Sunteți pe pagina 1din 8

Tel/Fax: 0251 597 048 | Web: chimie.ucv.

ro/departament

Septembrie
Sesiunea 2019
Iulie
Facultatea de Departamentul de STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Științe CHIMIE
Domeniul Locuri Locuri
Programe de studiu
de licenţă buget taxă

Biochimie Tehnologică 16 5
Chimie
Chimie Farmaceutică 17 5
Știința
http://chimie.ucv.ro/admitere/licenta.htm Chimia Mediului
Mediului
9 4

Înscrierea se poate face în intervalul orar 800-1500 la: Concurs admitere pe bază de dosar
Ierarhizarea candidaţilor se va face în funcţie de
- sediul Departamentului de Chimie, sala BB 111
media examenului de bacalaureat.
(Adresa: Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I);
- sala C219 din clădirea centrală a Universităţii din
Craiova (Adresa: Str. A.I. Cuza , Nr. 13).
Actele necesare pentru înscriere:
Afişare rezultate preliminare: 17 Septembrie • fişa de înscriere (se găseşte la Comisia de înscriere);

http://chimie.ucv.ro/admitere/
La sediul Departamentului de Chimie. • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta în
original sau copie legalizată (adeverinţă tip de absolvire a
Rezultate preliminare afișate online: examenului naţional de bacalaureat, pentru absolvenţii
http://chimie.ucv.ro/admitere/rezultate.htm de liceu din promoţia 2019);
• foaie matricolă liceu în original;
Ghid admitere: • certificatul de naştere în copie legalizată;
http://chimie.ucv.ro/admitere/ghid_admitere.htm • certificatul de căsătorie în copie legalizată, dacă este
- Diploma de absolvire sau diploma de cazul;

!
licenţă, în original, pentru absolvenţii
care doresc să urmeze un nou program
• copie buletin de identitate / carte de identitate;
de studiu. • adeverinţă medicală tip M.S.;
- Foaie matricolă / supliment la diploma • trei fotografii tip buletin de identitate;
de licenţă în original. •chitanţa privind plata taxei de înscriere.
Facultatea de Departamentul de MASTERE INTERDISCIPLINARE
Științe CHIMIE
Programe de studiu Domeniul Locuri Locuri
buget taxă

Chimia Compuşilor
Chimie 2 4
Biologic Activi

Știința
Calitatea Mediului 2 10
http://chimie.ucv.ro/admitere/master.htm Mediului
Concurs admitere pe bază de interviu
Ierarhizarea candidaţilor se va face în funcţie de
media examenului de licenţă (pondere 50 %) şi
Perioada de înscriere: 13 – 18 Septembrie nota obținută la susținerea interviului din
Înscrierea se face la sediul Departamentului de Chimie în
cunoștințe fundamentale de chimie (pondere
intervalul orar 800-1500.
50 %).
Adresa: Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I.

Susținere interviu: 20 Septembrie Actele necesare pentru înscriere:


La sediul Departamentului de Chimie din strada • fişa de înscriere (se găseşte la Comisia de înscriere);

http://chimie.ucv.ro/admitere/
Calea Bucureşti, Nr. 107 I. • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă, ambele
în original;
Afişare rezultate preliminare: 20 Septembrie • foaie matricolă liceu în original;
 La sediul Departamentului de Chimie • foaie matricolă licenţă / supliment diplomă în original;
 http://chimie.ucv.ro/admitere/rezultate.htm • certificatul de naştere în copie legalizată;
• certificatul de căsătorie în copie legalizată, dacă este
cazul;

! Absolvenţii promoţiei 2019 depun la • copie buletin de identitate / carte de identitate;


dosar adeverinţă tip de absolvire a • adeverinţă medicală tip M.S.;
studiilor universitare de licenţă. • trei fotografii tip buletin de identitate;
• chitanţa privind plata taxei de înscriere.
Facultatea de Departamentul de STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Științe CHIMIE
Domeniul Locuri Locuri
Programe de studiu
de licenţă buget taxă

Biochimie Tehnologică 25 5
Chimie
Chimie Farmaceutică 25 5
Știința
http://chimie.ucv.ro/admitere/licenta.htm Chimia Mediului
Mediului
20 5

Înscrierea se poate face în intervalul orar 800-1500 la: Concurs admitere pe bază de dosar
Ierarhizarea candidaţilor se va face în funcţie de
- sediul Departamentului de Chimie, sala BB 111
media examenului de bacalaureat.
(Adresa: Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I);
- sala C219 din clădirea centrală a Universităţii din
Craiova (Adresa: Str. A.I. Cuza , Nr. 13).
Actele necesare pentru înscriere:
Afişare rezultate preliminare: 23 Iulie • fişa de înscriere (se găseşte la Comisia de înscriere);

http://chimie.ucv.ro/admitere/
La sediul Departamentului de Chimie. • diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta în
original sau copie legalizată (adeverinţă tip de absolvire a
Rezultate preliminare afișate online: examenului naţional de bacalaureat, pentru absolvenţii
http://chimie.ucv.ro/admitere/rezultate.htm de liceu din promoţia 2019);
• foaie matricolă liceu în original;
Ghid admitere: • certificatul de naştere în copie legalizată;
http://chimie.ucv.ro/admitere/ghid_admitere.htm • certificatul de căsătorie în copie legalizată, dacă este
- Diploma de absolvire sau diploma de cazul;

!
licenţă, în original, pentru absolvenţii
care doresc să urmeze un nou program
• copie buletin de identitate / carte de identitate;
de studiu. • adeverinţă medicală tip M.S.;
- Foaie matricolă / supliment la diploma • trei fotografii tip buletin de identitate;
de licenţă în original. •chitanţa privind plata taxei de înscriere.
Facultatea de Departamentul de MASTERE INTERDISCIPLINARE
Științe CHIMIE
Programe de studiu Domeniul Locuri Locuri
buget taxă

Chimia Compuşilor
Chimie 30 10
Biologic Activi

Știința
Calitatea Mediului 18 10
http://chimie.ucv.ro/admitere/master.htm Mediului
Concurs admitere pe bază de interviu
Ierarhizarea candidaţilor se va face în funcţie de
media examenului de licenţă (pondere 50 %) şi
Perioada de înscriere: 08 – 16 Iulie nota obținută la susținerea interviului din
Înscrierea se face la sediul Departamentului de Chimie în
cunoștințe fundamentale de chimie (pondere
intervalul orar 800-1500.
50 %).
Adresa: Str. Calea Bucureşti, Nr. 107 I.

Susținere interviu: 18 Iulie Actele necesare pentru înscriere:


La sediul Departamentului de Chimie din strada • fişa de înscriere (se găseşte la Comisia de înscriere);

http://chimie.ucv.ro/admitere/
Calea Bucureşti, Nr. 107 I. • diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă, ambele
în original;
Afişare rezultate preliminare: 19 Iulie, ora 1600 • foaie matricolă liceu în original;
 La sediul Departamentului de Chimie • foaie matricolă licenţă / supliment diplomă în original;
 http://chimie.ucv.ro/admitere/rezultate.htm • certificatul de naştere în copie legalizată;
• certificatul de căsătorie în copie legalizată, dacă este
cazul;

! Absolvenţii promoţiei 2019 depun la • copie buletin de identitate / carte de identitate;


dosar adeverinţă tip de absolvire a • adeverinţă medicală tip M.S.;
studiilor universitare de licenţă. • trei fotografii tip buletin de identitate;
• chitanţa privind plata taxei de înscriere.