în tabelul
5.22.

Tabelul 5.22
Poziția variantei “lac de carieră” în ierarhia exigențelor populației privind tipul de reutilizare
a golurilor remanente ale carierelor din Bazinul Minier Rovinari
Perimetrul Nr. variante de Poziția variantei Constantă, Punctaj, Pf
minier reutilizare, n “lac de carieră“, plc k
Tismana 1 3
Rovinari 3 1,5
Pinoasa 5 4 0,75 0,75
Roșia de Jiu 3 1,5
Peșteana Nord 1 3
0 – inoportun; 3 – oportunitate ridicată;
n - numărul variantelor de reutilizare a golului remanent oferite în chestionar; plc - poziției variantei “lac de
carieră” în ierarhia exigențelor populației privind tipul de reutilizare a golului remanent;k - constantă;
*
formula 4.3

Aceste rezultate au fost observate la nivelul Bazinului Minier Rovinari. Aproximativ


70% dintre respondenți locuiesc în orașul Rovinari sau împrejurimi. Ceilalți 30% dintre
respondenți, cunosc zona și situația din Bazinul Minier Rovinari, astfel că și răspunsurile
acestora au fost luate în considerare.