Sunteți pe pagina 1din 3

Influenţa sarcinii, turației şi a avansului aprinderii asupra formării

emisiilor poluante la M.A.S

Termenul de poluare are în general sensul de impurificare sau viciere, iar din punct de vedere
ştiinţific desemnează atribuirea caracterului de nocivitate unui mediu natural din cauza unor substanţe
periculoase. În majoritatea lucrărilor din domeniu poluarea are sensul de poluare chimică; în timp
semnificaţia sa s-a lărgit căpătând şi alte valenţe: poluare radioactivă, poluare acustică, poluare termică,
polare electromagnetică.

Termenul de emisii poate defini o gamă largă de agenţi, de la substanţe chimice, la zgomot şi
radiaţii; în cele ce urmează prin emisii se vor înţelege acele substanţe care nu mai sunt folositoare în
scopul producţiei, transformării sau consumului şi care sunt eliminate în mediu (nereciclate şi
nerefolosite).

Dintre toţi poluanţii primari produşi de motoarele cu ardere internă, se disting şapte poluanţi
atmosferici semnificativi, reglementaţi în Europa:

• dioxidul de sulf (SO2);

• particulele în suspensie (cu diametrul <10 μm);

• plumbul (Pb);

• oxizii de azot (NOx);

• monoxidul de carbon (CO);

• hidrocarburile nearse (HnCm) – benzenul;

• ozonul (O3) din stratosferă, prezent în concentraţii de 0,5-10 [p.p.m.].

Principalii poluanţi atmosferici:

a) Oxizii de azot (NOx)


b) Monoxidul de carbon (CO)
c) Benzenul (C6H6)
d) Hidrocarburile aromatice policiclice
Influenţa sarcinii

Sarcina motorului reprezintă gradul de încărcare al acestuia, la anumită turaţie, faţă de o


încărcare de referinţă. Este recomandabil ca încărcarea de referinţă să fie cea corespunzătoare
puterii efective continue a motorului la turaţia dată. Caracteristica de sarcină a motorului cu
aprindere prin scânteie:

Caracteristica de sarcină stabileşte dependenţa consumului orar şi specific de combustibil de


sarcina motorului, la o turaţie constantă.
Influenţa turaţiei

Caracteristica de turaţie la sarcină totală a M.A.S.

Caracteristica de turaţie obţinută pentru deschiderea completă a clapetei de acceleraţie


(obturatorului) a carburatorului şi avansului optim la aprindere pentru orice turaţie se numeşte
caracteristică de turaţie exterioară sau la sarcină totală.