Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele_______________ Data__________

Protejarea mediului înconjurător de către copii

1. Bifează doar acţiunile prin care copiii ajută la protejarea mediului


înconjurător:
 aruncarea resturilor menajere la coşul de gunoi;
 ruperea florilor din parcuri şi grădini;
 plantarea copacilor;
 colectarea şi refolosirea deşeurilor;
 construirea unor căsuţe pentru animale;
 aruncarea hârtiilor prin parc;

2. Uneşte ce se potriveşte.
NU rupe pe iarbă!
NU călca animalele!
NU scrijeli florile!
NU chinui scoarţa copacilor!
3. Scrie trei acţiuni ale copiilor din grupul tău de joacă ce dăunează
mediului.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Scrie trei acţiuni pe care le-ai putea tu face pentru ca în viitor planeta să
fie mai curată.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Scrie sfaturi adresate copiilor de pe întreg Pământul pentru a păstra


planeta sănătoasă .
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________