Sunteți pe pagina 1din 4

UNITĂŢI de MĂSURAT LUNGIMEA MULTIPLII METRULUI

METRUL SUBMULTIPLII METRULUI


Scara unităţilor de măsură pentru lungimi

x1
0

0
:1
x1
kilometru kilometru 0

0
:1
x1
hectometru km km hectometru 0

0
:1
x1
decametru hm hm decametru 0
0
:1

MULTIPLI >m
metru dam dam metru
x1
0
0
:1

x1
decimetru m METRUL (m ) este unitatea principală de măsurat lungimea. m decimetru 0
0
:1

centimetru dm dm centimetru

cm submultipli <m cm
milimetru milimetru

mm mm
 Care este unitatea principală de măsurat lungimea ?  Care sunt multiplii metrului (adică unităţile de măsură mai mari decât metrul )?
Unitatea principală de măsurat lungimea este METRUL (m). decametru (dam) < hectometru (hm) < kilometru
 Care sunt instrumentele (obiectele) care ne ajută să măsurăm lungimea ? (km)
Instrumentele folosite pentru măsurarea lungimii sunt:
 Care sunt submultiplii metrului (adică unităţile de măsură mai mici decât metrul)?
rigla , ruleta , metrul de croitorie , metrul de tâmplărie ş.a.
decimetru (dm) > centimetru (cm) > milimetru (mm)
EXEMPLE de INSTRUMENTE de MĂSURAT LUNGIMI
echer Multiplii metrului
ruleta metrul de metrul de
croitorie tâmplărie 1 km = 1 000 m
1 hm = 100 m Submultiplii metrului
rigla 1 dam = 10 m 1m = 10 dm
1 m = 100 cm
1 m = 1 000 mm

înv. Paula Oproiu - Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” - Bucureşti


UNITĂŢI de MĂSURAT CAPACITATEA vaselor MULTIPLII LITRULUI

LITRUL SUBMULTIPLII LITRULUI


Scara unităţilor de măsură pentru capacitate

x1
0

0
:1
x1
kilolitru kilolitru 0

0
:1
x1
hectolitru kl kl hectolitru 0

0
:1
x1
decalitru hl >l hl decalitru 0
0
:1

MULTIPLI
litru dal dal litru
x1
0
0
:1

x1
decilitru l LITRUL ( l ) este unitatea principală de măsurat capacitatea vaselor. l decilitru 0
0
:1

centilitru dl dl centilitru

mililitru cl submultipli < l cl mililitru

ml ml
 Care sunt multiplii litrului (adică unităţile de măsură mai mari decât litrul ) ?
 Care este unitatea principală de măsurat capacitatea vaselor ?
Unitatea principală de măsurat capacitatea vaselor este LITRUL( l ). decalitru (dal) < hectolitru (hl) < kilolitru (kl)

 Care sunt instrumentele (obiectele) care ne ajută să măsurăm capacitatea ?  Care sunt submultiplii litrului (adică unităţile de măsură mai mici decât litrul ) ?
Instrumentele folosite pentru măsurarea capacităţii sunt vasele gradate. decilitru (dl) > centilitru (cl) > mililitru (ml)
(pe majoritatea vaselor este reliefată doar capacitatea totală)

EXEMPLE de INSTRUMENTE de MASURĂ Multiplii litrului


1 kl = 1 000 l
borcan 1 hl = 100 l
1 dal = 10 l
cană seringă Submultiplii litrului
pahar
gradată gradat gradată 1l = 10 dl
ibric sticlă găleată canistră damigeană bidon butoi cister 1 l = 100 cl
1l = 1 000 ml
înv. Paula Oproiu - Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” - Bucureşti
UNITĂŢI de MĂSURAT MASA corpurilor MULTIPLII KILOGRAMULUI

KILOGRAMUL SUBMULTIPLII KILOGRAMULUI


Scara unităţilor utilizate pentru măsurarea masei corpurilor
x1
0

0
:1
x1
00

00
TONĂ TONĂ

:1
CHINTAL
t t CHINTAL

q MULTIPLI q x1
0

0
:1
>kg
chintal = quintal = q x1
kilogram kilogram 0
0
TONĂ
:1

x1
hectogram kg KILOGRAMUL (kg) este unitatea principală
de măsurat masa corpurilor. kg hectogram 0

hg hg
0

decagram decagram
:1

x1
submultipli < 0
da da
0
:1

kg gra x1
gra
g g 0
0
:1

decigram g Unitatea principală de măsurat masa corpurilor este KILOGRAMUL( kg). g decigram

centigram dg Instrumentele folosite pentru măsurarea masei corpurilor sunt : balanţa, cântarul. dg centigram

miligram cg Multiplii kilogramului cg miligram


1 t = 1 000 kg
mg 1 q = 100 kg
mg
EXEMPLE de INSTRUMENTE de MASURĂ Submultiplii kilogramului EXEMPLE de INSTRUMENTE de MASURĂ
1 kg = 10 hg
1 kg = 100 dag
1 kg = 1 000 g
1 kg = 10 000 dg
1 kg = 100 000 cg
1 kg = 1 000 000 mg cântar platformă
înv. Paula Oproiu - Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” - Bucureşti
greutăţi etalon

înv. Paula Oproiu - Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” - Bucureşti