Sunteți pe pagina 1din 1

Considerații generale privind dreptul financiar și fiscal

Întrucît dreptul este o categorie socială, care urmînd firul evoluției, reflectă
nivelul dezvoltării economice, sociale, politice, culturale și de altă natură a
societății, transformările ce se produc în viața economică și socială duc la
transformări respective ale sistemului de drept.