Sunteți pe pagina 1din 1

Date necesare pentru completarea in SIIIR(cf. adresei ISMB Nr. 29.04.

2020)

Clasa Nume si prenume elev Acess internet Acces dispoztiv