Sunteți pe pagina 1din 10

ADP:

Întâlnirea de dimineață:,,În livada veseliei!” Joc cu text


(gimnastica de înviorare)
Tranziții: Cântece ,,A venit pe dealuri toamna”; Mărul

ALA I ALA I ALA I


Științe: Joc de masă: „Din Joc de rol:
,,Curiozități despre jumătate-întreg’’ ,,De-a gospodinele”
fructele de toamnă”

ADE
DLC + DOS
Educarea limbajului: Povestea Mărului
Buclucaș - povestirea educatoarei
Activitate practică: Mărul- lipire

ALA II
„Coșulețul fermecat”– joc senzorial
„În livadă”– joc de mișcare

Data: 23.10..2019

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.P. Nr.9 Bârlad


Nivel de vârstă: I Grupa Mijlocie ,,A’’

Educatoare: Gîlea Maricica

Tema de integrare curriculară: Când, cum și de ce se întamplă?

Tema proiectului: Culorile și sunetul toamnei

Subtema: Carnavalul fructelor

Tema zilei: ,,Povestea Mărului buclucaș’’

Elemente componete ale activității integrate:

ADP: În livada veseliei

ALA: Științe: Curiozități despre fructe;

Joc de masă: Din jumătăți-întreg;

Joc de rol: De-a gospodinele;

ADE: DLC+ DOS : Povestea Mărului Buclucaș- Povestirea educatoarei + Lipire

ALA2: Joc senzorial: Coșulețul fermecat (recunoașterea fructelor prin pipăire);

Joc de mișcare: În livadă:

Domenii experiențiale: DLC- DOS

Categoria de activitate: Educarea limbajului/ Activitate practică

Mijloc de realizare: Povestirea educatoarei, lipire

Dimensiuni ale dezvoltării:

-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;

- Activare și manifestare a potențialului creativ;

Comportamente vizate:

 Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri, cântece, poezii, însoșite inițial
de gesturi( comunicare receptivă);
 Folosește intonații diferite,gesturi, limbajul corpului, structuri lingvistice/ gramaticale
simple, pentru a transmite un mesaj ( comunicare expresivă);
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice în
conversați și povestiri create.

Tipul activității: Formare de priceperi și deprinderi

Scopul activității:
Dezvoltarea capacității copilului de a asculta cu atenție un text și de a se concentra
asupra acțiunii prezentate în poveste. Îmbogățirea cu cuvinte și expresii noi.
Efectuarea unor operații simple de lucru cu materialul pus la dispoziție.

Domenii de dezvoltare vizate:

o Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scierii;


o Capacități și atitudini față de învățare
o Dezvoltarea socio-emoțională;
o Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
o Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale;

Obiective:

O1: să înțeleagă conținutul de idei al textului literar;

O2: să așeze personajele din poveste în ordinea succesiuni lor în poveste;

O3: să lipească în interiorul siluetei( măr) miezul și semințele.

O4: să rețină curiozitățile despre fructe;

O5: să reconstituie întregul din jumătăți:

O6: să interpreteze rolul de gospodină;

O7: să răspundă motric la o comanda dată.

Strategii didactice:

Metode și procedee: povestirea,conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,


problematizarea,aprecierea verbală, turul galeriei, șorțul povestitor,

Resurse materiale: ecusoane, șorț cu siluete, livada cu pomi, siluetă măr, vată, semințe,
penson, unelte de bucătărie,

Forme de organizare: frontal, individual.

Durata: 1 zi

Bibliografie:

*** Curriculum pentru educația timpurie 2019

SCENARIUL ACTIVITĂȚII
La venirea la grădiniță copiii găsesc materialele așezate la centrele de interes și vor alege
centrul unde doresc să-și înceapă activitatea, alegând din tematica prevăzută la ALA I.

La centrul Științe, copiii vor afla curiozități despre fructele de toamnă. La centrul Joc de
masă, copiii vor reconstitui întregul din jumătăți( fructe). La centrul, Joc de rol,fetele vor
interpreta rolul gospodinelor având la îndemână șorțuri, unelte de bucătărie.

După masa de dimineață, are loc Întâlnirea de dimineață care va începe cu Salutul: se va
realiza prin tehnica comunicării rotative ( Bună dimineața, pară parfumată).

Fiecare copil va avea un simbol reprezentând un fruct de toamnă. Salutul pornește de la


educatoaree și este continuat de toți copiii grupei, fiecare salutându-și colegul din partea
dreaptă, adresându-și drept apelativ numele fructului din ecuson.

Prezența se va realiza verbal. Calendarul naturii este completat după o scurtă conversație în
care se descoperă ziua, luna, anotimpul și starea vremii.

Secvența de mișcare va fi realizată pe cântecelul Gimnastica de dimineața.

Pentru a sesiza prin ce se deosebește această zi de celelalte, educatoarea sprijină copiii în


evidențierea noutatea zilei: surprizele pregătite în sala de grupă( pe măsuțe), modificarea
aspectului centrului tematic ( livada cu pomi),amenajat într-un colț al clasei. După ce copiii
vor descoperi livada cu pomi,se vor așeza turcește, în cerc, iar educatoarea prezintă povestea
Mărului Buclucaș, susținând textul cu șorțul povestitor.

Fixarea poveștii, se realizează cu ajutorul unui panou interactiv pe care copiii vor așeza
personajele în ordinea cronologică din poveste. Se va insista pe mesajul regăsit în poveste, și
anume Preietenul la nevoie se cunoaște.

Prin intermediul tranziției Mărul, copiii se vor îndrepta către activitatea practică, unde vor
avea de lipit mărul. Evaluarea activității practice o voi realiza prin intermediul metodei turul
galeriei.

Copiii se vor îndrepta către jocurile și activitățile liber alese 2 (ALA2), pe versurile cântecului
A venit pe dealuri toamna, unde vor desfășura jocul senzorial Coșulețul fermecat și apoi
jocul de mișcare În livadă.

TRANZIŢII
A venit pe dealuri toamna Vânturi, ploaie, nori și ceață

Fructe parfumate și legume coapte Toamna ne-a adus

În dar le primim și îi mulțumim Fructe parfumate și legume coapte

Au plecat și păsărele În dar le primim și îi mulțumim.

În stoluri pe sus
Mărul

Eu sunt măr frumos

Și sunt foarte sănătos

Alege-mă pe mine

Ca mereu să te simți bine

Pere, prune, morcovi dulci

Struguri aromați și dulci.

Pere, prune, morcovi dulci

Struguri aromați și dulci.


STRATEGIILE DIDACTICE
ETAPELE CONȚINUTUL EVALUAREA
ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV –EDUCATIV METODE ȘI RESURSE FORME DE
PROCEDEE MATERIALE ORGANIZA
RE
La venirea la grădiniță copiii găsesc
1. MOMENT materialele așezate la centrele de interes și
ORGANIZATORIC își vor alege centrul la care doresc să
desfășoare una sau multe activități
Materialele de
prevăzute la ALA I.
La centrul Științe,copiii vor afla Exercițiul lucru pe centre: Observarea
curiozități despre fructele de toamnă. Imagini cu fructe Frontal comportamentul
Explicația
La centrul Joc de masă, copiii vor jumătăți, ui copiilor
reconstitui din jumătăți-întregul( fructe). Demonstrația bucătărie, unelte. Individual
La centrul Joc de rol, fetele vor
Conversația
interpeta rolul de gospodina având la
îndemână diferite unelte, piese, bucătărie. Aprecierea verbală
Rutină: igiena, servirea micului
dejun. Aprecierea
Se asigură climatul educațional favorabil, verbală
în concordanță cu tema săptămânii.

Întâlnirea de dimineață:
2. - Salutul: ,,Bună dimineața, pară Orală
REACTUALIZAREA parfumată!” Conversația - panou Frontal Salutul
- Prezența Individual Observarea
CUNOȘTINȚELOR ,,Calendarul
- Calendarul naturii comportamentul
- Activitatea de grup naturii’’ ui verbal și
- Se va purta o scurtă discuție despre Exercițiul nonverbal
anotimpul de toamnă.
3. CAPTAREA Se face prin intermediul unei ghicitori Explicația ghicitoare Stimularea
ATENȚIEI despre măr și sesizarea decorului din clasă. Conversația Frontal interesului
pentru activitate
Se anunță tema zilei.
4. ANUNȚAREA Astăzi vă voi spune o poveste frumoasă Conversația
TEMEI ȘI A despre un măr buclucas, care chiar asa se și Expunerea Frontal
numește Povestea Mărului Buclucaș, după
OBIECTIVELOR Explicația
care veți lipi mărul cu ajutorul materialelor
așezate pe masă.
Vă rog să ascultați cu atenție conținutul
poveștii pentru a afla de ce era mărul unul
buclucaș, ce s-a întâmplat cu el și ce
prieteni are. Totodată o să vă îmbogățiți
vocabularul cu cuvinte și expresii noi.

5. PREZENTAREA Este prezentată prima activitate de Frontal


NOULUI CONȚINUT dezvoltare experiențială, cea de educarea Expunerea Șort
limbajului, povestirea educatoarei Observarea
ȘI DIRIJAREA narativă Siluete personaje
,, Povestea Mărului Buclucaș’’ prin comportamentul
ÎNVĂȚĂRII metoda șorțului povestitor. Conversația ui copiilor cu
În timp ce povestesc în ordinea desfășurării Demonstrația privire la
evenimentului voi aplica pe șorț elementele Explicația introducerea
prezente în poveste. noului element
de prezentare al
Voi povesti pe un ton cald, calm, textului
modulând vocea altfel la fiecare moment al
acțiunii.
Odată cu expunerea textului vor fi
explicate cuvinetele și expresiile care pot fi Frontal Orală
necunoscute, alăturân un sinonim sau o Individual
sintagmă lămuritoare, fără a întrerupe firul
povestirii. Conversația
Pentru a-și însuși mai bine cuvintele Explicația
necunoscute voi numi 2-3 copii sa Exercițiul
alcătuiască propoziții cu acestea.

După ce povestirea a fost finalizată se va Covor din fetru Frontal


6.ASIGURAREA descoperi covorul cu mărul și siluetele Conversația Siluete personaje
RETENȚIEI ȘI A personajelor. Prin mânuirea acestora se va Explicația Individual
TRANSFERULUI reconstituii cu ajutorul copiilor, conținutul Exercițiul
povestirii în ordinea desfășurării Capacitatea de
evenimentelor. redare a firului
povestirii
Tranziția către activitatea practică se va
realiza cu ajutorul cântecului „Mărul”.

Intuirea materialului și discutarea Orală


planșei model
Interpretarea
Se va realiza intuirea materialelor, cântecului
sarcinile de lucru și obiectivele urmărite.

Încălzirea motrică
Se face o rapidă încălzire a mușchilor mici
ai mâinii, prin executarea de către copii a Capacitatea de
mișcărilor sugerate de versuri. Observația concentra
Conversația Frontal
,, Ne jucăm cu mâinile
Explicația
Cum zboară albinele.
Pumnișori îi rotim, Exercițiul
Bine, bine răsucim Observarea
Degetele se salută Individual focalizării și
Se apasă și se luptă menținerea
Bat din palme bucuros atenției copiilor
Că azi lucrez frumos.’’

După intuirea materialului, educatoarea va


Conversația Fișă pentru
prezenta lucrarea model și modul de Aprecieri
utilizare a materialelor și va explica și Explicația încadrarea mărului pozitive privind
demonstra realizarea temei. Exercițiul Siluetă măr executarea
Frontal mișcărilor
Pentru a realiza lucrarea, vom pune lipici Vată
pe spatele mărului și îl vom lipi pe fisă în
spațiul delimitat, chiar în mijlocul acestuia. Semințe
Pe mijlocul mărului vom pune din nou
lipici și vom așeza miezul care va fi
reprezentat de vată, iar peste vată vom Lipici Individual
așeza cele două semințe.
Reamintesc copiilor necesitatea respectării Conversația Penson
ordinii și curățeniei în spațiul de lucru. Explicația
Copiii execută tema propusă cu respectarea Exercițiul
indicațiilor și sugestiilor educatoarei. Modul de
realizare a
Turul galeriei
temelor propuse
Lucrările realizate se analizează de către Lucrările copiilor Individual
copii, cu ajutorul educatoarei, prin metoda
7. ASIGURAREA
turul galeriei, avându-se în vedere criteriul
FEEDBACKULUI estetic, al acurateții, aspectul general. În Autoevaluare
ultima parte a activității se va desfășura Joc senzorial Fructe
EVALUAREA
jocul senzorial Coșul fermecat și jocul de
PERFORMANȚEI mișcare În livadă. Frontal Interevaluare
LOR Joc de mișcare Cercuri mingi

Educatoarea face apre cieri privind Conversația Aprecieri


activitatea comportamentul copiilor pe Stimulente Frontal verbale
8. INCHEIEREA parcursul zilei, apoi le oferă stimulente. Recompense
Individual
ACTIVITĂȚII

S-ar putea să vă placă și