Sunteți pe pagina 1din 35

RAPORT

de susținere a practicii tehnologice II,

desfășurată la agenția de turism ,,II NAMIC ISMAILOV”

al elevei din grupa OSHT-162,anul III,specialitatea ,,Organizarea serviciilor în hoteluri și

complexe turistice”

Guțanu Dumitrița

Conducător de practică

Buric Lilia

2
Chișinău,2019

Cuprins

Introducere…………………………………………………………………………………5

Capitolul I CARACTERIZAREA GENERALĂ A AGENȚIEI DE TURISM

”TOLERANS TOUR”

1.Prezentarea generală a agenției ”Tolerans Tour”..........................................................

1.1 Prezentarea istoricului,datelor generale despre fondatorii agentiei de turism;

1.2 Studierea actelor de constituire a entității ”Tolerans Tour;

1.3 Determinarea locului de amplasare,avantajele și dezavantajele locației agenției ”Tolerans

Tour;

1.4 Determinarea și descrierea formei organizatorico-juridice a agentului economic în baza legii

Nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;

2.Specificul activității agenției de turism ”Tolerans Tour”

2.1 Studierea legii Nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității

turistice în RM pentru determinarea drepturilor,obligațiilor și activităților specifice agenției de

turism

2.2 Stabilirea asemănărilor și deosebirilor dintre agenție de turism și turoperator

2.3 Identificarea și descrierea serviciilor turistice prestate de agenția de turism ”Tolerans Tour”

2.4 Enumerarea destinațiilor pe care le vinde agenția de forme de turism

Capitolul II DATE DESPRE DEPARTAMENTELE AGENȚIEI DE TURISM ”Tolerans

Tour”

3.Structura organizatorică a agenției de turism ”Tolerans Tour”

1.1 Descrierea departamentelor,compartimentelor și secțiilor existente în agenția ”Tolerans Tour”

1.2 Compararea structurii tehnice teoretice cu subdviziunile real existente în agenția de turism

3
1.3 Prezentarea schematică a subdiviziunilor real existente în entitate și relațiile ce se formează

între acestea

1.4 Formularea concluziilor și enumerarea propunerilor privind modificarea structurii

organizatorice a agenției de turism ”Tolerans Tour”

4.Personalul agenției de turism ”Tolerans Tour” II,procesul de motivare a personalului

agenției

2.1 Prezentarea personalului agenției de turism și funcțiile acestuia.

2.2 Descrierea fișei de post pentru un agent de turism și un manager de turism

2.3 Descrierea formelor de motivare financiară și non-financiară existente în cadrul agenției de

turism.

2.4 Identficarea propunerilor și sugestiilor de îmbunătățire a procesului de motivare a

personalului agenției de turism

Capitolul III PROMOVAREA ȘI OFERTELE AGENȚIEI DE TURISM CU

DESTINAȚII INTERNAȚIONALE

5.Procesul de promovare al agenției de turism ”Tolerans Tour”II

3.1 Descrierea site-ului agenției de turism în baza criteriilor:

atractivitate,actualitate,accesibilitate,calitate

3.2 Caracterizarea tipăriturilor folosite de agenția de turism în procesul de promovare

3.3 Enumerarea și prezentarea altor modalități de promovare folosite de agenția de turism

(tîrguri,expoziții naționale și interrnaționale)

6.Ofertele agenției de turism ”Tolerans Tour” II spre principalele destinații internaționale

3.1 Descrierea succintă a ofertelor agenției de turism spre destinația Turcia petru turismul de

litoral,anexînd 4-5 oferte de hotele

3.2 Elaborarea și prezentarea unei oferte individuale în Turcia,la mare pentru o familie cu 2

adulți și 3 copii (16,10 și 2 ani)

4
3.3 Enumerarea ofertelor agenției de turism spre destinația Bulgaria pentru turismul de

litoral,incluzînd 4-5 hotele

3.4 Elaborarea și prezentarea unei oferte individuale pentru litoralul Bulgariei pentru o familie cu

2 adulți și 1 copil de (2 ani)

3.5 Descrierea succintă a ofertelor agenției de turism spre destinația Romînia pentru turismul

balnear anexînd 4-5 hotele

3.6 Elaborarea și prezentarea ofertei individuale pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii (5și1 ani)

pentru o stațiune balneară romînească

3.7 Descrierea succintă a ofertelor agenției de turism spre destinații exotice anexînd 4-5 hotele

3.8 Elaborarea și prezentarea costul unei oferte individuale pentru o familie cu 2 adulți într-o

vacanță exotică

Concluzii

Biblografia

Anexe

5
Introducere

Turismul este o activitate importanta în zilele noastre. Turismul devine un complex fenomen
de masa la sfarsitul secolului al XIX-lea fiind puternic articulat in mediul inconjurator.
Organizarea activitatii turistice se realizeaza de catre diversi agenti economici din turism.
Acestia sunt personae juridice, societatii comerciale cu capital de stat , privat , mixt,, societati
familiale sau personae fizice care presteaza servicii specific acestei activitati: hoteliere , servirea
mesei, transport, tratament balnear, servicii de agreement.
Agenția de turism nu este numai intermediarul intre produsul turistic si consumator, dar este si
cea care promoveaza valorile turistice ale unei țări. Agenția de turism este intreprinderea, cu
scop comercial, care procura și furnizeaza turistilor sau calatorilor servicii sub forma de sejururi
și deplasări, mai concret, vânzarea sau distribuirea biletelor de transport, informarea privind
mijloacele de transport, transportul bagajelor și al autoturismelor, furnizarea serviciilor hoteliere,
rezervarea camerelor, distribuirea cecurilor de calatorie, organizarea vizitelor si a excursiilor,
servicii de ghizi, traducere, însțtire și curierat.
Deasemenea o agentie trebuie să îndeplineasca orice cerinte in cea ce priveste deservirea
clientilor , este o mare responsabilitate ei trebuie sa cunoasca tipul clentilor sis a gaseasca orice
propunere pentru fiecare dintre ei. Fiecare agenție, activind in domeniul turismului , tinde spre a
obtine un sector cit mai mare pe piata , propunind oferte avantajoase, preturi si obtiunile
produsului , sa aiba o pregatire adecvata si cunostintele care să-i susțină. Perspectiva a agentiei
este ceea pentru care vorplati clienții. Valoarea unei agenții de turism este abilitatea de a oferi o
vacanța personalizata la calitatea si pretului adecvate și mai importante economisind timp si
energie pentru clientii săi. Valoarea ageței va continua să crească dacă clienții vor fi satisfacuți și
vor rămâne multumiți de serviciile oferitei de la agentie .
Pentru promovarea turismului în Republica Moldova este nevoie ca să promovam cele mai
bune oferte pe piață ca sa atragem interesul turistilor, Republica Moldova este o tara unde sunt
foarte multe locuri frumoase care merita de vazut și care spre regret rămâne nevazută chiar și de
locuitorii țării noastre, ea este plina de atâta mister și legende care ne bucura și ne trezește un
mare interes față de istoria țării .

6
Capitolul I CARACTERIZAREA GENERALĂ A AGENȚIEI DE TURISM
1.Prezentarea generală a agenției ”Tolerans Tour”

‘‘Tolerans Tour‘‘ se află pe bd.K.Negruzzi,7,oficiul 120.


”Tolerans Tour” este o agenție turoperatoare care și-a creat o reputație de partener de încredere
ocupînd un loc stabil pe piața turistică națională in condițiile existente.Agenția de turism
”Tolerans Tour” își propune să vină în întîmpinarea cererilor tot mai mari de servicii de calitate
la prețuri competitive.Competența,tactul și profesionalismul personalului permit agenției să ofere
un spectru larg de servicii de calitate.Managerii calificați ajută la orientarea în multitudinea de
oferte și ei contribuie la asigurarea unei vacanțe minunate și de neuitat.Agenția ”Tolerans Tour”
este în colaborare oficială cu agenția turoperatoare din Turcia ”Statustur”. Agenția activează în
următoarele domenii: transport de pasageri și marfă. Comercializarea fructelor exotice și
citrice,mere,struguri,produse agricole,miez de nucă. Vînzări de bilete avia și autobus.
Experiența acumulată pe parcursul anilor permite dezvoltarea cu succes a agenției și prestarea
unui spectru larg de servicei de turism precum:
 Vacanțe exotice
 Circuite culturale
 Program de week-end
 Servicii de transport
 Perfectarea polițelor de asigurare medical
 Organizarea de misiuni economice în străinătate pentru participarea la tîrguri și expoziții
 Colaborarea cu agenți economici
 Rezervari și emitere de bilete de avion pe rute internaționale

1.1 Prezentarea istoricului,datelor generale despre fondatorii agenției de turism


Întreprinderea individual ”Namic Ismailov” a fost înființată în anul 1996.Directorul agenției este
Namic Ismailov. Agenția Tolerans Tour se află pe bd.Negruzzi 7,este o agenție turoperatoare.
1.2 Studierea actelor de constituire a entiății ”Tolerans Tour”
7
Actele în baza cărora activează àgenția ”Tolerans Tour”sunt:
 Autorizație de funcționare
 Certificatul de înregistrare
 Licență de de activitate
 Planul de încadrare în teritoriu
1.3 Determinarea locului de amplasare,avatajele și dezavantajele locației agenției ”Tolerans
Tour”
Avantaje Dezavanaje
1.ESTE AMPLASATĂ ÎNTR-O ZONĂ AGLOMERATĂ 1.Este de capacitate mică
Уы ÎN INCINTA HOTELULUI COSMOS
2.ESTE SITUATĂ 2.Mobilierul nu este nou
3.SE AFLA LÎNGĂ DRUMUL PRINCIPAL UNDE 3.Este înconjurat de mai multe agenții
CIRCULĂ TRANSPORTUL PUBLIC
4.Nu dispune de oferte în diferite tări exotice
4.PERSONALUL ESTE FOARTE AMABIL
5.AMBUTEIAJE CARE SE FORMEAZĂÎN
CENTRELE URBANE CREEAZĂ DISCOMFORT
CLIENȚILOR

1.4 Determinarea și descrierea formei organizatorico-juridice a agentului economic în baza

legii Nr.845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;

Antreprenoriat -este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi


prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din
proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul
de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
Întreprinderi-constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie înfiinţată de
antreprenor în modul stabilit de legislaţie. (Anexa 3)
De conducerea agenției de turism tour-operatoare ,,XAMAX’’SRL se ocupă un
antreprenor care este cetățean al Republicii Moldova care nu este îngradit în drepturi în mod
stabilit de lege Nr.845 din 03.09.1992.

8
Unitatea economică dupa descrierea formei organizatorico-juridică este întreprindere cu
răspundere limitată iar antreprenorul care conduce aceasta unitate are următoarele trăsături :
 Să fie indenpendentă și cu multă inițiativă
 Perseverentă,rapidă în luarea deciziilor
 Să dispună de gândire pozitivă
 Clară în exprimare cu puterea de a convinge.
Întreprinderea, în conformitate cu  legislaţia  în vigoare, are dreptul:
 Să practice, sub firmă proprie, activitate de antreprenoriat
 Să participe cu patrimoniul  său la activitatea altor agenţi economici
 Să utilizeze, în cadrul activităţii sale, orice resurse, inclusiv naturale, informative şi
intelectuale
 Să stabilească, preţurile şi  tarifele la producţia fabricată (lucrările şi serviciile prestate)
 Să angajeze lucrători  pe  bază de contract (acord) şi  în alte condiţii şi să concedieze
lucrătorii încadraţi
 Să dispună liber de beneficiul (venitul) obţinut de pe urma activităţii de antreprenoriat,
care rămîne după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii.

2.Specificul activității agenției de turism ”Tolerans Tour”

Agenția de turism ”Tolerans Tour” activează în următoarele domenii: transport de pasageri și


marfă. Comercializarea fructelor exotice și citrice,mere,struguri,produse agricole,miez de nucă.
Vînzări de bilete avia și autobus.
2.1 Studierea legii Nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității

turistice în RM pentru determinarea drepturilor,obligațiilor și activităților specifice agenției

de turism

    Agenţiile de turism pot desfăşura următoarele activităţi:


    a) comercializarea pachetelor turistice contractate de la turoperatori;
    b) comercializarea serviciilor proprii, precum şi a serviciilor contractate de la alte agenţii de
turism;
    c) vînzarea serviciilor proprii altor agenţii de turism;
    d) rezervarea şi comercializarea biletelor pentru diverse mijloace de transport, pentru
spectacole şi pentru alte manifestări culturale.
   Drepturile turoperatorilor şi agenţiilor de turism
    Turoperatorii şi agenţiile de turism au dreptul:
    a) să presteze servicii turistice în conformitate cu legislaţia;
    b) să reclame de la turişti şi parteneri repararea prejudiciului cauzat de aceştia;

9
    d) să participe la acţiunile de promovare a imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică
şi să fie incluşi/incluse în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei turistice
naţionale;
    f) să beneficieze de înlesnirile acordate în condiţiile legii;
    g) să creeze asociaţii profesionale în conformitate cu legislaţia.
   Turoperatorii şi agenţiile de turism au obligaţia:
    c) să încheie contracte de colaborare cu structurile de primire turistică străine clasificate sau cu
structurile de primire turistică din Republica Moldova clasificate;
    d) să încheie contracte de servicii turistice conform modelului aprobat şi să elibereze vouchere
turistice;
    e) să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contractul de servicii turistice;
    f) să elaboreze, din punct de vedere metodologic, cel puţin o rută turistică internă şi să o
asigure cu materiale ilustrativ-publicitare;
    g) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii exhaustive privind programul turistic propus,
procedurile consulare, drepturile şi obligaţiile turiştilor, condiţiile de asigurare, modul de
reparare a prejudiciilor şi condiţiile de renunţare la servicii;
    h) să furnizeze turiștilor informații corecte, complete şi clare privind țara de aflare temporară:
actele normative ale acesteia, obiceiurile, valorile și tradițiile, precum și alte particularități
locale;
i) să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a clauzelor contractului de
servicii turistice;
j) să întocmească o listă a serviciilor turistice şi să o afişeze la un loc accesibil;
k)  să păstreze confidenţialitatea numelor şi adreselor clienţilor lor, cu  excepţiile prevăzute de
legislaţie;
l) să asigure exploatarea durabilă şi conservarea patrimoniului turistic, precum şi protecţia
mediului;
m) să prezinte organelor de statistică dări de seamă statistice şi financiare în termenele stabilite
prin lege;

2.2 Stabilirea asemănărilor și deosebirilor dintre agenție de turism și turoperator

Agenția de turism-este principalul distribuitor al produselor turistice. Ea poate fi definita


ca fiind intreprinderea comerciala care are ca scop:
 asigurarea tururor prestarilor de servicii privind transporturile, hotelurile sau actiunile
turistice de orice fel
 organizarea de calatorii individuale sau colective, la pret forfetar, cu un program fie
stabilit de agentie, fie la libera alegere a clientului.
Agenția de turism tour-operatoare -care concepe, pregateste si vinde produse turistice
forfetare destinate a fi vandute fie direct prin propriile oficii, fie prin agentiile detailiste.(Anexa
2)
Tour-operatorii din tarile emitatoare au anumite avantaje fata de concurentii lor din tarile
receptoare : posibilitatea mai buna a vanzarii, cunoasterea mai temeinica a gusturilor si nevoilor
clientilor potentiali, apropierea de potentialii clienti, posibilitatea de transfer al turistilor catre si
din tarile receptoare, asigurarea unei perceptii adecvate a turistilor asupra performantelor
acestora.
10
În industria turistică, tour-operatorii pot fi considerați dupa unii specialiști drept
angrosiști. Spre deosebire de agențiile de voiaj, tour-operatorii „sunt întreprinderi de mari
dimensiuni, puternic concentrate pe plan național si internațional, atât pe orizontală, cât și pe
verticală".
În structură organizatorică a unui producător de voiaje, departamentul producție joacă un
rol esențial, tour-operatorul având ca misiune, în funcție de obiectivele și strategia aplicată,
conceperea  și crearea de produse turistice. El îndeplinește patru funcții:
 o funcție de studiu de piață și previziune
 o funcție de cercetare a produselor
 o funcție tehnică de fabricare a produselor turistice
 o funcție economică, legată de fixarea prețurilor.
Tabel 1.1
Criterii de diferențiere Agenție de turism Tour-operatoare
Funcția îndeplinită Agent intermediar Producător
Asumarea riscului Fără riscuri comerciale Cu riscuri comerciale
importante
Efortul investițional Investiții reduse Investiții importante
Necesar de personal Număr mic si foarte mic Personal relative
numeros
Relația cu turistul Contact direct si Contact redus
permanent
Formarea cererii Modelează,segmentează Creeaza cererea
cererea
Echipament de Redus,instalații de Important,costisitor și
strictă necessitate performant
functionare

2.3 Identificarea și descrierea serviciilor turistice prestate de agenția de turism ”Tolerans

Tour”

Practicarea turismului presupune existenţa unor importante resurse turistice, capabile să


atragă un număr mare de turişti, iar pe de altă parte o serie de activităţi care se materializează în
servicii turistice, în vederea satisfacerii diverselor nevoi apărute pe perioada călătoriei şi a
sejurului, şi anume următoarele activități sunt specifice atât agenției ,,Tolerans Tour’’ cât și a
unor game largi de agenții :
 Transport pînă la locul sejurului şi retur
 Găzduirea pe perioada sejurului
 Serviciile de alimentație și masă

11
 Odihnă, agrement, tratament balnear, afaceri etc. în funcţie de motivele care au
determinat deplasarea turistului
În vederea desfăşurării activităţii specifice, agenţia de turism ”Tolerans Tour” trebuie să
îndeplinească o serie de cerinţe. Una din ele constă în obținerea licenței de turism.Licenţa de
turism este documentul prin care se atestă capacitatea agenţiilor de turism de a comercializa
servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti.Luând în considerație că
agenție ,,Tolerans Tour’’este o agenție tour-operatoare pentru ea se stabilesc următoarele condiții
de licență:
1. Oficiul va fi amplasat în imobile şi încăperi nelocative la parter, mezanin, etajul unu sau
alte nivele uşor accesibile ale clădirilor cu destinaţie publică
2. Produsele turistice oferite vor fi însoţite de cataloage proprii color, cu anexa de preţuri,
incluzînd informaţie despre tipurile de structuri de primire turistică cu funcţii de cazare şi de
servire a mesei incluse în programul turistic
3. Dispunerea de contracte de colaborare încheiate cu ofertanţii serviciilor turistice pentru
ţările de destinaţie şi pentru Republica Moldova: transport, cazare, alimentaţie, agrement, servicii
ale companiilor de asigurări
4. Atragerea turiştilor străini în Republica Moldova, începînd cu al treilea an de activitate, în
număr de minimum 100 de persoane anual.
Activitățile unei agenții de turism sunt cele care aduc veniturile în cadrul societății, deci
este necesară realizarea acestora cu atenție responsabilitate și transparență. Turoperatorul este un
creator de produse. Activitatea acestuia poate fi comparată cu realizarea unui puzzle.
Asemănător celui din urmă, piesele sunt serviciile, iar persoana care realizează puzzle-ul este
turoperatorul. Agenția de turism tour-operatoare ”Tolerans Tour” îmbină serviciile întru-un mod
legic și armonios,astfel încât să atragă atenția turiștilor și să le fie pe placul lor. Un avantaj pe
care îl oferă o agenție de turism turoperatoare este reprezentat de prețurile practicate la produsele
oferite.
Având în vedere că aceția vând produse turistice contingent, tariful acestora va fi relative mai

mic decât cele parcticate de o agenție de turism detailistă, deoarece este aplicat doar o singură

cota de comision la produsul respective. Specializarea tour-operatoriilor în fabricarea voiajelor

forfetare îi diferențiază de agențiile de turism care nu intervin decât în comercializarea

produselor turistice. Tour-operatorii au, deci, statutul juridic de agenție de turism, dar și de

asociație care fabrică și vinde forfetar produsele turistice integrate

12
2.4 Enumerarea destinațiilor pe care le vinde agenția de forme de turism
Forma de turism practicată de către agenția ”Tolerans Tour”este: turism emițător
Destinațiile pe care le vinde agenția de turism ”Tolerans Tour” sunt:
 Turcia
 Bulgaria
 Grecia
 Egipt
 Cipru
 Spania
 Muntenegru
 Cehia
 Italia
 Franța
 Dubai
 Ukraina
 Tailanda

Capitolul II DATE DESPRE DEPARTAMENTELE AGENȚIEI DE TURISM ”Tolerans

Tour”
13
3.Structura organizatorică a agenției de turism ”Tolerans Tour

Schema 1.1

1.1 Descrierea departamentelor,compartimentelor și secțiilor existente în agenția ”Tolerans

Tour”

Din componenţa agenţiei de turism ”Tolerans Tour” fac parte mai multe birouri, compartimente
şi oficii.
Acestea sunt :
1) Biroul secretariat cu sarcini în efectuarea de:
- lucrări de secretariat pentru directorul tehnic;
- înregistrarea corespondenţei sosite şi trierea ei pentru diversele birouri şi oficii, care necesită
semnătura directorului tehnic;
- instruirea şi coordonarea muncii paznicilor, curierilor, comisionarilor.
2) Biroul dezvoltare cu rolul de asigurare a creşterii vânzărilor.
La conducerea acestui birou trebuie să se afle un expert în relaţii publice, care să cunoască în
profunzime mediul industrial, comercial şi financiar naţional, să fie o persoană influentă şi cu
relaţii în rândul oamenilor de afaceri.
Personalul angajat în acest birou trebuie să ştie să inspire încredere şi simpatie, să cunoască în
profunzime serviciile vândute de agenţie, să-si dea seama rapid de psihologia clientului, să
cunoască limbi străine.
Acest birou trebuie să aibă întocmit un fişier general al întreprinderilor şi persoanelor cu care au
strânse legături de afaceri pentru a le putea expedia scrisori, oferte.
3) Biroul transporturi, organizat pe două secţii cu atribuţii specifice.
Secţia contracte
14
- încheie contracte cu furnizorii de servicii de transport;
- stabileşte condiţiile şi tarifele de vânzare a biletelor, cât şi comisioanele agenţiei;
- întocmeşte toate instrucţiunile cu privire la vânzarea titlurilor, la contabilizarea şi plata lor;
- tratează toate problemele de principiu cu furnizorii în ceea ce priveşte aplicarea exactă a
normelor contractuale;
Secţia materială
- se îngrijeşte de tipărirea biletelor şi de distribuirea acestora către filiale şi sucursale, împreună
cu materialul de emitere (tarife, orare, manuale, breviare), când nu e stabilit altfel în contract;
- se îngrijeşte de întocmirea registrelor de stoc de bilete şi răspunde de gestionarea biletelor.
4) Biroul turism organizat în două compartimente:
a) compartimentul producţie format din trei secţii
Secţia programare generală care se ocupă cu studiul programelor de voiaj care cuprind
următoarele operaţiuni:
- formarea itinerariului;
- alcătuirea devizului estimativ al costului pe baza informaţiilor şi tarifelor preluate din
documentaţia agenţiei sau din acordurile speciale făcute cu filiale, furnizori sau agenţii
corespondente, pentru serviciile prestate şi pentru preţurile aplicate fiecărui tip de serviciu;
- constituirea de contingente ( rezervări anticipate ale mijloacelor de transport sau ale camerelor
de hotel în limitele contractuale);
1.2 Compararea structurii tehnice teoretice cu subdviziunile real existente în agenția de

turism

Cele mai principale birouri:

Biroul secretariat
Biroul dezvoltare

Biroul transporturi
este organizat pe doua sectii cu atributii specifice: sectia contracte si sectia materiala
Biroul turism

Realitatea nu corespunde în totalitate cu teoria,deoarece este o agenție de capacitate mică nu atît

de cunoscută.

1.3 Prezentarea schematică a subdiviziunilor real existente în entitate și relațiile ce se

formează între acestea

Schema 1.2

15
1.4 Formularea concluziilor și enumerarea propunerilor privind modificarea structurii

organizatorice a agenției de turism ”Tolerans Tour”

Organizarea structurii tehnice pe care am prezentat-o in acesta lucrare este


pentrumanageri, in majoritatea
cazurilor, un obiectiv peste care se trece cu usurinta. Datoritafaptului ca structura tehnica
are un caracter dinamic si ca aceasta se schimba concomitent cuevolutia starii de
fapt a firmei, rezulta ca managerul va trebui sa sesizeze la timp utilitatea actualizarii
organizarii structurii tehnice prin incorporarea de noi relatii intre compartimente Confruntata
cu o lipsa de resurse financiare, in cadrul agentiei de turism.Tolerans Tour nu au fost
organizate, sub o forma sau alta, un compartiment de cercetare-dezvoltare desiacesta ar putea
studia , elabora si implementa unele modalitati de ridicare a nivelului tehnic
sicalitativ al serviciilor prin introducerea progresului tehnic. Toata activitatea acestuicompartime
nt se regaseste, acolo unde este cazul, in organizarea de catre un alt
compartiment(marketing) de cereri de oferta sau licitatii pentru achizitionarea de echipamente sa
utehnologii noi necesare serviciilor prestate, neluandu-se in calcul o analiza aprofundata
arentabilitatii si efectului in timp asupra firmei a tuturor oportunitatilor de achizitie.

4.Personalul agenției de turism ”Tolerans Tour” II,procesul de motivare a personalului

agenției

Din personalul agentiei ,,Tolerans Tour” fac parte:Director,manager,agenti de turism,contabili.

Ceea ce motiveaza personalul agentiei este:salariul motivant,grafic flexibil de lucru,personal

amabil,o ambianta placuta de lucru,are posibilitatea de a calatori gratuit sau la pret redus.

2.1 Prezentarea personalului agenției de turism și funcțiile acestuia.

Namik Ismailov-Directorul agenttiei de turism ,,Tolerans Tour”

Functii:

 emite deciziile de recuperarea pagubelor aduse societatii, in conformitate cu prevederile

Codului muncii, pe baza celor stabilite de comisia de cenzori;

numeste si revoca conducatorii locurilor de munca;

16
 premiaza sau sanctioneaza personalul din unitate, la propunerea sefilor locurilor de munca;

 negociaza cu sindicatele ori de cate ori este nevoie;

 incheie contractul colectiv de munca;

 aproba toate documentele financiar-contabile ce impun acest lucru;

 raspunde de functioonarea societatii pe baza rentabilitatii maxime;

Manager: Timbur Irina

Functii:

 stabilirea obiectivelor strategice prin colectarea informațiilor relevante,


 monitorizarea reglementărilor juridice și responsabilitatea pentru implementarea lor,
 adaptarea strategiei de afaceri a companiei la condițiile de piață,
 formarea de noi standarde și proceduri operaționale,
 elaborarea bugetului proiectului și justificarea afacerii,
 implementarea planului de activitate și atingerea unor obiective predeterminate,
 managementul resurselor umane pentru realizarea efectivă și eficientă a obiectivelor,
 gestionarea activităților de zi cu zi, motivarea și dezvoltarea echipei,
 coordonarea implementării sarcinilor,

Agent de turism: Ecaterina Anghel

o furnizează informații,

o stabilesc itinerarii de călătorie,

o obțin rezervări de locuri pentru transport și cazare și organizează excursii de grup,

o identifică destinațiile turistice solicitate de turiști si le include în circuitul turistic,

o concepe tipuri de produse turistice și realizează analize de preț în vederea

promovării pe piața turistică

o promovează produsele turistice direct la client, sau prin punctele proprii de vânzare

și prin agențiile detailiste.

2.2 Descrierea fișei de post pentru un agent de turism și un manager de turism

 
FIŞĂ POST „Agent Turism Intern”
aferentă contractului de muncă nr. ......... din data de .....................
NUMELE COMPANIEI1. Functia: Agent Turism Intern2. Departament: Servicii3.
Subordonare:
17
Directorului de departament
4. Supervizare:
Supervizează activitatea ghizilor şi a agenţilor de rezervări
Relaţii funcţionale:
cu angajaţii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic,administrativ.
Scopul postului:
titularul postului are rolul de a asigura vânzarea pachetelor turistice  pentru
destinaţii interne oferite de agenţie.
5. Activităţi principale:
 planificarea, organizarea şi coordonarea programelor turistice interne (excursii, circuite, progra
me de week-end pentru grupuri sau turişti individuali);
vânzarea de pachete turistice în ţară (rezervări de bilete, încasarea şi urmărirea plăţilor);
 promovarea programelor, ofertelor şi pachetelor turistice ale agenţiei către clienţi;
 participarea la organizarea şi coordonarea diferitelor evenimente speciale;
revânzarea programelor oferite de alte agenţii;
6. Sarcini şi îndatoriri specifice:
conceperea şi realizarea de oferte promoţionale;
stabilirea unor relaţii optime cu clienţii şi cu reprezentanţii hotelurilor, pentru rezolvarea întimp
util şi în bune condiţii a tuturor problemelor ocazionale;
 prospectarea pieţei de profil în vederea optimizării continue a serviciilor, având ca scopfinal
realizarea obiectivelor asumate.
7. Responsabilităţi ale postului:
răspunde pentru desfăşurarea şi finalizarea cu succes a contractelor turistice angajate.
îşi asumă responsabilitatea pentru propunerile de noi unităţi de cazare, după ce a verificat poziţia
în piaţă şi standardele serviciilor oferite de către acestea.
8. Autoritatea postului:
este autorizat să asigure vânzarea pachetelor turistice pentru destinaţii interne oferite deagenţie.

 
FISA DE POST MANAGER IN TURISM1.

Denumirea compartimentului:
Conducere
2. Denumirea postului:Manager in turism3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
Consiliul Director al Asociatiei
5. Numele sefului ierarhic:

18
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul
7. Drept de semnatura:
Intern:Extern:
8. Relatii functionale:
colaborare cu membrii Asociatiei
9. Pregatirea si experienta:
Studii de specialitate:- studii superioare de lunga durata in turism/ economie/marketingCunostinte de operarea pe
calculator:- Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Internet, posta electronicaLimbi straine:- limba romana
(scriere, citire, conversatie)- limba maghiara (scriere, citire, conversatie)- limba engleza (scriere, citire,
conversatie)- o alta limba de circulatie internationalaCarnet de conducere:- categoria B
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Daca este cazul

2.3 Descrierea formelor de motivare financiară și non-financiară existente în cadrul agenției

de turism.

Formele de motivare financiară existente în cadrul agenției ”Tolerans Tour” sunt:


a. Salarii mari
b. Călătorii la preț redus
c. Oferirea premiilor
d. Oferirea cadourilor
Formele de motivare non-financiară existente în cadrul agenției ”Tolerans Tour” sunt:
a) Atmosferă plăcută de lucru
b) Crearea bunei dispoziții
c) Grafic felxibil de lucru
d) Laude
2.4 Identficarea propunerilor și sugestiilor de îmbunătățire a procesului de motivare a

personalului agenției de turism

a) Crearea unui mediu favorabil de muncă : este un factor primordial în crearea unui climat

stimulator de performanţă. Dacă la locul de muncă este foarte frig sau foarte cald, nu este

curat, echipamentele tehnice lasă de dorit, programele folosite sunt depăşite, este foarte

dificil să cultivi dăruinţă şi pasiune la funcţionari

a) foarte cald, nu este curat, echipamentele tehnice lasă de dorit, programele folosite

sunt depăşite, este foarte dificil să cultivi dăruinţă şi pasiune la funcţionari.

b) Relaţia dintre un manager şi echipa sa este foarte importantă în asigurarea şi

menţinerea performanţei atît la nivel individual, cît şi la nivel colectiv. Managerul

19
trebuie să se considere de fiecare dată ca parte a echipei, nu doar - şeful ei.

Managerul îşi cîştigă poziţia şi autoritatea în faţa colaboratorilor nu prin funcţia

deţinută, dar prin profesionalismul demonstrat, devotamentul la locul de muncă şi

exemplul propriu.

20
Capitolul III PROMOVAREA ȘI OFERTELE AGENȚIEI DE TURISM CU

DESTINAȚII INTERNAȚIONALE

5.Procesul de promovare al agenției de turism ”Tolerans Tour”II

Procesul de promovare a agentiei de turism ,,Tolerans Tour’’ a inceput inca din anul infiintarii.

Agentia de turism este promovata prin :

Tabel 1.2

Panourile publicitare:acest tip de publicitate este foarte costisitor dar si eficient,deoarece acest

tip de promovare este considerat cel mai folosit de toate companiile care au ajuns la un nivel

inalt datorita panourilor publicitare,agentia incearca sa tina cont de standartele puse si are grija

ca panoul sa fie cu o imagine atractiva,sa fie indicate adresa agentiiei,emblema si tarile

destinatoare, pentru un aspect placut a apelat loa profesionalisti dar si la creativitatea

personalului.

Executia : in cele din urma, produsul sau serviciul trebuie lansat, plasat si sincronizat in piata.
Acum nu ai voie sa gresesti. Nu trebuie sa ai scapari in organizare. 

Perfectionarea:o data ce a fost creat mesajul, mai trece in revista toti pasii urmati pana aici.
Mesajul trebuie sa fie perfect pentru lansarea in piata.

Agentia este promovata si prin 3 siteuri de socializare:

www.facebook.com/toleranstourr

www.makler.md/ru/

www. 999.md/ru

Agentia incearca sa se promoveze si prin participarea la tirguri si expozitii.

21
Agentia mai este promovata cu ajutorul partenerului de afaceri care este la un nivel superior si

incearca sa fie ajutat si promovat pe piata

3.1 Descrierea site-ului agenției de turism în baza criteriilor:

atractivitate,actualitate,accesibilitate,calitate

Cel mai de baza site al agentiei este: http://travel365.md/2014/06/5483


In baza criteriilor atractivitate site-ul este:

 Frumos colorat

 Este bine aranjat in pagina

 Informatia este clara si utila

 Este ilustrat cu imagini attractive

In baza criteriilor actualitate site-ul este:

 Site-ul mereu este actual

 Este renovat in dependenta de sezon

 Este usor de accesat

In baza criteriilor accesibilitate

 Este mereu deschis(mereu este online)

 Informatia este clara

3.2 Caracterizarea tipăriturilor folosite de agenția de turism în procesul de promovare

Tipariturile folosite de agentia de turism ,,Tolerans Tour” sunt destul de attractive,frumos

colorate,sunt de diferite dimesniuni,sunt puse pe coperta cele mai frumoase si attractive

destinatii,este indicat adresa,nr.de telefon,email,uneori este indicat si pretul.

Sunt tiparite pe hartie de calitate.

3.3 Enumerarea și prezentarea altor modalități de promovare folosite de agenția de turism

(tîrguri,expoziții naționale și internaționale)

Agenia de turism,,Tolerans TOUR’’ incearca sa se promoveze cu ajutorul unor expozitii.

22
In Republica Moldova s-a desfasurat o expozitie la Moldexpo pe data de 07-10 februarie 2019,la

care a participat desigur agentia ,cu ajutorul acestei expozitii ,agentia devine mai cunoscuta ,cu

noi prieteni,un numar mare de vinzare a pachetelor si biletelor,noi parteneri si prieteni.

Cu ajutorul acestui tirg oamenii sunt mai curiosi si interesati de agentia propriu zisa.

6.Ofertele agenției de turism ”Tolerans Tour” II spre principalele destinații internaționale

Cele mai principale oferte oferite de agentia ,,Tolerans Tour”

Chisinau-Istambul

Valkan-55 $

Dede 60$

Tur-retur Ortadogu kiv-ist-70 $

Ist-kiv-100$

Grecia 166$

Bulgaria 130$

3.1 Descrierea succintă a ofertelor agenției de turism spre destinația Turcia petru turismul de

litoral,anexînd 4-5 oferte de hotele

 Destinatia: Turcia,orasul Antalya,regiunea Kemer. RIXOS SUNGATE 5*


Pentru 2 adulti si 1 copil,6 nopti si 7 zile-2114 euro, ALL INCLUSIVE.
oferind o plajă lungă de 750 de metri, un centru spa și un parc acvatic. Toate camerele sale
elegante sunt prevăzute cu balcon. Sezlongurile, umbrelutele si prosoapele sunt gratuite. Unul
dintre cele mai bune hoteluri din lanțul Rixos. Plaja de nisip grunjos, tipuri diverse de camere,
restaurante variate, aquaparc, activități sportive și programe de divertisment, bucătărie excelentă
și sortiment mare de băuturi. Recomandat tuturor categoriilor de turiști.
 Destinatia:Turcia,orasul Marmaris PALMEA HOTEL (4*)
Pentru 2 adulti si 1 copil,6 nopti si 7 zile-967 euro, ALL INCLUSIVE.
Hotelul are 4 nivele, dispune de ascensor,5 km de orasul Marmaris,de la aeroport 22 km.
Dispune de discoteca pentru copii,mature,3 piscine,plaja cu nisip,topogane,2 restaurante,wifi
 Destinatia:Turcia,orasul Bodrum CLUB BLUE WHITE (4*)
Pentru 2 adulti si 1 copil,6 nopti si 7 zile-1101euro, ALL INCLUSIVE
 THE HOLIDAY RESORT HOTEL (4*) ,hotelul care va uimi prrin luxul de care
dispune, începand cu prețul de 370 € per persoană, cazarea 7 nopți/8 zile, zbor tur-
retur , asigurare medicală și alimentația all inclusive, regiunea Didim
23
 GREEN BEACH RESORT (5*), un hotel de primă clasă,perfect pentru turiștii activi
și dornici de distracție , începand cu prețul de 397 € per persoană, cazarea 7 nopți/8
zile, zbor tur-retur , asigurare medicală și alimentația all inclusive, regiunea Bodrum

3.2 Elaborarea și prezentarea unei oferte individuale în Turcia,la mare pentru o familie cu 2

adulți și 3 copii (16,10 și 2 ani)

Tabel 1.3- Oferte pentru Turcia

Hotel Perioa Regiu Trans Cazare Alimen Asigura Preț


dă ne port tație re
medical
a
Laphet 16.07.1 Side Zbor 7 nopți/ All + 1815
os 8 tur-retur 8zile inclusiv euro
beach family e
Resort room
&Spa
5*
Lara 16.07.1 Antalya Zbor 7 nopți/ All + 1602
Madria 8 tur-retur 8zile inclusiv euro
nus family e
Hotel4* room

Cesars 16.07.1 Bodrum Zbor 7 nopți/ All + 1727


Bodru 8 tur-retur 8zile inclusiv euro
mSuite family e
4* room

3.3 Enumerarea ofertelor agenției de turism spre destinația Bulgaria pentru turismul de

litoral,incluzînd 4-5 hotele

Agenția ”Tolerans Tour”, promovează turismul de litoral în Bulgaria, care nu ramane


niciodată neglijat. Printre mulțimile de hotele de care dispune, se numără :

 MPM Astoria★★★★ - regiunea Sunny Beach, de la 213 euro per persoană, în care
este I inclus transportul tur-retur, asigurare medicală, cazare 7 nopți/8 zile ,
alimentația all inclusive.

24
 Preslav ★★★ - regiunea Golden Sands, de la 145 euro per persoană, în care este
inclus transportul tur-retur, asigurare medicală, cazare 7 nopți/8 zile , alimentația all
inclusive.
 Malibu ★★★★ - regiunea Albena, de la 232 euro per persoană, în care este inclus
transportul tur-retur, asigurare medicală, cazare 7 nopți/8 zile , alimentația all
inclusive.
 Azalia ★★★★ - regiunea Sf. Constantin și Elena, de la 238 euro per persoană, în
care este inclus transportul tur-retur, asigurare medicală, cazare 7 nopți/8 zile ,
alimentația ultra all inclusive.

3.4 Elaborarea și prezentarea unei oferte individuale pentru litoralul Bulgariei pentru o

familie cu 2 adulți și 1 copil de (2 ani)

Tabel 1.4

Hotel Perioad Regiune Transpo Cazare Aliment Asigura Preț


ă rt ație re
medical
ă
Festa 16.07.1 Kosharit Autocar 7 nopți/ ALL + 610
Garde 8 sa tur-retur 8 zile euro
nia Standart
Hills room
3*

Sve 16.07.1 Sunny Autocar 7 nopți/ ALL + 610


8 Beach tur-retur 8 zile euro
jest Standart
3* room

Cen 16.07.1 Golden Autocar 7 nopți/ ALL + 705


8 Sands tur-retur 8 zile euro
tral Standart
-GS room
4*

3.5 Descrierea succintă a ofertelor agenției de turism spre destinația Romînia pentru turismul

balnear anexînd 4-5 hotele

25
Printre mulțimile de hotele pe care ni le oferă agenția de turismTolerans Tour, se
enumeră:

 Hotelul Palace (5*) – de la prețul 144 € / persoană (Băile Govora)

INCLUS:

 CAZARE 5 NOPȚI
 ASIGURARE MEDICALĂ
 MIC DEJUN (BB)
 ACCES LA BALNEO-SPA (3 SAUNE, BAZIN…)
 CURA BALNEO-SPA
 HOTEL FAGET (2*) – de la 150 €/persoană (Sovata)

INCLUS: 

 cazare 7 nopți;
 masa (mic dejun sau mic dejun+cină – bufet tip suedez);
 acces la ștrandul Lacului Ursu și Aluniș (în sezon);
 asigurare medicală.
 Hotel Perla (4*) – de la 393 €/persoană (Slănic Moldova)

Pretul include:

– Cazare 10 zile/ 9 nopti;


– Masa: mic dejun (bufet suedez);
– Аcces gratuit la piscina, sauna, sala de fitness;
– Acces gratuit la izvoarele minerale;
– Transport (tur-retur).

 Hotel Nufărul (3*) – de la 360 €/persoană (Băile Felix)

Inclus:

- Cazare 9 nopți;
- Alimentare (mic dejun + cină);
- Tratament(2 proceduri/zi);

26
3.6 Elaborarea și prezentarea ofertei individuale pentru o familie cu 2 adulți și 2 copii (5și1

ani) pentru o stațiune balneară romînească

Slănic Moldova

Tabel 1.5

Hotel Perioad Transpo Cazare Aliment Asigurare Trata Preț


ă rt ație medicală ment
Hotel 17.07.1 Autocar 7 nopți/ HB NU 2 482
Venus 8 tur-retur 8 zile dietetic proce euro
2* standart duri /
room zi
Hotel 17.07.1 Autocar 7 nopți/ HB NU 2 633
Dobru 8 tur-retur 8 zile dietetic proce euro
3* standart duri /
room zi
Hel 17.07.1 Autocar 7 nopți/ HB NU 2 810
Perla 4* 8 tur-retur 8 zile dietetic proce euro
standart duri /
room zi

*Copilul de 1 an merge gratuit

3.7 Descrierea succintă a ofertelor agenției de turism spre destinații exotice anexînd 4-5

hotele

Agenția dispune de hotele cum ar fi:

Sri Lanka

Serendipity Beach Hotel 3* - prețul de la 474 dolari per persoană

INCLUS

27
ZBOR TUR-RETUR DIN KIEV

CAZARE 7 NOPTI/8 ZILE

ASIGURARE MEDICALĂ

MASA BB (mic dejun)

TRANSFER DE LA AEROPORT PÂNĂ LA HOTEL

DETALII VIZĂ
Cetăţenii moldoveni, care călătoresc în calitate de turişti, pot obţine viză la sosire, pentru o
perioadă ce nu depăşeşte termenul de 30 de zile. Prelungirea termenului legal de şedere este
posibilă pentru o perioadă ce nu depăşeşte 3 luni.

Informație adiţională:

 Paşaportul şi/sau documentele ce îl înlocuiesc, trebuie să fie valabile încă cel puţin 6 luni
după perioadă planificată de şedere.
 La sosire trebuie să prezentaţi biletul de retur/continuare a călătoriei.
 Trebuie să dispuneţi de suficiente resurse financiare pentru întreţinere, cel puţin USD
15/zi.

Egipt

Badawia Hotel 3*- prețul de la 197 euro per persoană

INCLUS

ZBOR DIN CHIȘINĂU

CAZARE 7 NOPȚI/8 ZILE

ASIGURARE MEDICALĂ

ALIMENTAȚIA ALL INCLUSIVE

TRANSFER DE LA AEROPORT PÂNĂ LA HOTEL

28
Tabel 1.5Detalii viză

Emiratele arabe unite

LONDON CREEK 3* – de la 830 euro per persoană

INCLUS

ZBOR TUR-RETUR

CAZARE 7 NOPȚI/8 ZILE

ASIGURARE MEDICALĂ

MASA ALL INCLUSIVE

TRANSFER DE LA AEROPORT PÂNĂ LA HOTEL

Acte necesare pentru deținători de pașaport moldovenesc:

 Copia scanata a pasaportului (valabil cel putin 3 luni de la intoarcere)


 O fotografie color scanata, de marimea celei din pasaport 3,5×4,5 (marimea: nu mai mare
de 40 KB, tip fisier: JPG)
 Date personale pentru completarea formularului de viza
 Prețul vizei – 85 Euro
29
Pentru deținători de pașaport Românesc – nu este nevoie de viză

Mexic

Riu Lupita 5* –de la 1542 dolari per persoană

INCLUS

ZBOR TUR-RETUR DIN KIEV

CAZARE 7 NOPȚI/8 ZILE

MASA ALL INCLUSIVE

ASIGURARE MEDICALĂ

TRANSFER DE LA AEROPORT PÂNĂ LA HOTEL

Cetăţenii Republicii Moldova pot obţine viza la Ambasada Mexicului de la București.

Documente necesare pentru vize:

Cerinţele ambasadei:

 Paşaport (original + copie), valabilitate minimă de 6 luni;


 Formular viză;
 1 fotografii color 3,5 x4,5 cm;
 Invitaţia (original + copie);
 Rezervarea hotelului;
 Rezervarea biletului tur-retur;
 Certificat de la serviciu cu indicarea salariului;
 Extras de cont bancar cu minim 2000 USD sau echivalentul.
 Taxă consulară – 40USD

3.8 Elaborarea și prezentarea costul unei oferte individuale pentru o familie cu 2 adulți într-o

vacanță exotică

Egipt
Tabel 1.6
30
Hotel Perioad Transp Cazare Alimen Asigura Preț
ă Regiun ort tație re
e medical
ă
AMAR 15.07.1 SHAR Zbor 7 nopți/ ALL + 650
SINA 8 M EL tur-retur 8 zile euro
SHAR SHEIK din standart
M EL H Chișină room
SHEIK u
H 3*
VERGI 15.07.1 SHAR Zbor 7 nopți/ ALL + 671
NIA 8 M EL tur-retur 8 zile euro
SHAR SHEIK din standart
M H Chișină room
HOTE u
L 4*
LIDO 15.07.1 SHAR Zbor 7 nopți/ ALL + 905
SHAR 8 M EL tur-retur 8zile euro
M EL SHEIK din superior
SHEIK H Chișină rom
5* u

Concluzii
31
Practica desfăşurată în cadrul agenției de turism ”Tolerans Tour” mi-a adus multe beneficii ,
deoarece am cunoscut o firmă de succes, cu multă experienţă în

domeniul turismului şi care prestează servicii de calitate. A fost o modalitate de a mă dezvolta pe


plan profesional, ajutându-mă într-un fel, să-mi fac o idee asupra posibilităţii de a lucra într-o
agenție de turism.

Am aflat, cu ocazia acestui stagiu, ce responsabilităţi presupune ocuparea unui post

într-o astfel de companie.

Activităţile de instruire la care am participat au fost destul de interesante, deși mi-ar fi plăcut
ca în cadrul acestora să se insiste pe realizarea cât mai multor exerciţii şi nu pe prezentarea
efectivă a materialului suport, deoarece acesta se putea studia şi individual. În ceea ce priveşte
activitatea de practică nu am decât cuvinte de laudă. Am avut şansa să întâlnesc în cadrul
societăţii oameni amabili şi dornici să ne împărtăşească din micile lor secrete. Familiarizarea
cu documentele folosite în cadrul unei agenții de turism şi munca de zi cu zi a fost un alt aspect
important şi interesant de care am putut beneficia în cadrul acestui stagiu de practică.

Conducătorul de practică a fost atent să ne furnizeze informaţiile de care am avut nevoie, dar şi
să punem în practică ceea ce învăţasem deja. Astfel s-a creat o legătură strânsă între noi şi o
atmosferă de colegialitate. Responsabilul de practică a fost mereu la dispoziţia noastră şi mereu
preocupat de bunul mers al activităţii noastre. desfăşurarea stagiilor de practică a avut o mare
eficienţă, datorită cointeresului manifestat de părţile implicate în vederea atingerii obiectivelor
propuse.

BIBLIOGRAFIE
32
 Legea turismului nr. 352 din 24.11.2006
 Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”
 Camera înregistrării de stat
 Cartea ”Ghidaj turistic”

 www.toleranstour.md
 https://www.facebook.com/toleranstourr
 http://online.mobsebtour.md/book/dashboard/index
 https://999.md/ru/
 http://travel365.md/2014/06/5483

33
Anexe

34
35