Sunteți pe pagina 1din 3

Utilizarea combustibililor alternativi la

alimentarea M.A.I

Combustibilii alternative reprezinta substante sau material utilizate drept combustibili, altele
decat combustibilii fosili conventionati (petrol, carbune, gaze natural). In continuare enumeram
cei mai utilizati combustibili alternative:

.
Traficul rutier este responsabil pentru efectele adverse asupra calităţii aerului din
oraşele europene. Acest lucru afectează calitatea vieţii, precum şi sănătatea locuitorilor.
Prin urmare, reducerea poluării cauzate de emisiile din traficul rutier trebuie să constituie
un obiectiv pentru fiecare oraş

Combustibilii alternativi reprezintă substanţe sau materiale utilizate drept


combustibili, altele decât combustibilii fosili convenţionali (petrol, cărbune, gaze naturale).

Introducerea unor vehicule mai curate reduce poluarea atmosferică din oraş.

Efectele nocive ale emisiilor vehiculelor pot fi diminuate, iar calitatea vieţii
cetăţenilor se va îmbunătăţi.

În continuare vom enumera cei mai utilizati combustibili alternativi și vom descrie
impactul lor asupra mediului înconjurător.

 Biodieselul este un combustibil puţin poluant, rezultat din grăsimi animale, alge
sau ulei vegetal refolosit. În urma arderii, biodieselul emană mai puţine
hidrocarburi aromatice și o cantitate mai redusă de monoxid de carbon decât
dieselul convenţional. Această substanţă este numită neutră la carbon, întrucât
dioxidul de carbon rezultat în urma combustiei este absorbit ușor de plante
 Etanolul este utilizat pe scară tot mai largă, fiind obţinut din materiale fibroase
precum așchiile de lemn sau din amidon aflat în plante precum porumbul.
Etanolul arde mai ecologic decât combustibilii convenţionali, reducând gazele cu
efect de seră.

 Hidrogenul este utilizat drept combustibil pentru mijloacele de transport în


comun din SUA, este nepoluant, însă implică anumite costuri care nu pot fi
suportate de către toţi consumatorii și de aceea această substanţă încă nu este
utilizată în masa.

 Gazul natural comprimat este inodor și necoroziv, reducând emisiile de gaze cu


80% comparativ cu vehiculele pe benzină, și se obţine la costuri mult mai reduse
decât combustibilii convenţionali.