Sunteți pe pagina 1din 3

Educație tehnologică

Clasa a VIII-a
Tema: Cerere și ofertă pe piața muncii. Piața muncii

CERERE ȘI OFERTĂ PE PIAȚA MUNCII


MUNCA este activitatea conştientă, specific umană, prin care oamenii îşi folosesc
aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa ajutându-se de instrumente corespunzătoare (maşini, utilaje,
dispozitive, aparate, etc.) pentru producerea bunurilor şi prestarea serviciilor necesare satisfacerii
trebuinţelor lor imediate şi de perspectivă.

Munca este un factor de producție activ; acesta poate fi analizat din punct de vedere
cantitativ și calitativ.

● Dimensiunea CANTITATIVĂ a factorului muncă se referă la volumul de muncă de o


anumită natură prestat într-un proces de producţie;
Volumul de muncă poate fi cuantificat în :
- numărul de ore de muncă;
- numărul locurilor de muncă;
- numărul lucrătorilor necesari, etc.
*Cantitativ, munca este dependentă de populaţie şi factorii demografici.

● Dimensiunea CALITATIVĂ a factorului muncă se referă la:


- specializarea profesională a fiecărui prestator de muncă;
- gradul său de calificare;
- experienţa în producţie;
- nivelul său de productivitate, etc.

CLASIFICAREA POPULAȚIEI ÎN FUNCTIE DE PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA


ECONOMICĂ – figura 1

– fig.1
PIAȚA MUNCII
PIAȚA MUNCII este un spaţiu economic în care se încheie tranzacţii între deţinătorii
de capital, în calitate de CUMPĂRĂTORI (cerere) şi posesorii de forţă de muncă, în calitate
de VÂNZĂTORI (ofertă). – figura 2
*Piaţa muncii se mai numeşte şi piaţa forţei de muncă.

Cerere Ofertă
(cumpărători) (vânzători)

– fig. 2

PIAȚA MUNCII

*Orice activitate existentă în societate generează nevoie de muncă. Când activitatea este
remunerată nevoia de muncă se constituie în cerere de muncă.
Piaţa muncii combină cererea şi oferta de forţă de muncă pentru a determina rata de
remunerare (salariul) şi alte condiţii de muncă pentru care atât angajatorii cât şi persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă sunt pregătiţi să încheie un contract de muncă.
Cererea de muncă este nevoia salariată care se formează la un moment dat în economia de
piaţă. În cererea de muncă nu se includ muncile realizate de persoane nesalarizate: elevi, studenţi,
casnice.
Cererea de muncă se exprimă prin numărul de locuri de muncă. Partea de cerere de forță
de muncă este reprezentată de angajatori sau viitori angajatori – figura 3


fig. 3

Partea de ofertă (furnizare) a pieței muncii este constituită din toate persoanele care ar
dori să muncească pentru intreprinderi, instituții, alte persoane (angajatori) - pentru a obține în
schimb salarii și alte beneficii.
*Furnizorii de muncă includ persoane deja angajate și persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă – figura 4

– fig. 4
*Oferta de forță de muncă se formează în timp îndelungat (sunt necesari ani de școlarizare și
formare profesională).
*Forţa de muncă se structurează pe vârste, gen, grade de calificare, categorii socio-profesionale,
zone geografice, oportunităţi de ocupare.

Principalele funcții îndeplinite de piața muncii sunt (– figura 5) :


- funcția productivă - prin această piață se asigură unirea forței de muncă cu mijloacele
de producție existente în proprietatea agenților economici;
- funcția socială- asigurarea locurilor de muncă și implică totodată și elemente ce țin de
condițiile de muncă, calitatea vieții, calitatea și securitatea muncii, protecția socială;
- funcția distributivă - pe această piață se formează și repartizează veniturile agenților
economici, având implicații în remunerarea forței de muncă;
- funcția formativă și educativă - realizează formarea profesională, reconversia și
recalificarea forței de muncă, asigurând mobilitatea, flexibilitatea și eficientizarea forței de
muncă.

– fig. 5
productivă

Funcții
distributivă
îndeplinit socială
e de piața
muncii

formativă și
educativă