Sunteți pe pagina 1din 6

Introducere

Mileniul
Secolul

Mileniul (1000 ani)


Secolul (100 ani)
Deceniul (10 ani)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

§ Timpul în istorie
anul 1 – 1000 - mileniul I
între 1 – 100 – sec. I anul 1001 – 2000 – mileniul II
între 101 - 200 –sec. II anul 2001 – 3000 – mileniul III
între 201 - 300-sec. III
1
Editura Delfin ISTORIA pe înțelesul tuturor
Introducere

Secolul IV
î. Hr.
1918

Naşterea
lui Hristos

2
Editura Delfin ISTORIA pe înțelesul tuturor
Introducere

Perioadele/epocile istorice

§ Perioada antică (Antichitatea)


sec VI î.Hr. - sec VIII

§ Perioada medievală (Evul Mediu)


sec IX - sec XVIII

§ Perioada modernă (Epoca Modernă)


sec XVIII - 1918

§ Perioada contemporană (Epoca Contemporană)


1918 - prezent

3
Editura Delfin ISTORIA pe înțelesul tuturor
Introducere

§ Spaţiul istoric

ROMÂNIA
MARE
ROMÂNIA
PRINCIPATELE
REGIUNI UNITE

PROVINCII ROMÂNEŞTI

SPAŢIUL
INTRACARPATIC/EXTR
ACARPATIC
Hartă
4
Editura Delfin ISTORIA pe înțelesul tuturor
Introducere

Limbajul istoric/termeni corecţi de exprimare în


context

AŞA DA AŞA NU
declanşare/ participare a făcut un război
- la război, grevă
elaborare/ emitere/ adoptare - a făcut o
constituţie/ lege/ reformă constituţie/ lege/ reformă

încheiere/ semnare a făcut un


- tratat/ convenţie tratat/ convenţie
întemeiere/formare/constituire face un stat
- stat

6
Editura Delfin ISTORIA pe înțelesul tuturor
Introducere

Noţiuni necesare pentru înţelegerea Istoriei

Evenimente istorice Fapt istoric Proces istoric

7
Editura Delfin ISTORIA pe înțelesul tuturor